loading...

نحوه صیغه دختر باکره چگونه است؟

نحوه صیغه دختر باکره چگونه است؟

نحوه صیغه دختر باکره چگونه است؟
نحوه صیغه دختر باکره چگونه است؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد نحوه صیغه دختر باکره چگونه است؟ وضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. عقد موقت صیغه صیغه دختر باکره بدون دخول شرایط صیغه موقت دختر باکره از نظر مکارم شیرازی شرایط صیغه محرمیت دختر و پسر صیغه بدون دخول شرایط صیغه موقت دختر باکره از نظر خامنه ای حکم صیغه موقت صیغه دختر غیر باکره

عقد موقت صیغه صیغه دختر باکره بدون دخول شرایط صیغه موقت دختر باکره از نظر مکارم شیرازی شرایط صیغه محرمیت دختر و پسر صیغه بدون دخول شرایط صیغه موقت دختر باکره از نظر خامنه ای حکم صیغه موقت صیغه دختر غیر باکره

در این مقاله دو پرسش را دربـاره پیوندموقت مطرح کرده و به آن جـواب خواهیم بیان کرد:

سوال: رأی پیوندموقت با دختر باکره چیست؟
اکثر مراجع فعلی، عقد نکاح (موقت یا دائم) با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر و موقعی فقدان پدر، جد پدری می‏دانند، ولی چنان چه باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.

اکثر مراجع عظام در این زمینه می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، چنان چه بخواهد شوهر نماید ، ضمنا اگـر باکره باشد می بایست از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و چنان چه پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد ضـروری نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه دریافت کند و نیز چنان چه دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش توسـط شوهر کردن از میـان رفته باشد، اجازه پدر و جد ضـروری نیست. ولى چنان چه بواسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن هست که اجازه بگیرند. (حضرات آیات امام خمینی، سیستانی و نوری همدانی؛ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، صص: ۴۵۹-۴۵۸؛ نظـر آیة الله نوری همدانی از سایت معظم له (از بخـش توضیح المسائل) گرفته شده می باشد. )

در این باره آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند: بنابر احتیاط واجب، می بایست از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد. (حضرات آیات امام خمینی، سیستانی و نوری همدانی؛ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، صص: ۴۵۹-۴۵۸؛ نظـر آیت الله نوری همدانی از سایت معظم له (بخـش توضیح المسائل) گرفته شده می باشد. )

حضرت آیة الله العظمی بهجت ره می فرماید: بنابر احتیاط تکلیف اجازه شرط می باشد. (حضرات آیات امام خمینی، سیستانی و نوری همدانی؛ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، صص: ۴۵۹-۴۵۸؛ نظـر آیت الله نوری همدانی از سایت معظم له (بخـش توضیح المسائل) گرفته شده می باشد. )  (یعنی هر چند عقد بدون اجازه پدر باطل نیست، ولی گناه و معصیت است).

لازم به ذکر هست که رشیده به دختری اطلاق می گـردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آینده خود و خانواده و حیثیت خانوادگی دقت دارد. ولی دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نمی بـاشد و نمی تواند در مورد آینده تصمیم دریافت کند و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند پیوندنماید .

گفتنی هست اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظـر دارند در نکات ی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به پیوندداشته باشد، یا همسـر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گیرى مى‏کنند،(آیات عظام فاضل، نورى، بهجت، سیستانى، مکارم شیرازی) ضـروری نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.

سوال: آیا پیوندموقت دختران باکره سبب سر خوردگی و وارد آمدن ضرباتی به احساسات و عواطف آنان و از جهت دیگر سبب کشیده شدن آنان به وادی گناه و معصیت نمی شود ؟
دستورات و قوانین دین مبین اسلام یک مجموعه هست که همگی مکمل یکدیگرند و چنان چه همه این مجموعه در زندگـی انسان ها مورد دقت قرار گرفته و بدان ها عمل شود، قطعاً سعادت بشری را به دنبال خواهد داشت، ولی چنان چه این مجموعه دستورات یا برخـی از آن ترک گـردد و یا احیاناً بر خلاف آنان عمل شود، سبب زیان ها و ضربات روحی و جسمی بسیاری بر اجتماع بشری می شود . گرچه شانس دارد عمل به یک دستور به تنهایی اثرات مثبت محدودی داشته باشد، ولی منظور و هدف اسلام و هر قانونگذار دیگری که برای سعادت اجتماع بشری قانون وضع می کند این هست که به مجموعه قوانین وضع شده عمل گـردد تا اجتماع و اشخـاص به سرانجام کامل و مطلوب برسند.

پیوندموقت یکـی از دستورات اسلام هست که عـلت ها متعددی در تشریع آن وجود دارد از جمله: ممانعـت از انحرافات جنسی اشخاصـی که خواهان عفت و پاکی می باشند ، و خصوصا برای اشخاصـی که به هر علـت توانایی پیونددائم برای آنان وجود ندارد، ولی این هیچ زمان به معنی اولیـن و فقط راه حل نمی بـاشد به زمینه دربـاره دختران باکره ای که توانایی پیونددائم آنان وجود دارد، بلکه چنین اشخاصـی باید با حفظ عصمت و پاکدامنی منتظر پیونددائم بمثل و گوهر نجابت و عفت خود را در راه یک پیونددائم سرمایه گذاری نمایند. مگر جایی که از پیونددائم ناامید شده باشند یا آگاهانه از آن صرف نظـر کرده باشند.

جدای از این نکته چنان چه پیوندموقت با همـه احکام و لوازم و شرایط به درستی  شناخته گـردد و هدف و منظور اسلام از وضع چنین قانونی در نظـر گرفته گـردد و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرایط  آن را در کنار التزام و عمل به سایـر دستورات اسلام مثل پاکدامنی، وفای به عهد، رعایت حقوق زناشویی، رعایت حق الناس، حفظ چشم از نگاه حرام، راستگویی و … قرار دهیم، مسلماً پیوندموقت برترین راه برای حفظ اجتماع و افراد، از مضرات و ناگواری هایی هست که در اثر نداشتن پیونددامنگیر اشخاصـی هست که به علـت ی توانایی پیونددائم را ندارند با شدت غریزه جنسی در آنان شرایطی را فراهم کرده هست که موقعی عدم جـواب گویی صحیح، انحرافاتی در آنان پدید می آید و منظور و مقصود شارع مقدس اسلام نیز این بوده هست که از انحرافات جنسی ممانعـت نماید.

اما چنان چه در اجتماع ای اشخاصـی به دیگر دستورات اسلام پای بند نباشند، بلکه مرتکب تمام گناهان بشوند و تنها بخواهند با پیوندموقت به سعادت برسند، قطعاً میسر نخواهد بود، همانظوری که با پیونددائم نیز چنین چیزی میسر نمی باشد. و چه خیلی پیوندهای دائمی که متأسفانه روزانه منجر به طلاق شده و می گـردد که می بایست ریشه این جدائی ها را در نداشتن تعهد به سایـر دستورات اسلامی پیدا کردن کرد.

اسلام هیچوقت نفرموده هست اگر پسر یا دختری که هوسباز و خوشگذران و بی مبالات به دستورات دین هست و هیچ ابایی از ارتکاب اقسام گناهان و اصرار بر آنان ندارد. فقط با یک پیوندموقت سعادتمند می شود ، چنین اشخاصـی حتی با پیونددائم و با قرار دادن هزاران قید و شرط قانونی برای محکم نگه دارا بودن پیونددائم خود موفق به رسیدن زندگـی سعادتمندانه نخواهند شد و حتی چنان چه پیونددائم آنان منجر به طلاق نشود، ولی زندگـی دلپذیر و مورد رضایت دو طرف نخواهند داشت.

آیا چنان چه دختری که از والدیـن و نزدیکان خود هیچ محبتی ندیده هست و در یک پیوندموقت همـه احساسات خود را به پای همسـر موقت خود می ریزد و پـس از انتهـا وقـت پیوندموقت سرخورده می گـردد و دچار مشکلاتی می گـردد این اشکال به پیوندموقت هست یا به خالی بودن کانون خانواده از محبتی که در اسلام خیلی مورد تأکید بوده هست و پیشوایان معصوم ما به آن ارزش داده و بدان پای بند بوده اند. آیا چنان چه چنین زنی توانایی پیونددائم نداشته باشد و از پیوندموقت هم منع گـردد از مـوارد روحی و روانی مصون خواهد بود؟

نکته دیگر سوء بهره گیری های اشخـاص سودجو از پیوندموقت هست که می بایست بگوئیم چنان چه سطح فرهنگ اجتماع در حد قابل قبولی نباشد نه فقط توانایی سوء بهره گیری از پیوندموقت منتفی نمی بـاشد که در چنین جوامعی سوء بهره گیری از سایـر دستورات و قوانین و حتی مقدسات شایع می باشد. آیا می توان به علـت چنین سوء بهره گیری هایی این دستورات و مقدسات را کنار گذاشت؟ یا می بایست فرهنگ اجتماع را ارتقاء بخشید تا از برکات چنین قوانین و دستورات بهره مند شود. مسلما راه حل دوم عاقلانه می باشد.

پس چنان چه پیوندموقت به درستی شناخته گـردد و در کنار عمل به سایـر دستورات اسلام، به شیوه درست مورد بهره گیری اشخاصـی که خواهان پاکی و عفت می باشند و توانایی پیونددائم را ندارند قرار گیرد، قطعاً سرانجام مورد نظـر از آن برآورده می شود .

این نکات را نیز می بایست یادآوری نمـود که، اولا: پیوندموقت یک امر اختیاری است؛ یعنی شارع آن را واجب نکرده است، و طبیعی هست که در شرایطی برای اشخاصـی که گزینش و تصمیم گیری درستی نداشته باشند، خواهـد توانست پیامدهای بد نیز به دنبال داشته باشد، ولی این ربطی به وجود چنین قانونی (اصل جواز پیوندموقت) ندارد.

ثانیا: اکثر فقها برای پیوندموقت دختر باکره، اذن پدر را شرط می دانند و این گرچه عـلت ها ویـژه فقهی خودش را دارد، ولی از حکمت های چنین شرطی آن هست که از مضرات ی که شانس دارد به جهت فقدان تجربه های ضـروری متوجه دختر شود، ممانعـت گردد.

مطلب مرتبط:

صیغه بدون دخول یعنی چی و چه شرایط هایی دارد؟

متن صیغه محرمیت دختر و پسر + انواع صیغه های محرمیت

کلمات کلیدی مرتبط

  • ایت الله خامنه ای غیر باکره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE