مرور برچسب

آموزش قیمت گذاری برروی اجسام قدیمی

چگونه قیمت گنج و عتیقه را بفهمیم

چگونه قیمت گنج و عتیقه را بفهمیم گنج و دفبنه یافتنش آسان است اما قیمت گذاری آن بسیار سخت و دشوار است وقوانین فوق العاده سختی برای قیمت گذاری وجود دارد با برخی از این قوانین آشنا شوید.   نوع و جنس و مقدار مواد اولیه ( به طور مثال یک شی…
CLOSE
CLOSE