مرور برچسب

تصادف

نحوه ی محاسبه خسارت افت قیمت خودرو در تصادف

نحوه ی محاسبه خسارت افت قیمت خودرو در تصادف یکی از مشکلات در تصادف رانندگی، شرایط مطالبه و نحوه محاسبه افت قیمت خودرو در تصادف است طبق قوانین مقصر تصادف باید خسارت افت قیمت خودرو را نیز پرداخت کند. اما افت قیمت شامل چه…
CLOSE
CLOSE