loading...

نحوه خواندن نماز شکسته در سفر چیست؟ و شروط شکسته خواندن نماز؟

نحوه خواندن نماز شکسته در سفر چیست؟ و شروط شکسته خواندن نماز؟

نحوه خواندن نماز شکسته در سفر چیست؟ و شروط شکسته خواندن نماز؟
نحوه خواندن نماز شکسته در سفر چیست؟ و شروط شکسته خواندن نماز؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد نحوه خواندن نماز شکسته در سفر چیست؟ و شروط شکسته خواندن نماز؟  وضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. احکام نماز شکسته خامنه ای نماز شکسته در جماعت نیت نماز شکسته نماز مسافر کمتر از ده روز نیت نماز مسافر قضای نماز شکسته احکام نماز مسافر مکارم شیرازی احکام نماز و روزه مسافر

احکام نماز شکسته خامنه ای نماز شکسته در جماعت نیت نماز شکسته نماز مسافر کمتر از ده روز نیت نماز مسافر قضای نماز شکسته احکام نماز مسافر مکارم شیرازی احکام نماز و روزه مسافر

شروط شکسته خواندن نماز 

شکسته خواندن نماز واجب با اختیار، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست؛ ولی در بعضی از موارد، شکسته خواندن نماز واجب، جایز (بلکه در بعضی موارد واجب) است،مانند نماز مسافر.شکسته خواندن نماز

شکسته خواندن نماز احکام نماز

مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شکسته بجا آورد، یعنی دو رکعت بخواند:

شرط اول:آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.

کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است اگر رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد باید نماز را شکسته بخواند بنابر این اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ باشد باید نماز را تمام کند.

اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند چه همان روز و شب بخواهد برگردد یا غیر آن روز و شب .

اگر سفر، مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، در صورتی که تحقیق کردن برایش مشقت دارد باید نمازش را تمام بخواند و اگر مشقت ندارد بنابر احتیاط واجب باید تحقیق کند که اگر دو عادل بگویند، یا بین مردم معروف باشد که سفر او هشت فرسخ است نماز را شکسته بخواند.

نحوه خواندن نماز شکسته در سفر چیست؟ و شروط شکسته خواندن نماز؟
نحوه خواندن نماز شکسته در سفر چیست؟ و شروط شکسته خواندن نماز؟

شرایط شکسته خواندن نماز

نماز شکسته در سفر

اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است بنابر احتیاط واجب باید نماز را، هم شکسته بخواند و هم تمام بخواند و روزه بگیرد و قضای آن را هم بجا آورد. کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است اگر نماز را شکسته بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده باید آن را چهار رکعتی بجا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نماید. کسی که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست یا شک دارد که هشت فرسخ هست یا نه، چنانچه در بین راه بفهمد که سفر او هشت فرسخ بوده اگر چه کمی از راه باقی باشد باید نماز را شکسته بخواند، و اگر بعد از تمام خواندن نماز فهمید سفرش هشت فرسخ بوده بنابر اقوی باید نماز را دوباره شکسته اعاده نماید. و در صورتی که وقت گذشته باشد باید بنابر احتیاط واجب نماز را دوباره قضا نماید. اگر بین دو محلی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است چند مرتبه رفت و آمد کند اگر چه روی هم رفته هشت فرسخ شود باید نماز را تمام بخواند. اگر محلی دو راه داشته باشد یک راه آن کمتر از هشت فرسخ و راه دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است به آنجا برود باید نماز را شکسته بخواند و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست، برود باید تمام بخواند. اگر شهر دیوار دارد باید ابتدای هشت فرسخ را از دیوار شهر حساب کند، و اگر دیوار ندارد باید از خانه های آخر شهر حساب نماید.

مطلب مرتبط:

صلیب شکسته چه تاثیری در گنج یابی دارد

دفع چشم زخم باتخم مرغ

کلمات کلیدی مرتبط

  • نحوه خواندن نماز جماعت شکسته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE