مرور برچسب

اختلاف باستان شناسان بر سر منطقه گنج ناشناخته

اختلاف باستان شناسان بر سر منطقه گنج ناشناخته

اختلاف باستان شناسان بر سر منطقه گنج ناشناخته یکی از باستانی ترین مناطق دنیا استون هنج می باشد که محققان بر سر برخی از مسائل آن اختلافات بسیاری دارند. استون هنج یکی از مراکز باستانی جهان است که بسیاری از محققان درباره ان اختلاف نظر…
CLOSE
CLOSE