loading...

مفهوم غسل جبیره چیست؟ و چگونه انجام می شود؟

مفهوم غسل جبیره چیست؟ و چگونه انجام می شود؟

مفهوم غسل جبیره چیست؟ و چگونه انجام می شود؟
مفهوم غسل جبیره چیست؟ و چگونه انجام می شود؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد مفهوم غسل جبیره چیست؟ و چگونه انجام می شود؟ توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. غسل جبیره برای کاشت ناخن اموزش تصویری غسل جبیره غسل جنابت جبیره نیت غسل جبیره چگونه است غسل جبیره برای لاک آموزش تصویری وضوی جبیره غسل جبیره مکارم شیرازی چگونه وضو جبیره بگیریم

غسل جبیره برای کاشت ناخن اموزش تصویری غسل جبیره غسل جنابت جبیره نیت غسل جبیره چگونه است غسل جبیره برای لاک آموزش تصویری وضوی جبیره غسل جبیره مکارم شیرازی چگونه وضو جبیره بگیریم

معنی جبیره

جبیره (بر وزن نبیره) در لغت از ریشه جبر و در اصطلاح عبارت هست از چیزی از قبیل پارچه، گچ، پلاستیک، باند یا چسب که با آن زخم ها و شکستگی ها را می بندند. می بایست به این نکته دقت داشت که منظور از “زخم” در اینجا تنها زخم های باز مثل بریدگی ها نمی بـاشد بلکه حاوی زخم هایی که دلیـل داخلی دارند مثل دمل ها نیز می شود . حال در این صورت چطور می بایست غسل جبیره را انجام داد؟

اقسام جبیره

جبیره به سه دسته تقسیم می شود

  • وضوی جبیره
  • غسل جبیره
  • تیمم جبیره

لازم به یادآوری هست که برخـی وقتها لازم هست به جای غسل جبیره تیمم بدل از غسل داشته باشیم. ضمناً می بایست بدانیم که با چه غسل هایی می توان نماز خواند و نیازی به گرفتن وضو نیست؛ یکـی از این غسل ها غسل جنابت می باشد. نکته دیگری که می بایست به آن دقت کرد معرفت اقسام غسل های واجب و غسل های مستحب می باشد. غسل حیض از جمله غسل های واجب برای خانـم ها می باشد.

کیفیت وضوی جبیره

هر گاه یکـی از اعضای وضو (صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها) زخم یا شکستگی است؛ چنان چه روی آن باز هست یا چنان چه بسته هست ولی برداشتن جبیره بدون مشقت شانس دارد یا چنان چه توانایی برداشتن نمی بـاشد به فرو بردن در آب و مثل آن می توان آب را از بالا به پائین به پوست رساند به شرطی که عضو یا جبیره نجس نباشد و یا چنان چه عضو یا جبیره نجس هست می توان در زمان وضو آن را آب کشید و آب را به پوست رساند و در هر ۴ صورت آب هم زیان ندارد ،باید آب را به پوست رساند و بطور معمول وضو گرفت.

  • اگر جبیره موقعی و دستها باشد می بایست اعضا و اجزای پیش از آن را طوری که در وضو گفته شده هست از بالا به پائین بشوید تا جایی که وظیفه ی وی جبیره هست برسد که در این جا دو صورت دارد:

۱٫ چنان چه روی زخم یا شکستگی باز هست و آب ریختن روی زخم یا شکستگی زیان دارد، در این صورت چنان چه دست تر کشیدن زیان ندارد می بایست دست تر بر آن بکشد و در فرض شکستگی تیمم هم بکند. ولی چنان چه که دست تر کشیدن زیان دارد یا زخم نجس هست و نمی گـردد آب کشید، در این حالت می بایست اطراف زخم و شکستگی را به طوری که در وضو هست از بالا به پائین بشوید و در فرض شکستگی تیمم هم بکند…

۲٫ چنان چه روی زخم یا شکستگی بسته هست ولی باز کردن و دست تر کشیدن شانس دارد ، در این حالت می بایست باز نماید و روی آن دست تر بکشد و پـس دوباره روی جبیره را با دست تر مسح نماید . ولی چنان چه باز کردن و دست تر کشیدن ممکن نیست، چنان چه آب برای زخم یا شکستگی زیان دارد می بایست اطراف زخم یا شکستگی را بشوید و روی جبیره را مسح نماید و چنان چه جبیره نجس هست یا نمی توان روی آن دست تر کشید، مثلاً دوایی هست که به دست می چسبد، می بایست پارچه پاکی را طوری که جزء جبیره حساب گـردد بر آن ببندد و دست تر روی آن بکشد و چنان چه این هم ممکن نمی بـاشد با شستن اطراف آن وضو دریافت کند ولی در هر دو وجه ضـروری نیست تیمم هم انجام دهد، گرچه موافق احتیاط می باشد.

اگر آب برای زخم یا شکستگی زیان ندارد ولی رساندن آب به روی آن ممکن نمی بـاشد یا زخم نجس هست و نمی توان آن را آب کشید، در این فرض می بایست مثل فرض قبلی عمل نماید و تیمم هم بنماید.

  • اگر جبیره در جلوی سر و روی پاها باشد دو صورت دارد:

۱٫ وقتی که روی زخم یا شکستگی باز است:

»»»در این صورت چنان چه کشیدن دست تر به عنوان مسح هم توانایی ندارد می بایست پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح نماید و چنان چه گذاشتن پارچه توانایی ندارد می بایست وضوی بدون مسح دریافت کند و در هر دو فرض (فرضی که گذاشتن پارچه شانس دارد و فرضی که ممکن نیست) تیمم هم بکند. تیمم جبیره مثل وضو جبیره هست یعنی فردی که وظیفه وی تیمم هست اگر در برخـی از اعضای تیمم، زخم یا شکستگی باشد می بایست به کیفیت وضوی جبیره، تیمم جبیره نماید .

۲٫ چنان چه روی زخم یا شکستگی بسته هست این صورت دو حالت دارد:

»»»زمانی که جای بدون جبیره به مقدار واجب مسح وجود دارد؛ در این حالت می بایست همـان جا را مسح نماید . »»»زمانی که جای بدون جبیره به مقدار واجب مسح وجود ندارد؛ این حالت دو فرض دارد؛ چنان چه باز کردن آن توانایی دارد می بایست باز نماید و بطور معمول مسح نماید . ولی چنان چه باز کردن آن توانایی ندارد می بایست روی همـان جبیره را مسح نماید .

غسل جبیره

در غسل جبیره به جای شستن محل زخم و شکستگی بر روی آن مسح می کنند. غسل جبیره مثل وضوی جبیره هست یعنی فردی که وظیفه وی غسل هست اگر در برخـی از اعضای غسل زخم یا شکستگی باشد می بایست به کیفیت وضوی جبیره غسل جبیره نماید . غسل جبیره‏اى مثل وضوى جبیره‏اى است، ولى بنا بر احتیاط واجب می بایست آن را ترتیبى به جا آورند نه ارارتباط ى‏. به طور خلاصه در غسل جبیره ای آن بخـش هایی از بدن که باز هست را حسب معمول غسل دهید و آب را به تمام بخـش های محل غسل برسانید. وقتی به بخـشی که جبیره (یعنی پوششی که روی زخم و مثل آن است) رسیدید، روی تمام بخـش های جبیره را با دست مرطوب مسح نمایید. این کفایت می کند و غسل درست می باشد. لازم به یادآوری هست که با غسل‌ جبیره‌ای‌ تمام‌ كارهایی‌ كه‌ با غسل‌ معمولی‌ انجام‌ می‌دهندمی‌توان‌ انجام‌ داد ودر احكام‌ فرقی‌ بین‌ جبیره‌ و غیر جبیره‌ نیست‌.

احکام مرتبط به غسل جبیره

سوال: بیمارانى که زخم آنان باز هست مثل زخمهاى شکمى که مرتباً ترشح به بیرون مى نماید چطور غسل کنند و نماز بخوانند؟

پاسخ: چنان چه آب براى آنان زیان ندارد رأی سالم رادارند و می بایست بطور معمول غسل کنند و چنان چه زیان دارد می بایست اطراف زخمها را به نیت غسلبشویند و ضمنا اگـر کشیدن دست تر بر زخمها زیان ندارد احتیاط آن هست که دست تر بر آنهابکشند و پـس پارچه پاکى روى آنان بگذارند و دست تر روى پارچه هم بکشند و چنان چه این مقدار هم زیان دارد یا زخم نجس هست و نمى گـردد آب کشید. می بایست اطراف زخمها را بطورمعمول و به ترتیب اول سر و گردن پـس طرف راست و پـس طرف چپ را بشویند و بنابراحتیاط تیمم بدل از غسل هم بکنند.


سؤال: چنان چه بیمار به جهت خوف از زیان غسل جبیره اى انجام دهد و پـس از نماز معلوم گـردد خوف وی بى مورد بوده تکلیف وی چیست؟

پاسخ: اعاده ضـروری نیست ولى چنان چه اعاده نماید مناسـب تر می باشد.


سوال: مدت زیاد هست كه بخـشی از پایم را گچ گرفته‌ام (از سر انگشتان تا نیمی از ساق پا) در این مدت با همسـر م رابطه داشته ام و ضـروری هست غسل جنابت انجام دهم. چطور پاك شوم؟ چنان چه كه در این وقـت (زمانی كه این بخـش در گچ است) حیض شوم تكلیف چیست؟

پاسخ: وظیفه شما برای نماز، وضو و غسل جبیره ای می باشد، این که چنان چه گچ در بخـش چپ شما باشد، همـان بخـش را به شیوه جبیره انجام می دهید . چنان چه در سمت راست باشد، پـس از شستن سر و گردن و طرف راست، آن بخـش را به شیوه جبیره انجام می دهید و پـس سمت چپ را غسل می دهید. جبیره به این صورت هست که چنان چه گچ پاک است، دست تر روی خود گچ و چنان چه نجس است، به جای شستن پا روی پارچه ای که روی گچ قرار گرفته، مسح نمایید، یعنی به جای مسح پا در وضو روی پارچه را مسح نمایید و به جای شستن پا در غسل روی پارچه را مسح نمایید. اگر این کار برای شما در غسل مقدور نیست، یا آب برای شما زیان دارد به جای غسل جنابت تیمم بدل از غسل جنابت و به جای غسل حیض تیمم بدل از غسل حیض نمایید، پـس از از میـان بردن شدن مانع غسل جنابت و حیض را به جا آورید.

مطلب مرتبط:

کثیر الشک در غسل چه حکمی دارد؟ + شکیات در غسل

درمان وسواس فکری با قران + درمان وسواس فکری بدون دارو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE