loading...

نحوه باطل كردن طلسم بخت چگونه است؟

نحوه باطل كردن طلسم بخت چگونه است؟

در این مطلب از سایت هوریس قصد داریم در مورد نحوه باطل كردن طلسم بخت چگونه است؟ توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم . همچنین می خواهیم در مورد موضوعاتی همچون طلسم بخت گشایی بسیار قوی,باز كردن بخت بسته شده,باطل كردن طلسم و جادو,نشانه های بسته شدن بخت,نشانه های طلسم شدن,طلسم شکن و بخت گشای قوی,طلسم بستن بخت دیگران,گشایش بخت دختر توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم که خواهید توانست با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. با ما همراه باشید.

طلسم بخت گشایی بسیار قوی,باز كردن بخت بسته شده,باطل كردن طلسم و جادو,نشانه های بسته شدن بخت,نشانه های طلسم شدن,طلسم شکن و بخت گشای قوی,طلسم بستن بخت دیگران,گشایش بخت دختر

نحوه باطل كردن طلسم بخت چگونه است؟
نحوه باطل كردن طلسم بخت چگونه است؟

باطل کردن سحر و طلسم محبت

نشانه های این طلسم شور و رغبت و محبت زیاده از میـزان و غیر عادی می باشد. از طرف دیگر کثرت در مباشرت و اطاعت کورکورانه و بی علـت از طرف رو بـه روی می باشد.
(در این نوع طلسم و سحر ، ساحر و طلسم کننده ، آقـا یا خانـم را به نسبت به همدیـگر معزوف می کند . این نوع سحر میتواند سبب گـردد که حتی شخـص مورد نظـر از مادر و خواهر و اقوام درجه یک خود اکراه و تفرد پیدا نماید و تنها زوجه خود را ببیند و توجه وی مد نظـر ش قرار گیرد. از طرف دیگر این نوع سحر میتواند مثل یک شمشیر دولبه عمل نماید و موجـب گـردد که زوج نسبت به زوجه اش متفرد گـردد کماکان که نسبت به سایـر زنها این احساس را پیدا می کند .)


بیشتر بخوانید: باطل سحر با نمک طلسم نمک نحس باطل كردن دعا و طلسم


یک شیوه علاج و بهبـود طلسم محبت (دعا باطل کردن طلسم):

آیات رقیه ویژه ابطال سحر را ((غیر از آیه شریفه ۱۰۲ از سوره عظیم الشأن مبارکه بقره و بجای آن آیات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم از سوره عظیم الشأن مبارکه تغابن ( يا ايها الذين آمنوا إن من أزواجكم …) جهت بهبـود مسحور بهره گیری فرمایید.))
این بهبـود غالبه با احساس درد در معده و تخدیر و سردرد و تنگی نفس و تهوع همراه می باشد ( چنان چه که طلسم و سحر نوشیدنی یا خوراکی بوده باشد). برای درمانش می بایست هفت مرتبه آیات شریفه ابطال سحر و آیه الکرسی بر آب پاک خوانده گـردد و فـرد مسحور از آن بنوشد. نشانه اولیه برای ابطال این نوع طلسم خوراکی این می باشد که پـس از نوشیدن آبی که بر آن رقیه مخصوصه خوانده شده می باشد ، شخـص مسحور، چیزی زرد یا سرخ یا مشکی بالا بیاورد (استفراغ نماید ). این اولیـن نشانه ابطال این نوع سحر می باشد. در غیر این صورت می بایست به مدت سه هفته از آب پاکی که بر آن آیات شریفه سوره عظیم الشأن های (یونس آیات ۸۱ و ۸۲ – و سوره عظیم الشأن مبارکه الاعراف از آیه ۱۱۷ تا آیه شریفه ۱۲۲ – و سوره عظیم الشأن مبارکه طه آیه شریفه ۶۹ ) قرائت شده باشد بنوشد که به اذن خداوند متعال تبارک و تعالی از میـان بردن مساله شود.

باطل کردن طلسم و سحر جنون ، دعا باطل کردن طلسم

فراموشی شدید و ارور ی شدید در گفتار و نظـر ات و افعال و از این قبیل می باشد.
(این نوع سحر و طلسم همـان است که جن خبیث (جنی) در ذهن شخـص مستقر می شود و موجـب فراموشی شدید و نقصان کلام شخـص و بی قراری شدید می شود و خیلی صدمـه زا میباشد. (نعوذ بالله من عمل الشیاطین).

یک شیوه علاج :
در این نوع سحر ، می بایست بر مسحور رقیه خاصه جهت ابطال سحر قرائت گـردد و در مسائـل شدید می بایست آیات شریفه ویژه ابطال سحر بر شخـص مسحور قرائت شود:
سوره البقرة – هود – الحجر – الصافات – ق – الرحمن – الملك – الجن – الاعلى – الز لزلة – الهمز ة – الكا فرون – المعوذتين .
این قرائت قطعا باید دوبار در روزانه انجام گـردد ( به مدت یکماه همـه و حتی شانس دارد سه ماه هم به طول بیانجامد) . در طول مدت ابطال سحر و بهبـود فرد مسحور می بایست از آب پاکی که بر آن آیات خاصه ابطال سحر خوانده شده می باشد بنوشد.

باطل کردن طلسم و سحر خمول ، دعا باطل کردن طلسم

(در این سحر و طلسم، طلسم کننده یا ساحر که جنی را در خدمت دارد (جن کافر) وی را امر به ضربه زدن به شخـص مورد نظـر می کند و این موکل هم با مستقر شدن در ذهن و مخ شخـص مورد نظـر ، وی را گوشه گیر و منزوی می کند به گونه ای که زمین گیر می شود و عوارض آن پـس از این امر ظاهر می شود . شخـص مسحور در این حالت مبتـلا فکر مشوش بوده و مبتـلا کم حرفی شدید و سکون و یکجا نشینی و انزوای شدید و سردرد همیشگی می شود و در بعضـی مسائـل حتی از حمام کردن اجتناب و اکراه شدید دارد.)

یک شیوه علاج :

روزانه سه مرتبه به قرائت سوره عظیم الشأن های شریفه زیـر گوش فرا دهد :
الفاتحه – البقرة -آل عمران – يس – الصافات – الدخان ااز این رو ريات الحشر المعارج الغاشية الزلزلة القارعة.
بار اول صبح ، مرتبه دوم عصر و مرتبه سوم پیش از خواب.
این عمل را به مدت چهل و پنج روز ادامه دهد. ضمن اینکه می بایست همراه با خـوردن و اغتسال از آبی باشد که بر آن رقیه خاصه باطل السحر قرائت شده می باشد.


بیشتر بخوانید: لوح عین علی علیه السلام چیست؟ قیمت انگشتر عین علی طلسم عین علی + خرید انگشتر


باطل کردن طلسم بخت (باز شدن بخت بسته شده)

پیوندکردن و ایـجاد خانواده از کارها موکد در اسلام می باشد. ولی در بعضـی از مسائـل انجام این عمل به عـلت ها ی معیـن یا نامشخص مبتـلا وقفه و تعطل میگردد. در بعضـی مسائـل این مساله همـان تعطیل الزواج می باشد. با اینکه شخـص دوست دارد که پیوندنماید ولی به هر علـت این عمل جور نمی شود و مـوارد عدیده در سر راه قرار میگیرد (بصورت غیر عادی و به کرات و مرات). این مسئله به گونه ای می باشد که شخـص را نسبت به پیونددلسرد می کند و حتی شانس دارد پیوندو ایـجاد خانواده را بفراموشی بسپارد. روش عمل این نوع طلسم دربـاره دختر خانمها گوناگـون می باشد (دیده نشدن و مطرح نشدن به وسیـله دیگران جهت پیوند، تعدد خواستگار دارا بودن ولی سرنگرفتن پیوند، نداشتن تمایل به پیوند، خواستگارهای غیر قابل اثبات و مطرح شدن گفتگو پیوندو بعـد به فراموشی سپرده شدن و….. اما سرانجام هـم همـان است که ذکر شد.

یک شیوه علاج :

دعاهای گوناگون ی برای سحر تعطیل الزواج (طلسم و سحر بخت و ازدواج) ذکر گردیده می باشد. یک شیوه بسیار اثر گذار قرآنی برای ابطال این نوع سحر و طلسم ، ( و صورت گرفتن پیوندموفق و نیکو ) انجام اعمال زیـر است :
۱- وضو پیش از خواب ، بعـد آیه الکرسی – بعـد معوذات را خوانده شود و در کف گروه ایش بدمد و بعـد گروه ایش را بر بدنش بمالد (سه مرتبه این عمل را تکرار نماید ) .
۲- گوش دادن به قرائت آیه الکرسی (میتواند از قرائت ضبط شده بهره گیری نماید و روزی یک مرتبه به آن گوش دهد.)
۳- گوش دادن به قرائت معوذات (سوره های مبارکه الاخلاص – الفلق – الناس ) چندین مرتبه پی در پی . (میتواند از قرائت ضبط شده بهره گیری نماید ) و روزی یک مرتبه به آن گوش نماید .
۴- ضمناً رقیه ابطال سحر ذکر شده را بر آب پاک قرائت نماید و با آن آب غسل نماید . هر سه روز یکبار این عمل را انجام دهد.
۵- پـس از نماز صبح ، یکصد مرتبه بگوید : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شىء قدير ) .
اعمال ذکرشده را به مدت یک ماه تکمیل انجام دهد به اذن و عزم خداوند متعال تبارک و تعالی کارش انجام می شود و حاجت میگیرد.

در ادامه با مطالب پیشنهادی همراه باشید:

کلمات کلیدی مرتبط

  • باطل كردن بخت
  • طلسم شکن و بخت گشای قوی
  • دهای باطل کردن فرد طلسم شده
  • دعا برای باطل کردن سحر بخت بسته
  • حکم سحر بخت بسته کردن
  • بخت گشای واقعی
  • باطل کردن طلسم بخت بستن
  • باطل كردن طلسم
  • باز کردن طلسم بستن بخت
  • چگونه طلسم را باطل کنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE