loading...

بزرگداشت سعدی + بیوگرافی سعدی

روز بزرگداشت سعدی

روز بزرگداشت سعدی-روز بزرگداشت سعدی شیرازی-روز بزرگداشت سعدی چه روزیست-روز بزرگداشت سعدی چه روزی است؟-روز بزرگداشت سعدی مبارک-روز بزرگداشت سعدی گرامی باد-روز بزرگداشت سعدی در شیراز-شعر روز بزرگداشت سعدی-پوستر روز بزرگداشت سعدی-پیام روز بزرگداشت سعدی – مجله هوریس

روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

در این بخش به معرفی این مرد بزرگ در دنیا و نیز شرح زندگی استاد سعدی می پردازیم با ما همراه باشید با سایت هوریس  به آشنایی با سعدی پر آوازی و آثار وی می پردازیم

روز بزرگداشت سعدی-روز بزرگداشت سعدی شیرازی-روز بزرگداشت سعدی چه روزیست-روز بزرگداشت سعدی چه روزی است؟-روز بزرگداشت سعدی مبارک-روز بزرگداشت سعدی گرامی باد-روز بزرگداشت سعدی در شیراز-شعر روز بزرگداشت سعدی-پوستر روز بزرگداشت سعدی-پیام روز بزرگداشت سعدی – مجله هوریس

اول اردیبهشت ماه در سالنامه ملی ایرانیان همزمان با سالروز تولد شیخ اجل سعدی كه فرهنگوران او را به‌عنوان استاد کلام می‌شناسند،یادروز سعدی اسم گرفته است.

روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

شرح حیات نامه سعدی

شیخ مصلح الدین سعدی بی تردید بزرگترین شاعری است که پس از فردوسی آسمان دانش فارسی را با نور خیره کننده اش صریح ساخت و آن صراحت با چنان تلألویی به اتفاق بود که هنوز پس از گذشت هفت سده تمام از تاثیر آن کاسته نشده است و این نشانه لغایت فارسی برجاست کماکان استوار خواهد ماند.تاریخ ولادت سعدی به قرینه ی سخن او در گلستان در حدود سال ۶۰۶ هجری است. سعدی در آغاز گلستان چنین می گوید:«یک شب تأمل روزها گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سوئیت دل را به الماس آب دیده می سفتم و این ابیات پسندیده حال خود می گفتم:

در اقصای جهان بگشتم بسی به راز بردم ایام با هر کسی                                 

                                                 تمتع به هر گوشه ای یافتم ز هر خرمنی خوشه ای یافتم

چو پاکان شیراز خاکی نهاد ندیدم که رحمت بر این خاک باد                                    

                                                  تولای مردان این پاک بوم برانگیختم خاطر از شام و روم

دریغ آمدم زان کل بوستان تهیدست رفتن سوی دوستان                            

                                          به دل گفتم از مصر قند آورند بر رفقا ارمغانی برند

مرا گر تهی بود از قند دست کلام های شیرین تر از قند هست                                              

                                                                نه قندی که مردم به صورت خورند که خدایگان معنی به کاغذ برند»

روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

روز ارج سعدی

به تصریح خویش سعدی این ابیات، پسندیده حال او و در تأسف بر عمر از دست رفته و اشاره به پنجاه سالگی سعدی سروده شده است و چون آنها را با دو بیت ذیل که هم در سرآغاز گلستان من باب بیان تاریخ تألیف کتاب آمده است:

 

هر دم از عمر می رود نفسی چون نگه می کنم نمانده بسی                                     

                                                       ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز دریابی

خجل آن کس که رفت و پیشه نساخت کوس رحلت زدند و بار نساخت                                                

                                                   خواب نوشین بامداد رحیل بازدارد پیاده را زسبیل…

مطالب مرتبط:
روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

قیاس کنیم، نتیجه چنین می شود که در سال۶۵۶ هجری پنجاه سنه یا نزدیک به این از عمر سعدی ماضی بود.

سعدی در شیراز در وسط خاندانی که از عالمان دین بودند ولادت یافت. دولتشاه می نویسد که: «گویند پدر شیخ ملازم اتابک بوده» یعنی اتابک سعدبن زنگی، و البته قبول چنین قولی با کارگماری پدر سعدی به علوم شرعیه منافات ندارد. سعدی از دوران کودکی تحت پرورش پدر پیمان گرفت و از هدایت و پند او برخوردار گشت؛ ولی در کودکی سعدی یتیم شد و ظاهراً در حضن پرورش نیای مادری خود که بنابر بعضی اقوال مسعود بن مصلح الفارسی والد قطب الدین شیرازی بوده، قرار گرفت و مقدمات علوم ادبی و شرعی را در شیراز آموخت و سپس سعدی شیرازی برای سپریدن تحصیلات به بغداد رفت.این سفر که سرآغاز ی سفرهای طولانی سایر سعدی بود، گویا در حدود سنه ۶۲۰ هجری رخداد افتاده است؛ زیرا وی اشاره ای دارد به سررسید برونرفت خود از فارس در هنگامی که دانشمند چون موی زنگی در هم آشفته بود.

روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

سعدی بعد از این تاریخ تا مدتی در بغداد به راز برد و در مدرسه ی سرشناس نظامیه ی آن شهر به پیوستگی تحصیل پرداخت. چند سالی را که سعدی در بغداد گذراند باید به دوران تحصیل و کسب فیض از بزرگترین مدرسان و مشایخ عهد، دسته کرد و گویا پس از طی این مراحل بود که سعدی سفرهای طولانی خود را در حجاز و شام و لبنان و روم پیش درآمد کرد و بنا به گفتار خویش سعدی در اقصای جهان گشت و با هر کسی روزها را به سر برد و به هر زاویه ای تمتعی یافت و از هر خرمنی خوشه ای برداشت.

روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

سفری که سعدی در نزدیک سنه ۶۲۰ پیش درآمد کرده بود مقارن سنه ۶۵۵ با مراجعت به شیراز فرجام یافت. وفات سعدی را در مآخذ متنوع به سال های ۶۹۰-۶۹۱-۶۹۴و۶۹۵ نوشته اند.

نکته مهمی که در ارتباط با سعدی قابل بیان است، شهرت بسیاری است که در زندگی خود حاصل کرد. پیداست که این سوژه در تاریخ ادبیات پارسی لغایت سده هفتم هجری تازگی نداشت و برخی از شاعران کبیر مثل ظهیر فاریابی و خاقانی در سررسید حیات خود نامدار و در نزد شعرشناسان عصرشان معروف بودند. اما تردید می رود که هیچ یک از آنان در شهرت میان پارسی شناسان کشورهای گوناگون از آسیای صغیر گرفته لغایت هندوستان، در عهد و سررسید خود، به سعدی نرسیده اند و اینکه او در نشانه ها خویش چند جا به شهرت و رواج روایت خویش اشاراتی دارد، صحیح و بعید از مبالغه است.

روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

از جمله شاعران مدرس در عصر سعدی که در خارج از ایران می زیسته اند یکی امیر خسرو است و دیگر حسن دهلوی که هر دو از سعدی در غزل های خود فرمانبرداری می کرده اند و امیر خسرو از اینکه در «نوبت سعدی» جرأت شاعری می کرد خود را ملامت می نمود.

آثار سعدی به دو تقسیم ی آثار منظوم و یادگارها منثور بخش می شود. یادگارها منثور وی خاصه شاهکارش گلستان، حائز هشت باب است

روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

در رأس یادبود ها منظوم سعدی شیرازی گرد از شاهکارهای بلا منازع شعر پارسی قرار دارد که در نسخ کهن، کلیات “سعدی نامه” نامیده شده و بعدها به “بوستان” شهرت مکشوف است. این منظومه در خوی ها و پرورش و وعظ و پژوهش است در ده باب: ۱- عدل ۲- احسان ۳- عشق ۴- فروتنی ۵- رضا ۶- ذکر ۷- پرورش ۸- شکر ۹- توبه ۱۰- مناجات

تاریخ انجام منظومه گلستان را سعدی بدینگونه آورده است:

به روز همایون و سال سعید به تاریخ فرخ میانی دو عید                           

                     ز ششصد فزون بود و پنجاه و پنج که پر دُر شد این نامبردار گنج

 

و بدین قسمت کتاب در سنه ۶۵۵ هجری به انجام رسید اما تاریخ آغاز آن معلوم نیست و تنها از فحوای سخن گوینده در آغاز منظومه معلوم می شود که آن را پیش از بازگشت، به پارسی سرود.آثار سایر سعدی قصائد عربی است که حدود هفتصد بیت مشتمل بر معنای غنائی و مدح و پند است و قصائد فارسی او که در موعظه و نصیحت و توحید و مدح سلاطین و رجال دوره ی او می باشد.

 

روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

سعدی در خانقاهی که اکنون آرامگاه اوست ، زندگی می کرد و در همانجا نیز درگذشت.خانۀ ابدی سعدی در ۴ کیلومتری شمال شرقی شیراز، در حوزه کوه فهندژ، در انتهای خیابان بوستان و در کنار باغ مفرح است. این فضا در آغاز خانقاه شیخ بوده که وی اواخر عمرش را در آنجا می‌گذرانده و سپس در همانجا دفن شده‌است. برای اولین بار در قرن هفتم بدست خواجه شمس الدین محمد صاحبدیوانی وزیر سرشناس آباقاخان، مقبره‌ای بر فراز گور سعدی ساخته شد. در سنه ۹۹۸ به حکم یعقوب ذوالقدر، حکمران فارس، خانقاه شیخ خراب گردید و اثری متعلق به باقی نماند. الی این که در سنه ۱۱۸۷ ه.ق. به فرمان کریم خان زند، عمارتی ملوکانه از گچ و آجر بر فراز مزار سعدی بنا شد.

روز بزرگداشت سعدی - اول اردیبهشت
روز بزرگداشت سعدی – اول اردیبهشت

بنای فعلی مقبره سعدی از طرف انجمن نشانه ها ملی در سال ۱۳۳۱ ه-ش با تلفیقی از معماری قدیم و جدید ایرانی در میانی عمارتی هشت ضلعی با سقفی بلند و کاشیکاری ساخته شد. رو به روی این هشتی، بالکن زیبایی است که دری به مقبره دارد.

در ادامه با مطالب پیشنهادی همراه ما باشید:
. با خواص چای سیاه در طب سنتی بیشتر آشنا شوید
. استسقا چیست؟ – روش درمان استسقا چگونه است؟
. درمان لکه بینی بعد از پریود در طب سنتی
. ماهی سمنقور چیست؟ – خواص ماهی سمنقور چیست؟

کلمات کلیدی مرتبط

  • بزرگداشت سعدی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE