مرور برچسب

تدفین مردگان

مقبره های مردگان در عصر آهن

مقبره های مردگان در عصر آهن اگر مقداری به کتاب های گذشته برگردیم میفهمیم که در زمان های قدیم مرده ها رو به گونه خاصی دفن می کردند و آرامگاهشان را هم به طور خاصی بنا می نهادند. از نظر مطالعات باستان شناختی ‘ داده های تدفین مردگان و…
CLOSE
CLOSE