مرور برچسب

احکام خمس-سیستانی

آیا خمس هدیه دارد؟

آیا خمس هدیه دارد؟ نظـر مراجع عظام تقلید در این رابطه مختلـف هست و نظـر ات در این رابطه به سه شكل می باشد: نظـر اول: به هدیه و هبه و جایزه و امثال آن بطور مطلق خمس تعلق می گیرد به این معنی كه این جایزه یا هدیه به هر شكل و حد كه باشد،…
CLOSE
CLOSE