loading...

کندالینی و افسردگی

کندالینی و افسرگی

treasure-book

در مبحث قبل کندالینی را به طور مفصل برای شما شرح داده ایم که می توانید ان موضوع را از اینجا ببینید.در ادامه به افسردگی یا احساسی که آن را افسردگی می نامند , پس از کندالینی می پردازیم

هر كسی كه تطهیر كندالینی را تجربه كرده باشد، با افسردگی آشنا خواهد بود، زیرا انرژی‌ها در واقع در عمق بدن به صورت راكد و فشرده قرار گرفته‌اند و منتظر تهذیب از سوی ما هستند. افسردگی به معنی این است كه چیزی “از عمق” حفاری شده و بیرون آمده است تا شما آن را ببینید. جداً از افسردگی روانی یا شیمیایی، خود افسردگی معمولی در نتیجة یك فرآیند انرژی است كه برای تمام افراد در مرحله‌ای از زندگی پیش می آید. افسردگی در آمریكا بد معرفی شده است. ما باید فواید مثبت آن را ببینیم: عمق جدیدی از شناخت، توجه و عطوفت؛ ژرف‌نگری و توانمندی‌های عظیم و خلاق.
از افسردگی‌های خود لذت ببرید. به این فرآیند اساساً به عنوان یك فرآیند خلاق نگاه كنید، در انرژی‌ها فرو روید، آنها را تشدید كنید و سپس به آنها گوش فرا دهید. اجازه دهید ذهنتان به گردش افتد. شما ممكن است قسمت‌هایی از كودكی یا زندگی گذشته یا حوادث اخیر یا آینده را به یاد آورید. افسردگی ممكن است یك راه جدید درك پدیده‌ها یا نگرش‌های جدید فلسفی پیش رویتان باز كند. شما ممكن است به تغییر در حالت موی خود احساس نیاز كنید.

ممكن است از یك رژیم‌غذایی جدید استفاده كنید، یك پروژة ابتكاری جدید را آغاز كنید؛ شما هرگز به طور كامل نمی‌دانید چه چیز از اعماق‌ ضمیر ناخودآگاهتان بروز خواهد كرد. افسردگی را یك سفر پرماجرا به بعد عمیق‌تر زندگی به شمار آورید. ضمیر ناخودآگاه عملاً دوست ندارد به وسیلة ضمیر خودآگاه فراخوانده شود؛ ضمیر ناخودآگاه در واقع فهرست خودآگاهی ما و تركیبی از خودآگاهی جسمانی و عاطفی است. اولین خودآگاهی است كه در یك نوزاد شكل می‌گیرد. اولین خودآگاهی است كه در ما به عنوان انسان شكل می‌گیرد. بخشی از فرآیند كندالینی تبدیل این فهرست خودآگاهی به بخشی از زندگی ما به عنوان ضمیر خودآگاه روانی و روحانی است.

با انجام این كار، انرژی و اطلاعات آن دیگر پنهان یا در “فرودست” دیگر سطوح آگاهی ما نیستند.
اكثر افراد فكر به خودكشی یا آرزوی مرگ را در طول دورة تطهیر تجربه می‌كنند. اندیشیدن در مورد پایان دادن به زندگی بخشی طبیعی از این فرآیند است و باید چنین هم درك شود. بسیاری از راه‌های قدیمی درحال مرگ هستند و راه را برای زندگی جدید باز می‌كنند. روبرو شدن با آرزوی مرگ همراه با شناخت، می‌تواند آغاز یك حیات نوین باشد. بدن همان است، اما روح جدید است و یك نگرش جدید به وجود می آورد است. این فرآیند نمایانگر رهایی از راه‌های قدیم و كشف راه‌های جدید است.

منبع:اینترنت

موفق باشید
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE