loading...

فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟,طلسم و جادوگری و سحر و افسون

در این پست از سایت hooris.ir فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟,طلسم و جادوگری و سحر و افسون را برای شما عزیزان و علاقه مندان قرار دادیم . همه چیز درباره سحر و جادوگری و طلسم و دعا و بخت گشایی و …

فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟,طلسم و جادوگری و سحر و افسون
فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟,طلسم و جادوگری و سحر و افسون

فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟,طلسم و جادوگری و سحر و افسون,سحر و جادوگری,طلسم و دعا و جادو چگونه عمل میکند,همه چیز درباره سحر و افسون و جادوگری و دعا,نوشته های رمز و رازآلود طلسمات و جادوگری, دعا و بخت گشایی,اسرار و رازهای طلسم و جادو و بخت گشایی,دعانویس حرفه ای برای طلسم و جادو

فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟,طلسم و جادوگری و سحر و افسون

بسم الله الرحمن الرحیم

فلسفه نوشته های رمز و راز آلود طلسم و جادو و دعا و بخت گشائی و غیره در چیست ؟

مقاله زیر کمی برای روشن شدن مسئله کمک میکند :

در کتابی یکی از شاگردان شمس تبریز آمده است که در آسمانهای هفت گانه که کلیات آن در قران آمده در آسمان پنجم خزانه ای از تمامی علامات و نشانه های خطوط از نشانه های غارنشینان تا حروف و زبان عربی و انگلیسی و چینی و غیره موزه ای وجود دارد.

وقتی روح میخواهد یک طبقه پائین بیاید طبق احادیث وارده در کتاب عقل و جهل اصول کافی لباس عقل بر تن میکند این عقل معنی و مفهوم نور و حقیقت را نمیتواند درک کند همانند ماشین حسابی است که بیش از چند رقم را نمیتواند محاسبه کند و اگر مثلا ظرفیت آنده رقم باشد نمیتواند یازده رقم و یا یک میلیون رقم را محاسبه کند بلکه تقریبی میتواند آن را محاسبه کند.

در این میان این ماشین حساب که لباس روح برای درک حجابهای ظلمانی و تاریکیهای عوالم سفلی است از مواد خام و اولیه موجود در جهان روح مجرد یا آسمان پنجم برای ساخت منطق خود بهره میبرد. هر تمدنی برای بیان حقایق روح مجرد که همگی در محضر خداوند متعال قرار گرفته اند یکی از این علامات و نشانه ها را مورد استفاده قرار داده اند.

نام این کار را اختراع خط مینامیند. در اصل اختراع برای بار اول به وجود نمی آید بلکه از خزانه ای که خداوند متعال خلق کرده است توسط بشر به عاریت گرفته میشود . چنانچه خداوند در قران میفرماید خزانه همه چیز نزد ما است.

حال این حروف و نشانه ها در هز تمدن و زمانه ای نوعی بوده است. تا بتواند مفاهیم مجرد اولین جهان حجاب نورانی را در جهان های حجاب ظلمانی برساند.

از آنجائی که در قران خداوند میفرماید ان الاخره لهی الحیوان یعنی دنیای آخرت و جهانها و آسمانهای هفت گانه دارای درک و شعور الهی هستند و از آنجائی که جهان فیزیکی ما در درون جهانهای معنوی قرار گرفته و محدود در جهانهای معنوی و در گوشه ای از جهانهای معنوی است لذا این جوهره این جهانها که دائم در تسبیح حق تعالی هستند و میفهمند لذا وقتی ما مثلا حروف ا ل ل ه را کنار یکدیگر میگذاریم جهانهای معنوی و موجودات خلق شده از ماده خام این جهانها متوجه اشاره به ذات حضرت حق شده و در مقابل این نام عکس العمل نشان میدهند.

اگر کنار نام خداوند و یا سوره های قران و یا آیات قران درخاستی و یا حاجتی و یا نام من و یا شما قرار بگیرد فورا خلقت خداوند به واسطه درک عاریتی که از وجود خداوند متعال گرفته است عکس العمل نشان داده و خواسته را بر آورده میکند.

اما در این میان این حروف و نوشته ها و آیا و اسماء الهی ارتباط مستقیمی را ارواح طیبه و متعالی داشته باشند به همان اندازه کائنات به دلیل ارتباط این حروف به سرچشمه کم واسطه حضرت حق تاثیر قویتری را منعکس میکنند.

بعنوان مثال یک فردی از نوشته های زبان عبری دوران بنی اسرائیل یا حضرت موسی که امروزه به نام آئین کبالا نامیده میشود اسماء و صفات حضرت حق را مینویسد و کنار آن نام خود را مینویسد

ولی فردی همین مفاهیم موجود در آسمان پنجم را در قالب زبان عربی و زبان پیامبر اسلام و اهل بیت میویسد

از آنجائی که مقام و منزلت پیامبر اسلام و اهل بیت در آسمانها غیر قابل مقایسه با حضرت موسی و انبیاء بنی اسرائیل است لذا نوشتن به زبان عربی تاثیری هزار مرتبه بیشتر از نوشتن همان مفاهیم ملکوتی به زبان عبری یا مثلا سریانی و یا حتی انگلیسی و فارسی و غیره دارد.

همچنین به خصوص اینکه در روایات آمده است که زبان عربی زبان منتخب فرشتگان و و ساکنین ملکوت در آسمانهای اول تا چهارم است (توجه در آسمانهای پنجم تا هفتم که حجابهای نورانی نامیده میشوند زبان و مکالمه وجود ندارد بلکه همه چیز به صورت نور درک و شهود میشود.و نیاز به توضیح یا شرح و غیره نیست بلکه به صورت شهودی همه با یکدیگر ارتباط دارند و هیچ چیز مخفی وجود ندارد)

لذا بدین دلیل تاثیر زبان عربی برای نوشتن طلسم و دعا و رفع حاجات و غیره با اهمیت تر از سایر زبانها و علامات است. از آنجائی که جهان نور و روح مجرد همه چیزش نامحدود است لذا خزانه حروف و الفبایش نیز نامحدود استو هر کسی حتی میتواند برای خود حروف الفبا خلق کند و بر اساس آن حروف که از آسمان پنجم عاریت گرفته طلسمها و جادوهائی متشکل از اسماء حضرت حق بنویسد و با نام خود و یا دیگران ترکیب کرده و منتظر تاثیر کائنات در بر آورده شدن خواسته اش باشد.

اما حروف ابجد:

بنا به برخی نظرات حروف ابجد به دو قسمت ابجد صغیر و ابجد کبیر تقسیم میشود.

برخی در بعضی کتب معتقدند که ابداع کننده ابجد صغیر و کبیر امام علی بوده است و بر روی این ادعا تعصب هم دارند.

و اما تاثیر این حروف ابجد و اعداد در چیست ؟

همان گونه که گفتیم همه این فرمولها و حروف و مفاهیم در خزانه آسمان پنجم توسط فرشتگان نگهبان بعنوان ابزار ارتباط موجوداتی همانند ما که در آسمانها و حجابهای ظلمانی ساکن هستند نگهداری میشود .

یکی از اینها حروف ابجد هستند که در این حالت به صورت خام تری با کائنات ارتبازط دارنداگر بخواهیم به صورت مثالی موضوع را روشن کنیم برای آن دسته از دوستانی که با زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر آشنائی دارند یک زبان برنامه نویسی به نام اسمبلی هست که به صورت صفر و یک برنامه به کامپیوتر داده میشود در این زبان نوشتن برنامه برای ما زمان بر و سخت و به اصطلاح رده پائین است.

اما سرعت اجرای آن فوق العاده بالا است ولی زبان های برنامه نویسی دیگری مانند بیسیک یا به قول امروزیها ویژوال بیسیک هست که زبان برنامه نویسی رتبه بالا نامیده میشود که برای ما انجام آن آسان و اجرا در کامپیوتر همراه با کندی و زمان است

در این میان زبانهای متوسط شبیه به اسمبلی نیز هستند که بعنوان مثال به آن سی پلاس پلاس میگویند. همچنین زبان دیگری مانند پاسکال یا دلفی هست که از نظر کارائی مابین بیسیک و سی پلاس پلاس هست.

حال بر میگردیم سر بحث اصلی و به حروف ابجد که درخواست یا حاجتی را خدمت خداوند متعال و کائنات میفرستیم در اصل از زبان برنامه نویسی اسمبلی استفاده میکنیم

وقتی از زبان عربی استفاده میکنیم در اصل از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس استفاده میکنیمتا برنامه درخواست حاجت خود را برای گرفتن خواسته خود از خلقت طبق دستور خداوند بنویسیمو زبان عبری یا کابالا که زبان بنی اسرائیل بود مشابه زبان پاسکال میباشد و زبان مادری مان مانند ترکی یا فارسی یا انگلیسی و چینی و غیره نیز مشابه زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک عمل کرده و به کامپیوتر فوق هوشمند کائنات به نمایندگی از طرف خداوند که ما خلیفه خدا در کائنات هستیم دستور میدهیم تا خواسته ما را اجرا نمایند.

در این میان اگر آشنائی با زبان اسمبلی داشته باشید میدانید که اگر یک صفر و یک جابجا شود کل برنامه به هم میخورد در حروف ابجد نیز اگر یک عدد جابجا شود کل حاجت و یا طلسم و هر چیزی که انتظار داریم به هم میخورد. و نتیجه نمیدهد.

کمی بالا تر که میرویم در زبان سی پلاس پلاس اشتباه در نوشتن کلمات نتیجه برنامه را خراب میکند و مشابه آن در زبان عربی تجوید غلط در ادای کلمات نتیجه بر آورده شدن حاجات را به مشکل میرساندو در زبانهای بالاتر مانند زبان مادری هر چیزی که ما میگوئیم کائنات متوجه میشود اما چون با زبان کائنات یعنی ابجد نیست و یا چون با زبان اهل بیت و ملائکه یعنی عربی نیست لذا  تا کائنات آن را تفسیر نماید زمان میبرد و نسبت به مسائل دیگر احتمال خطا و بر آورده نشدن بیشتر و یا در صورت بر آورده شدن زمان بر است زیرا دعائی که مثلا به زبان فارسی میگوئیم تا توسط موکلین دست به دست شده و تفسیر و به کائنات ارسال شود زمان میبرد.

(بخش دوم مقاله)  مکانیزم عملکرد سحر و طلسم و جادوگری و دعا و ابجد و غیره …

گفته شد که ما وقتی دعا یا طلسم و یا نشانه ای مثلا با استفاده از حروف ابجد و یا صورتی از موجوداتی را بر روی مثلا کاغذ یا فلز و یا سنگ و پارچه و یا حتی آب و غیره مینویسیم  در اصل به واسطه اینکه خلیفه خداوند در هر یک از آسمانها هستیم و دارای روحی هستیم که مجرد و فراتر از حجابهای نورانی حیات خود را از وجود مقدس حضرت حق میگیرد این روح ما در هر یک از آسمانهای هفت گانه دارای لباس و یا به قولی کالبدی از همان آسمان و به قول بعضی ها حجابی در مقابل حضرت حق دارد و در نتیجه این کالبدش میتواند در هر یک از آسمانها فعالیتی را با استفاده از وسیله ای که همان کالبدش است انجام دهد.

برای اینکه مکانیزم کاملی از عملکرد طلسم و دعا و غیره را بدانیم باید با مکانیزم عملکرد آسمانهای هفت گانه خداوند آشنا شویم. در این آسمانها بنا به تعبیر آیه الکرسی هفت آسمان به دو قسمت آسمانهای نورانی و ظلمانی تقسیم شده اند.که بنا به مشاهده عرفا آسمانهای اول تا چهارم آسمانهای ظلمانی یا حجابهای ظلمانی برای رسیدن به محضر حضرت حق یاد شده و آسمانهای پنجم تا هفتم حجابهای نورانی برای درک حضور حق یاد شده است.

و در هر یک از این آسمانها روح کالبدی را از جنس همان آسمان به تن کرده و با کالبدش در همان آسمان حیات و زندگی را تجربه میکند تا علم ازلی که از حضرت حق دریافت کرده را با تجربه حیات در ابعاد مختلف خلقت ترکیب و قدرت بالفعل روح به صورت بالقوه در آید. و چون روح سرگرم زندگی در میان کالبدهایش است لذا درک کاملی از حضور در محضر حق را ندارد و وقتی درک کاملی از حضورحق را به دست می آورد که تمامی کالبدهایش را کنار بگذارد و بدون کالبد و لخت و عریان در برابر نور حضرت حق قرار گیرد تا بیواسطه بتواند حق را دریابد و مشغله ای از بابت کالبدهای هفت گانه نداشته باشد. و اما در این دو بعد نورانی و ظلمانی جوهره تشکیل دهنده این آسمانها متفاوت است جوره تشکیل دهنده حجابهای نورانی نور حضرت حق یا همان نور اهل بیت است که بیواسطه است و جوهره تشکیل دهنده حجابهای ظلمانی یک پرتو بسیار کوچکی از نور حق که همان نور اهل بیت است که به آن نور شیعیان علی میگوئیم بدین معنی که خداوند از نورش اهل بیت و روح را خلق کرد و اهل بیت نیز  از نورشان نور شیعیان شان را خلق کردند. در گوشه ای بسیار کوچک در آسمان پنجم با استفاده از یک پرتو نورشان که همان پرتو نور شیعه است آسمانی به نام آسمان چهارم خلق میشود. و همین طور در گوشه بسیار کوچکی در هر یک از آسمانها آسمانی کوچکتر و زیر مجموعه مانند خلق شد.

که جنس این آسمانهای ظلمانی به نوعی مشابه انرژی دنیای زمخت ما است ولی با این تفاوت که انرژی که ما در دنیای فیزیکی خود میبینیم بسیار خشن تر و مادیتر وغیر لطیف تر از انرژی است که در آسمانهای بالاتر از نور شیعیان اهل بیت بعنوان جوهره خلق آسمانهای چهارگانه ظلمانی خلق شده و وجود دارد.

در پائین ترین و بسیار بینهایت ریز ترین قسمت این آسمانها آسمان اول وجود دارد که در گوشه بسیار کوچک آن کلیه میلیاردها کهکشان و ستاره وسیاره و ماه و خورشید و زمین و نور و فوتون و اتم و الکترونی و کوارک و کوانتوم وغیره خلق شده اند که به واسطه های بسیارزیاد عنصر تشکیل دهنده اصلیشان از یک پرتو نور شیعیان اهل بیت است که در آسمان چهارم ایجاد شده است.

برخی عرفا که به شهود دریافته اند اعتقاد دارند که پرتو نوری مجرد از اهل بیت یا همان پرتو شیعیان اهل بیت وقتی از آسمان پنجم به آسمان چهارم می تابد دو قسمت میشود به دو قطب منفی و مثبت تقسیم شده و ماده و نر تقسیم شده و از این پرتو نور پلاریزه شده یا قطبی شده زن و مرد و غیره خلق گردیده است. و در اینجاست که خداوند متعال میفرماید ما از هر چیزی جفت جفت خلق کردیم. و این جفتها و زوج ها و منفی و مثبت ها و نر و ماده ها و ضدیت ها در عالم پنجم وجود ندارند !

هر موجودی در تمامی آسمانهای نورانی و ظلمانی یا با واسطه یا بیواسطه از حضرت حق نور وجود میگیرد و وجود پیدا میکند. با این تفاوت که اگر این موجود در آسمان هفتم باشد مانند اهل بیت بیواسطه از حضرت حق نور میگیرد و نورش بسیار برنده و عین نور حق و عین قدرت حق است با این تفاوت که این محدود و نور حق نامحدود است. هر چه پائین می آئیم این نور با واسطه تابش میکند مثلا در مورد شیعیان نور حق بعد از گذر از اهل بیت به واسطه اهل بیت بر شیعیان می تابد و به شیعیان وجود میدهد.

همین طور وقتی این نور وارد آسمان چهارم میشود یعنی که ابتدا از سوی حق و از گذر از وجود اهل بیت و بعد از آن گذر از وجود شیعیان وارد دنیای آسمان چهارم شده و آنجا را خلق و به وجود آورده است.

تا اینکه این واسطه ها به جائی میرسند که در نهایت به دنیای فیزیکی ما و ماه و خورشید و زمین و کهکشان و اتم و مولکول و غیره میرسند.

و بنا به فرموده قران این نور که از سرچشمه خداوند آمده و با تابش بر خلقت به همه چیز وجود داده است در دنیای فیزیکی ما باعث خلق اتم مولکول و طلا و زمین و خورشید و حتی نور فیزیکی خورشید و ماه و غیره و حتی باعث خلق انرژی های مختلف دنیای مادی میشود.

حال من و تو بعنوان یکی از مخلوقات وقتی میخواهیم در مکانیزم این خلقت مثلا مادی یا غیر مادی در آسمانهای بالاتر تغییری ایجاد کنیم مثلا اگر بخواهیم آهنی را به طلا تبدیل کنیم در اصل به اتمها و مولکولهای تشکیل دهنده آهن دستور میدهیم که آرایش اتمی خود را تغییر داده و آرایش اتمی طلا را به خود بگیرند. و چون بقول خداوند در قران اینها همگی دارای درک و شعور هستند و خداوند را تسبیح میکنند زیرا که جنسشان را که از نور خداوند سرچشمه میگیرد میدانند و مثل ما ها مست و نادان نیستند  لذا بسته به اینکه این دستور از چه منبعی آمده باشد دستور را اجرا یا رد میکنند. هر چقدر این دستور از نزدیکی سرچشمه خلقت صادر شده باشد به همان اندازه اجرای دستور قطعی تر خواهد بود.

ما نامی قراردادی برای این دستور میگذاریم و به آن انرژی دستور میگوئیم. حال هر چقدر این انرژی ساتع شده قویتر باشد اجرای دستور آنی و دقیق خواهد بود بعنوان مثال خداوند که سرچشمه همه نورها است در قران میفرماید : و انما یقول له کن فیکون پس هنگامی که به چیزی میگوئیم باش پس همان لحظه خلق شده و میباشد.

اما در مورد من و شما وقتی ما میگوئیم که در هوا سیبی از غیب حاضر شود حاضر نمیشود زیرا که نور کا قدرت روشن کردن عدم را به وجود ندارد و چیزی که وجود ندارد باید نور کافی به او برسد تا روشن شده و خلق شود. این مورد مانند این است که وسط جنگل فردی با نور فندک  بخواهد جنگل را روشن کند ولی خداوند جنگل را با نور خورشید روشن میکند خوب تفاوت این روشن شدن با آن خیلی متفاوت است و فندک نمیتواند جنگل بزرگی را قابل دیدن کند.

حال در این میان هر کاری که برای افزایش این انرژی که بتواند در خلقت تغییر ایجاد کند میتواند

در بر آورده شدن خواسته ما موثر باشد.

چون نور اهل بیت و در مرحله بعد از آن شیعه نور خود را با انرژی بیشتری نسبت به بقیه کائنات

از خداوند میگیرند لذا

توان انجام و دخل و تصرف در کائنات را نیز به راحتی دارند.

و هیچ چیزی برای آنها غیر ممکن نیست به حدی که حتی میتوانند دنیائی همانند کهکشانها را نیز خلق کنند.

اما چرا ماها که شیعه هستیم نمیتوانیم این کار را بکنیم ؟

دلیل این است که نام ما شیعه است نه خود ما!

شیعه واقعی همانند عمار یاسر است که وقتی یهودیان امدند و به پیامبر گفتند که آن سنگی که دویست نر نمیتوانند بردارند را بردار پیامبر به عمار یاسر دستور داد و عمار یاسر به راحتی برداشته و به بالای کوهی پرتاب کرد و تکه تکه خورد شد!

از آنجائی که در اکثر اوقات به این راحتی نمیتوانیم شیعه باشیم می آئیم و با ابزارهای مختلفی انرژی های مختلفی را از کائنات جمع میکنیم تا با استفاده از این نور یا انرژی بتوانیم در کائنات و در دنیای فیزیکی خود دخل و تصرف بسیار کوچکی انجام دهیم. این ابزارهای مختلف توسل جست به نور شیعه و یا نور اهل بیت است. یعنی ما اهل بیت را و یا شیعه های واقعی را واسطه و شفیع خود ( دور از چشم وهابیها ) برای کسب نور بیشتری از حق برای انجام تغییر در زندگی مادی و یا معنوی خود قرار میدهیم. برای این منطور تعدادی ابزار مادی و تعدادی ابزار معنوی وجود دارند.

ابزارهای مادی مانند استفاده از سنگهای قیمتی ، فلزهائی با جنس های خاص مثلا مس یا برنج یا برنز و آهن و غیره …

و یا استفاده از عناصری مانند آب ، باد ، آتش ، خاک و غیره …

و یا استفاده از انرژی موجود در صورتهای فلکی مانند دوازده صورت فلکی دوازده ماه سال که یکی از آنها شرف شمس است و همچنین استفاده از انرژی خادمین علیا و یا سفلی و موکلین و یا ملائکه و غیره و یا انرژی ماه و خورشید که در زمانهای خاصی از ماه و یا سال به اندازه و مقدار و جنس خاصی میرسد استفاده میکنیم تا انرژی آنها را مثلا با بخور و بوی مناسب خواسته مان و غیره ترکیب کنیم تا انرژی همه اینها جمع شده وباعث تغییر در آرایش اتمها و یا مسیر حرکت زندگی در داخل بعد زمان و باز شدن بخت و روبرو شدن با پسر یا دختر مورد علاقه و غیره و یا تنظیم آرایش مولکولهای بدن برای از بین رفتن بیماری و غیره داشته باشیم.

ولی قدر مسلم این است که اگر به نور خالص دسترسی داشته باشیم نیاز به این همه شعبده بازی نداریم و همانند خداوند متعال میتوانیم بگوئیم که کن فیکون باش پس میباشد.زیرا که خداوند متعال برای خلق کردن نه نیاز به روزه گرفتن و ترک حیوانی دارد و نه سوزاندن بخور و نه هیچ چیز دیگر که بخواهد مثلا کیمیاگری کند و طلائی خلق کند یا بیماری فلانی را درمان کند و یا برای دختری پسری را بفرستد و یا بخت کسی را باز کند و غیره و غیره ….

در نتیجه علت استفاده از طلسم و ابجد و غیره در این است که ما نور اهل بیت را نداریم. و به واسطه های بسیار ضعیفی از نور اهل بیت یعنی خخدمتگذاران علیا یا سفلی و غیره و عناصر مورد علاقه موکلین و فرشته ها مانند سنگهای قیمتی و یا طالع های خاص که مورد توجه مولکین و غیره است استعانت و شفاعت میجوئیم. در اصل کسی که به جادوگری حتی به جادوی سیاه معتقد باشد و حتی به کمک گرفتن از شیطان معتقد باشد با شنیدن اعتقادات وهابیون که به شفاعت اعتقاد ندارند به آنها خواهد خندید زیرا که قانون جادوگری چه جادوی سفید و روشنائی بخش و چه جادوی سیاه و شیطانی همه از فلسفه شفات و امداد و کمک گرفتن مشتق شده اند ولی با این تفاوت که یکی از نور خداوند و اهل بیت و شیعیان کمک میگیرد و یکی از تاریکی شیطان و موکلین شیطانی یا به قولی سفلی برای رسیدن به آرزویش کمک میگیرد.

اما نکته مهم در این است که اگر به جای استفاده از نور اهل بیت و نوری بیواسطه تر احتمال سقوط و نتیجه بر عکس بسیار کم شده و به انسان قدرت میدهد که در کنار بر آورده شدن حاجاتش به منبعی از نور تبدیل شده و به سمت بالا و قدرت بیشتری حرکت کند. در حالی که در جادوهای سیاه و طلسمهای غیر شرعی شیاطین از نوری بسیار جزئی که ما در درون خود داریم استفاده کرده و با بخش ناچیزی از آن حاجات ما را بر آورده میکنند.

نتیجه آن که در جادوها و طلسمهای شیطانی ما انرژی را از دست داده و به بر آورده شدن حاجت میرسیم در حالی که در طلسمها و جادوهای مشروع و مدد جوئی به اهل بیت و شیعیان راستین اهل بیت ما نه تنها انرژی و نور از دست

نمیدهیم بلکه انرژی و نور به دست آورده و مقداری را در درون خود ذخیره کرده و با مقداری از آن برای بر آورده شدن حاجت خرج میکنیم.

با عرض معذرت که سخن به درازا کشید و شاید از حوصله خواندن خارج شد.همین طور نتوانستم موضوع را شفافتر از این بنویسم این را به حساب نقص روحی و جسمی و وجودی و کمی نور این جانب بگذارید و مرا عفو نمائید.

( بخش سوم ) مقاله مکانیزم طلسم و دعا و جادوگری

در بخش قبلی گفته شد که هر تغییر و تحولی در کائنات و خلقت بخواهیم انجام دهیم باید نوری از سوی خداوند این وسط باشد و بدون این نور غیر ممکن است کاری انجام شود زیرا

که در خلقت برای وجود داشتن هر حقیقتی

نیاز به روشن شدن آن حقیقت و نمایان شدن یا خلق شدن یا تغییر داده شدن از حالتی به حالت دیگر داریم مثلا دختری در مسیری افتاده که خواستگاران می آیند و میروند و کسی قصد جدی برای ازدواج ندارد در این حالت میگوئیم که حقیقت ازدواج این دختر تاریک است و نور حق برای انجام شدن امر ازدواج نتابیده است

همینطور است در مورد بیماری که نور حق باید بر سلولهای بدن و اتمها و مولکولهای بدن فرد بتابد تا آنها بدانند که باید چه آرایشی را بگیرند تا بیماری رفع گردد. و همچنین است در مورد راه رفتن روی هوا یا راه رفتن روی آب یا تبدیل کردن آهن به طلا و یا زیاد شدن برکت و روزی و یا دفع دشمن و هر چیزی که نام آنها را حاجت مینامیم. که بدون استثنا نیاز به این دارند که نوری را از حق بگیرند.

از آنجائی که کائنات فقط به نور حق پاسخ میدهند در انجام این کار معصوم هستند و کاری ندارند که نیت و قصد برای امر منفی استفاده میشود یا امر مثبت و خیر! کائنات مانند منطق کامپیوتر و یا عقربه های دقیق ساعت به یکدیگر بسته شده اند. اگر ما بخواهیم با استفاده از نور خداوند به کسی ظلمی بکنیم کائنات در انجام آن خود داری نمیکنند. حال برای این امر یک تناقض به وجود می آید که اگر بخواهیم کاری شیطانی و یا دعا و طلسمی شیطانی انجام دهیم آیا از نور اهل بیت و نور خدا میتوان برای قتل و کشتار و غیره استفاده کرد؟

در پاسخ میگوئیم که به صورت مستقیم نه نمیتوان چون خداوند و اهل بیت اجازه چنین کاری را نمیدهندولی انجام دهنده آن از روش دیگری استفاده میکند:

در این روش انجام دهنده مدتی نور را در درونش ذخیره میکند.

که به آن ریاضت میگوئیم. مثلا یک مرتاض یا جادوگری که ذکرهای زیاد میگوید یا آئینهای شیطان پرستان و غیره که همگی به نور الهی متوسل میشوند بدون اینکه خود حتی بدانند از نور خداوند در درون خود ذخیره میکنند زیرا نور خداوند بر همه می تابد و کاری ندارد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.وقتی این نور در درون فردی جمع و ذخیره شد آن موقع فرد از نور ذخیره شده در درونش میتواند برای امور شیطانی و غیر الهی استفاده کند.

اما این امر خطرات زیادی دارد زیرا همانند این است که شما در بیابان باشید و مقدار کمی آب داشته باشید و از آن آب به جای استفاده ذخیره و استفاده کل آب را برای عشق و حال کردن بیرون بریزید روی زمین !

از آنجائی که انسانی که از خدا روی برمیگرداند تنها شده و ارتباط تغذیه نورش را با خدا قطع میکند لذا تنها میتواند از نور ذخیره شده در درونش استفاده کند که این گونه افراد بسته به اندازه نور ذخیره شده و اعمالی که انجام میدهند و مقدار نوری که مصرف میکنند دیر یا زود نابود و چراغ وجودشان خاموش خواهند شد.

که به قول عوام به آن جهنم رفتن میگوئیم.این جاست که فردی که از خدا روی گردانیده متوجه نیاز خود به نور خدا میشود و میفهمد که در تاریکی افتاده و برقی که به واسطه آن چراغ وجودش روشن میشد دیگر از نیروگاه مرکزی اتصال و ارتباطش قطع شده و اداه برق که همان فرشتگان هستند دستور دارند که برقی که به وجود اینها حرکت و روشنائی میدهد را روشن نکنند زیرا که اینها با گرفتن برق و نور میروند و کائنات را به گند و تاریکی میکشانند. و با رفتار شیطانی خود باعث خاموش شدنچراغهای کم سو در نقاط مختلف خلقت میشوند.

در اینجاست که آنجا که خداوند در قران میفرماید اهل جهنم به مومنین ساکن بهشت میگویند که مقداری از نور خود به ما

بدهید “ان افیضوا علینا …..”

اما در این میان عده ای که قصد و نیست عمل شری و یا شیطانی را دارند و یا بدون اینکه خود بدانند با وسوسه شیطان میخواهند به سمت قطع ارتباط با سرچشمه نور شوند و وارد معرکه ریسک قطعی برق خدا شوند. تحت شرایط خاصی اهل بیت و یا شیعیان اهل بیت و بزرگان و اولیاء و فرشتگانی که درک و شعور بالاتری دارند و به اصطلاح خدام علیا هستند از دخالت در انجام امور منفی خود داری کرده و یا حتی بنا به دستور اهل بیت در انجام کار هایی جلوگیری میکنند. این امر زمانی است که اهل بیت به ما علاقه داشته باشند و متوجه باشند که انجام این عمل باعث دردسر ما خواهد شد و ما با از دست دادن بیش از اندازه نور وجودیمان همانند شمعی خاموش خواهیم شد. بسیاری از شیاطین دنبال این هستند که نور وجودی ما را به خود گرفته و خود دارای نور شوند و اگر ما نور وجودیمان تمام شود آنها اهمیت نمیدهند.

در اصل شیاطین بیکار نیستند که بخواهند ما را از راه به در بکنند آنها همانند حیوانات جنگل که به دنبال شکار هستند تا با خوردن گوشت شکار تغذیه کرده و زنده بمانند شیاطین نیز ما را شکار میکنند تا با تغذیه از نور درونیمان یا انرژیمان و یا هر چیزی که نامش را بگذاریم بتوانند به حیاط نیمه تاریک خود در اعماق تاریک خلقت ادامه دهند زیرا که اگر این کار را نکنند بدون نور شده و محو و نابود خواهند شد زیرا که به نور خدا متصل

نیستند و هر لحظه نور ابلهان گنهکار را نخورند نابود خواهند شد. مردم عوام به این اعمال شیاطین خونخواری میگویند که در اصل خون واقعی همان نور الهی است که همه ازان استفاده میکنیم.

اما اهل بیت از اینکه ما نورمان را مصرف و تمام کنیم نگران و ناراحتند مانند پدر و مادری که وقتی فرزندی از اداره و یا محل کارش استعفا میدهد و علاوه بر آن پس انداز قلکش را برای خرید مواد مخدر مصرف میکند ر این حالت وی آب باریکه در آمدش را از دست داده و ذخیره خود برای خرجی اش را نیز مصرف کرده و دیگر ولی نیست که بتواند ادامه زندگی دهد.

در مورد گنهکاران نیز وقتی فردی ارتباطش را با خدا قطع میکند در اصل آب باریکه اش را قطع کرده وقتی گناه میکند در اصل پس اندازش را به جیب شیطان ریخته و در نهایت بدون نور شده و نابود خواهد شد.

لذا اینجاست که خدا و اهل بیت و فرشتگان ناراحت میشوند چون در آینده نه تنها پس انداز ندارد بلکه با مصرف مواد مخدر خود را نابود خواهد ساخت.

حال در نقطه مقابل این اعمال حالتی وجود دارد که فرد به انجام اعمال خیر و خواندن آیات قران و سوره ها و روزه داری و نماز خواندن غیره مشغول میشود در این حالت میگوئیم فرد با خدا ارتباط برقرار نموده است. در ین حالت نور الهی در درون فرد ذخیره میشود. از سوی دیگر با مصرف این نور برای دعا کردن به دیگران و یا صدقه دادن و یا انفاق کردن و غیره از یک طرف نور وارد وجود فرد شده و از طرف دیگر ز وجود فرد خارج شده در خلقت منتشر میشود.

در این حالت است که فرد واسطه فیض الهی میشود و هر چه بیشتر اعمال خیر انجام دهد به همان اندازه بیشتر از خدا نور میگیرد در نتیجه منطقی این حرکت وجود فرد به دلیل اینکه بتواند نور بیشتری را از خود عبور دهد و واسطه فیض بیشتری باشدشروع به رشد میکند.

و در این حالت در اوائل که میتوانست واسطه فیض مثلا یک نفر باشدبه جائی میرسد که واسطه فیش هفت میلیارد انسان کره زمین میشود ا مثلا واسطه فیض هفتاد هزار موجود میشود که در این حالت است که میگویند مثلا فلان فرشته فتاد هزار ملک و فرشته زیر فرمان خود دارد. در اصل اینجا است که لان فرشته واسطه فیض و نور الهی برای هفتاد هزار فرشته زیر دست خود است.

در نتیجه چون قدرت و توان واسطه فیش زیادی دارد از این واسطه فیض بودن مقداری نیز مسلما برای خود برداشته و واسته های خود را نیز میتواند بر آورده کند.

اما چنین افرادی به مرور زمان یاد میگیرند که به جای اینکه از این نور الهی خودشان استفاده کنند قط واسطه شده و همه را به دیگران بدهند و این عمل آنها را بزرگتر میکند زیرا اگر مصرف کنند نور کمتری نتشر کرده و در نتیجه نور کمتری هم از خدا خواهند گرفت.

ذا در این حالت این افراد مستجاب الدعوه میشوند. هر کاری بخواهند برای هر فردی دعا کنند بر آورده میشود زیرا که انرژی و نوری که در درونشان در جریان است هر خواسته ای برسد آن را به وجود آورده و خلق خواهد کرد.

و اینجاست که میگویند طرف معجزه میکند یا جادوگری میکند. مستجاب الدعوه است. خش چهارم مقاله مکانیزم طلسم و جادوگری و دعا و غیره …. ر بخش قبلی گفتیم که اگر انسانی بخواهد دعا و یا خواسته منفی و شیطانی را انجام دهد وکلین علیا یا فرشتگان و انبیاء و اولیا حتی الامکان سعی میکنند نگذارند این کار بشود ولی قتی دیند فرد از اختیار خود به زور میخواهد استفاده کند آنها سعی میکنند واسطه فیض و نور الهی نشوند. لذا فرد ارتباطش با نیروگاه یعنی خدا قطع میشود و در این حالت یا نمیتواند کار شر و شیطانی را انجام دهد یا گر ذخیره کافی داشته باشد سعی میکند از ذخیره خود برای انجام اعمال شیطانی استفاده کند.

در این میان نیز این افراد دو گونه هستند یا با انرژی خود عمل مذکور را انجام میدهند. ا وسط را و یا در ابتدای راه انرژی کافی ندارند و یا مقدار انرژی کفاک انجام عمل را نمیدهد ه در این حالت تبدیل به تجسم شیطان میشوند و انرژی و نور را از دیگران میدزدند و به انرژی خود اضافه میکنند.

افراد زیادی در تاریخ زمین چنین کاری کرده اند مثلا صدام که با جمع کردن ارتش و استفاده از انرژی آنها رای رسیدن به خواسته های شیطانی اش حرکت کرد ولی آن همه انرژی یک کشور باز نتوانست فاف انجام دادن آرزوهای شیطانی اش را بدهد.

برخی از جادوگران با خونخواری و کشتن انسانهای بیگناه دیگر و یا در زمانهای قدیم با قربانی کردن کودکان و بچه های بیگناه ه نوعی سعی میکردند از انرژی و نور ذخیره شده در وجود قربانی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند یرا که ارتبازشان با خدا و سرچشمه نور قطع شده و دیگر نیروگاه برق به چراغ آنها برق نمیدهد تا روشن شود.

این جادوگران در کنار انجام این کارها از ابزارها و آلات تولید نور نیز استفاده میکنند مانند نوشتن طلسمات و تعویذها اوراد و اذکار و غیره تا بتوانند به خواسته هایشان برسند.

در این میان دو حالت وجود دارد :

۱- حالتی که در آن مستقیم از خود خداوند و یا

اهل بیت و فرشتگان مقرب و یا موکلین علیا میخواهند کاری انجام شود

۲- حالتی که در آن از موکلین سفلی برای انجام کار کمک میگیرند.

* –

در حالت اول اگر کاری که میخواهند انجام شود در راه خدا و برای منافع خلقت و توزیع عادلانه نور در خلقت باشد رخواست کننده هر چقدر بد و شیطانی باشد خواسته اش اجابت میشود لی اگر درخواستش در جهت ظلم و یا ستم و یا از بین بردن نور و افزایش تاریکی باشد هیچ کدام از فرشته های مقرب یا موکلین علیا ارواح طیبه شیعیان و اهل بیت و اولیاء و انبیاء که دارای درک و شهور و هوش و آگاهی بسیار بالائی هستند و عاقبت هر کاری را میدانندو به قوانین خلقت آگاهی کامل دارند اسطه برای انجام آن عمل نمیشوند زیرا که نابودی خودشان و سقوط خودشان را در پی دادر.

*-

در حالت دوم که اکثر جادوگران شیطانی متوسل به آن میشوند و میدانند که اگر خواسته ای شیطانی داشته باشند فرشتگان مقرب موکلین علیا غییر ممکن است به آنها کمک کنند در این حالت جادوگران از موکلین سفلی که دارای آگاهی پائینی هستند تقریبا همانند روبات و یا همانند کامپیوتر هوش و آگاهی پائینی دارند متوسل میشند.

در این حالت موکلین سفلی کاری ندارند و اصلا نمیفهمند که اگر کاری شیطانی انجام شود عاقبت آن چه خواهد شد اگر مثلا جادوگر دستور قتل انسان بیگناهی را به موکلین سفلی بدهد موکل چشم و گوش بسته دستورش را انجام خواهد داد ر صورتی که انرژی کافی به موکل داده شود.

اکثر مردم عوام این موکلین سفلی را به نام شیطان میشناسند. ین موکلین که نامهای مختلفی مانند ابلیس و یا مثلا کحله بنت برقان یکی از دختران ابلیس و غیره که نامشان در کتب طلسمات مده است کاری به گناه و ثواب ندارند آنها فقط نیاز به نور دارند و در مقابل انجام عملی دستمزد میگیرند حال این دستمزد واستن حاجتی باشد یا گرفتن دستمزدی و یا اسیر کردن جادوگری و یا تسخیر کردن بدن جادوگر و غیره … لی اگر جادوگر وارد باشد میتواند اینها را تسخیر کند و مفتی از آنها کار بکشد که در این حالت ر موکل سفلی تسخیر شده بتواند از اسارت جادوگر خارج شود انتقام سختی از جادوگر خواهد گرفت مگر اینکه جادوگر سائلی مانند ایجاد حصار و غیره را رعایت کرده باشد تا موکلی سفلی نتواند به او خسارتی وارد کند.

اما اگر جادوگر دارای طینت الهی باشد و کاری که از موکل میخواهد کاری الهی باشد و نتیجه آن خیری برای خلقت داشته باشد کلین با ترس و لرز انجام میدهند و از حضور در مقابل جادوگر احساس راحتی ندارند و یا عصبانی هستند و یا دائم میگویند ه ما را رها کن و دست از سر ما بردار ….

اگر کتابهای طلسم و جادو را خوانده باشید در مواردی به تسخیر ابلیس و یا دخترهای ابلیس و غیره اشاره شده که همگی اینها مان موکلین سفلی هستند.

این موکلین چه علیا و چه سفلی تحت تاثیر لحظات و ساعاتی خاص از حرکت سیارات و ستارگان هستند و ظاهرا در زمانها و ماکنهای خاصیه اینها نور و انرژی خاصی میرسد که عکس العمل بیشتری برای بر آورده شدن حاجات نشان میدهند.

بخش پنجم از مقاله مکانیزم طلسم و دعا و جادوگری و غیره …

در بخش قبلی با مکانیزم نور و ظلمت و روشهای جذب و توزیع انرژی برای انجام دادن و بر آورده نمودن آرزوها و حاجات به طور کلی صحبت کردیم. ر اینجا درباره انواع روشهای دعوت از موکلین وفرشتگان و غیره برای بر آورده نمودن حاجات بحث میکنیم:

اگر بخواهیم یک دسته بندی کلی بکنیم از بالاترین آسمانهای خلقت تا پائین ترین آسمانهای پادشاهی دین ترتیب میتوان شمرد :

۷- نور وجود خداوند متعال

۶- اهل بیت پیامبر اسلام و چهارده معصوم

۵- شیعیان اهل بیت

۴- انبیاء و اولیاء

۳- فرشتگان مقرب

۲- موکلین علیا

۱- موکلین سفلی

توجه کنید که نور وجود مقدس خداوند با ذات خداوند متفاوت است و نور خداوند یکی از مخلوقات خداوند

و در اصل جوهری است که به نام روح القدس نامیده میشود که جوهره نور اهل بیت است.

هر کدام از اینها در یکی از آسمانها برای خود عرشی دارند و به رتق و فتق امور آسمان زیر حکومت و فرمانروائی خود مشغولند ا این تفاوت که پادشاه آسمان بالائی به کل آسمانهای پائین دستی خود نظارت و حاکمیت دارد. قتی ما حاجتی را درخواست میکنیم حاجت ما بالا میرود و بسته به انرژی ما و نور درونی ما و جنسی که این خواسته دارد میتواند بالاتر رود. گر ما انسانی با خدا باشیم خواسته ما بالاتر میرود و اگر انسانی با خدا نباشیم خواسته ما بالاتر نیز نخواهد رفت. ر چقدر دعا نویس و طلسم نویس به سرچشمه خلقت نزدیک تر باشد به همان اندازه کمتر به تشریفات و ابزار آلات و حتی نیاز به دانستن سم ما و یا اسم مادر ما و در آوردن و استخراج ابجد و غیره ندارد. ر اصل موکلین علیا و گاهی موکلین سفلی هستند که نیاز به اسم ما و اسم مادر ما و یا حروف ابجدی که مینویسیم دارندزیرا به کائنات تسلط ندارند.

اما فرشتگان مقرب و شیعیان و انبیاء و اولیاء و اهل بیت بر کل خلقت شاهد هستند و هیچ چیزی از دید آنها پنهان نیست ین که میگویند فلانی در راه خدا شهید شد یعنی به مرتبه ای رسید که هیچ چیز مخفی برای وی وجود ندارد و بر همه اسرار واقف شده است. ذا برای این گونه موجودات نیاز به نوشتن ابجد و سوزاندن بخور و غیره وجود ندارد آنها بی نیاز از اینها کارشان واسطه فیض شدن است اصلا خدا آنها را برای حل مشکلات امثال من و شما خلق کرده است.

اما این موکلین سفلی و گاها علیا هستند که از ابجد و یا کشیدن شکلها و نوشتن اسماء خدا بر روی جداول و یا صفحات مسی یا برنجی و یا سنگهای قیمتی غیره تاثیر میپذیرند زیرا که انرژی که آنها از این اجسام میگیرند کمک میکند تا آنها بتوانند حاجات ما را انجام دهند ر حالی که انبیاء و اولیاء نیاز به این انرژیهای ناچیز ندارند و از سرچشمه انرژی و نور انرژیهای کلانی را حتی برای خلق کردن کهکشانها دریافت میکنند انجام دادن خواسته های ما حتی اگر بخواهیم کل کره زمین را پر از طلا بکنند برای آنها کاری ندارد.

و این کار به واسطه نوری که از خداوند میگیرند در یک چشم به هم زدن انجام میشود ال با این اوصاف تصور کنید نور شیعیان و نور اهل بیت و نور خداوند چه کارهائی میتوانند انجام دهنده که خارج از تصور ما است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و اما نکته آخر :

– اگر حاجت غیر شرعی دارید اقدام به انجام دعا و طلسم و جادوگری بکنید. ر غیر این صورت سقوط کرده و خود را در اعماق تاریک جهنم خواهید دید و لذا برای جلوگیری از نابودی اچار خواهید شد همانند شیاطین با جنایت و دزدی نور دیگران در اعماق تاریک خلقت به ادامه حیات ننگین مشغول شوید

که هر لحظه احتمال خاموش شدن نور سوسو زننده و کم نور شما وجود خواهد داشت.

اما اگر حاجت شرعی دارید موارد زیر برای شما مفید خواهد بود:

استفاده از جداول و مربعات و صفحات فلزی و نوشتن آنها بر روی سنگهای قیمتی مانند عقیق و غیره

برای بیشتر شدن انرژی و جلب کردن موکلین سفلی و حتی غلیا مفید و کارسازتر است

– سعی کنید فرکانس وجودی خود را روی فرکانس نور خدا سازگار کنید و مستقیما از خدا نور بگیرید

تا قدرت الهی و کن فیکون داشته باشید و همانند سلمان فارسی عضوی از اهل بیت باشید.

– سعی کنید حلال و حرام را رعایت کنید تا نور الهی بتواند به مقدار زیاد بر وجود شما بتابد و در وجود شما ذخیره شود

– سعی کنید کارهای خیر و اعمال نیک انجام دهید و به نیازمندان کمک کنید و از کودکان و سالخوردگان دلجوئی کنید تا ظرفیت نورالهی در شما زیاد شود

– سعی کنید نور الهی وجودتان را برای شیاطین انس و جنس تلف نکنید تا مورد لطف خدا و واسطه های فیض قرار گرفته و نور بیشتری دریافت دارید

زیرا که اگر نور و انرژی خود را تلف کنید دیگر نوری دریافت نخواهید کرد زیرا که این نور  مال همه است و برای تلف شدن نیست و باید جهانهای تاریک را روشن کند و برای بیهوده تلف کردن از سوی خداوند سرازیر نمیشود.

– سعی کنید از قرآن و دعاهای رسیده از اهل بیت و زبان عربی اهل بیت تا میتوانید استفاده کنید تا بدون واسطه و بدون نیاز به نوشته های عجیب و غریب و طلسمات عجیب و غریب و انجام اعمالی مانند سوزاندن بخور و یا کشیدن ریاضتهائی مانند ترک غذاهای حیوانی و گیاهخواری و یا نوشتن شرف شمس و غیره

خواسته ها و حاجات را بدون نیاز به موکلین مستقیما از اهل بیت و نور الهی دریافت دارید.  در این حالت عادی همانند علی و پیامبر اسلام زندگی خواهید کرد. هر از چند گاهی گوشت حلال قربانی گوسفند یا پرندگان حلال گوشت و یا ماهی و غیره را خواهید خورد و نعمتهای خدا را شکر خواهید رکد و با نوشتن اسماء الهی که در قرآن است و با خواندن آیات و سوره هایقرآن و دعاهای رسیده از اهل بیت با زبان اهل بیت از خداوند خواهید خواست حاجاتتان بر آورده شود و در این حالت حتی جالب اینکه قدرت بر آورده شدن حاجاتتان نیز بسیار قویتر خواهد بود مثلا اگر بیماری نیاز به شفا داشته باشد در این حالت کافی است دستتان را بر بالای سرش بگذارید تا کل بیماریهای فرد بهبود یابد در حالی که قرآن و دعاهای وارده از اهل بیت استفاده نکنید و از اگر از طلسم و سحر و جادو های عجیب و غریب استفاده کنید شاید ماهها طول بکشد تا اگر طلسم را درست نوشته باشید در بیمار تاثیر بگذارد اگر تا آن زمان بیمار از دنیا نرفته باشد با کلی زجر و شکنجه بیمار در نهایت شاید آن بیمار بهبود یابد!

در درجه اول امام زمان را از دعا فراموش نکنید

و در درجه دوم ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.

امید وارم توانسته باشم حق مطلب را خوب بیان کرده باشم ولی نوشته هایم وحی منزل نیتسند و قطعا در داخل آنها اشتباه تایپی که زیاد است اما اشتباه منطقی و یا حقیقی و واقعی و غیره وجود دارد

که امید وارم بزرگان دانشمند و حکیم و مسلط به معرفت ما را راهنمائی نموده و بر دانش و سواد ناچیز ما بیافزایند تا با این کار از آنها نوری گرفته? و شاید قدمی بتوانیم در راه خدا برداریم

فهرست مطلب

بخت گشایی سریع – دعا _ بخت گشایی _کارگشایی_سر …

ahmad88.persianblog.ir/page/2

برای گشایش بخت بسته٬ آیات زیر را بر کاغذ بنویسد و بر گردن آویزان کند: … (دعای چهل کلید برای بخت گشایی ، محبت بین زن و شو هر ، دفع سحر و جادو ، محفوظ ماندن …

دعای بخت گشایی سریع

www.bargozideha.com/tag/دعایبختگشایی-سریع

دعای بخت گشایی مجرب ، دعای ازدواج سریع ، دعای گشایش بخت …. جادو،چگونه بفهمیم طلسم یاجادو داریم،راه باطل کردن طلسم وجادو،دعای عزیزشدن،دعای شیرین شدن .

دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج , دعای

www.malakootiha.com/دعاهای-کلیدی-و-موثر-برای-بخ

Jan 13, 2015 – دعاهای کلیدی و موثر برای بخت گشایی فوری و ازدواج , دعای گشایش بخت , دعایی برای گشایش بخت , دعای ازدواج , دعا برای ازدواج , دعای بخت گشایی …

دعا و طلسم بخت گشایی خیلی قوی بایگانی – دعا و علوم قرانی

۱۴adiye.com/tag/دعا-و-طلسمبختگشایی-خیلی-قوی/

دعای بخت گشایی. ادامه خواندن دعای بخت گشایی ← ….. باشند باید عمل باطل سحر انجام دهد تا در حق او هر سحر و جادویی و به هر زبانی و به هر. قلمی که در حق او شده باطل شود .

Apr 2, 2016 – دعا و سوره های مخصوص برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو … توجه شود که این دعا همچنین برای گشایش بخت و کارگشائی نیز مفید فایده است. بسم الله …

You’ve visited this page many times. Last visit: 9/2/16

Jan 11, 2016 – صفحه اصلی دعا دعای بسیار معتبر برای ازدواج و بخت گشایی … آب شفا و باطل سحر و جادو بصورت رایگان به دوستانی مشکلاتی دارند داده میشود.

Jun 12, 2016 – دعا,طلسم,شفای بیماری,کسب ثروت,گشایش بخت,جلب محبت,رسیدن به معشوق … عشق و محبت ماورا طبیعت علوم غریبه سحر جادو ثروت پول دارایی زمین.

دستورات گشایش بخت برای دختران طلسم شده و بخت بسته

falkade.ir/…/دستورات-گشایش-بخت-برای-دختران-طل

این نسخه ابتدا در مرحله اول,سحر و جادو و سنگینی شما را از بین میبرد و در مرحله بعد برای بخت گشایی است. (سخن ربيعي: به هيچ عنوان در دستورات، دستكاري و …

دعای بسیار بسیار مجرب – ازدواج دختران – دعا های بسیار مجرب دعای رزق و روزی دعای ازدواج … آقای بهحت برای گشایش بخت دختران این راهکار رو دادن: … سحر و جادو چیست؟

بخت گشایی و چاره سحر و جادو. بسم الله الرحمن الرحیم. در این وبلاگ ادعیه ای چند درباره دفع سحر و بخت گشایی مشاهده خواهید کرد. اذکار و دستورالعمل های بخت گشائی را …

این دستور برای گشایش بخت و ازدواج سریع بسیار مجرب می باشد . ….. (دعای چهل کلید برای بخت گشایی ، محبت بین زن و شو هر ، دفع سحر و جادو ، محفوظ ماندن از تمامی …

Sep 6, 2015 – دعا باز شدن طلسم , روش باطل سحر , باطل کردن طلسم بخت , دعا باز شدن بختبخت گشایی, باز شدن بخت بسته , باطل سحر مجرب , دعای گشایش بخت …

ملکوت ۷۸۶ دعای محبت – طلسم محبت – دعای ازدواج – زبان بند قوی – رزق و روزی – بخت گشایی – باطل کردن طلسم را از منابع معتبر اسلام باز نشر می کند.

بهترین ، آسانترین روش باطل کردن طلسم و سحر – ملكوت ۷۸۶

www.malakut786.com/بهترین-آسانترین-روش-باطل-…

Aug 30, 2014 – دعای باطل کننده طلسم , ابطال طلسم و سحر , طلسم رش البیت , باطل کردن طلسم پاشیدنی , طلسم … ابطال طلسم پاشیدنی , بهترین روش باطل کردن طلسم و جادو , بهترین و ساده ترین باطل … نماز هفت بانو – نماز بخت گشاییگشایش بخت.

Feb 26, 2015 – هرچی دلت بخواد هست – دعای باز شدن بخت گشایی و ابطال سحر – همه … برای باطل ساختن هر گونه سحر و جادو و دفع و دور ساختن همزاد جنی ، در روز یکشنبه

اسرار و رمزها

kelid40kelid.blogfa.com/

همه ی مشکلات را نمی توان به سحر و جادو نسبت داد، زیرا بسیاری از عوامل به انعکاس ….. دعای چهل کلید برای بخت گشایی ، محبت بین زن و شو هر ، دفع سحر و جادو ، محفوظ …

انواع دعا و طلسم – سرکتاب،طالع بینی،دعای احضارمحبت

doa786.blogsky.com/1394/11/02/…/انواع-دعا-و-طلسم

Jan 22, 2016 – دعای گشایش بخت و روزی · چگونگی تاثیر … باطل السحرقوی · علایم و مشخصات سحر و جادوبخت گشایی،سرکتاب،باطل السحر،دعای احضارمحبت (۱).

طلسم | کانال تلگرام

telegram-channels.ir/کانال-تلگرام/طلسم

مختومات، جفر، رمل، منحوسات، ابطال سحر و جادو و… https://telegram.me/asefbarkhia #علوم #غریبه #جفر #طلسم #کارگشایی #سحر #ارواح #بخت #گشایی #رمل …

با عنایت باریتعالی سحر و جادو برطرف خواهد گردید. توجه شود که این دعا همچنین برای گشایش بخت و کارگشائی نیز مفید فایده است. بسم الله الرحمن الرحیم خَتَمَ الله …

Sep 9, 2014 – محبت قوی | دانلود کتاب علوم غریبهدعای محبت زن وشوهر – دعابخت گشایی – کار گشایی-,آموزش علوم طلسم-طلسمات-طلسم محبت جادوسحردعا-باطل کردن …

Pinterest

سحر,جادو,طلسم,دعانویسی,بخت گشایی,دعا,علوم غریبه,باطل کردن سحر و جادو.

دعاي محبت دعاي رزق وروزي دعاي حفاظت از بلايا دعاي ابطال سحر دعاي زبانبند طلسم بخت گشايي طلسم حفاظت از بلايا دعاي رزق و روزي دعاي محبت باطل كردن طلسم استاد …

طلسمات و جادوهای بخت گشایی – دعای موثر و مجرب برای باطل کردن طلسم و …

www.modirsearch.ir/mfcmqaqdnrdtdsnxtdcvndnsdcac…Translate this page

اگر فردی دعای قرآنی ذیل را بنویسد و با خود نگاه دارد از کلیه طلسمات و جادو و سحر در ... توجه شود که این دعا همچنین برای گشایش بخت و کارگشائی نیز مفید فایده است.

برچسب‌ها: موكل چيست، توانايي هاي موكل چيست، بخت گشايي، سركتاب بازكردن، …. يعني بگوييد(باطل كردم هر گونه سحر و جادو از هر عنصري ,در هر مكان و هر زمان در حق “نام …

بخت گشایی دعای گشایش بخت سرکتاب بازکردن سرکتاب دیدن سرکتاب …. برچسب ها : باطل السحر,ابطال سحر وجادو,ابطال سحر,سحروجادو,باطل کردن هرنوع سحروجادو.

پرسش و پاسخ ، آيا دعا و طلسم براي گشايش بخت صحت دارد؟ … گرچه نمى خواهيم بگوييم سحر و جادو و بستن بخت، هيچ گونه واقعيتى ندارد، ولى از طرف ديگر نمى توان …

دعا – طلسم بخت گشایی طلسمات بخت گشایی

ahmad909.blogfa.com/…/طلسمبختگشاییطلسمات…

همانگو نه در مقدمه بیان گشت، کسانی که دستورالعمل بخت گشایی را انجام می دهند لازم است … (دعای چهل کلید برای بخت گشایی ، محبت بین زن و شو هر ، دفع سحر و جادو …

Aug 13, 2014 – 20 posts – ‎۵ authors

هرگاه خواستید برای خود و یا برای دیگران تعویذ یا دعای بخت گشایی بنویسی باید که این عمل … من استفاده از قلیاب و سرکه را واسه سحر وجادو شنیدم.

برچسب ها – بخت گشايي – فردا

www.fardanews.com/fa/tag/1/بخت%۲۰گشايي

بخت گشایی و باطل کردن سحر و جادو اقدام به… جلب توجه طلسم بخت گشا و کارگشا طلسم عشق و… کد خبر: ۵۵۲۱۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴. بخت گشایی تلگرامی با …

ouija tarot card spell black magic weird – طلسم بخت گشایی

www.ouija.blogfa.com/post/11/طلسمبختگشایی

طلسم بخت گشایی اول: اگر بخت دختری بسته باشد و عقد او سر نگیرد ودرطالع او سحر و جادو کرده باشند باید اب هفت چاه را بیامیزد و از هفت دکان عطاری گلاب گرفته و …

طلسم مجرب عشق – دعانویس مجرب و ابطال جادو طلسم و بخت گشایی ازدواج و …

www.anjomansearch.ir/tmcncyfntsrnsdqcqdsdtnsdqvn…Translate this page

دعانویس مجرب و ابطال جادو طلسم و بخت گشایی ازدواج و محبت . ۸۵ likes · ۲ … همسر یابی افزایش عشق و محبت ماورا طبیعت علوم غریبه سحر جادو ثروت پول دارایی زمین.

دعای بخت گشایی دختران

iranikan.rzb.ir/post/4215

محبت قوی | دانلود کتاب علوم غریبهدعای محبت زن وشوهر – دعابخت گشایی – کار گشایی-,آموزش علوم طلسم-طلسمات-طلسم محبت جادوسحردعا-باطل کردن طلسم-ادرس …

کار و عمل شما معکوس جواب می دهد مثلا اگر برای کسی دعای محبت و بخت گشایی ….. هر کس بنویسد و با خود دارد از جمیع طلسمات و جادو در امان باشد واگر کسی را طلسم و جادو …

دعاي بخت گشايي مخصوص آيت الله بهجت | جدید ترین های اینترنت

hitit.ir/tag/دعايبختگشايي-مخصوص-آيت-الله-بهجت/

Nov 16, 2012 – دعابخت گشایی – کار گشایی– عــــــلوم غـــــــریبه دعا طلسم بختدعای بخت گشایی ، بخت سحر,جادو,طلسم,دعانویسی,بخت گشایی,دعا دعای چهل …

اجابت دعا – باطل ساختن سحر و جادو

ejabate-2a.blogfa.com/tag/باطل-ساختن-سحر-و-جادو

دستورالعمل دعای چهل کلید را انجام دهید.(دعای چهل کلید برای بخت گشایی ، محبت بین زن و شو هر ، دفع سحر و جادو ، محفوظ ماندن از تمامی بلاها و مکر مکاران و سحر ساحران می …

اجابتی ها – دعانویس,دعا,بخت گشایی,باطل سحر,دعای رزق و … اجابتی ها,دعاسحر,جادو,طلسم,دعانویسی,بخت گشایی,دعا,علوم غریبه,باطل کردن سحر و . دعا و طلسم و …

دعای بخت گشایی، برای گشودن بخت، طلسم برای ازدواج – صفحه اول

kanzolasrar.ir/…بختگشایی…/۱۴۸۷۱۳۳-دعایبختگ

برای بخت گشایی دخترانی که هنوز ازدواج نکرده اند و یا خواستگار کم دارند و به خانه بخت نمی روند از کتاب سرالمستتر منقول است که این جملات را از داخل پیراهن …

برای ابطال هر گونه سحر و جادو بر روی ظرف چینی پر از آب باران یا گلاب ۷۰ بار …. هرگاه خواستید برای خود و یا برای دیگران تعویذ یا دعای بخت گشایی بنویسی.

علوم ماورا و دعا – دعا طلسم بخت گشایی سركتاب احضار رمل جفر سنگ درمانی

www.118doa.blogfa.com/…/دعاطلسمبختگشایی-س…Translate this page

علوم ماورا و دعادعا طلسم بخت گشایی سركتاب احضار رمل جفر سنگ درمانی – علوم ماورا– … محبت،طلسم احضارمعشوق،دعای آرامش،سحر،جادو ،بخت گشایی دختران،وسعت …

دعاهای بخت گشایی سریع – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=U3hWOmTHDkQ
Jan 6, 2015 – Uploaded by hamid azar

دعاهای بخت گشایی سریع … حق الله – روش های باطل کردن سحر و جادو – ۱۸/۰۳/۲۰۱۵ – Duration: 1:29:42. شبکه جهانی کلمه ۴,۵۷۰ views. 1:29:42. دعاء برای …

 

شیخ بهایی رحمه علیه برای شاه عباس نوشت : برای ابطال سحر بر کف دست راست محسور با خاک کربلا و آب نیسان( آب … یا محمد براستی که جادو از قدیم بوده و چنان نیست که به چیزی ضرر زند جز به اجازه من پس هر کس دوست دارد از اهل عافیت …. بخت گشایی.

باطل‌السحر – ویکی فقه

www.wikifeqh.ir/باطل‌السحر

باطِل‌ِ سِحْر، یا باطل‌السّحر، هر آنچه‌ در بی‌ اثر کردن‌ سحر و جادو و رماندن‌ دیوان ….. اثر سحر و جادو در میان‌ جامعه زنان‌ ایران ، این‌ آداب‌ نیز معمول‌ بوده‌ است‌: بخت‌گشایی‌، یا راههای‌ …

دعا طلسم بخت گشایی سرکتاب احضار – درباره ی ما

nexusfa041.ir/دعاطلسمبختگشایی…-/t_22dddaabc…

دعا طلسم بخت گشایی سركتاب احضار رمل جفر سنگ درمانی … شخص بسته شده،بازکردن سرکتاب،طلسم زیادشدن شهوت ،جادو،وسعت رزق،دعای زیادشدن رزق و روزی،طلسم …

Oct 13, 2013 – اذکار و دستورالعمل بخت گشایی و ابطال سحر را روز های یکشنبه ، پنج …. برای بخت گشایی ، محبت بین زن و شو هر ، دفع سحر و جادو ، محفوظ ماندن از …

غروب آفتاب – دعا کارگشایی و….

tanha2233.blogfa.com/post-108.aspx

Apr 28, 2010 – دوستاي گلم اين دعاي بخت گشايي بهش اعتقاد داشته باشيد چون واقعا مؤثره و … مقرراتی است – در زندگی برایش سحر میکنند در زندگی شکست بزرگی …

دعا . طلسم . بخت گشایی و برطرف کردن اثر جادو – دوست عزیز مطالب این وبلاگ صرفا جهت بالا بردن سطح آگاهی شما منتشر میشود هرگونه سوءاستفاده و یا استفاده …

دعا و طلسم زبان بند خیلی قوی : علوم ماورا

۷۸۶oloom.mizbanblog.com/…/دعا+و+طلسم+زبان+بند…

دعا و طلسم زبان بند خیلی قوی : علوم ماورا – احضار- سركتاب –بخت گشایی -ابطال السحر -موفقیت- قبولی در … هرگونه سحر طلسم و یا جادویی برای شما باشد ابطال میگردد.

دعای بخت گشایی – دانلود کتاب

citar.ir/دعایبختگشایی-۲/

دعای چهل کلید هزاران خواص دارد از قبیل: گشایش بخت. گشایش کار. اصلاح زن و شوهر. محبت و جلب معشوقه. باطل سحر و جادو. دفع مشکلات. و… طریقه عمل این طور است که …

بخت گشایی با دعا و جادو بایگانی – netangel

netangel.ir/tag/بختگشایی-با-دعا-و-جادو/

بخت گشایی با دعا و جادو. دعا برای باطل کردن طلسم و جادو. خرداد ۵, ۱۳۹۵. Add Comment. دعا برای باطل کردن طلسم و جادو دعا برای باطل کردن طلسم و جادو دعای موثر و مجرب …

از کجا بفهمیم که برای ما دعا شده یا طلسم و جادو شده ایم که در جواب علایم آنرا برای شما ….. سحر وجادو (۳)دعا برای بخت گشایی (۱)دعا برای برکت در کسب و کار (۱)دعا برای …

دستورالعمل دعاي چهل كليد را انجام دهيد. (دعاي چهل كليد براي بخت گشايي ، محبت بين زن و شو هر ، دفع سحر و جادو ، محفوظ ماندن از تمامي بلاها و مكر مكاران و سحر ساحران مي …

دستورالعمل دعای چهل کلید را انجام دهید. (دعای چهل کلید برای بخت گشایی ، محبت بین زن و شو هر ، دفع سحر و جادو ، محفوظ ماندن از تمامی بلاها و مکر مکاران و سحر ساحران …

دعای بطلان سحر و جادو طلسم بخت گشایی بایگانی – ایران دعا …

irandoa.com/…/دعای-بطلان-سحر-و-جادوطلسمبختگ

بایگانی برچسب‌ها : دعای بطلان سحر و جادو طلسم بخت گشایی … از حضرت رسول صلّی الله علیه نقل است که برای دفع اجنه این دعا را نوشته و با خود همراه داشته باشد برای …

دعانویس مجرب و ابطال جادو طلسم و بخت گشایی ازدواج و محبت … اگر میخواهید در بین یک جمع دیده نشوید و توجهی به شما نشود این دعا را نوشته و بر بازوی دست راستتان …

doaa

waha1.7blog.ir/

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر، نوشتن دعا ، دعانویس ، دعا نویسی،بخت گشایی ، دعای رزق وروزی …

دعای موثر برای گشایش بخت دختر : مجله بی قرار

turbo.biqarar.com/…/دعای-موثر-برای-گشایش-بخت-دخ…

Oct 10, 2015 – تمام دعاهای موثر و مفید برای نابود کردن طلسم و از بین بردن جادو و باز کردن بخت دختر بدون خواستگار و دعا برای گره گشایی و رسیدن به حاجت,دعای …

Mar 12, 2016 – ۵-باطل کردن طلسم و سحر وجادو … باطل السحر قرانی , باطل سحر , روش باطل سحر , باطل کردن طلسم بخت , باز شدن بخت , دعای بخت گشایی , ابطال طلسم …

دعا براي باطل كردن طلسم و سحر و جادو – علوم غریبه

blog.olomgaribe.ir/…/دعا-براي-باطل-كردن-طلسم-و-سح

دعای موثر و مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو. دعای موثر و … توجه شود که این دعا همچنین برای گشایش بخت و کارگشائی نیز مفید فایده است. بسم الله الرحمن .

۶ days ago – سحر,جادو,طلسم,دعانویسی,بخت گشایی,دعا,علوم غریبه,باطل کردن سحر و . دعا و طلسم و سعدونحس …

طلسم ازدواج بخت گشایی دختران – راز بلاگ

razblog.net/list/طلسم+ازدواج+بخت+گشایی+دختران.html

احضار و تسخیر موکل باطل کردن طلسم و جادو بخت گشایی دختران دعا برای باطل شدن سحر و جادو دعا برای باطل کردن طلسم دعای آشتی زن و شوهر دعای آشتی کردن زن و شوهر …

بخت‌گشايي، باطل کردن طلسم، يافتن اشياء – صبح بخیر

sobbekheir.com/…/بخت‌گشايي،-باطل-کردن-طلسم،-يا…

سحر و جادو واقعیت دارد؟ دعا و نفرین و نوشتن آن‌ها بر کاغذ برای بستن بخت دختر یا پسر صحّت ندارد، خداوند چنین دعاهایی را مستجاب نمی‌کند، ولی سحر و جادو از اموری است …

بسته شدن بخت

ch3.ir/index.php?option=com…id…

مشکل ما این است که الان دنبال رمال و سحر باطل کننده ها میروییم . … گاهی اوقا ت میگویند همه این کارها را انجام داده ایم و بخت مان باز نشده ، حالا چکار کنیم . …. آیا دعاهای بخت گشایی موثر است ؟ … اگر کسی به سحر و جادو مبتلا باشد چاره دارد ولی در مواردی که خودمان بخت را می بندیم باید فرهنگ عوض بشود، باید سبک ازدواج و فکر ما نسبت به …

در شماره ۲۳۲ مجله در مهرماه ۱۳۸۸ مطلبی راجع به دعای عظیم الشان و معروف چهل کلید به … باعث فتح، نصرت، گشایش بخت و کار و ابطال پدیده زیان آور سحر و جادو می باشد.

سرکتاب استخاره فال بررسی وضعیت چند روز آینده طالع بینی. ابطال سحر. ابطال طلسم. ابطال جادو. ابطال دعا. بخت گشایی. اخراج عارض (جن و عفریت). نوشتن و دادن حرز …

بخت گشایی | پارسی ویکی – لغت نامه

parsi.wiki/dehkhodaworddetail-17223b8dae30404c81…

باز کردن بخت بسته ٔ کسی . || عملی سحری برای شوهر کردن دختران . توسل به طلسم و جادویی برای شوی رفتن دختر. عمل ساحران و دعانویسان . – دعای بخت گشایی ؛ دعا که …

بخت گشایی سریع و تضمینی از طلسمات درویش ، بخت گشا قوی ، ازدواج از راه دعا و طلسم … سرکتاب انلاین ، ذاکر ، درویش ، دعا، طلسم ، بخت، طلسمات ،جادو ، ورد ،مهر و …

Aug 30, 2016 – جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر، نوشتن دعا ۰۰۹۸۹۰۱۴۵۱۱۴۰۹ ، دعانویس …

دعای باطل کردن سحر و طلسم و چشم زخم مجرب – دعا شفا

www.doashafa.com/دعای-باطل-كردن-سحر-و-طلسم-و-چ…

Jan 30, 2016 – دعای باطل کردن سحر و جادو , دعای دفع چشم زخم , دعای باز کردن طلسم , باطل … تهیه آب زعفران · دعای مجرب برای بخت گشاییگشایش بخت و ازدواج …

برچسب ها – بخت گشايي – عصر ایران

www.asriran.com/fa/tag/1/بخت%۲۰گشايي

از قبیل رمالی جادوگری استفاده از طلسم و بخت گشایی… و بخت بستن و دعا می کردند وی با بیان… کد خبر: ۱۶۹۸۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۳/۳۰. بازداشت گروهي از مدعيان …

شبکه‌ما – دانلود فیلم – دعای بخت گشایی

www.shabakema.com/video/7449/دعایبختگشایی
Aug 17, 2014

خب توصیه ی آیت الله بحجت برای این افراد برای بخت گشایی چی هست ؟ … البته زندگی که با طلسم و سحر و جادو باشه مطمئنا دوامی نخواهد داشت و گاهی …

 

Mar 3, 2016 – انواع دعا و طلسم لیست دعاوطلسماتی که شما میتوانید سفارش و یا در این وبلاگ … طلسم افزایش مال وثروت دعاهای مجرب گشایش بخت علایم سحر و جادو …

آيا چيزي به اسم طلسم وجود داره؟ – تالار گفتگوی هم میهن – Hammihan …

forum.hammihan.com › تالارهای موضوعیهم اندیشی
Feb 13, 2013 – 15 posts – ‎۹ authors

اما شمابرین دعا کنین یا طلسم و جادو کنین که بارون بیاد یا نیاد این جا …… بره دعا كنه مثلا بره پيش يه دعا نويس و دعاي بخت گشايي براي دخترش …

شماره دعانویس مجرب – شماره دعانویس خوب al09197231384

doa123.parsiblog.com/category/شماره+دعانويس+مجرب/

… یوسفی دعانویس ،ابطال طلسم ، باز کردن بخت ، دعای کار گشایی ، دعای رزق و روزی ، دعا ، تماس با استاد ۰۹۱۹۷۲۳۱۳۸۴، احضار و تسخیر موکل ، باطل کردن طلسم و جادو …

سحر و جادو – شمسه

salam98.ir/tag/سحر-و-جادو/

مجموعه: متفرقه دینی سوال : در آموزه هاي ديني ما سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد؟ اگر توسط افراد مجرب انجام شود چطور؟ مثلا” بخت يا زبان کسي را مي بندند يا کار هايي از …

دعا طلسم بخت گشایی – لینک گردی

farsinow.ir/news/دعاطلسمبختگشاییTranslate this page

دعاطلسم بخت گشایی طلسمات بخت گشایی – … همانگو نه در مقدمه بیان گشت، کسانی که دستورالعمل … ۳۴۰٫ دعانویس مجرب و ابطال جادو طلسم و بخت گشایی ازدواج …

دعا نویس – Sites – Google

https://sites.google.com/site/14sadat14

دعانویس-ابطال طلسم-باز کردن بختدعای کار گشاییدعای رزق و روزی-دعا صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ جادو دعای موفقیت جادو

… و روزي و ، جادو ، باطل كردن طلسم ۰۹۳۳۴۰۵۵۰۶۶، علوم غريبه آموزش ، دعا نويسي و علوم غريبه ، طلسم ، بخت گشايي و ابطال سحر ، آموزش دعانويسي، آموزش عريضه نويسي …

دعا – blogfa.com

doa14.blogfa.com/cat-30.aspx

به بهانه دادن اسم اعظم و دفع سحر و بخت گشایی … شروع به اخاذی از مراجعین ….. شکوائیه ی یک شهروند به ستوه آمده شیرازی از جادو گران و دعا نویسان. ما در شیراز زندگی می …

بهترین روش برای ابطال طلسم و سحر و جادو (مکتوب باشد یا مرشوش و یا ماکول ) استفاده از …. بهترین زمان برای تهیه دعای بخت گشایی پس از انجام فریضه نماز است.

طلسم نویس یهودی – دعانویس یهودی ۰۹۱۹۷۲۳۱۳۸۴

doa0919.persianblog.ir/tag/طلسم_نویس_یهودی

… غریبه ، سحر ، جادو ، رمل ، خواندن فکر ، دعا نویس یهود ، دعاگر یهود ، ۰۹۱۹۷۲۳۱۳۸۴، دعادعا ، بخت گشایی ، کار گشایی ، آموزش علوم طلسم ، طلسمات ، طلسم محبت جادو، …

طلسم چیست؟چگونه میتوان فهمید که کسی طلسم شده و روش باطل کردن …

fileee.ir/طلسم-چیست؟چگونه-میتوان-فهمید-که-کسی-…

Dec 21, 2015 – اگر میخواهید بدانید کسی شما را طلسم و جادو کرده یا نه میتوانید با روشهایی …… ب محبت و بخت گشایی هست چطور باید دعا رو باطل کرد و دوباره نوشت؟

You’ve visited this page 3 times. Last visit: 6/27/16

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر، نوشتن دعا ، دعانویس ، دعا نویسی،بخت گشایی ، دعای رزق وروزی …

Aug 28, 2015 – ازدواج سریع (بسیار مجرب) , دعای بخت گشایی مجرب , دعای گشایش بخت. …. دعانویس مجرب و ابطال جادو طلسم و بخت گشایی ازدواج و محبت | Facebook

… جواد باطل السحر جادو دعای محبت بین زن وشوهر بخت گشایی سرکتاب طالع بینی فال … بخت گشایی سریع علوم خفیفه علم جفر استخراج ذکر دعای گشایش سحر جادوی …

مثلا در طلسم بخت گشایی فقط مهم است که شما ازدواج کنید و مهم نیست با چه آدمی(چه بد چه مومن چه کافر) ولی در دعای بخت گشایی خدا با توجه به مصلحت شما ازدواج شما را …

آیا دعای دعا نویس ها درست است؟ – منتظران و یاوران حضرت مهدی ( عج )

mr532011mr.persianblog.ir/tag/آیا_دعای_دعا_نویس_ها_درست_است؟
آیا سحر و جادو و بستن بخت دختران و بستن راه کار… واقعیت دارد؟ اگر واقعیت دارد از طرف خدا است یا افرادی که در این دنیا زندگی می کنند؟ آیا دعای دعا نویس ها درست است …

جستجو

www.dmk.ir/Default_.aspx?…دعای

دعای محبت مجرب و فوری , دعای محبت همسر , دعای محبت از راه دور , دعای مهر و محبت … احضار و تسخیر موکل باطل کردن طلسم و جادو بخت گشایی دختران دعا برای باطل شدن

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس. (@jadugar122) • Instagram photos and videos, باطل کردن انواع طلسم.سحر.جادو بخت گشایی.مهرمحبت.زبانبند.کارگشایی بیرون کردن جن …

دعا طلسم و جادو تضمینی (@telesm.fal.doa.jado) | Instagram photos and …

www.imgrum.net/user/telesm.fal.doa…/3190542120Translate this page

Images from دعا طلسم و جادو تضمینی on instagram | این صفحه برای کارهای خیر است در ازدواج،رابطه های دوستی،مشکلات زناشویی،بسته بودن بخت،گره گشایی از …

سرکتاب ، دعا، طلسم ، بخت، طلسمات ،جادو ، ورد ،مهر و محبت ,دشمنی، جدایی، فال ، استخاره , تعبیر خواب , گشایش کار, بخت گشایی , ثروت، باطل سحر و جادو , تعویذات …

سحر,جادو,طلسم,دعانویسی,بخت گشایی,دعا,علوم غریبه,باطل کردن سحر و جادو

archive.li/KN4xTTranslate this page

شیطان از جنس جن است و از آتش خلق شده است و قبل از اینکه از بهشت رانده شود خدا را بسیار عبادت میکرد به همین دلیل عزازیل نام گرفت حضرت علی علیه السلام فرمودند …

لینک کانال تلگرام دعا نویسی سرکتاب طلسمات علوم غریبه

۳blog.ir/…/لینک+کانال+تلگرام+دعا+نویسی+سرکتا…

سرکتاب ، دعا، طلسم ، بخت، طلسمات ،جادو ، ورد ،مهر و محبت ,دشمنی، جدایی، فال ، استخاره , تعبیر خواب , گشایش کار, بخت گشایی , ثروت، باطل سحر و جادو , تعویذات …

دعا نویسی و جن گیری – راز های شیطان پرستان

razhayesheitanparastan.com/دعا-نویسی-و-جن-گیری/

اگر قرار بود هر سحر و وردی با یک اعوذ بالله باطل شود خداوند علوم غریبه را به ائمه نمی آموخت. …. سلام برای من هم مادر شوهرم جادو گرفت و زندگیم به هم خورد دو ماه بو ازدواج کردیم و الان داریم جدا می شیم و اینکه هر چی …… بخت گشایی غسل سوره توحید رو انجام

نگویید سحر و جادو برای بستن بخت وجود ندارد، دعایی در ابطال آن یا گشایش بخت بدهید. یکی از مشکلات این است که برخی از عزیزان سؤالی را طرح می‌کنند و پاسخ آن را …

انواع طلسم و روش های باطل کردن طلسمات و سحر و جادو باطل كردن طلسم بخت دعا …. بخت گشایی،طلسم محبت،کتابهاي علوم غریبه،دانلود کتب علوم غریبهاين مجموعه در …

دعا طلسم جادو

bestparsian.ir/news/دعاطلسمجادو

دعا براي باطل كردن طلسم و سحر و جادو,دعا براي باطل كردن طلسم و سحر و جادو,دعا و راز و نیاز. … علوم غریبه اسرار دعا و طلسم گشایش بخت شفای … دعا,طلسم,شفای بیماری …

… و روزي و ، جادو ، باطل كردن طلسم ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، دعا ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، علوم غريبه آموزش ، دعا نويسي و علوم غريبه ، طلسم ، بخت گشايي و ابطال سحر ، آموزش دعانويسي، …

طلسم قوی کار گشایی

posthaa.ir/detail/طلسم-قوی-کار-گشایی/article/98/

دعا کارگشایی بخت گشایی،دعانویس آموزش علوم غريبه محبت و طلسم طلسم بخت گشایی برسی طالع و رفع مشکلات دعا برای . دعانویس مجرب و ابطال جادو طلسم و …

فال و فالگيري دعا و جادو

www.ichodoc.ir/p-a/changed/55/html/55-35.htm

فال و فالگيري دعا و جادو در دهات شاه آباد غرب۱ … به زن محبت عاشق و معشوق به يكديگر سياه بخت كردن زن پيش شوهر و شوهر پيش زن ايجاد مهر و محبت ….. فالگير براي گره گشايي از كار زن ابتدا دستمالي از زن مي‌گيرد و چندين گره بر آن دستمال مي زند …

 
 

Searches related to طلسم و جادو و دعا و بخت گشایی

طلسم بخت گشایی

دعای بخت گشایی پسران

دعای بخت گشایی قوی

دعای بخت گشایی سریع ومجرب

آموزش سحر و جادو :: علوم غریبه…بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

olloumgharibe.blog.ir/tag/آموزش%۲۰سحر%۲۰و%۲۰جادو

Mar 2, 2014 – ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش سحر و جادو» ثبت شده است – اللهم … به اسم فلان طلسم و فلان دعای مشکل حل کن؛خودتون با دست خودتون سحر و جادو شدید.

Apr 2, 2016 – آموزش رمزگشایی حروف ابجد,روش تبدیل اعداد ابجد به کلمه. ۳ روز پیش … دعا و سوره های مخصوص برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو. اگر کسی را بسته …

You’ve visited this page many times. Last visit: 9/2/16

آموزش سحر و جادو – درمانگرو مشکل گشا

zanzntanha.loxblog.com/…/آموزش%۲۰سحر%۲۰و%۲۰جا

Jun 26, 2014 – آموزش سحر و جادو,درمانگرو مشکل گشا. … طلسم · سحر و جادو و طلسم · سیاه کردن · زنای مردان · آب زیر پوست رفتن · دست و دلباز · دادسرای زنانه

دانلود کتاب آموزش سحر و طلسم

sallyport.ir/دانلود…آموزشسحر-و-طلسم/tag-273815/

دانلود کتاب آموزش سحر و طلسم-دانلود کتاب سحر جادو احضار ارواح شیاطین و طلسم ها.

Aug 30, 2013 – توجه:این تاپیک جهت روشنگری در مبانی سحر و جادو بوده و به هیچ عنوان متدهای … نتیجه۲- سماجت و علاقه به چیزی هر طلسم و جادوی مانعی رو سر راه ناکوت …

آموزش نوشتن طلسم

www.bargozideha.com/tag/آموزش-نوشتن-طلسم

خلاصه شما بدون اینکه حساب کنید طالع مطلوبتان کدام عنصر هست ,طلسم میخ را انجام دادید. …. دعای چهل کلید برای بخت گشایی ، محبت بین زن و شو هر ، دفع سحر و جادو …

اگر فردی دعای قرآنی ذیل را بنویسد و با خود نگاه دارد از کلیه طلسمات و جادو و سحر در امان خواهد بود و اگر کسی را مورد سحر و طلسم و جادو قرار داده باشند، باید که این دعا را …

ابطال {شکستن} طلسم و جادو و سحر{حضرت} [۴] … حال میخام روش های باطل کردن یا شکستن طلسم و بهتون اموزش بدم که این مطالب از کتاب های معروف و قدیمی استخراج کردم.

امروز آموزش یه ورد سياه سخت و كارا، را شروع میکنیم : … از وزارت سحر و جادو …. این طلسم بیشتر مورد استفاده ی جادوگران طرفدار جادوی سیاه است زیرا همان طور که اشاره شد …

آموزش سحر و جادو – شمسه

salam98.ir/tag/آموزشسحر-و-جادو/

Feb 3, 2015 – سحر و جادو واقعیت دارد؟ دعا و نفرین و نوشتن آن‌ها بر کاغذ برای بستن بخت دختر یا پسر صحّت ندارد، خداوند چنین دعاهایی را مستجاب نمی‌کند، ولی سحر …

Aug 12, 2012 – احتمال داره افرادی با کمک طلسم و جادو برای ما مشکل ایجاد کنند و از آنجایی که ما … البته در بين فقهاء حرمت سحر و جادو مورد اتفاق همه است و هر نوع آموزش، …

Oct 24, 2012 – از آيات و روايات به دست مي آيد كه راه يادگيري سحر و جادو ارتباط با شياطين … و هر نوع آموزش، يادگيري، استفاده از آن و پرداخت پول در قبال آن حرام است.

Sep 22, 2007 – در مسائل دعانویسی و طلسم و جادو از موکل استفاده می‌شود». … ولی الان در چنین مؤسساتی این‌طور نیست و وقتی آموزش عام شد، طرف حق دارد هر چیزی را … رمال دستگیر و مشخص شد او به بهانه باطل کردن سحر و افسون بدبختی، بیش از ۷۰زن و …

دعاهای برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو – بیتوته

www.beytoote.com/religious/…/cance2-spell-magic.ht…

سحر و جادو باطل کردن سحر و جادو دعای رفع سحر و جادو,باطل شدن جادو,نجات از سحر و جادو,رفع سحر و جادو,باطل کردن … آموزش نماز توبه,غسل و نماز توبه,نماز توبه چگونه است …

۱۳۳ نکته در رابطه با سحروجادو

www.ekshefkarbi133.ir/Showkhandani.aspx?KID=185

Sep 18, 2014 – 10) سحر و جادو و پیشگویی آینده و دعا هر کدام چه جایی در اسلام دارند؟ …. اختلاف و جدایی انداختن و بروز انواع فتنه‌ها به مردم جادو را آموزش می دادند که خداوند دو …. جادوگر عقیده داشته باشد می‌تواند ارواح مخاطب جادو و طلسم او را به این کار وادارد؛.

یک سری اطلاعات پراکنده و خرافی و نادرست درباره این علوم در جامعه وجود داره که وقتی ما میخواهیم به یک نفر آموزش بدیم باید کلی وقت و انرژی بابت اینکه این اطلاعات …

Magic Trick یک برنامه خاص و جالب برای سیستم عامل اندروید است، که آموزش هایی برای انجام سحر و جادو و کارهای اعجاب انگیز را در درون خود گنجانده است. این برنا.

سحر، جادو، طلسم و بستن بخت از امورى است که واقعیت دارد و از نظر فقهی تعلیم و تعلم آنها – به جز برای بی اثر کردنشان- حرام ….. اموزش میبینن که بنده شیطان باشن.

اسرار کاوش – دعا براي باطل كردن طلسم و سحر و جادو

havadaraan.blogfa.com/…/دعا-براي-باطل-كردن-طلسم-…

اسرار کاوش – دعا براي باطل كردن طلسم و سحر و جادو – به عمل کار برآيد به … طلسم و سحر و جادوگری خرافه است,روشهای ابطال طلسم و سحر,آموزش شکستن انواع طلسم و سحر …

دعاهای موثر و مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو را در این گزارش بخوانید.

بهترین ، آسانترین روش باطل کردن طلسم و سحر – ملكوت ۷۸۶

www.malakut786.com/بهترین-آسانترین-روش-باطل-…

Aug 30, 2014 – دعای باطل کننده طلسم , ابطال طلسم و سحر , طلسم رش البیت , باطل کردن … دعا برای باطل کردن سحر و طلسم و جادو , روش از بین بردن طلسم , از بین …

Dec 29, 2013 – برچسب‌ها: باطل کردن سحر و طلسم، دعای باطل شدن طلسم و جادو، دعای مهر و محبت قوی، دعای مهرمحبت شوهر، دعای مهرمحبت همسر، دعای جلب نظر، دعای جلب …

طلسم | کانال تلگرام

telegram-channels.ir/کانال-تلگرام/طلسم

مختومات، جفر، رمل، منحوسات، ابطال سحر و جادو و… https://telegram.me/asefbarkhia #علوم #غریبه #جفر #طلسم #کارگشایی #سحر #ارواح #بخت #گشایی #رمل …

اجابت دعا – آموزش باطل کردن سحر و جادو

ejabate-2a.blogfa.com/…/آموزش-باطل-کردن-سحر-و-جاد

اجابت دعا – آموزش باطل کردن سحر و جادو – مرجع دعا های قرآنی. … آیه صد سوره نساء را نوشته و فرد سحر زده از گردن بیاویزد. آیه این …. طلسم برای عاشق کردن زن و شوهر (۱)

کتاب علوم غریبه و دعا نویسی و سحر و طلسم – طلبه پاسخگو

t-pasokhgoo.ir/…/2344-فروش-۲۰۰-عنوان-کتاب-علوم-…

Jan 19, 2015 – دانلود کتاب علوم غریبه و سحر و جادو طلسم. … من خیلی اطلاعی از این مباحث و کتب آموزشی اون ندارم و توصیه هم میکنم وارد این حیطه نشید و همین مفاتیح …

دعانویسی و طلسم و جادو – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8iTPlYowL7U
Jun 21, 2016 – Uploaded by گروه آموزشی الهی

… فایل های ویدئویی و اطلاعات بیشتر به سایت گروه آموزشی الهی مراجعه نمایید. … نظر اسلام راجب دعانویسی و سحر و بی اثر کردن سحر و جادو – استاد …

 

Aug 28, 2013 – پيام قرآن مجيد – سحر و جادو و جادوگری و راه حل های آن – سايت اختصاصي … يا با كلمات نامفهوم مانند طلسم و چيزهايي مانند اين‌ها باشد حرام و ممنوع مي باشند.

الكترونیك آموزش تصویری منبت كاری می باشد. و فیلم … در بعضی از وبلاگ و سایت ها و کتاب های علوم غریبه طلسم هایی رو دیدم که باید انها را بسوزانید یا زیر پای خود …

اموزش جادوگری و ثروتمند شدن – آموزش طلسم و جادو جدایی محبت گنج ثروت …

www.modirsearch.ir/cjcjcnfjqtrdtdsnxtdcvndnsdcacyrc…Translate this page

آموزش طلسم و جادو جدایی محبت گنج ثروت عشق | جدید دانلود ۹۴۲ مارس ۲۰۱۵ … طلسم و … گشایش بخت شفای بیماری ایجاد محبت و عشق کسب ثروت ابطال سحر جادو … جهت

کتاب سحر و جادو Pdf | ketab4444.ir

www.ketab4444.ir/?tag=کتاب-سحر-و-جادو-pdf

Nov 21, 2015 – در این مجموعه موضوعاتی همچون: طلسم عاشقی ، دعانویسی ، خود هیپنوتیزم ، اسم اول ، متافیزیک و طلسم ، جادو ، دعا و ذکر ، آموزش جادو ، طالع نحس ، علم …

Translate this page

Persian Wikipedia

در داستان‌ها، جادوگران می‌توانند افراد را طلسم کنند، جادوهای دیگر را خنثی کنند و … واژه عربی سِحْر نیز در فارسی هم‌معنی با جادو استفاده می‌شود و جادوگر را ساحر نیز می‌نامند. … اختلاف و جدایی انداختن و بروز انواع فتنه‌ها به مردم جادو را آموزش می‌دادند که خداوند دو …

Dec 27, 2013 – نکته دوم: این که هر چند سحر و جادو و طلسم وجود دارد، اما هر گرفتاری یا گره‌ای … در همین آیه‌فوق تصریح شده است که آموزش و به کارگیری سحر، چیزی ضرر …

شیطان پرستی-سحر و جادو(قسمت دوم) – گروه آموزشی الهی

mortezaelahi.com/شیطان-پرستی-سحر-و-جادوقسمت-دوم/

Sep 5, 2016 – دیدن این فیلم آموزشی را از دست ندهید! … شیطان-پرستی-سحر-و-جادو-۲ … عکس شیطان باطل کردن سحروجادو دعانویس خوب دعانویس شبکه منفی طلسم.

شیطان پرستی-سحر و جادو(قسمت سوم) – گروه آموزشی الهی

mortezaelahi.com/شیطان-پرستی-سحر-و-جادوقسمت-…

دیدن این فیلم آموزشی را از دست ندهید! … شیطان پرستی-سحر و جادو(قسمت سوم) … پرستی عکس شیطان باطل کردن سحروجادو دعانویس خوب دعانویس شبکه منفی طلسم.

جادوگری و افسونگری فقط با کمک شیاطین امکان پذیر است که وقتی فرد آنها را شریک خدا قرار دهد، به او برای انجام این کارها کمک میکنند. با اینکه سحر رابطه ای با شرک …

سحر، جادو، طلسم و دل سیاهی. سحر و ساحران در طول تاریخ بشری از دیر باز وجود داشته اند و قرآن نیز به امر سحر و جادو اشاره کرده است و از آن به عنوان یک حقیقت و واقعیتی …

سحر و جادو و پیشگویی آینده و دعا هر کدام چه جایی در اسلام دارند؟ …. چنان که شیاطین برای اختلاف و جدایی انداختن و بروز انواع فتنه‌ها به مردم جادو را آموزش می …. یا در صورتی که جادوگر عقیده داشته باشد می‌تواند ارواح مخاطب جادو و طلسم او را به این کار وادارد

دانلود سحر و جادو – دانلود کتاب آموزش جادو

www.adminsearch.ir/wcjnqcmqcrnsncdtctdqvndnsdcac…Translate this page

دعاهای برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو – بیتوته۵ ژانويه ۲۰۱۵ … Magic … دانلود کتاب آموزش جادودانلود برنامه ترفندهای سحر و جادو Magic Trick #7 v1.0.1 اندروید .

شیطان پرستی – سحر و جادو (۳-۱) – آپارات

www.aparat.com/…/شیطان_پرستی_-_سحر_و_جادو_(…

Jul 29, 2015 – گروه آموزشی الهی در این ویدئو شما با اسرار سحر و جادو و دعانویسی و طالع بینی آشنا می شوید و ازخطرات آن آگاهی پیدا می کنید .پیشنهاد می کنم اگر …

بایگانی برچسب‌ها : آموزش جادوی سفید ….. با حلقهجادوی باز شدن درجدول دقیق ساعات در دعا نویسی طلسم دور كردن و نقل مكان دشمنچطور ابراز علاقه کنیمچند صفحه از سحر …

دنیای جادوگری

jaduye-siah.blogfa.com/

دنیای جادوگریآموزش بسیاری از علوم جادو و سحر و ریاضت و چله نشینی ها. … (در این نوع طلسم و سحر، جن خبیث در مرکز سمع و بصر و دست و پای فرد مورد نظر رخنه …

Jump to ۱۸ راه مقابله با طلسم‎ – از آن جا که یگانه قدرت مؤثر در عالم خدای قادر متعال است؛ لذا بهتر است برای حل مشکلات به جای روی آوردن به سحر، طلسم، جادو و امثال …

راه های باطل کردن سحر و جادو – پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت

www.hawzah.net/fa/…/راه-های-باطل-کردن-سحر-و-جادو

من همیشه توسط افراد و آشنایان خود، جادو می شوم. … دعای باطل کردن جادو چیست؟ … در اینجا به توصیه بعضی از کتب[۱] و روایات برای از بین بردن سحر می پردازیم، که … در این رساله ابتدا واژه هایی چون سحر، شعبده، طلسم، سیمیا، کیمیا، رمل، جفر، اسطرلاب، …

Jan 3, 2008 – باطل کردن سحر و جادو. … به هیچ عنوان اقدام به شکستن طلسم و درگیر شدن با جن یا احضار آن نزنید. ….. ۴- حكم آموزش ديدن سحر براي باطل كردن آن چيست؟

پاسخ به سوالات شرعی اهل سنت · آموزش نماز برای اهل سنت · سایت دفتر شیخ الاسلام … قسمت اول: هر آنچه که به وسیله آن سحر و جادو قبل از وقوع دفع می‌شود، از قبیل: …. برچسب ها : درمان بیماری, درمان شرعی جادو و سحر, درمان طلسم, دعا نویس, راهای مبارزه با جادو …

آموزش ابطال طلسم ، اقسام سحر و جادو

dooa.lxb.ir/…/آموزش%۲۰ابطال%۲۰طلسم%۲۰،%۲۰اقسا…

آموزش ابطال طلسم ، اقسام سحر و جادو. بخشی از سحر و طلسم در واقع زاده تخیل و تردستی است و در قرآن کریم هم (در داستان مقابله حضرت موسی (ع) با ساحران) به این مساله …

سحر و جادو و طلسم – صبح بخیر

sobbekheir.com/tag/سحر-و-جادو-و-طلسم

بسیاری از افراد جامعه هنوز در مواجهه با کذبیاتی از قبیل طلسم و سحر و جادو، تحت تاثیر قرار ….. كمال تبریزی كارگاه‌های آموزشی نمایشگاه عكس «نقش جادو» را كلید زد …

در پاسخ به مطالب ذیل توجه نمایید : ۱- در پاسخ به مطالب ذیل توجه کنید : ۱- طلسم عبارت است از نقوش سحرى يا تنجيمى و يا چيزى منقّش به اين نقوش، كه براى دفع آفتها …

Translate this page

Fars News Agency

Nov 22, 2011 – خبرگزاری فارس: طلسم کار ساده و راحتی نیست و از دست هر کسی بر نمی آید. … آموزش و پرورش · بهداشت و درمان · حوادث · شهری و رفاهی · قضایی و انتظامی · مشاور سلامت …. به جای روی آوردن به سحر، طلسم، جادو و امثال آن به درگاه رحمت حضرت حق پناه … اگر طلسم و سحر و مانند آن تأثیر و سببیتی نیز داشته باشند، خداوند آنها را …

May 30, 2015 – دعاهای برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو اگر کسی را بسته باشند سوره مریم را بنویسد و بخورد گشاده میگردد گزارشی از مطالب … باطل کردن طلسم, دعای باطل کردن طلسم, سحر و جادو, باطل کردن سحر …. -پرتال آموزشی تفریحی دوسبو.

واقعیت پيشگويي سحر و جادو طلسم و چشم زخم و سعد و نحس بودن ایام. چشم زخم … سحر و جادو از نظر قرآن کريم و احاديث تا حدي واقعيت دارد. ….. كمك آموزشي فلسفه و منطق.

(فال و طالع بینی ) -falgir – دعاهاي باطل كردن سحر و جادو – وبلاگی که انواع فال ها و طالع بینی ها در اون قرار دارن. … آموزش شعبده بازي … هر کس بنویسد و با خود دارد از جمیع طلسمات و جادو در امان باشد واگر کسی را طلسم و جادو کرده باشند بنویسد با زعفران و …

الف – کجا بیان شد که «سحر و جادو» یا طلسمات برای بستن بخت وجود ندارد؟! در همان مطلبی که تحت عنوان «خواستگار مطلوبی ندارم و یا مسکوت می‌ماند، و حال آن که خانواده و …

هر کس بنویسد و با خود دارد از جمیع طلسمات و جادو در امان باشد واگر کسی را طلسم و جادو کرده باشند بنویسد با زعفران و گلاب در آب حل کرده و بخورد و بر سر ریزد و یکی …

شیخ بهایی رحمه علیه برای شاه عباس نوشت : برای ابطال سحر بر کف دست راست … برای ایجاد محبت میان دو نفر این طلسم را نوشته و در اتش میسوزانید:اه اه اه اه اه اه اه اع ل ها …

روش های مقابله با سحر و جادو – نیک صالحی

www.niksalehi.com/din-andishe/archives/159758.php

Dec 17, 2011 – طلسم و سحر و جادو از قدیم برای بستن کار دیگران وجود داشته و متاسفانه تا به الان که در قرن ۲۱ زندگی می کنیم نیز وجود دارد و اکثر شیطان صفت ها از …

راههایی برای نجات از سحر و جادو ! – آکا

www.akairan.com/din-andisheh/…/201472517028.ht…

سحر و جادو,نجات از سحر و جادو,سوره فلق,دعا و شرایط … سحر، جادو، طلسم و بستن بخت از امورى است که واقعیت دارد و از نظر فقهی تعلیم و تعلم آنها ….. آموزش شیرینی پزی.

شايان ذكر است: گرچه سحر و جادو واقعيت دارد ولي غالب آنچه امروزه در ميان مردم در …. آن ستاره‌ها را به زمين و يك چيزى مقابل او بگذارد كه بشود مثلا طلسم، سحر كلدانيين، و ….. آن از شر ساحران در امان باشند و سحر آنان را باطل کنند و این آموزش را به کسی نمی‌دادند …

جامع ترین سایت مشاوره جسم نفس روح – سحر تعلیم جادو قرآن طلسم آموزش – دین رحمت الهی وراهنمای شما در تمام مراحل زندگی به سوی سعادت است – جامع ترین سایت مشاوره …

دعاهایی که در ادامه آورده شده است اثرات سحر و جادو و طلسم را باطل می کند اگر فردی دعای قرآنی ذیل را بنویسد و با خود نگاه دارد از کلیه طلسمات و.

Nov 3, 2013 – 4 posts – ‎۱ author

میخوام توی این تاپیک اموزش کار با حروف ابجد رو بدم. … کن ۳ -۳ طرح کن اگر ۱ ماند هیچ طلسمی نشده است اگر ۲ باقی ماند برایش طلسم یا جادویی شده.

دعاهای برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو – iranbanou.com

www.iranbanou.com/…/190078-دعاهای-برای-باطل-کرد…

سحر و جادو باطل کردن سحر و جادو دعای رفع سحر و جادو,باطل شدن جادو,نجات از سحر و جادو,رفع سحر و جادو,باطل کردن طلسم,دعای باطل کردن طلسم, … مسیر شما:>>; داروخانه معنوی; دعاهای برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو ….. آموزش درست کردن ژله تزریقی.

آموزش دعا نویسی pdf طلسم سحر جادو …

www.scriptux.ir/…/آموزش_دعا_نویسی_pdf_طلسم_سح

طلسم ..جادو..دعا نویسی قرانی; جستجو. علوم غریبه ..سحر..طلسم ..جادو..دعا نویسی قرانی. نمایش سایت … مکانیزم طلسم و جادوگری :: اموزش و دانلود; جستجو. مکانیزم طلسم و …

May 25, 2015 – آموزش امكانات انجمن: پاسخ به سوالها · آشنایی با قوانین و امکانات سایت · دریافت کد … ۱- لطفا به طور دقیق بفرمایید فرق طلسم با سحر و جادو چیست؟

… و ، جادو ، باطل کردن طلسم ۰۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ ، دعا ۰۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ ، علوم غریبه آموزش ، دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر ، آموزش دعانویسی، آموزش …

Apr 4, 2016 – نرم افزار آموزش تعمیر خودرو ویژه موبایل اهدای عضو یعنی اهدای زندگی … درباره طلسم و سحر و جادو حرف و حدیث و سوالات بسیاره. خصوصآ کسانی که به …

اسم اعظم – چگونه می توان سحر های بزرگ را باطل کرد؟

www.raherah.blogfa.com/post-43.aspxTranslate this page

باطل كردن جادو و سحر. ملاقات حضوري اصلا پذيرفته نمي شود. هيچ رازي در اين وبلاگ فاش نمي شود عزيزان مي توانند با اسم مستعار مسائلشون رو طرح كنن در اين صفحه، …

پرسش و پاسخ ، مي خوام بدونم آيا طلسم وجود داره و افراد ميتونن كسي رو طلسم كنن؟پاسخ:بلي، مسخر … سحر و جادو از نظر قرآن كريم و احاديث واقعيت دارد. به اين امر در آيه …

محمودکندلویی لاریجانی – باطل کردن سحر و جادو – باسلام به شمابیننده گرامی لطفابه پیوندهای روزانه توجه کنید.

دانلود کتاب آموزش نوشتن طلسم سحر و باطل کردن جادو,در این پست دانلود رایگان کتاب علوم غریبه طلسمات آموزش دعانویسی و سحر و جادو صمور هندی به زبان فارسی و خط …

دعا نویسی و جن گیری – راز های شیطان پرستان

razhayesheitanparastan.com/دعا-نویسی-و-جن-گیری/

برای طلسم نباید بهیچ وجه لغت دعا نویسی یا ذکر استفاده شود …… نمی دونم خواهش می کنم کمکم کنید میدونم کسی دنبال سحر و جادو طلسم دختر دایی همسرم شما بگید چکار …

طلسم خیلی افسون جادو باطل طلسمات خیلی خیلی برای نوشتن | جستجو در …

weblog24.xyz/…/طلسم-خیلی-افسون-جادو-باطل-طلسما…

عوارض نشانه های طلسم روش باطل طلسمعلاج طلسم سحر ماکول خورانده شده روش نحوه باطل طلسم سحر طلسم اکل شربتعریف این نوع طلسم سحر در این مطلب صرفا سحر طلسم …

از آیات قرآنی به دست می آید که سحر و جادو واقعیتی انکار ناپذیر است؛ هر چند که برخی …. حق باشد ؛ چنان که آموزش سحر جهت ابطال سحر، یا آموزش های سحر توسط هاروت و ماروت هر چند … شهید اول در کتاب دروس همچنین گفته است: طلسم نیز مانند سحر حرام است.

Sep 6, 2015 – طلسم به ادامه مطلب بروید. دعا باز شدن طلسم , روش باطل سحر , باطل کردن طلسم بخت , دعا باز شدن بخت دعا ب. … آموزش گنج یابی و پیدا کردن دفینه ها.

ابطال {شکستن} طلسم و جادو و سحر{حضرت} این هم چهارمین دعا برای ابطال یا شکستن … حال میخام روش های باطل کردن یا شکستن طلسم و بهتون اموزش بدم که این مطالب از …

و البتّه مدعیان سحر و جادو، غالباً شیّاد و فریبکارند و مؤمنین و عقلا باید به جای سرکتاب … صرف ادعا است و کسی طلسم و جادو نمی‌شود و مؤمن نباید به این چیزها اعتنا کند.

دانلود کتاب جادوگری یهود – سایت قیمت ها

pric.3eke.ir/tag/دانلود_کتاب_جادوگری_یهود/

Oct 24, 2015 – مکانیزم طلسم و جادوگری :: اموزش و دانلود … کتاب,جادو,سحر ,دانلود کتاب چادوگری,دانلود کتاب برای سحر و جادو,دانلود کتاب طلسم,طلسم,طلسم

دعای محبت بسیار بسیار قوی ومتحیر کننده بایگانی – دعا و علوم قرانی

۱۴adiye.com/…/دعای-محبت-بسیار-بسیار-قوی-ومتحی…

باطل سحر بخت گشا, خواص ایات قرانی …. ۱۰ راه تضمینی برای فروپاشی رابطه قویترین طلسم محبتآشنایی با ” حروف ابجد ” و معانی آنهاآموزش دعا نویسی و ….. تصرّفات خاصّی در امور طبیعی ، مانند تصرّف و خیال كه آن را جادوی چشم می گویند، بحث می كند.

doaa

waha1.7blog.ir/

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر، نوشتن دعا ، دعانویس ، دعا نویسی،بخت گشایی ، دعای رزق وروزی …

… و دروغ او را فاش سازند.خواندن آیات و دعاهایی برای از بین بردن سحر، در کتب و روایات توصیه شده است. … طبقه بندی موضوعی تفسیر|سحر و جادو. اشتراک گذاری; ADD …

اگه بفهمي كسي داره با دعا زندگيتو داغون ميكنه بايد چه كار كرد …

www.ninisite.com › … › دوران بارداريپدران آينده
Oct 19, 2010 – 19 posts – ‎۱۵ authors

و دعاي باطل سحر و جادو را يادت نره هميشه بخون … كسايي هستن كه اين سحر ها رو باطل ميكنن اما بايد بگردي مخصوصا اين درويش ها خيلي واردن.امامواظب …

باطل کردن سحر و جادو با «قلیاب» | تغذیه سنتی

foood.ir › صفحه اصلیطب ایرانی اسلامی

Sep 15, 2015 – سحر و جادو اعمال عجیب و مرموزی است که توسط برخی از افراد برای نیل به هدفی متعالی یا پست انجام می شود … از زمان های قدیم استفاده از سنگ قلیاب برای باطل کردن طلسم توسط ایرانی ها استفاده می شده است. …. آموزش تهیه و طبخ سیرابی.

… و ، جادو ، باطل كردن طلسم ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، دعا ۰۹۳۰۵۰۸۰۱۷۹ ، علوم غريبه آموزش ، دعا نويسي و علوم غريبه ، طلسم ، بخت گشايي و ابطال سحر ، آموزش دعانويسي، آموزش …

دار الجن

dar-aljinn.blogfa.com/

ج: شما احتمالا سحر شده اید تماس بگیرید برای بززسی کامل. …. ج : فقط در یک صورت استاد به شاگرد خود – که آن شاگرد باید آموزش های مختلف و سختی را … او درباره کسانی که ایمانشان کامل است می گوید:چشم زخم ، نفرین ، طلسم و جادو بر آنان اثر نمی کند و …

برای باطــل ساختن هر گونه ســـحر و جـــادو – دانلود کتاب

citar.ir/برای-باطل-ساختن-هر-گونه-سحر-و-جادو/

Apr 22, 2012 – برای باطل کردن هر گونه سحر و جادو روز پنجشنبه طناب برداشته و قد کسی که جادو زده شده … در کتاب زیر ۲۰ طلسم برای باطل کردن سحر و جادو برای شما دوستان قرار دادم که این طلسمات را از ….. آداب نماز شب,آداب کامل نماز شب,آموزش نماز شب …

… و روزي و ، جادو ، باطل كردن طلسم ۰۹۳۳۴۰۵۵۰۶۶، علوم غريبه آموزش ، دعا نويسي و علوم غريبه ، طلسم ، بخت گشايي و ابطال سحر ، آموزش دعانويسي، آموزش عريضه نويسي …

دعا براي باطل كردن طلسم و سحر و جادو – علوم غریبه

blog.olomgaribe.ir/…/دعا-براي-باطل-كردن-طلسم-و-سح

… بیان شده است. … دعا برای باطل کردن طلسم و سحر و جادو دعای باطل سحر روش ابطال هرگونه . …… www.downloadha.com/tag/آموزشسحر-و-جادو-با-پول/. World’s Greatest …

تشخیص طلسم شدن – پرشین وی

www.persianv.com/past/096600.php

May 10, 2010 – تشخیص طلسم شدن. … تازه های علمی ، آموزشی … سایر خبرهای علمی ، آموزشی … ديگر که آنها ميتواند، دقت کنيد ميتواند نشانه اي از سحر و جادو براي شما باشد. … اگر بهر دليلي اين لباس دفن شده از زير خاک بيرون بيايد سحر باطل خواهد شد.

دانلود کتاب آموزش جادو | پايگاه دانلود رایگان کتاب

www.takbook.com/328…/دانلود-کتاب-آموزشجادو/

رازهای ثروتمند شدن و مراسم جادویی آن سایت تک بوک نوشته های کتاب های … باور دارنو دینشون اسلامه باید تو قران خوتده باشن که سحر و جادو روی زمین وجود داره ولی هرکسی …

آموزش سحر و جادو علوم غریبه بسم الله الرحمن الرحیم – دین و اندیشه

dinoandishe.mobile.1klik.ir/آموزشسحر-و-جادو-علوم-غر…

Sep 4, 2016 – بسم الله الرحمن الرحیم و به … علوم غریبه. آموزش و … طلسم و جادو آموزش . … سحر,جادو,طلسم,دعانویسی,بخت گشایی,دعا,علوم غریبه… … دعا,علوم غریبه …

۱- بی اثر سازی سحر وجادو: هر کس (ایه ۱۰۲/سوره ی بقره) را برظرفی بنویسدوبا اب بشوید و با کندر … [۱۰] در مفاتیح الجنان دعاهایی دربارة دفع سحر و جادو آمده است»».[.

باطل کردن سحر و جادو از راه دور | مرجع پاسخگویی

www.iresearch.ir/Default.aspx?…سحر_و_جادو

باطل کردن سحر و جادو از راه دور,باطل کردن دعا,باطل کردن سحر با ادرار,دعای باطل سحر قوی,باطل کردن جادوی سیاه,باطل کردن سحر قوی,باطل کردن طلسم بخت,اموزش سحر و …

شکار حیوانات برای طلسم زدایی و سحر – مشرق

www.mashreghnews.ir/…/شکار-حیوانات-برای-طلسم-ز…

Oct 18, 2014 – شکار حیوانات برای طلسم زدایی و سحر …. با این حال به نظر می‌رسد، جادوی مهره مار برای خودش موثر بوده و بسیاری طرفدار آن هستند و معتقدند که نیروی …

رمالي از بخت بستن و دل سياهي تا جادوگري آنلاين! – شفاف

www.shafaf.ir/…/رمالي-از-بخت-بستن-و-دل-سياهي-تا-…

Sep 8, 2012 – رمالي از بخت بستن و دل سياهي تا جادوگري آنلاين! … مباركه بقره آمده است كه شياطين كافر شدند و به مردم سحر و جادو آموختند،‌يعني اگر كسي به اين كارها گرايش داشته …. پايگاه سايبري ديگري شيوه هاي ابطال طلسم را به مخاطب آموزش مي دهد.

Sep 26, 2015 – دعاها و اذکار الهی – باطل سحر و جادو – وبلاگ انواع دعا و ذکر و خواص ایات قران کریم و مطالب مذهبی – دعاها و اذکار الهی.

Nov 13, 2015 – برای بطلان سحر و جادو دعا و آیات قرآن داریم و از خود جادو نباید جادو را باطل کنیم. جادو در صورتی به انسان اثر می کند که انسان نفسش ضعیف باشد، …

آموزش دعا نویسی pdf طلسم سحر جادو دانلود –

agahijur.ir/آموزش%۲۰دعا%۲۰نویسی%۲۰pdf%20طلسم

آموزش دعا نویسی pdf طلسم سحر جادو دانلود —آموزش دعانويسي.

راههایی برای نجات از سحر و جادو! /۲۵۹۱۷۹nov 5, 2013 – سحر، جادو، طلسم و بستن بخت از اموری است که واقعیت دارد و از نظر فقهی تعلیم … که جهت باطل کردن سحر این …

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام چقدر به سحر و جادو اعتقاد. … و پسر و پدر رفتیم توی اتاق یکمی صحبت کردیم که آره شما طلسم شدید پسره یکمی بد …. ادبی · نرم افزار · سرگرمی · معرفی سایت · مطالب آموزشی · دسته بندی نشده.

 

کلمات کلیدی مرتبط

  • طلسم عزازیل
  • چه کاری انجام به اسم ما کسی دعا سحر نگیرد
  • عکس طلسم شده مار در باغ بهشت
  • رمز ورازهای دعانویسی و طلسم
  • رمز های جادوگری
  • دو رقم طلسم محبت و تسخیر خلق و دوستی
  • دعاهای باطل السحرقوی
  • دستورات گشایش بخت برای دختران
  • جادوی کن فیکون زبان بندقوی
  • جادو چگونه عمل میکند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE