مرور برچسب

تاثیر خاک سفید در گنج یابی

تاثیر خاک سفید در گنج یابی

تاثیر خاک سفید در گنج یابی خاک سفید به دلیل کاربرد فراوان در گذشته ها الان یکی از ارکان اصلی گنج یابی نیز محسوب می شود. کاربرد این خاک کاربردهای متداولی داشته چه برای ساخت یک مجموعه و یک سفیدخانه و چه برای ساخت ساختار علامت گذاری و چه…
CLOSE
CLOSE