مرور برچسب

تاثیر اسب در گنج یابی

سنگ زین اسب چه کمکی در گنج یابی می کند

سنگ زین اسب چه کمکی در گنج یابی می کند سنگ زین اسب شاید باورتان نشود اما این سنگ کمک بسیاری به گنج یابی می کند و توجه به آن می تواند یک گنج یاب را به خوشبختی برساند. این سنگ معمولاً اندازه واقعی یک زین است و به 4 طریق برای آن دفینه…
CLOSE
CLOSE