مرور برچسب

ترجمه متن روی حوض دختر گبر اقليد

متن کتیبه تاریخ دختر گبر اقليد

متن کتیبه تاریخ دختر گبر اقليد حوض دختر گبر اقليد بسیار معروف و تاریخی می باشد و از قدیم ایام مورد استقبال فراوان مردم بوده است. اين حوض به حوض گبر معروف است.بخشي از هشت سطر نخست نبشته آسيب ديده است.تاريخ نبشته 11-12 آبان از ششمين سال…
CLOSE
CLOSE