loading...

فعال کردن چشم سوم و نیروی مغناطیسی

فعال کردن چشم سوم و نیروی مغناطیسی

treasure-book

یکی دیگر از روش ها و تمرین هایی که باعث می شود شما چشم سوم خود را قوی و فعال کنید انجام تمرین زیر است:

به یک آینه ساده با ابعاد ۱۵*۲۰ یک جای نیمه روشن ویک حوصله و ۲۰ دقیقه وقت برای تمرین نیاز دارید
در محلی که مراقبه میکنید روبروی دیواری که تا حد امکان ساده باشد به فاصله ی ۶۰ سانتی متر از دیوار بنشینید و آینه را روبروی صورت روی دیوار بصورت قدی نصب کنید. سپس ۳ نفس عمیق بکشید و به مردمک چشمتان توی آینه یا نوک بینی توی آینه متمرکز شوید و سعی کنید تا جایی که ممکن است پلک نزنید اگر کوچکترین سوزشی در چشم پیدا شد چشمان را ببندید و بعد از چند لحظه دوباره باز کنید و ادامه دهید .. در طول روزهای متوالی که این تمرین را انجام میدهید کم کم زمان باز بودن چشمها را بیشتر کنید تا ۲۰ دقیقه را کاملا با چشم باز و تمرکز انجام دهید.
وقتی توی مردمک خود تمرکز میکنید و یا نوک بینی باید کاملا محو همان نقطه شوید به این ترتیب کم کم صورت کج و ماوج میشود وتبدیل به صورت دیگری میشود تمام صورت سیاه میشود (تصویر آینه)و اگر بتوانید باز هم تمرکز را حفظ کنید صحنه ها و چیزهای را مشاهده میکنید که نشان از باز شدن چشم سوم و دیدن نادیدنیهاست .
منبع:اینترنت

آگاه باشید

کلمات کلیدی مرتبط

  • نیروی مغناطیسی چشم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE