مرور برچسب

تاثیر مهره مار در گنج یابی

تاثیر مهره مار در گنج یابی

تاثیر مهره مار در گنج یابی اکثر ما بخوبی از تاثیر مهره مار نیز باخبریم و می دانیم که این مهره بسیار تاثیر گذار است مهره مار در گنج یابی هم بسیار تاثیر گذار است. بعضی از جنس ها میگن تله مار داره یا طلسم شده در اینجا میخاهیم این مبحث را…
CLOSE
CLOSE