loading...

کثیر الشک کیست و رأی وی چیست؟ نظـر همـه مراجع را می خواهم

کثیر الشک کیست و رأی وی چیست؟ نظـر همـه مراجع را می خواهم

کثیر الشک کیست و رأی وی چیست؟ نظـر همـه مراجع را می خواهم
کثیر الشک کیست و رأی وی چیست؟ نظـر همـه مراجع را می خواهم

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد کثیر الشک کیست و رأی وی چیست؟ نظـر همـه مراجع را می خواهم توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. شرایط کثیر الشک کثیر الشک خامنه ای کثیر الشک در غسل کثیرالشک در طهارت کثیرالشک در نماز کثیرالشک در وضو کثیرالشک سیستانی کثیرالشک کیست خامنه ای

شرایط کثیر الشک کثیر الشک خامنه ای کثیر الشک در غسل کثیرالشک در طهارت کثیرالشک در نماز کثیرالشک در وضو کثیرالشک سیستانی کثیرالشک کیست خامنه ای

به نام خدا و با سلام :
احکام کثیر الشک مطابق آنچه در رساله آمده برای شما ارسال می گـردد ، پـس از مطالعه ، چنان چه که در مـورد آن سوال ی داشتید ، موقعی تمایل به شیوه موضوعی مطرح بفرمایید .
کثیر الشک (کسی که زیاد شک می‏کند)
۱۱۸۴ چنان چه کسی در یک نماز سه مرتبه شک نماید یا در سه نماز پشت‏سر هم برای مثال در نماز صبح و ظهر و عصر شک نماید ، کثیرالشک هست و ضمنا اگـر زیاد شک کردن اواز قهر یا ترس یا پریشانی حواس نباشد به شک خود اعتنا نکند.
۱۱۸۵ کثیرالشک چنان چه در بجا آوردن چیزی شک نماید ضمنا اگـر بجا آوردن آن نماز را باطل نمی‏کند می بایست بنا بگذارد که آن را بجا آورده، برای مثال چنان چه شک نماید که رکوع کرده یا نه می بایست بنا بگذارد که رکوع کرده هست و چنان چه بجا آوردن آن نماز را باطل می‏کند می بایست بنا بگذارد که آن را انجام نداده، برای مثال چنان چه شک نماید که یک رکوع کرده یا زیـادتر چون زیاد شدن رکوع نماز را باطل می‏کند می بایست بنا بگذارد که زیـادتر از یک رکوع نکرده می باشد.
۱۱۸۶ فردی که در یک چیز نماز زیاد شک می‏کند ضمنا اگـر در چیزهای دیگر نماز شک نماید می بایست به دستور آن عمل نماید ، برای مثال کسی که زیاد شک می‏کند سجده کرده یا نه، چنان چه در بجا آوردن رکوع شک نماید می بایست به دستور آن رفتار نماید یعنی چنان چه ایستاده، رکوع را بجا آورد و چنان چه به سجده رفته، اعتنا نکند.
۱۱۸۷ فردی که در نماز مخصوصی برای مثال در نماز ظهر زیاد شک می‏کند چنان چه در نماز دیگر برای مثال در نماز عصر شک نماید می بایست به دستور شک رفتار نماید.
۱۱۸۸ فردی که وقتی در جای مخصوصی نماز می‏خواند زیاد شک می‏کند چنان چه در غیر آن جا نماز خوانده شود و شکی برای وی پیش آید به دستور شک عمل نماید.
۱۱۸۹ چنان چه انسان شک نماید که کثیرالشک شده یا نه، می بایست به دستور شک عمل نماید و کثیرالشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم برگشته می بایست به شک خود اعتنا نکند.
۱۱۹۰ فردی که زیاد شک می‏کند چنان چه شک نماید رکنی را بجا آورده یا نه و اعتنا نکند پـس یادش بیاید که آن را بجا نیاورده ضمنا اگـر مشغول رکن پـس نشده می بایست آن را بجا آورد و چنان چه مشغول رکن پـس شده نمازش باطل است، برای مثال چنان چه شک نماید رکوع کرده یا نه و اعتنا نکند ضمنا اگـر پیش از سجده یادش بیاید که رکوع نکرده می بایست رکوع نماید و چنان چه در سجده یادش بیاید نمازش باطل می باشد.
۱۱۹۱ فردی که زیاد شک می‏کند چنان چه شک نماید چیزی را که رکن نمی بـاشد بجا آورده یا نه و اعتنا نکند و پـس یادش بیاید که آن را بجا نیاورده ضمنا اگـر از محل بجا آوردن آن ن قبلی باید آن را بجا آورد و چنان چه از محل آن قبلی نمازش درست است، برای مثال چنان چه شک نماید که حمد خوانده یا نه و اعتنا نکند ضمنا اگـر در قنوت یادش بیاید که حمد نخوانده می بایست بخواند و چنان چه در رکوع یادش بیاید نماز وی درست می باشد.
برای اطلاع از نظـر همـه مراجع تقلید ( ۲۲ شخـص ) مناسب هست از نرم افزارهایی که در این مقوله در بازار موجود هست بهره گیری بفرمایید .

مطلب مرتبط:

کثیر الشک در غسل چه حکمی دارد؟ + شکیات در غسل

حکم کثیر الشک در نماز چگونه است؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE