مرور برچسب

ارواح در زمین

چرا ارواح روی زمین می مانند؟

چرا ارواح روی زمین می مانند؟ ? چرا ارواح روی زمین می مانند؟ روحی كه بر روی زمین است هنوز كاملا از این دنیا جدا نشده و هنوز به دنیای دیگر، بهشت، برزخ و یا هرنام دیگری كه بر آن بنهیم سفر نكرده است. این ارواح روی زمین می مانند و خیلی…
CLOSE
CLOSE