مرور برچسب

تصوير و عکس هاي گنج

نشانه کوزه خوابیده در گنج یابی

نشانه کوزه خوابیده در گنج یابی گنج یابی با استفاده از کوزه خوابیده بسیار سخت و مشکل و طاقت فرسا می باشد و باید قوانین زیادی را رعایت نمود. اگر شکل یک کوزه را به شکل خوابیده دیدید که روی سنگ حکاکی شده طول کوزه را اندازه بگیرید و برای…

تاثیر اسب در گنج یابی چیست

تاثیر اسب در گنج یابی چیست در دوران قدیم وجود مجسمه اسب در یک منطقه نشانه گنج بوده است اما حالا باتوجه به این نشانه در این دورانه چگونه به  گنج می رسیدند. مسیری را که اسب یا اسب سوار نگاه می کند یک سنگ هست که از طریق آن سنگ بشود به…

سنگ آسیاب چه تاثیر در گنج یابی دارد

سنگ آسیاب چه تاثیر در گنج یابی دارد اگر جایی سنگ آسیاب را دید حداقل تا دومتر زیر آن را حفاری کنید تا بتوانید به گنج برسید. زیر سنگ را بررسی کنید تا ۲ متری زیرش را نگاه کنید. البته بهتر است سوراخ وسط سنگ آسیاب را اندازه گیری کنید هر…

نشانه جوجه و مرغ چه تاثیری در گنج یابی دارد

نشانه جوجه و مرغ چه تاثیری در گنج یابی دارد نشانه مرغ یعنی نشانه وجود غنیمت و گنج های بزرگ در آن منطقه می باشد برای این گنج ها باید بسیار کاوش کرد. مرغ: اگر بعضی ها گفتند که مژده مرغ داخلش است را باور نکنید. به هیچ عنوان نشکنید. در…
CLOSE
CLOSE