مرور برچسب

تاثیر شمشیر در گنج یابی

شمشیر در گنج یابی چه نقشی دارد

شمشیر در گنج یابی چه نقشی دارد شمشیر در گنج یابی نقش بسیار تاثیر گذاری دارد شمشیر کوچک یعنی جستجوی مکان های نزدیک آن و شمشیر بزرگ یعنی باید مکان های بیشتری را جستجو نمود. اگر شما جزو آن دسته کسانی هستید که در گنج یابی و…
CLOSE
CLOSE