مرور برچسب

تاثیر کبوتر برای حفاری گنج

تاثیر کبوتر برای حفاری گنج

تاثیر کبوتر برای حفاری گنج اصلا خود کبوتر در علم باستان شناسی به معنای خوشبختی و رسیدن به هدف و معانی دیگری نظیر اوج گرفتن نیز دارد. کبوتر حیوانی است که در علم باستان شناسی به دفینه اشاره می کند. و اکثرا در بالای صخره ها یا کوه ها…
CLOSE
CLOSE