loading...

غار های ایران که می توانند شامل گنج باشند

غار های ایران که می توانند شامل گنج باشند

غار

فهرست مطلب

تمامی غار های گنج خیز ایران را با ادرس دقیق آن ها در ادامه ببینید.

کروکی غار شیل گنج در به طول ۱۳ متر


کروکی غار آق قایا


کروکی غار افغان به طول ۱۷۴ متر

کروکی غار بورنیک کوچک

کروکی غار پودنیک به طول ۵۱ متر

کروکی غار پیرزن خانی

کروکی غار دربند سمنان به طول ۱۱۴ متر

کروکی غار زاغه بزرگ به طول ۱۱۰ متر

کروکی غار شاگین به طول ۳۵۰ متر

تعدادی از غارهای ایران را براتون نام میبرم و مکانهای آنها را نیز مینویسم تا بعد سر فرصت کروکی آنها را نیز در اختیار شما قرار دهم.


۱- غار آب کناری در کوه خیص در کوهدشت
۲غار آتشگاه در شمال غربی کاشمر
۳غار آزاد در توسرکان
۴غار آزاد خان در نزدکی محلات
۵غار آسانگران در شمال غربی کوههای پرو کرمانشاه
۶غار آسیی در نزدکی انجدان اراک
۷غار آق قایا در جاده همدان
۸غار آوازا در کرمانشاه
۹غار اخلمه در نزدکی مشهد در دهی به همین نام
غار ارژنگ نزدیک دماوند
غار آوهزا در شنقر کلیایی
غار اسبول در کوهای رالون در نزدکی میگون
غار اسپند خورشید در فیروزکوه
غار استاد در نزدکی شیروان در دهی به همین نام
غار اسک در جاده آمل در دره هراز نزدیک آب اسک
غار اسکندر در دامنه کوه سهند
غار اشکف بلند در غرب شیراز
غار اصحاب کهف در کوه هفت تنال بختیار
غار افغان در مبارکه گرمسار
غار انبهون در زرین دشت
غار انجدان در شرق اراک در دهی به همین نام
غار اوله تاو در ارتفاعات سیوان در ایلام
غار ایوان در کوهای شهر ری
غار بابا جابر در محلات در دهی به همین نام
غار باغچه در قوچان به سمت دره گز در دهی بنام آسیاب
غار برج در طالاقان
غار بزلی در نزدکی قلعه دژ
غار سفید نام در دهکده چیلک
غار بزمیدان در چناران مشهد
غار بگیچه در همدان
غار بنایی در یزد
غار بورنیک کوچک در مهاباد
غار بورنیک بزرگ در مهاباد
غار بیدخت در نزدکی گناباد در رشته کوهای کلاری
غار بیدک نزدیک بجنورد دهی به همین نام
غار بیمار آب در حدود ۵۰ کیلومتری مشهد دهستان کارده دهی بنام

کوشک آباد در مغرب آن
غار پراو در کرمانشاه
غار پرده رستم در جمع آب چناران مشهد
غار پرو یا پر آب در حدود ۱۰ کیلومتری کرمانشاه
غار پری یاغی در حدود ۳۰ کیلومتری شرق شیراز
غار پلنگ در ۱۲ کیلومتری (کمهِ) از بخش سیمدم اصفهان
غار پلنگ در نزدکی فیروز کوه
غار پلنگان در کوه ستخرگزین در شمال غربی شیراز
غار پودنیک در نزدکی ساوه
غار پوستین دوز در ۳۰ کیلومتری شمال غربی شیروان در روستای
لوجعلی
غار پهاوان اشگفت در یزد
غار قلعه دختر در قلعه دختر دهدشت
غار پیرزن خانی در نور و کوجور در نزدکی ده اوزکلاه
غار پیری در جنوب شیر کوه ِ شیروان در منطقه ای به نام اٌی سورمه
غار تاوان در ۱۲۰ کیلومتری شرق شیراز به سمت جهرم
غار تارون در دامنه کوه تارون واقع در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی
شاهرود
غار تایله نو یا تایوله در کرمانشاه

غار تخت در همدان در نزدکی دهی به نام قلی آباد تهران
غار ترخان در کرمانشاه در روستای سمتیان از بخش بیلوار
غار تشهید در جاده ملایر
غار تعارچه آسیی به سمت انجدان
غار تک چای در جنوب محلات
غار تیره زرد در ایلام
غار چال نخجیر در ۸۰ کیلومتری شمال شرقی دلیجان
غار چاه ارازه در قریه آب سنجد یا باقرآباد در شرق مورچه خورت
غار چاه پوده در ۹۰ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان در دهی بنام پوره
غار چاه پیرزن در نزدکی جاه قلعه بندر
غار چاه حمزه در شهر ری
غار چاه زرده در کوه راسوند در اراک

غار چاه زنجیر در نزدکی میگون
غار چاه زندان در نزدکی تکاب در منطقه کردستان در نزدکی تخت سلیمان
غار چاه قلعه بندر (قهندژ) در شمال شرقی شیراز
غار چاه مرگ در ۵۵ کیلومتری شیراز در دشمن زیاری در دهی بنام شول
غار چاه ودَمه در نزدکی اصفهان
غار چاه های راسوند در ۳۵ کیلومتری جنوب اراک در کوهای راسوند

غار دامدام در نزدکی اراک

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE