loading...

عقیقه چیست؟ و شرایط آن چه هستند؟

عقیقه چیست؟ و شرایط آن چه هستند؟

در این مطلب می خواهیم برای شما عقیقه چیست؟ و شرایط آن چه هستند؟ توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. گوشت عقیقه را چه کسانی نباید بخورند-عقیقه برای بیمار-دفن استخوان عقیقه-فواید عقیقه-دعای عقیقه-عقیقه برای مرده-احکام عقیقه خامنه ای-خوردن گوشت عقیقه برای والدین

گوشت عقیقه را چه کسانی نباید بخورند-عقیقه برای بیمار-دفن استخوان عقیقه-فواید عقیقه-دعای عقیقه-عقیقه برای مرده-احکام عقیقه خامنه ای-خوردن گوشت عقیقه برای والدین

عقیقه چیست؟ و شرایط آن چه هستند؟
عقیقه چیست؟ و شرایط آن چه هستند؟

عقیقه عبارت هست از: کشتن گوسفند یا هر حیوانی که صلاحیّت قربانی کردن داشته باشد، در روز هفتم ولادت فرزند، جهت حفظ فرزند از بلاها.
پرداخت هزینه آن کفایت از عقیقه نمی‌کند. مناسـب تر هست عقیقه و فرزندی که برایش عقیقه می‌شود، از حیث جنسیت مساوی باشند، ولی چنان چه چنین نشد اشکالی ندارد و کفایت می کند . ضمناً مستحب است، پـس از سر بریدن عقیقه، استخوان‌ها را نشکنند، بلکه از بند مفصل‌ها جدا کنند، ولی استحباب دفن کردن استخوان‌هاى عقیقه و بعضى از کارهایى که در بعضى جاها رایـج و مشهـور است، ثابت نشده و مدرکى ندارد. مستحب هست یک ران یا یک چهارم از گوشت عقیقه را به قابله بدهند و بقیّه را میـان مؤمنان تقسیم نمایند، ولی مناسـب تر آن هست که با آب و نمک بپزند و حدّاقل به ده شخـص طعام بدهند، و والدیـن و هر فردی که خرجش به عهده پدر آن طفل هست و عیال وی محسوب می شوند – مثل فرزندان – از آن گوشت نخورند. خوب هست تراشیدن موی سر فرزند و صدقه دادن به طلا یا نقره، به وزن آن موها و عقیقه نمودن در روز هفتم هم زمان، انجام شود. اگر پدری در روز هفتم برای فرزندش عقیقه نکند تا زمان بلوغ طفل، این استحباب برای پدر هست و خواهـد توانست برای فرزندش عقیقه نماید ، ولی پـس از بلوغ، بر خود فرزند استحباب دارد که برای خود عقیقه نماید.

عقیقه در لغت

«عقیقه» از مادّه «عقّ» در اصل، به معنای موی سر هر نوزادی هست که با آن مو متولّد شده، چه نوزاد انسان باشد یا حیوان، ولی الآن، نام شده برای آن حیوانی که در روز هفتم تولّد نوزاد، برای وی سر می‌برند.

عقیقه در فقه

گروهی از فقها می‌گویند: عقیقه عبارت هست از کشتن گوسفند زمان ولادت فرزند.[۲] بعضـی دیگر گفته‌اند: عقیقه، آن حیوانی هست که برای فرزند می‌کشند، چه فرزند پسر باشد یا دختر.[۳]

آداب و شرایط عقیقه

کسی که خداوند متعال فرزندی به وی عنایت کرده ، بنابر نظـر بعضـی از فقها، واجب،[۴] و بنابر نظـر معـروف از فقها، مستحب است،[۵] در روز هفتم ولادت فرزندش گوسفندی را به عنوان عقیقه جهت حفظ فرزند از بلاها ذبح نماید و گوشت آن‌را حداقل به ده شخـص اطعام نماید .[۶]
از امام صادق(علیه السلام) سؤال شده، آیا صدقه دادن هزینه عقیقه کفایت از عقیقه کردن می‌کند؟ حضرت فرمودند: نه کفایت نمی‌کند؛ خداوند متعال دوست دارد طعام دادن و خون ریختن را.[۷]
در روایتی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «هر مولودى گرو عقیقه است»؛[۸] یعنی چنان چه عقیقه نکنند فرزند، در معرض فـوت و یا اقسام بلاها می باشد. [۹]
از این جهت چنان چه پدر تا زمان بلوغ فرزند برایش عقیقه نکند، پـس از بلوغ تا پـایان عمرش بر خود فرزند مستحب هست برای خود عقیقه نماید .[۱۰]
عمر بن یزید می‌گوید، به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: «نمی‌دانم پدرم براى من عقیقه کرده هست یا نه؟ امام(علیه السلام) به من امر نمـود برای خودم عقیقه کنم و من هم [بنا به دستور امام] برای خودم عقیقه کردم، در حالی که پیر و سالخورده بودم».[۱۱]
در این‌که آیا در عقیقه می بایست حیوان هم جنس فرزند باشد؛ یعنی چنان چه فرزند پسر بود عقیقه، نر باشد و چنان چه فرزند دختر بود عقیقه، ماده باشد و این‌که چه حیوانی را می‌توان برای عقیقه کشت روایات مختلـف وارد شده می باشد.
از امام صادق(علیه السلام) حکایت شده است: «اگر فرزند، پسر بود، برای وی حیوان نر، عقیقه نمایید و چنان چه فرزند، دختر بود برای وی حیوان مادّه، عقیقه نمایید ».[۱۲]
امّا در حکایت دیگر از امام صادق(علیه السلام) دربـاره عقیقه دختر و پسر سؤال شد، حضرت فرمود: «عقیقه دختر و پسر، یکسان هست و فرقی ندارد».[۱۳] یعنی نیاز نمی بـاشد برای دختر، عقیقه ماده و برای پسر عقیقه نر کشته شود.
به تبع روایات، فقها، نیز نظـر یکسان در مسئله ندارند؛ از این رو بعضـی از فقها گفته‌اند: برای پسر، گوسفند نر و برای دختر، گوسفند ماده کشته شود،[۱۴] و عقیقه نیز تنها می بایست گوسفند باشد، نه غیر آن.[۱۵] اما بعضـی دیگر از فقها بر آنند: مناسـب تر این هست که عقیقه گوسفند باشد، سپس شتر و سپس هر حیوانی که بتوان آن‌را قربانی کرد.[۱۶] بعضـی هم معتقد هستند مساوی بودن عقیقه در نر و ماده بودن با فرزند، مستحب است، ولی چنان چه یکسان هم نباشند کفایت می‌کند.

مطلب مرتبط:

ذکر یونسیه چیست؟ + فضیلت و خاصیت ذکر یونسیه چیست؟

ذکر سجده سهو چگونه است؟ + سجده سهو چگونه خوانده می شود

کلمات کلیدی مرتبط

  • عقیقه برای مرده
  • چه کسانی از عقیقه نباید بخورند
  • عقیقه در لغت
  • عقیقه مرده چگونه است
  • عقیقه و احکام و شرایط آن چیست؟
  • چه کسانی نباید از عقیقه بخورند

نظرات بسته شده است.

CLOSE
CLOSE