مرور برچسب

تاثیر اسب در گنج یابی چیست

تاثیر اسب در گنج یابی چیست

تاثیر اسب در گنج یابی چیست در دوران قدیم وجود مجسمه اسب در یک منطقه نشانه گنج بوده است اما حالا باتوجه به این نشانه در این دورانه چگونه به  گنج می رسیدند. مسیری را که اسب یا اسب سوار نگاه می کند یک سنگ هست که از طریق آن سنگ بشود به…
CLOSE
CLOSE