loading...

مکانیزم و عملکرد طلسم و جادوگری – فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی

در این پست از سایت hooris.ir مکانیزم و عملکرد طلسم و جادوگری – فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی را برای شما عزیزان علاقه مند به علوم غریبه و دعانویسی و طلسمات قرار دادیم . عملکرد طلسم و جادوگری چگونه است ؟ و کلی مطالب و نوشته های اختصاصی دیگر درباره طلسم و جادو و دعا همراه ما باشید در ادامه مطلب

مکانیزم و عملکرد طلسم و جادوگری - فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی
مکانیزم و عملکرد طلسم و جادوگری – فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی

مکانیزم و عملکرد طلسم و جادوگری – فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی,طلسمات,جادو سحر و جادوگری,طلسمات و دعانویسی,دانلود رایگان کتاب جادوی سیاه,طلسم و جادوگری,دعا و بخت گشایی

مکانیزم و عملکرد طلسم و جادوگری – فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی

فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟

مقاله زیر کمی برای روشن شدن مسئله کمک میکند :

در کتابی یکی از شاگردان شمس تبریز آمده است که در آسمانهای هفت گانه که کلیات آن در قران آمده در آسمان پنجم خزانه ای از تمامی علامات و نشانه های خطوط از نشانه های غارنشینان تا حروف و زبان عربی و انگلیسی و چینی و غیره موزه ای وجود دارد.

وقتی روح میخواهد یک طبقه پائین بیاید طبق احادیث وارده در کتاب عقل و جهل اصول کافی لباس عقل بر تن میکند این عقل معنی و مفهوم نور و حقیقت را نمیتواند درک کند همانند ماشین حسابی است که بیش از چند رقم را نمیتواند محاسبه کند و اگر مثلا ظرفیت آنده رقم باشد نمیتواند یازده رقم و یا یک میلیون رقم را محاسبه کند بلکه تقریبی میتواند آن را محاسبه کند.

در این میان این ماشین حساب که لباس روح  برای درک حجابهای ظلمانی  و تاریکیهای عوالم سفلی است از مواد خام و اولیه موجود در جهان روح مجرد یا آسمان پنجم برای ساخت منطق خود بهره میبرد. هر تمدنی برای بیان حقایق روح مجرد که همگی در محضر خداوند متعال قرار گرفته اند یکی از این علامات و نشانه ها را مورد استفاده قرار داده اند.

نام این کار را اختراع خط مینامیند. در اصل اختراع برای بار اول به وجود نمی آید بلکه از خزانه ای که خداوند متعال خلق کرده است توسط بشر به عاریت گرفته میشود . چنانچه خداوند در قران میفرماید خزانه همه چیز نزد ما است.

حال این حروف و نشانه ها در هز تمدن و زمانه ای نوعی بوده است.  تا بتواند مفاهیم مجرد اولین جهان حجاب نورانی را در جهان های حجاب ظلمانی برساند.

از آنجائی که در قران خداوند میفرماید ان الاخره لهی الحیوان یعنی دنیای آخرت و جهانها و آسمانهای هفت گانه دارای درک و شعور الهی هستند و از آنجائی که جهان فیزیکی ما در درون جهانهای معنوی قرار گرفته و محدود در جهانهای معنوی و در گوشه ای از جهانهای معنوی است لذا این جوهره این جهانها که دائم در تسبیح حق تعالی هستند و میفهمند لذا وقتی ما مثلا حروف ا ل ل ه را کنار یکدیگر میگذاریم جهانهای معنوی و موجودات خلق شده از ماده خام این جهانها متوجه اشاره به ذات حضرت حق شده و در مقابل این نام عکس العمل نشان میدهند.

اگر کنار نام خداوند و یا سوره های قران و یا آیات قران درخاستی و یا حاجتی و یا نام من و یا شما قرار بگیرد فورا خلقت خداوند به واسطه درک عاریتی که از وجود خداوند متعال گرفته است عکس العمل نشان داده و خواسته را بر آورده میکند.

اما در این میان این حروف و نوشته ها و آیا و اسماء الهی ارتباط مستقیمی را ارواح طیبه و متعالی داشته باشند به همان اندازه کائنات به دلیل ارتباط این حروف به سرچشمه کم واسطه حضرت حق تاثیر قویتری را منعکس میکنند.

بعنوان مثال یک فردی از نوشته های زبان عبری دوران بنی اسرائیل یا حضرت موسی که امروزه به نام آئین کبالا نامیده میشود اسماء و صفات حضرت حق را مینویسد و کنار آن نام خود را مینویسد

ولی فردی همین مفاهیم موجود در آسمان پنجم را در قالب زبان عربی و زبان پیامبر اسلام و اهل بیت میویسد

از آنجائی که مقام و منزلت پیامبر اسلام و اهل بیت در آسمانها غیر قابل مقایسه با حضرت موسی و انبیاء بنی اسرائیل است لذا نوشتن به زبان عربی تاثیری هزار مرتبه بیشتر از نوشتن همان مفاهیم ملکوتی به زبان عبری یا مثلا سریانی و یا حتی انگلیسی و فارسی و غیره دارد.

همچنین به خصوص اینکه در روایات آمده است که زبان عربی زبان منتخب فرشتگان و  و ساکنین ملکوت در آسمانهای اول تا چهارم است (توجه در آسمانهای پنجم تا هفتم که حجابهای نورانی نامیده میشوند زبان و مکالمه وجود ندارد بلکه همه چیز به صورت نور درک و شهود میشود.و نیاز به توضیح یا شرح و غیره نیست بلکه به صورت شهودی همه با یکدیگر ارتباط دارند و هیچ چیز مخفی وجود ندارد)

لذا بدین دلیل تاثیر زبان عربی برای نوشتن طلسم و دعا و رفع حاجات و غیره با اهمیت تر از سایر زبانها و علامات است. از آنجائی که جهان نور و روح مجرد  همه چیزش نامحدود است لذا خزانه حروف و الفبایش نیز نامحدود استو هر کسی حتی میتواند برای خود حروف الفبا خلق کند و بر اساس آن حروف که از آسمان پنجم عاریت گرفته طلسمها و جادوهائی متشکل از اسماء حضرت حق بنویسد و با نام خود و یا دیگران ترکیب کرده و منتظر تاثیر کائنات در بر آورده شدن خواسته اش باشد.

اما حروف ابجد:

بنا به برخی نظرات حروف ابجد به دو قسمت ابجد صغیر و ابجد کبیر تقسیم میشود.

برخی در بعضی کتب معتقدند که ابداع کننده ابجد صغیر و کبیر امام علی بوده است و بر روی این ادعا تعصب هم دارند.

و اما تاثیر این حروف ابجد و اعداد در چیست ؟

همان گونه که گفتیم همه این فرمولها و حروف و مفاهیم در خزانه آسمان پنجم توسط فرشتگان نگهبان بعنوان ابزار ارتباط موجوداتی همانند ما که در آسمانها و حجابهای ظلمانی ساکن هستند نگهداری میشود.

یکی از اینها حروف ابجد هستند که در این حالت به صورت خام تری با کائنات ارتبازط دارنداگر بخواهیم به صورت مثالی موضوع را روشن کنیم برای آن دسته از دوستانی که با زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر آشنائی دارند یک زبان برنامه نویسی به نام اسمبلی هست که به صورت صفر و یک برنامه به کامپیوتر داده میشود در این زبان نوشتن برنامه برای ما زمان بر و سخت و به اصطلاح رده پائین است.

اما سرعت اجرای آن فوق العاده بالا است ولی زبان های برنامه نویسی دیگری مانند بیسیک یا به قول امروزیها ویژوال بیسیک هست که زبان برنامه نویسی رتبه بالا نامیده میشود که برای ما انجام آن آسان و اجرا در کامپیوتر همراه با کندی و زمان است

در این میان زبانهای متوسط شبیه به اسمبلی نیز هستند که بعنوان مثال به آن سی پلاس پلاس میگویند. همچنین زبان دیگری مانند پاسکال یا دلفی هست که از نظر کارائی مابین بیسیک و سی پلاس پلاس هست.

حال بر میگردیم سر بحث اصلی و به حروف ابجد که درخواست یا حاجتی را خدمت خداوند متعال و کائنات میفرستیم در اصل از زبان برنامه نویسی اسمبلی استفاده میکنیم

وقتی از زبان عربی استفاده میکنیم در اصل از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس استفاده میکنیمتا برنامه درخواست حاجت خود را برای گرفتن خواسته خود از خلقت طبق دستور خداوند بنویسیمو زبان عبری یا کابالا که زبان بنی اسرائیل بود مشابه زبان پاسکال میباشد و زبان مادری مان مانند ترکی یا فارسی یا انگلیسی و چینی و غیره نیز مشابه زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک عمل کرده و به کامپیوتر فوق هوشمند کائنات به نمایندگی از طرف خداوند که ما خلیفه خدا در کائنات هستیم دستور میدهیم تا خواسته ما را اجرا نمایند.

در این میان اگر آشنائی با زبان اسمبلی داشته باشید میدانید که اگر یک صفر و یک جابجا شود کل برنامه به هم میخورد در حروف ابجد نیز اگر یک عدد جابجا شود کل حاجت و یا طلسم و هر چیزی که انتظار داریم به هم میخورد. و نتیجه نمیدهد.

کمی بالا تر که میرویم در زبان سی پلاس پلاس اشتباه در نوشتن کلمات نتیجه برنامه را خراب میکند و مشابه آن در زبان عربی تجوید غلط در ادای کلمات نتیجه بر آورده شدن حاجات را به مشکل میرساندو در زبانهای بالاتر مانند زبان مادری هر چیزی که ما میگوئیم کائنات متوجه میشود اما چون با زبان کائنات یعنی ابجد نیست و یا چون با زبان اهل بیت و ملائکه یعنی عربی نیست لذا  تا کائنات آن را تفسیر نماید زمان میبرد و نسبت به مسائل دیگر احتمال خطا و بر آورده نشدن بیشتر و یا در صورت بر آورده شدن زمان بر است زیرا دعائی که مثلا به زبان فارسی میگوئیم تا توسط موکلین دست به دست شده و تفسیر و به کائنات ارسال شود زمان میبرد.

(بخش دوم مقاله)  مکانیزم عملکرد سحر و طلسم و جادوگری و دعا و ابجد و غیره …

گفته شد که ما وقتی دعا یا طلسم و یا نشانه ای مثلا با استفاده از حروف ابجد و یا صورتی از موجوداتی را بر روی مثلا کاغذ یا فلز و یا سنگ و پارچه و یا حتی آب و غیره مینویسیم  در اصل به واسطه اینکه خلیفه خداوند در هر یک از آسمانها هستیم و دارای روحی هستیم که مجرد و فراتر از حجابهای نورانی حیات خود را از وجود مقدس حضرت حق میگیرد این روح ما در هر یک از آسمانهای هفت گانه دارای لباس و یا به قولی کالبدی از همان آسمان و به قول بعضی ها حجابی در مقابل حضرت حق دارد و در نتیجه این کالبدش میتواند در هر یک از آسمانها فعالیتی را با استفاده از وسیله ای که همان کالبدش است انجام دهد.

برای اینکه مکانیزم کاملی از عملکرد طلسم و دعا و غیره را بدانیم باید با مکانیزم عملکرد آسمانهای هفت گانه خداوند آشنا شویم. در این آسمانها بنا به تعبیر آیه الکرسی هفت آسمان به دو قسمت آسمانهای نورانی و ظلمانی تقسیم شده اند.که بنا به مشاهده عرفا آسمانهای اول تا چهارم آسمانهای ظلمانی یا حجابهای ظلمانی برای رسیدن به محضر حضرت حق یاد شده و آسمانهای پنجم تا هفتم حجابهای نورانی برای درک حضور حق یاد شده است.

و در هر یک از این آسمانها روح کالبدی را از جنس همان آسمان به تن کرده و با کالبدش در همان آسمان حیات و زندگی را تجربه میکند تا علم ازلی که از حضرت حق دریافت کرده را با تجربه حیات در ابعاد مختلف خلقت ترکیب و قدرت بالفعل روح به صورت بالقوه در آید. و چون روح سرگرم زندگی در میان کالبدهایش است لذا درک کاملی از حضور در محضر حق را ندارد و وقتی درک کاملی از حضورحق را به دست می آورد که تمامی کالبدهایش را کنار بگذارد و بدون کالبد و لخت و عریان در برابر نور حضرت حق قرار گیرد تا بیواسطه بتواند حق را دریابد و مشغله ای از بابت کالبدهای هفت گانه نداشته باشد. و اما در این دو بعد نورانی و ظلمانی جوهره تشکیل دهنده این آسمانها متفاوت است جوره تشکیل دهنده حجابهای نورانی نور حضرت حق یا همان نور اهل بیت است که بیواسطه است و جوهره تشکیل دهنده حجابهای ظلمانی یک پرتو بسیار کوچکی از نور حق که همان نور اهل بیت است که به آن نور شیعیان علی میگوئیم بدین معنی که خداوند از نورش اهل بیت و روح را خلق کرد و اهل بیت نیز  از نورشان نور شیعیان شان را خلق کردند. در گوشه ای بسیار کوچک در آسمان پنجم با استفاده از یک پرتو نورشان که همان پرتو نور شیعه است آسمانی به نام آسمان چهارم خلق میشود. و همین طور در گوشه بسیار کوچکی در هر یک از آسمانها آسمانی کوچکتر و زیر مجموعه مانند خلق شد.

که جنس این آسمانهای ظلمانی به نوعی مشابه انرژی دنیای زمخت ما است ولی با این تفاوت که انرژی که ما در دنیای فیزیکی خود میبینیم بسیار خشن تر و مادیتر وغیر لطیف تر از انرژی است که در آسمانهای بالاتر از نور شیعیان اهل بیت بعنوان جوهره خلق آسمانهای چهارگانه ظلمانی خلق شده و وجود دارد.

در پائین ترین و بسیار بینهایت ریز ترین قسمت این آسمانها آسمان اول وجود دارد که در گوشه بسیار کوچک آن کلیه میلیاردها کهکشان و ستاره وسیاره و ماه و خورشید و زمین و نور و فوتون و اتم و الکترونی و کوارک و کوانتوم وغیره خلق شده اند که به واسطه های بسیارزیاد عنصر تشکیل دهنده اصلیشان از یک پرتو نور شیعیان اهل بیت است که در آسمان چهارم ایجاد شده است.

برخی عرفا که به شهود دریافته اند اعتقاد دارند که پرتو نوری مجرد از اهل بیت یا همان پرتو شیعیان اهل بیت وقتی از آسمان پنجم به آسمان چهارم می تابد دو قسمت میشود به دو قطب منفی و مثبت تقسیم شده و ماده و نر تقسیم شده و از این پرتو نور پلاریزه شده یا قطبی شده زن و مرد و غیره خلق گردیده است. و در اینجاست که خداوند متعال میفرماید ما از هر چیزی جفت جفت خلق کردیم. و این جفتها و زوج ها و منفی و مثبت ها و نر و ماده ها و ضدیت ها در عالم پنجم وجود ندارند !

هر موجودی در تمامی آسمانهای نورانی و ظلمانی یا با واسطه یا بیواسطه از حضرت حق نور وجود میگیرد و وجود پیدا میکند. با این تفاوت که اگر این موجود در آسمان هفتم باشد مانند اهل بیت بیواسطه از حضرت حق نور میگیرد و نورش بسیار برنده و عین نور حق و عین قدرت حق است با این تفاوت که این محدود و نور حق نامحدود است. هر چه پائین می آئیم این نور با واسطه تابش میکند مثلا در مورد شیعیان نور حق بعد از گذر از اهل بیت به واسطه اهل بیت بر شیعیان می تابد و به شیعیان وجود میدهد.

همین طور وقتی این نور وارد آسمان چهارم میشود یعنی که ابتدا از سوی حق و از گذر از وجود اهل بیت و بعد از آن گذر از وجود شیعیان وارد دنیای آسمان چهارم شده و آنجا را خلق و به وجود آورده است.

تا اینکه این واسطه ها به جائی میرسند که در نهایت به دنیای فیزیکی ما و ماه و خورشید و زمین و کهکشان و اتم و مولکول و غیره میرسند.

و بنا به فرموده قران این نور که از سرچشمه خداوند آمده و با تابش بر خلقت به همه چیز وجود داده است در دنیای فیزیکی ما باعث خلق اتم مولکول و طلا و زمین و خورشید و حتی نور فیزیکی خورشید و ماه و غیره و حتی باعث خلق انرژی های مختلف دنیای مادی میشود.

حال من و تو بعنوان یکی از مخلوقات وقتی میخواهیم در مکانیزم این خلقت مثلا مادی یا غیر مادی در آسمانهای بالاتر تغییری ایجاد کنیم مثلا اگر بخواهیم آهنی را به طلا تبدیل کنیم در اصل به اتمها و مولکولهای تشکیل دهنده آهن دستور میدهیم که آرایش اتمی خود را تغییر داده و آرایش اتمی طلا را به خود بگیرند. و چون بقول خداوند در قران اینها همگی دارای درک و شعور هستند و خداوند را تسبیح میکنند زیرا که جنسشان را که از نور خداوند سرچشمه میگیرد میدانند و مثل ما ها مست و نادان نیستند  لذا بسته به اینکه این دستور از چه منبعی آمده باشد دستور را اجرا یا رد میکنند. هر چقدر این دستور از نزدیکی سرچشمه خلقت صادر شده باشد به همان اندازه اجرای دستور قطعی تر خواهد بود.

ما نامی قراردادی برای این دستور میگذاریم و به آن انرژی دستور میگوئیم. حال هر چقدر این انرژی ساتع شده قویتر باشد اجرای دستور آنی و دقیق خواهد بود بعنوان مثال خداوند که سرچشمه همه نورها است در قران میفرماید : و انما یقول له کن فیکون پس هنگامی که به چیزی میگوئیم باش پس همان لحظه خلق شده و میباشد.

اما در مورد من و شما وقتی ما میگوئیم که در هوا سیبی از غیب حاضر شود حاضر نمیشود زیرا که نور کا قدرت روشن کردن عدم را به وجود ندارد و چیزی که وجود ندارد باید نور کافی به او برسد تا روشن شده و خلق شود. این مورد مانند این است که وسط جنگل فردی با نور فندک  بخواهد جنگل را روشن کند ولی خداوند جنگل را با نور خورشید روشن میکند خوب تفاوت این روشن شدن با آن خیلی متفاوت است و فندک نمیتواند جنگل بزرگی را قابل دیدن کند.

حال در این میان هر کاری که برای افزایش این انرژی که بتواند در خلقت تغییر ایجاد کند میتواند

در بر آورده شدن خواسته ما موثر باشد.

چون نور اهل بیت و در مرحله بعد از آن شیعه نور خود را با انرژی بیشتری نسبت به بقیه کائنات

از خداوند میگیرند لذا  توان انجام و دخل و تصرف در کائنات را نیز به راحتی دارند.

و هیچ چیزی برای آنها غیر ممکن نیست به حدی که حتی میتوانند دنیائی همانند کهکشانها را نیز خلق کنند.

اما چرا ماها که شیعه هستیم نمیتوانیم این کار را بکنیم ؟

دلیل این است که نام ما شیعه است نه خود ما!

شیعه واقعی همانند عمار یاسر است که وقتی یهودیان امدند و به پیامبر گفتند که آن سنگی که دویست نر نمیتوانند بردارند را بردار پیامبر به عمار یاسر دستور داد و عمار یاسر به راحتی برداشته و به بالای کوهی پرتاب کرد و تکه تکه خورد شد!

از آنجائی که در اکثر اوقات به این راحتی نمیتوانیم شیعه باشیم می آئیم و با ابزارهای مختلفی انرژی های مختلفی را از کائنات جمع میکنیم تا با استفاده از این نور یا انرژی بتوانیم در کائنات و در دنیای فیزیکی خود دخل و تصرف بسیار کوچکی انجام دهیم. این ابزارهای مختلف توسل جست به نور شیعه و یا نور اهل بیت است. یعنی ما اهل بیت را و یا شیعه های واقعی را واسطه و شفیع خود  ( دور از چشم وهابیها    ) برای کسب نور بیشتری از حق برای انجام تغییر در زندگی مادی و یا معنوی خود قرار میدهیم. برای این منطور تعدادی ابزار مادی و تعدادی ابزار معنوی وجود دارند.

ابزارهای مادی مانند استفاده از سنگهای قیمتی ، فلزهائی با جنس های خاص مثلا مس یا برنج یا برنز و آهن و غیره …

و یا استفاده از عناصری مانند آب ، باد ، آتش ، خاک و غیره …

و یا استفاده از انرژی موجود در صورتهای فلکی مانند دوازده صورت فلکی دوازده ماه سال که یکی از آنها شرف شمس است و همچنین استفاده از انرژی خادمین علیا و یا سفلی و موکلین و یا ملائکه   و غیره و یا انرژی ماه و خورشید که در زمانهای خاصی از ماه و یا سال به اندازه و مقدار و جنس خاصی میرسد استفاده میکنیم تا انرژی آنها را مثلا با بخور و بوی مناسب خواسته مان و غیره ترکیب کنیم تا انرژی همه اینها جمع شده وباعث تغییر در آرایش اتمها و یا مسیر حرکت زندگی در داخل بعد زمان و باز شدن بخت و روبرو شدن با پسر یا دختر مورد علاقه و غیره و یا تنظیم آرایش مولکولهای بدن برای از بین رفتن بیماری و غیره داشته باشیم.

ولی قدر مسلم این است که اگر به نور خالص دسترسی داشته باشیم نیاز به این همه شعبده بازی نداریم و همانند خداوند متعال میتوانیم بگوئیم که کن فیکون باش پس میباشد.زیرا که خداوند متعال برای خلق کردن نه نیاز به روزه گرفتن و ترک حیوانی دارد و نه سوزاندن بخور و نه هیچ چیز دیگر که بخواهد مثلا کیمیاگری کند و طلائی خلق کند یا بیماری فلانی را درمان کند و یا برای دختری پسری را بفرستد و یا بخت کسی را باز کند و غیره و غیره ….

در نتیجه علت استفاده از طلسم و ابجد و غیره در این است که ما نور اهل بیت را نداریم. و به واسطه های بسیار ضعیفی از نور اهل بیت یعنی خخدمتگذاران علیا یا سفلی و غیره و عناصر مورد علاقه موکلین و فرشته ها مانند سنگهای قیمتی و یا طالع های خاص که مورد توجه مولکین و غیره است استعانت و شفاعت میجوئیم. در اصل کسی که به جادوگری حتی به جادوی سیاه معتقد باشد و حتی به کمک گرفتن از شیطان معتقد باشد با شنیدن اعتقادات وهابیون که به شفاعت اعتقاد ندارند به آنها خواهد خندید زیرا که قانون جادوگری چه جادوی سفید و روشنائی بخش و چه جادوی سیاه و شیطانی همه از فلسفه شفات و امداد و کمک گرفتن مشتق شده اند ولی با این تفاوت که یکی از نور خداوند و اهل بیت و شیعیان کمک میگیرد و یکی از تاریکی شیطان و موکلین شیطانی  یا به قولی سفلی برای رسیدن به آرزویش کمک میگیرد.

اما نکته مهم در این است که اگر به جای استفاده از نور اهل بیت و نوری بیواسطه تر احتمال سقوط و نتیجه بر عکس بسیار کم شده و به انسان قدرت میدهد که در کنار بر آورده شدن حاجاتش به منبعی از نور تبدیل شده و به سمت بالا و قدرت بیشتری حرکت کند.  در حالی که در جادوهای سیاه و طلسمهای غیر شرعی شیاطین از نوری بسیار جزئی که ما در درون خود داریم استفاده کرده و با بخش ناچیزی از آن حاجات ما را بر آورده میکنند.

نتیجه آن که در جادوها و طلسمهای شیطانی ما انرژی را از دست داده و به بر آورده شدن حاجت میرسیم در حالی که در طلسمها و جادوهای مشروع و مدد جوئی به اهل بیت و شیعیان راستین اهل بیت ما نه تنها انرژی و نور از دست

نمیدهیم بلکه انرژی و نور به دست آورده و مقداری را در درون خود ذخیره کرده و با مقداری از آن برای بر آورده شدن حاجت خرج میکنیم.

با عرض معذرت که سخن به درازا کشید و شاید از حوصله خواندن خارج شد.همین طور نتوانستم موضوع را شفافتر از این بنویسم این را به حساب نقص روحی و جسمی و وجودی و کمی نور این جانب بگذارید و مرا عفو نمائید.

( بخش سوم ) مقاله مکانیزم طلسم و دعا و جادوگری

در بخش قبلی گفته شد که هر تغییر و تحولی در کائنات و خلقت بخواهیم انجام دهیم باید نوری از سوی خداوند این وسط باشد و بدون این نور غیر ممکن است کاری انجام شود زیرا که در خلقت برای وجود داشتن هر حقیقتی

نیاز به روشن شدن آن حقیقت و نمایان شدن یا خلق شدن یا تغییر داده شدن از حالتی به حالت دیگر داریم مثلا دختری در مسیری افتاده که خواستگاران می آیند و میروند و کسی قصد جدی برای ازدواج ندارد در این حالت میگوئیم که حقیقت ازدواج این دختر تاریک است و نور حق برای انجام شدن امر ازدواج نتابیده است

همینطور است در مورد بیماری که نور حق باید بر سلولهای بدن و اتمها و مولکولهای بدن فرد بتابد تا آنها بدانند که باید چه آرایشی را بگیرند تا بیماری رفع گردد. و همچنین است در مورد راه رفتن روی هوا یا راه رفتن روی آب یا تبدیل کردن آهن به طلا و یا زیاد شدن برکت و روزی و یا دفع دشمن و هر چیزی که نام آنها را حاجت مینامیم. که بدون استثنا نیاز به این دارند که نوری را از حق بگیرند.

از آنجائی که کائنات فقط به نور حق پاسخ میدهند در انجام این کار معصوم هستند و کاری ندارند که  نیت و قصد برای امر منفی استفاده میشود یا امر مثبت و خیر! کائنات مانند منطق کامپیوتر و یا عقربه های دقیق ساعت به یکدیگر بسته شده اند. اگر ما بخواهیم با استفاده از نور خداوند به کسی  ظلمی بکنیم کائنات در انجام آن خود داری نمیکنند. حال برای این امر یک تناقض به وجود می آید که اگر بخواهیم کاری شیطانی و یا دعا و طلسمی شیطانی انجام دهیم آیا از نور اهل بیت و نور خدا میتوان برای قتل و کشتار و غیره استفاده کرد؟

در پاسخ میگوئیم که به صورت مستقیم نه نمیتوان چون خداوند و اهل بیت اجازه چنین کاری را نمیدهندولی انجام دهنده آن از روش دیگری استفاده میکند:

در این روش انجام دهنده مدتی نور را در درونش ذخیره میکند.

که به آن ریاضت میگوئیم. مثلا یک مرتاض یا جادوگری که ذکرهای زیاد میگوید یا آئینهای شیطان پرستان و غیره که همگی به نور الهی متوسل میشوند بدون اینکه خود حتی بدانند از نور خداوند در درون خود ذخیره میکنند زیرا نور خداوند بر همه می تابد و کاری ندارد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.وقتی این نور در درون فردی جمع و ذخیره شد آن موقع فرد از نور ذخیره شده در درونش میتواند برای امور شیطانی و غیر الهی استفاده کند.

اما این امر خطرات زیادی دارد زیرا همانند این است که شما در بیابان باشید و مقدار کمی آب داشته باشید و از آن آب به جای استفاده ذخیره و استفاده کل آب را برای عشق و حال کردن بیرون بریزید روی زمین !

از آنجائی که انسانی که از خدا روی برمیگرداند تنها شده و ارتباط تغذیه نورش را با خدا قطع میکند لذا تنها میتواند از نور ذخیره شده در درونش استفاده کند که این گونه افراد بسته به اندازه نور ذخیره شده و اعمالی که انجام میدهند و مقدار نوری که مصرف میکنند دیر یا زود نابود و چراغ وجودشان خاموش خواهند شد.

که به قول عوام به آن جهنم رفتن میگوئیم.این جاست که فردی که از خدا روی گردانیده متوجه نیاز خود به نور خدا میشود و میفهمد که در تاریکی افتاده و برقی که به واسطه آن چراغ وجودش روشن میشد دیگر از نیروگاه مرکزی اتصال و ارتباطش قطع شده و اداه برق که همان فرشتگان هستند دستور دارند که برقی که به وجود اینها حرکت و روشنائی میدهد را روشن نکنند زیرا که اینها با گرفتن برق و نور میروند و کائنات را به گند و تاریکی میکشانند. و با رفتار شیطانی خود باعث خاموش شدنچراغهای کم سو در نقاط مختلف خلقت میشوند.

در اینجاست که  آنجا که خداوند در قران میفرماید اهل جهنم  به مومنین ساکن بهشت میگویند که مقداری از نور خود به ما

بدهید “ان افیضوا علینا …..”

اما در این میان عده ای که قصد و نیست عمل شری و یا شیطانی را دارند و یا بدون اینکه خود بدانند با وسوسه شیطان میخواهند به سمت قطع ارتباط با سرچشمه نور شوند و وارد معرکه ریسک قطعی برق خدا شوند. تحت شرایط خاصی اهل بیت و یا شیعیان اهل بیت و بزرگان و اولیاء و فرشتگانی که درک و شعور بالاتری دارند و به اصطلاح خدام علیا هستند از دخالت در انجام امور منفی خود داری کرده و یا حتی بنا به دستور اهل بیت در انجام کار هایی جلوگیری میکنند. این امر زمانی است که اهل بیت به ما علاقه داشته باشند و متوجه باشند که انجام این عمل باعث دردسر ما خواهد شد و ما با از دست دادن بیش از اندازه نور وجودیمان همانند شمعی خاموش خواهیم شد. بسیاری از شیاطین دنبال این هستند که نور وجودی ما را به خود گرفته و خود دارای نور شوند و اگر ما نور وجودیمان تمام شود آنها اهمیت نمیدهند.

در اصل شیاطین بیکار نیستند که بخواهند ما را از راه به در بکنند آنها همانند حیوانات جنگل که به دنبال شکار هستند تا با خوردن گوشت شکار تغذیه کرده و زنده بمانند شیاطین نیز ما را شکار میکنند تا با تغذیه از نور درونیمان یا انرژیمان و یا هر چیزی که نامش را بگذاریم بتوانند به حیاط نیمه تاریک خود در اعماق تاریک خلقت ادامه دهند زیرا که اگر این کار را نکنند بدون نور شده و محو و نابود خواهند شد زیرا که به نور خدا متصل نیستند و هر لحظه نور ابلهان گنهکار را نخورند نابود خواهند شد. مردم عوام به این اعمال شیاطین خونخواری میگویند که در اصل خون واقعی همان نور الهی است که همه ازان استفاده میکنیم.

اما اهل بیت از اینکه ما نورمان را مصرف و تمام کنیم نگران و ناراحتند مانند پدر و مادری که وقتی فرزندی از اداره و یا محل کارش استعفا میدهد و علاوه بر آن پس انداز قلکش را برای خرید مواد مخدر مصرف میکند ر این حالت وی آب باریکه در آمدش را از دست داده و ذخیره خود برای خرجی اش را نیز مصرف کرده و دیگر ولی نیست که بتواند ادامه زندگی دهد.

در مورد گنهکاران نیز وقتی فردی ارتباطش را با خدا قطع میکند در اصل آب باریکه اش را قطع کرده وقتی گناه میکند در اصل پس اندازش را به جیب شیطان ریخته و در نهایت بدون نور شده و نابود خواهد شد.

لذا اینجاست که خدا و اهل بیت و فرشتگان ناراحت میشوند چون در آینده نه تنها پس انداز ندارد بلکه با مصرف مواد مخدر خود را نابود خواهد ساخت.

حال در نقطه مقابل این اعمال حالتی وجود دارد که فرد به انجام اعمال خیر و خواندن آیات قران و سوره ها و روزه داری و نماز خواندن غیره مشغول میشود در این حالت میگوئیم فرد با خدا ارتباط برقرار نموده است. در ین حالت نور الهی در درون فرد ذخیره میشود. از سوی دیگر با مصرف این نور برای دعا کردن به دیگران و یا صدقه دادن و یا انفاق کردن و غیره از یک طرف نور وارد وجود فرد شده و از طرف دیگر ز وجود فرد خارج شده در خلقت منتشر میشود.

در این حالت است که فرد واسطه فیض الهی میشود و هر چه بیشتر اعمال خیر انجام دهد به همان اندازه بیشتر از خدا نور میگیرد در نتیجه منطقی این حرکت وجود فرد به دلیل اینکه بتواند نور بیشتری را از خود عبور دهد و واسطه فیض بیشتری باشدشروع به رشد میکند.

و در این حالت در اوائل که میتوانست واسطه فیض مثلا یک نفر باشدبه جائی میرسد که واسطه فیش هفت میلیارد انسان کره زمین میشود ا مثلا واسطه فیض هفتاد هزار موجود میشود که در این حالت است که میگویند مثلا فلان فرشته فتاد هزار ملک و فرشته زیر فرمان خود دارد. در اصل اینجا است که لان فرشته واسطه فیض و نور الهی برای هفتاد هزار فرشته زیر دست خود است.

در نتیجه چون قدرت و توان واسطه فیش زیادی دارد از این واسطه فیض بودن مقداری نیز مسلما برای خود برداشته و واسته های خود را نیز میتواند بر آورده کند.

اما چنین افرادی به مرور زمان یاد میگیرند که به جای اینکه از این نور الهی خودشان استفاده کنند قط واسطه شده و همه را به دیگران بدهند و این عمل آنها را بزرگتر میکند زیرا اگر مصرف کنند نور کمتری نتشر کرده و در نتیجه نور کمتری هم از خدا خواهند گرفت.

ذا در این حالت این افراد مستجاب الدعوه میشوند. هر کاری بخواهند برای هر فردی دعا کنند بر آورده میشود زیرا که انرژی و نوری که در درونشان در جریان است هر خواسته ای برسد آن را به وجود آورده و خلق خواهد کرد.

و اینجاست که میگویند طرف معجزه میکند یا جادوگری میکند. مستجاب الدعوه است. خش چهارم مقاله مکانیزم طلسم و جادوگری و دعا و غیره …. ر بخش قبلی گفتیم که اگر انسانی بخواهد دعا و یا خواسته منفی و شیطانی را انجام دهد وکلین علیا یا فرشتگان و انبیاء و اولیا حتی الامکان سعی میکنند نگذارند این کار بشود ولی قتی دیند فرد از اختیار خود به زور میخواهد استفاده کند آنها سعی میکنند واسطه فیض و نور الهی نشوند. لذا فرد ارتباطش با نیروگاه یعنی خدا قطع میشود و در این حالت یا نمیتواند کار شر و شیطانی را انجام دهد یا گر ذخیره کافی داشته باشد سعی میکند از ذخیره خود برای انجام اعمال شیطانی استفاده کند.

در این میان نیز این افراد دو گونه هستند یا با انرژی خود عمل مذکور را انجام میدهند. ا وسط را و یا در ابتدای راه انرژی کافی ندارند و یا مقدار انرژی کفاک انجام عمل را نمیدهد ه در این حالت تبدیل به تجسم شیطان میشوند و انرژی و نور را از دیگران میدزدند و به انرژی خود اضافه میکنند.

افراد زیادی در تاریخ زمین چنین کاری کرده اند مثلا صدام که با جمع کردن ارتش و استفاده از انرژی آنها رای رسیدن به خواسته های شیطانی اش حرکت کرد ولی آن همه انرژی یک کشور باز نتوانست فاف انجام دادن آرزوهای شیطانی اش را بدهد.

برخی از جادوگران با خونخواری و کشتن انسانهای بیگناه دیگر و یا در زمانهای قدیم با قربانی کردن کودکان و بچه های بیگناه ه نوعی سعی میکردند از انرژی و نور ذخیره شده در وجود قربانی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند یرا که ارتبازشان با خدا و سرچشمه نور قطع شده و دیگر نیروگاه برق به چراغ آنها برق نمیدهد تا روشن شود.

این جادوگران در کنار انجام این کارها از ابزارها و آلات تولید نور نیز استفاده میکنند مانند نوشتن طلسمات و تعویذها اوراد و اذکار و غیره تا بتوانند به خواسته هایشان برسند.

در این میان دو حالت وجود دارد :

۱- حالتی که در آن مستقیم از خود خداوند و یا اهل بیت و فرشتگان مقرب و یا موکلین علیا میخواهند کاری انجام شود

۲- حالتی که در آن از موکلین سفلی برای انجام کار کمک میگیرند.

* –

در حالت اول اگر کاری که میخواهند انجام شود در راه خدا و برای منافع خلقت و توزیع عادلانه نور در خلقت باشد رخواست کننده هر چقدر بد و شیطانی باشد خواسته اش اجابت میشود لی اگر درخواستش در جهت ظلم و یا ستم و یا از بین بردن نور و افزایش تاریکی باشد هیچ کدام از فرشته های مقرب یا موکلین علیا ارواح طیبه شیعیان و اهل بیت و اولیاء و انبیاء که دارای درک و شهور و هوش و آگاهی بسیار بالائی هستند و عاقبت هر کاری را میدانندو به قوانین خلقت آگاهی کامل دارند اسطه برای انجام آن عمل نمیشوند زیرا که نابودی خودشان و سقوط خودشان را در پی دادر.

*-

در حالت دوم که اکثر جادوگران شیطانی متوسل به آن میشوند و میدانند که اگر خواسته ای شیطانی داشته باشند فرشتگان مقرب موکلین علیا غییر ممکن است به آنها کمک کنند در این حالت جادوگران از موکلین سفلی که دارای آگاهی پائینی هستند تقریبا همانند روبات و یا همانند کامپیوتر هوش و آگاهی پائینی دارند متوسل میشند.

در این حالت موکلین سفلی کاری ندارند و اصلا نمیفهمند که اگر کاری شیطانی انجام شود عاقبت آن چه خواهد شد اگر مثلا جادوگر دستور قتل انسان بیگناهی را به موکلین سفلی بدهد موکل چشم و گوش بسته دستورش را انجام خواهد داد ر صورتی که انرژی کافی به موکل داده شود.

اکثر مردم عوام این موکلین سفلی را به نام شیطان میشناسند. ین موکلین که نامهای مختلفی مانند ابلیس و یا مثلا کحله بنت برقان یکی از دختران ابلیس و غیره که نامشان در کتب طلسمات مده است کاری به گناه و ثواب ندارند آنها فقط نیاز به نور دارند و در مقابل انجام عملی دستمزد میگیرند حال این دستمزد واستن حاجتی باشد یا گرفتن دستمزدی و یا اسیر کردن جادوگری و یا تسخیر کردن بدن جادوگر و غیره … لی اگر جادوگر وارد باشد میتواند اینها را تسخیر کند و مفتی از آنها کار بکشد که در این حالت ر موکل سفلی تسخیر شده بتواند از اسارت جادوگر خارج شود انتقام سختی از جادوگر خواهد گرفت مگر اینکه جادوگر سائلی مانند ایجاد حصار و غیره را رعایت کرده باشد تا موکلی سفلی نتواند به او خسارتی وارد کند.

اما اگر جادوگر دارای طینت الهی باشد و کاری که از موکل میخواهد کاری الهی باشد و نتیجه آن خیری برای خلقت داشته باشد کلین با ترس و لرز انجام میدهند و از حضور در مقابل جادوگر احساس راحتی ندارند و یا عصبانی هستند و یا دائم میگویند ه ما را رها کن و دست از سر ما بردار ….

اگر کتابهای طلسم و جادو را خوانده باشید در مواردی به تسخیر ابلیس و یا دخترهای ابلیس و غیره اشاره شده که همگی اینها مان موکلین سفلی هستند.

این موکلین چه علیا و چه سفلی تحت تاثیر لحظات و ساعاتی خاص از حرکت سیارات و ستارگان هستند و ظاهرا در زمانها و ماکنهای خاصیه اینها نور و انرژی خاصی میرسد که عکس العمل بیشتری برای بر آورده شدن حاجات نشان میدهند.

بخش پنجم از مقاله مکانیزم طلسم و دعا و جادوگری و غیره …

در بخش قبلی با مکانیزم نور و ظلمت و روشهای جذب و توزیع انرژی برای انجام دادن و بر آورده نمودن آرزوها و حاجات به طور کلی صحبت کردیم. ر اینجا درباره انواع روشهای دعوت از موکلین وفرشتگان  و غیره برای بر آورده نمودن حاجات بحث میکنیم:

اگر بخواهیم یک دسته بندی کلی بکنیم از بالاترین آسمانهای خلقت تا پائین ترین  آسمانهای پادشاهی دین ترتیب میتوان شمرد :

۷- نور وجود خداوند متعال

۶- اهل بیت پیامبر اسلام و چهارده معصوم

۵- شیعیان اهل بیت

۴- انبیاء و اولیاء

۳- فرشتگان مقرب

۲- موکلین علیا

۱- موکلین سفلی

توجه کنید که نور وجود مقدس خداوند با ذات خداوند متفاوت است و نور خداوند یکی از مخلوقات خداوند

و در اصل جوهری است که به نام روح القدس نامیده میشود که جوهره نور اهل بیت است.

هر کدام از اینها در یکی از آسمانها برای خود عرشی دارند و به رتق و فتق امور آسمان زیر حکومت و فرمانروائی خود مشغولند ا این تفاوت که پادشاه آسمان بالائی به کل آسمانهای پائین دستی خود نظارت و حاکمیت دارد. قتی ما حاجتی را درخواست میکنیم حاجت ما بالا میرود و بسته به انرژی ما و نور درونی ما و جنسی که این خواسته دارد میتواند بالاتر رود. گر ما انسانی با خدا باشیم خواسته ما بالاتر میرود و اگر انسانی با خدا نباشیم خواسته ما بالاتر نیز نخواهد رفت. ر چقدر دعا نویس و طلسم نویس به سرچشمه خلقت نزدیک تر باشد به همان اندازه کمتر به تشریفات و ابزار آلات و حتی نیاز به دانستن سم ما و یا اسم مادر ما و در آوردن و استخراج ابجد و غیره ندارد. ر اصل موکلین علیا و گاهی موکلین سفلی هستند که نیاز به اسم ما و اسم مادر ما و یا حروف ابجدی که مینویسیم دارندزیرا به کائنات تسلط ندارند.

اما فرشتگان مقرب و شیعیان و انبیاء و اولیاء و اهل بیت بر کل خلقت شاهد هستند و هیچ چیزی از دید آنها پنهان نیست ین که میگویند فلانی در راه خدا شهید شد یعنی به مرتبه ای رسید که هیچ چیز مخفی برای وی وجود ندارد و بر همه اسرار واقف شده است. ذا برای این گونه موجودات نیاز به نوشتن ابجد و سوزاندن بخور و غیره وجود ندارد آنها بی نیاز از اینها کارشان واسطه فیض شدن است اصلا خدا آنها را برای حل مشکلات امثال من و شما خلق کرده است.

اما این موکلین سفلی و گاها علیا هستند که از ابجد و یا کشیدن شکلها و نوشتن اسماء خدا بر روی جداول و یا صفحات مسی یا برنجی و یا سنگهای قیمتی غیره تاثیر میپذیرند زیرا که انرژی که آنها از این اجسام میگیرند کمک میکند تا آنها بتوانند حاجات ما را انجام دهند ر حالی که انبیاء و اولیاء نیاز به این انرژیهای ناچیز ندارند و از سرچشمه انرژی و نور انرژیهای کلانی را حتی برای خلق کردن کهکشانها دریافت میکنند انجام دادن خواسته های ما حتی اگر بخواهیم کل کره زمین را پر از طلا بکنند برای آنها کاری ندارد.

و این کار به واسطه نوری که از خداوند میگیرند در یک چشم به هم زدن انجام میشود ال با این اوصاف تصور کنید نور شیعیان و نور اهل بیت و نور خداوند چه کارهائی میتوانند انجام دهنده که خارج از تصور ما است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و اما نکته آخر :

– اگر حاجت غیر شرعی دارید اقدام به انجام دعا و طلسم و جادوگری بکنید. ر غیر این صورت سقوط کرده و خود را در اعماق تاریک جهنم خواهید دید و لذا برای جلوگیری از نابودی اچار خواهید شد همانند شیاطین با جنایت و دزدی نور دیگران در اعماق تاریک خلقت به ادامه حیات ننگین مشغول شوید

که هر لحظه احتمال خاموش شدن نور سوسو زننده و کم نور شما وجود خواهد داشت.

اما اگر حاجت شرعی دارید موارد زیر برای شما مفید خواهد بود:

استفاده از جداول و مربعات و صفحات فلزی و نوشتن آنها بر روی سنگهای قیمتی مانند عقیق و غیره

برای بیشتر شدن انرژی و جلب کردن موکلین سفلی و حتی غلیا مفید و کارسازتر است

– سعی کنید فرکانس وجودی خود را روی فرکانس نور خدا سازگار کنید و مستقیما از خدا نور بگیرید

تا قدرت الهی و کن فیکون داشته باشید و همانند سلمان فارسی عضوی از اهل بیت باشید.

– سعی کنید حلال و حرام را رعایت کنید تا نور الهی بتواند به مقدار زیاد بر وجود شما بتابد و در وجود شما ذخیره شود

– سعی کنید کارهای خیر و اعمال نیک انجام دهید و به نیازمندان کمک کنید و از کودکان و سالخوردگان دلجوئی کنید تا ظرفیت نورالهی در شما زیاد شود

– سعی کنید نور الهی وجودتان را برای شیاطین انس و جنس تلف نکنید تا مورد لطف خدا و واسطه های فیض قرار گرفته و نور بیشتری دریافت دارید

زیرا که اگر نور و انرژی خود را تلف کنید دیگر نوری دریافت نخواهید کرد زیرا که این نور  مال همه است و برای تلف شدن نیست و باید جهانهای تاریک را روشن کند و برای بیهوده تلف کردن از سوی خداوند سرازیر نمیشود.

– سعی کنید از قرآن و دعاهای رسیده از اهل بیت و زبان عربی اهل بیت تا میتوانید استفاده کنید تا بدون واسطه و بدون نیاز به نوشته های عجیب و غریب و طلسمات عجیب و غریب و انجام اعمالی مانند سوزاندن بخور و یا کشیدن ریاضتهائی مانند ترک غذاهای حیوانی و گیاهخواری و یا نوشتن شرف شمس و غیره

خواسته ها و حاجات را بدون نیاز به موکلین مستقیما از اهل بیت و نور الهی دریافت دارید.  در این حالت عادی همانند علی و پیامبر اسلام زندگی خواهید کرد. هر از چند گاهی گوشت حلال قربانی گوسفند یا پرندگان حلال گوشت و یا ماهی و غیره را خواهید خورد و نعمتهای خدا را شکر خواهید رکد و با نوشتن اسماء الهی که در قرآن است و با خواندن آیات و سوره هایقرآن و دعاهای رسیده از اهل بیت با زبان اهل بیت از خداوند خواهید خواست حاجاتتان بر آورده شود و در این حالت حتی جالب اینکه قدرت بر آورده شدن حاجاتتان نیز بسیار قویتر خواهد بود مثلا اگر بیماری نیاز به شفا داشته باشد در این حالت کافی است دستتان را بر بالای سرش بگذارید تا کل بیماریهای فرد بهبود یابد در حالی که قرآن و دعاهای وارده از اهل بیت استفاده نکنید و از اگر از طلسم و سحر و جادو های عجیب و غریب استفاده کنید شاید ماهها طول بکشد تا اگر طلسم را درست نوشته باشید در بیمار تاثیر بگذارد اگر تا آن زمان بیمار از دنیا نرفته باشد با کلی زجر و شکنجه بیمار در نهایت شاید آن بیمار بهبود یابد!

در درجه اول امام زمان را از دعا فراموش نکنید

و در درجه دوم ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.

امید وارم توانسته باشم حق مطلب را خوب بیان کرده باشم ولی نوشته هایم وحی منزل نیتسند و قطعا در داخل آنها اشتباه تایپی که زیاد است اما اشتباه منطقی و یا حقیقی و واقعی و غیره وجود دارد

که امید وارم بزرگان دانشمند و حکیم و مسلط به معرفت ما را راهنمائی نموده و بر دانش و سواد ناچیز ما بیافزایند تا با این کار از آنها نوری گرفته و شاید قدمی بتوانیم در راه خدا برداریم

*************************************************

۹۶ results (0.96 seconds)

دعا,طلسم,شفای بیماری,کسب ثروت,گشایش بخت,جلب محبت,رسیدن به معشوق … و اذکار،شفا ودرمان طالع بینی همسر یابی ماورا طبیعت علوم غریبه سحر جادو ثروت پول … رسول خدا (ص) برای دفع شیاطین و جادوگران خواندن آیه سخره یعنی آیات ۵۴، ۵۵، و ۵۶ ….. برای بخت گشائی خانمها، دعای بخت گشائی موثر، دعای دفع طلسم، بخت گشائی، …

You’ve visited this page 4 times. Last visit: 1/7/16

شماره سید۰۹۳۶۹۷۵۵۸۲۵۴ – دعا و علوم قرانی

۱۴adiye.com/2015/07/شماره-سید۰۹۳۶۹۷۵۵۸۲۵۴-۲/

Jul 11, 2015 – ی ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، دعای … موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوی سیاه ، جادو سیاه …. محبت قوی ، دانلود کتاب علوم غریبه ، دعای محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشایی …

Apr 2, 2016 – دانلود بهترین و کاملترین کتاب علوم غریبه (مرجان جادو),کتاب نایاب علوم … و دانلود کتاب کامل مرجان جادو,کتاب جادوگری و ابطال سحر مرجان جادو,کتاب … کنوز و دفائن و ابطال سحر و کارگشایی و بخت گشایی و افزایش رزق و روزی و بسیاری از موارد دیگر میباشد . … دعا و سوره های مخصوص برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو.

You’ve visited this page many times. Last visit: 6/3/16

Sep 9, 2014 – سحر,جادو,طلسم,دعانویسی,بخت گشایی,دعا,علوم غریبه,باطل کردن سحر و … جادوگری. باطل کردن طلسم. دعای رزق و روزی. دعای کار گشا.گشایش بخت.

علوم غریبه × جادو × متافیزیک ×ماورا × – ×× ۰۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ × عرفان × علوم … کتاب علوم غریبه ، دعای محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشایی ، کار گشایی ، آموزش علومدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بخت …

طلسم ,دعای ,دعانویس ,استاد ,محبت ,علوم ,علوم غریبه ,استاد بزرگ ,طلسم محبت ,دعایطلسم، دعا ، علوم غریبه آموزش ، دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال … جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بخت …

Feb 26, 2015 – هرچی دلت بخواد هست – دعای باز شدن بخت گشایی و ابطال سحر – همه … دعاها و طلسمات به اجازه استادمجرب وآشنا به کلیه علوم خفیفه و غریبه لازم است و از ….. شیطان کاملا فلسفی و علمی است و اغلب انسانهای بد صفت و جادوگران از ان استفاده

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بختطلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا نویسی ، بخت گشایی ، دعا …. علوم غریبه ، توضیحاتی در باب شاخه های تحصیلی علوم غریبه ، جادو و جادوگر، رمل …

طلسم نويس صبي ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، طلسم نو – طلسم نویس جهود …

telesm123.parsiblog.com/…/طلسم+نويس+جهود+۰۹۳۰۵…

Mar 28, 2016 – دعای زبانبند ، کنعان یوسفی ۰۰۹۸۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، طلسم بخت گشاییدعا ، علوم غریبه ، طلسم ، دعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و …

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر، نوشتن دعا ، دعانویس ، دعا نویسی،بخت گشایی ، دعای رزق وروزی …

ی ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، دعای … ،استاد دعانویس ،ابطال طلسم ، باز کردن بخت ، دعای کار گشایی ، دعای رزق و روزی ، دعا ، تماس … موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوی سیاه ، جادو سیاه ، ساحر …. جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

… ،استاد موسوي دعانويس ،ابطال طلسم ، باز كردن بخت ، دعاي كار گشايي ، دعاي رزق و روزي …. جادو، باطل كردن طلسم ، علوم غريبه ، آموزش دعا نويسي و علوم غريبه ، طلسم ، بخت …. علوم غريبه ، توضيحاتي در باب شاخه هاي تحصيلي علوم غريبه ، جادو و جادوگر، …

دعا و حذر جهت فراری شدن جن دعا و طلسم برای بخت گشایی دعای حفاظت از بلایا دعا … خدا بر ساحران شیطانی و جادوگران شیطانی به امید روزی که هر ساحر شیطانی به مجازات … باز شدن در دعا برای در امان ماندن از شر دشمن دعای محبت و احضار علوم غریبه چیست …

ی ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، دعای … ،استاد دعانویس ،ابطال طلسم ، باز کردن بخت ، دعای کار گشایی ، دعای رزق و روزی ، دعا … فال و فال‌گیری، طلسم و جادوگری ، استخاره با تسبیح ، صاحب نفائس الفنون ، چشم ‌زخم …. جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

ی ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، دعای … ،استاد دعانویس ،ابطال طلسم ، باز کردن بخت ، دعای کار گشایی ، دعای رزق و روزی ، دعا … فال و فال‌گیری، طلسم و جادوگری ، استخاره با تسبیح ، صاحب نفائس الفنون ، چشم ‌زخم …. جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

Apr 6, 2016 – ی ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر … ،استاد دعانویس ،ابطال طلسم ، باز کردن بخت ، دعای کار گشایی ، دعای رزق و روزی … فال ، سرکتاب باز کردن ، جادوگر سفید ،بلند کردن اجسام ، دیدن جن ، چشم سوم …

راز زندگی –

kimia786.blogfa.com/post/1

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، علوم غریبه ، طلسم ، دعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، علوم غریبه ، طلسم ، دعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

بخت گشایی ، دعا جهت امدن خواستگار ، نحوه نوشتن دعا وطلسم ، خوداموز علوم غریبه . … ۰۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ × عرفان × علوم غریبه × جادوگری × طلسمات × ماوراالطبیعه × یوگا … دعا برای باطل شدن سحر و جادو ، دعا برای باطل کردن طلسم، دعا نویس معروف ایران و جهان …

ی ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، دعای … ،استاد دعانویس ،ابطال طلسم ، باز کردن بخت ، دعای کار گشایی ، دعای رزق و روزی ، دعا … فال و فال‌گیری، طلسم و جادوگری ، استخاره با تسبیح ، صاحب نفائس الفنون ، چشم ‌زخم …. جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بختطلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا نویسی ، بخت گشایی ، دعا …. علوم غریبه ، توضیحاتی در باب شاخه های تحصیلی علوم غریبه ، جادو و جادوگر، رمل …

جادو.یادداشت های یک مهاجر افغان – ” تصویر کاغذی که دعانویسی شده است جادوگری. … دردیست غیر مردن – آموزش دعا نویسی و علوم غریبه طلسم زمدوستان بخت گشایی و …

مکانیزم طلسم و جادوگری :: اموزش و دانلود

teck-dl.blog.ir/post/مکانیزم-طلسم-و-جادوگری

Jul 28, 2014 – فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟ مقاله زیر …. (بخش دوم مقاله) مکانیزم عملکرد سحر و طلسم و جادوگری و دعا و ابجد و غیره … ….. من در زمینه علوم غریبه هم مطالعه زیاد داشتم و هم خودم انجام میدادم.

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

دعای یستشیر را ۴۰ روز با توجه و تدبُّر در معنی آن بخوانند (بهتر است بعد از نماز صبح باشد …. این دستور العمل بخت گشائی لازم است که با انجام اعمال موثر دفع سحر و طلسم ….. توجه داشته باشيد كه در علوم غريبه براي به دست آوردن طالع شخص تنها از طريق …. رسول خدا (ص) برای دفع شیاطین و جادوگران خواندن آیه سخره یعنی آیات ۵۴، ۵۵، و …

دعا و طلسم برای بازکردن بخت – علوم ماورا

۷۸۶oloom.arisfa.com/دعا+و+طلسم+برای+بازکردن+بخ

زبان بند،تیغ بند،بخت گشایی سریع،سرکتاب بازکردن،طلسم افزایش مال وثروت،طلسم محبت فوری،جلب احضارازراه دور،دعای محبت شدید،استادعلوم غریبه،علم …

جادو، باطل كردن طلسم ، علوم غريبه ، آموزش دعا نويسي و علوم غريبه ، طلسم ، بختطلسم محبت ، بخت گشايي ، دعا ، علوم غريبه ، باطل ، دعا نويسي ، بخت گشايي ، دعا ، علوم …. علوم غريبه ، توضيحاتي در باب شاخه هاي تحصيلي علوم غريبه ، جادو و جادوگر، …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بختطلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا نویسی ، بخت گشایی ، دعا …. علوم غریبه ، توضیحاتی در باب شاخه های تحصیلی علوم غریبه ، جادو و جادوگر، رمل …

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بختطلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا نویسی ، بخت گشایی ، دعا …. علوم غریبه ، توضیحاتی در باب شاخه های تحصیلی علوم غریبه ، جادو و جادوگر، رمل …

دانلود آموزش جادوگری – مکانیزم طلسم و جادوگری :: اموزش و دانلود

www.findwebsite.ir/fxjceydcrnmctdqnxadnfvctdmndrc…Translate this page

ت وضیحات : فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟ … ثروت امام سجاد طلسمات و علوم غریبه طلسم زیبا شدن طلسمات مجرب .

استاد سید میکائیل موسوی ۰۹۳۷۱۷۲۱۹۳۷، دعای محبت ۰۹۳۷۱۷۲۱۹۳۷، دعای رزق …. فال و فال‌گیری، طلسم و جادوگری ، استخاره با تسبیح ، صاحب نفائس الفنون ، چشم ‌زخم …. کتاب علوم غریبه ، دعای محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشایی ، کار گشایی ، آموزش … جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

دعانویسی و سرکتاب شیخ طاها – Sites – Google

https://sites.google.com/site/doasarketabTranslate this page

علوم غریبه آموزش , دعا نویسی و علوم غریبه , طلسم , بخت گشایی و ابطال سحر … دعانویس ۰۹۳۷۴۴۶۷۴۷۵ , دعا نویسی و جن گیری ۰۹۳۷۴۴۶۷۴۷۵, درس های جادوگری …

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشاییدعای محبت ، جلب عشق ، طلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا …. علوم غریبه ، توضیحاتی در باب شاخه های تحصیلی علوم غریبه ، جادو و جادوگر، …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

شماره دعانویس تضمینی ۰۹۱۱۶۶۲۷۸۶۱ ، شماره استاد علوم غریبه ۰۹۱۱۶۶۲۷۸۶۱ …. کتاب علوم غریبه ، دعای محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشایی ، کار گشایی ، آموزش علوم طلسمجادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

tfwvubc

waz31.ihello.ir/

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ،۰۹۰۳۴۳۴۵۲۹۵ دعای بخت گشایی … كردن دعا ، علوم غریبه ، طلسم ، دعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای …

طلسم – blogfa.com

www.telesm123.blogfa.com/

علوم غریبه چیست و شاخه های آموزشی آن به چند دسته تقسیم می شود ؟ …. برای دفع شیاطین و جادوگران ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ….. غریبه ، دعای محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشایی ، کار گشایی ، آموزش علوم طلسم ، طلسمات ، طلسم محبت جادو، سحر ، دعا، باطل کردن طلسم …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بختطلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا نویسی ، بخت گشایی ، دعا …. علوم غریبه ، توضیحاتی در باب شاخه های تحصیلی علوم غریبه ، جادو و جادوگر، رمل …

Jan 13, 2015 – دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج , دعای گشایش … دعوت و عزیمت علوم غریبه و اهمیت بخورات ( به دستور ساماندهی این مطلب حذف شد).

دعای زبانبند ۰۹۰۱۴۵۱۱۴۰۹، طلسم بخت گشایی ۰۹۰۱۴۵۱۱۴۰۹، طلسم حفاظت از بلایا … ۰۹۰۱۴۵۱۱۴۰۹، استاد دعانویس ، طلسم محبت ، استاد بزرگ علوم غریبه ، طلسم … موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوی سیاه ، جادو سیاه ، ساحر …

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بختطلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا نویسی ، بخت گشایی ، دعا ، علومعلوم غریبه ، توضیحاتی در باب شاخه های تحصیلی علوم غریبه ، جادو و جادوگر، …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

شماره دعانویس حرفه ای ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، شماره دعانویس مطمئن …

telesm666.samenblog.com/شماره-دعانویس-حرفه-ای-۰۹…

Apr 8, 2016 – دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعاغریبه آموزش ، دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، بخت گشایی و … كردن دعا ، علوم غریبه ، طلسم ، دعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و …

ارسال کتاب و جزوه آموزشی( مجموعه علوم غریبه تعویذات و طلسمات ) …. کار و عمل شما معکوس جواب می دهد مثلا اگر برای کسی دعای محبت و بخت گشایی بنویسیم آن.

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

سحر,جادو,طلسم,دعانویسی,بخت گشایی,دعا,علوم غریبه,باطل کردن سحر و جادو.

ی محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، دعای زبانبند … بزرگ علوم غریبه ، طلسم قوی برای عشق ، طلسم رزق و روزی ، دعا و طلسم برای پولدار شدن … موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوی سیاه ، جادو سیاه ، ساحر …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

غریبه آموزش ، دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر ، آموزش … دعانویس ۰۹۱۱۶۶۲۷۸۶۱ ، دعا نویسی و جن گیری ۰۹۱۱۶۶۲۷۸۶۱، درس های جادوگری …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

دعا نویس-بررسی طالع به صورت حرفه ای- دعای محبت دعای رزق وروزی دعای حفاظت از بلایا … علوم غریبه خیلی خیلی پیچیدس این نیست که همه کسی دنبال این قضیه بره . … اشخاص |انواع طلسمات کار بردی |طلسم کارگشا |تاریخچه جادوگری |ابلیس و جادو چیست؟ …. شده آشتی کردن زن وشوهر گشایش بخت دختران طلسم بخت گشایی بسیار قوی …

علوم غریبه چیست و شاخه های آموزشی آن به چند دسته تقسیم می شود ؟ ۰۹۳۹۳۶۳۴۴۰۲. جادو و جادوگر ۰۹۳۹۳۶۳۴۴۰۲ ….. روزی و ، جادو ، باطل کردن طلسم ۰۹۳۹۳۶۳۴۴۰۲ ، دعا ۰۹۳۹۳۶۳۴۴۰۲ ، علوم غریبه آموزش ، دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

علوم غريبه چيست و شاخه هاي آموزشي آن به چند دسته تقسيم مي شود ؟ ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ جادو و جادوگر ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ….. جادو ، باطل كردن طلسم ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، دعا ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، علوم غريبه آموزش ، دعا نويسي و علوم غريبه ، طلسم ، بخت گشايي و ابطال سحر …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

دعای سریع برای بخت گشائی … شماره استاد علوم غریبه ۰۰۹۸۹۰۳۴۳۴۵۲۹۵ ، شماره دعانویس یهود ۰۹۰۳۴۳۴۵۲۹۵ ، شماره دعانویس یهود ، طلسم … آموزش تسخیر موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوی سیاه ، جادو سیاه ، ساحر ، ساحر کبیر …

طلسم جدایی سریع

avayemelal.ir/طلسم+جدایی+سریع

جادوگران قوی – طلسم ها طلسم جدایی قوی archive – amch2.asia علوم غریبه اسرار دعا و طلسم گشایش بخت شفای … قویترین دعای بخت گشایی+طلسم بخت گشایی سریع …

شماره دعانویس تضمینی ۰۹۱۹۴۲۲۲۱۹۸ ، شماره استاد علوم غریبه ۰۹۱۹۴۲۲۲۱۹۸ ، | … غریبه آموزش ، دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر ، آموزش … دعانویس ۰۹۱۹۴۲۲۲۱۹۸ ، دعا نویسی و جن گیری ۰۹۱۹۴۲۲۲۱۹۸، درس های جادوگری …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، علوم غریبه ، طلسم ، دعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعایجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

در مورد استاد بزرگ علوم غریبه جناب محمد مهدی :: ۱۳٩۱/۱٠/۵ … دعا های بخت گشایی و ازدواج :: ۱۳٩۱/۱٠/۵ … دعا و طلسم برای احضار غایب :: ۱۳٩۱/۱٠/۵ …… جادو گر هر که علوم غریبه را بلد باشد و آن را در راه امیال و نفس به کار بندد آنگاه عبارت جادوگر صدق میکند .

طلسم نابود – لینک گردی

farsinow.ir/news/طلسم-نابود

مکانیزم طلسم و جادوگری. فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در … ۲۹۳٫ طلسم نابودی دشمن – آموزش کامل علوم غریبه+اموزش … آموزش کامل …

دعای بسیار بسیار مجرب – ازدواج دختران – دعا های بسیار مجرب دعای رزق و روزی دعای ازدواج دعای محبت لوح … آقای بهحت برای گشایش بخت دختران این راهکار رو دادن: … جادوگري يا افسونگري … دعا یا علوم غریبه؟ … نقدی بر بسته شدن بخت و بخت گشایی.

آموزش دعانویسی و طلسم – دیوآنلاین

www.divi.ir/آموزش-دعانویسی-و-طلسم/

سایت علوم غریبه و گنج رایگان و آموزش دعانویسی طلسم … … آموزش دعانویسی طلسم جادوگری … » آموزش … ۱۲٫۱۰٫۲۰۱۶ · Eingebettetes Video · دعا نویسی – طلسم و جادو . … دعانویس مجرب و ابطال جادو طلسم و بخت گشایی ازدواج و محبت is on Facebook.

Mar 23, 2016 – دانلود کتاب آموزش طلسم نویسی, آموزش نوشتن طلسم و جادو, آموزش طلسم عشق, … [طلسم بخت گشايي] Adr Naline اموزش طلسم و دعا<br>آموزش انواع طلسم ها دانلود … علوم غريبه|محبت و طلسم دعا نويس بررسي موزش طلسم و جادوگري آموزش فال …

طلسم جهت پول ازغيب به دست اوردن علوم غريبه – یک مدیر

www.ro24.ir/…/طلسم+جهت+پول+ازغيب+به+دست+اورد…

شناخت طلسم و روش پیشگیری و دفعهمانطور که میدانیم علوم غریبه علمی است مطلق. … دعا نویسی، سر کتاب، طلسم نویسی بخت گشایی ، دعای بخت گشایی، تسخیر جن، عکس … این طلسم از جملهٔ آن طلسم‌هایی است، که استفاده از آن توسط جادوگران، جرم محسو …

Apr 15, 2016 – دعانويس|آموزش علوم غريبه|محبت و طلسمدعا نويس-بررسي آموزش طلسم نويسي [طلسم بخت گشايي] – Adr-Naline آرکي بلاگ – orkki آموزش طلسم نويسي طلسم براي … آموزش دعانويسي طلسم جادوگري – بيانيه موسوي ، اختشاشات تهران …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بختطلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا نویسی ، بخت گشایی ، دعا …. علوم غریبه ، توضیحاتی در باب شاخه های تحصیلی علوم غریبه ، جادو و جادوگر، رمل …

بخت گشایی ، دعا جهت امدن خواستگار ، نحوه نوشتن دعا وطلسم ، خوداموز علوم غریبه . … ۰۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ × عرفان × علوم غریبه × جادوگری × طلسمات × ماوراالطبیعه × یوگا … دعا برای باطل شدن سحر و جادو ، دعا برای باطل کردن طلسم، دعا نویس معروف ایران و جهان …

دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بختدعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بختجادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

دعانویس خوب ۰۹۱۹۴۲۲۲۱۹۸ ،طلسم ,دعای ,دعانویس ,استاد ,علوم ,محبت ,علوم غریبه ,استاد بزرگ …. علم غیب ، جادوگری کریس آنجل ، غیبگو ، افسون ، فال و فال‌گیری، طلسم و …. علوم غریبه آموزش ، دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر …

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی باطل سحر و دفینه – خانه

new-photos.ir/…/دانلود-رایگان-کتاب-الکترونیکی-…

Mar 23, 2015 – کام دانلود کتاب اموزش وردها و طلسم های جادوگری عوارض طلسمات سحرگشا و … جادو,طلسم,دعانویسی,بخت گشایی,دعا,علوم غریبه,باطل کردن سحر و جادو

استاد علوم غریبه در تهران – درباره ی ما

word041.ir/post/استاد-علومغریبه-در-تهران.html

دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، دعای زبانبند ، طلسم بخت گشایی ، طلسم حفاظت … استاد بزرگ علوم غریبه ، طلسم قوی برای عشق ، طلسم رزق و روزی ، دعا و طلسم … موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوی سیاه ، جادو سیاه ، ساحر …

استاد علوم غریبه باطل السحر بخت گشایی‏ – Facebook

fa-ir.facebook.com › … › ‏سازمان دینی‏
Rating: 2 – ‎۲ votes

استاد علوم غریبه باطل السحر بخت گشایی . ۲۱۸ پسند · ۱ نفر … با ارائه انواع دعاهای قرانی از قبیل:دعای کار گشایی ….رزق و روزی….شفا….بخت گشایی… محبت.

فلسفه نوشته های رمز و راز الود طلسم و جادو و دعا و بخت گشایی و غیره در چیست ؟ … علم جادوگری چیستانرژی درمانی ریکیانرژی درمانی دکتر دوستداریچند ورد جادوگری …

Feb 9, 2016 – نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر، نوشتن دعا …. بد-طلسم کینهجادوگری-اموزش جادوگری – زمان نوشتن دعادعای بغض- دعای کینه …

دانلود کتاب سحر و جادو جادوگری

agahijur.ir/دانلود%۲۰کتاب%۲۰سحر%۲۰و%۲۰جادو%۲۰…

دانلود کتاب سحر و جادو جادوگری-دانلود کتاب علوم غریبه. … آموزش علوم غريبه،طلسم بخت گشايي،طلسم محبت،كتابهاي علوم غريبه،دانلود كتب علوم غريبه … دوم اين كه بايد از يه استادي اجازه اذن دريافت كنيد تا دعا يا طلسمي كه مينويسيد تاثير گذار باشد

جن و علوم غریبه سحر و جادو و جادو ویکی پدیا دانشنامهٔ آزاد. مطلبی جذاب و خواندنی درباره جادوگری جن گیری و مسائل پیرامون آن که توسط همکار عزیزمان. واژه شناسی واژهٔ … بستن بخت کسی ازطریق دعا یا ورد و نمونه سوال … سرکتاب طالع بینی بخت گشایی و.

یک روز جادوگر بدجنس به یک جنگل رفت آن جنگل را طلسم کرد. … پذیرش دعای بخت گشایی برای پسران دختران سوالاتی که به عنوان مثال میتوانید از آقا سید بپرسید ؟ … علوم غریبه،طلسم بخت گشایی،طلسم محبت،کتابهای علوم غریبه،دانلود کتب علوم …

دانلود کتاب جادوگری یهود – سایت قیمت ها

pric.3eke.ir/tag/دانلود_کتاب_جادوگری_یهود/

Oct 24, 2015 – ت وضیحات : فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و … مقاله زیر … موضوع: دانلود كتابهای علوم غریبه نگارنده: هادی احمدی…

Mar 28, 2016 – … محبت قوی ، دانلود کتاب علوم غریبه ، دعای محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشاییدعا نویسی و جن گیری ۰۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷، درس های جادوگری ، فرادرمانی …

ی ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، دعای … ،استاد دعانویس ،ابطال طلسم ، باز کردن بخت ، دعای کار گشایی ، دعای رزق و روزی ، دعا ، تماس … موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوی سیاه ، جادو سیاه ، ساحر …. جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

ی ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، دعای … ،استاد دعانویس ،ابطال طلسم ، باز کردن بخت ، دعای کار گشایی ، دعای رزق و روزی ، دعا ، تماس … موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوی سیاه ، جادو سیاه ، ساحر …. جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت …

مطالب سایت به دستور کارگروه مبارزه با مصادیق مجرمانه پاک سازی شده است. از این به بعد مطالب به صورت دستی و با کنترل بیشتری در سایت ارسال خواهد شد. کاربران …

… خوب-شماره تلفن دعانویس- علوم غریبه و ماورا طبیعی دعا طلسم ازدواج بازشدن بخت طالع … جادوگر-طالع- طالع نامه-باطلکردن جادو-باطل کردن سحر-دعای بخت گشاییبخت …

آموزش علوم غریبه،طلسم بخت گشایی،طلسم محبت،كتابهای علوم غریبه،دانلود … زیرا نوشتن هر دعا و طلسمی زمان خاصی میخواهد و اینكه با چه مركبی و در كدام مكان باید بنویسی …. و علوم غریبه،جادوگری،جادو،جادوگران،جادوگری،جادوی سیاه،سحر،سحر و جادو،سحر و …

جادوگر و طلسم – لینک گردی

nimbar.ir/news/جادوگر-و-طلسم

ت وضیحات : فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در … شناخت طلسم و نحوه پیشگیری از آن همانطور که میدانیم علوم غریبه علمی است مطلق.

رفع جادو و طلسم

yekaks.ir/news/رفع-جادو-و-طلسم

علوم غریبه اسرار دعا و طلسم گشایش بخت شفای بیماری ایجاد محبت و عشق … دعای مهر و محبت و بخت گشایی حضرت آیت الله بهجت تلاش برای ترک محرمات در … پيام قرآن مجيد – سحر و جادو و جادوگری و راه حل های آن – سايت اختصاصي مهندس حجت الله كثيري.

دعانویس آموزش علوم غريبه محبت و طلسم دعا و طلسم برای بخت گشایی

www.iranian95.ga/…/دعانویس+آموزش+علوم+غريبه+مح…

دنیای جادوگری. آموزش بسیاری از علوم جادو و سحر و ریاضت و چله نشینی ها. آیا وقت تعویض باتری لپتاپ شما فرا رسیده است؟ مزایای بوسیدن کودک. عجیب ترین و …

علوم غریبه × جادو × متافیزیک ×ماورا × – depp

depp.ir/p/904c3abbb588a9f3ee969853820792b217Translate this page

علوم غریبه × جادو × متافیزیک ×ماورا ××× عرفان × علوم غریبه × جادوگری × طلسمات ….. جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بختطلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا نویسی ، بخت گشایی …

اجنه شیاطین – اشعار عاکف خراسانی – صفحه نخست

akef90-ba.silverlive.ir/ogle/اجنه+و+شیاطین

In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to the 96 already displayed.
If you like, you can repeat the search with the omitted results included. – Learn more
Help Send feedback Privacy Terms

کلمات کلیدی مرتبط

  • کتاب جادوی سیاه رایگان
  • دانلود کتاب جادوی سیاه
  • فلسفه طلسم
  • دانلود رایگان کتاب آموزش جادوی سیاه
  • دانلود رایگان کتاب جادوی سیاه
  • راز و رمز دعا
  • فلسفه دعا
  • تلسم یهودی
  • کتاب های نکرونومیکون دانلود رایگان
  • دعانویس و جادوگر تضمینی

نظرات بسته شده است.

CLOSE
CLOSE