loading...

اعلام جزئیات تصویب طرح ترافیک ۹۷ در شورای شهر

تصویب جزئیات طرح ترافیک ۹۷ ، اجرا از فروردین

طرح ترافیک ۹۷
طرح ترافیک ۹۷

با ایجاد جلسه مجلس برای تصویب لایحه طرح ترافیک و ایجاد جزئیات دقیق در این طرح می توان بهترین خیابان ها را داشته باشیم با تصویب کلیات لایحه طرح ترافیک ۹۷ در جلسه پیشین شورای اسلامی شهر تهران، جزئیات این طرح در جلسه درحال حاضر به تصویب رسید و پیش‌بینی می‌شود طرح اشاره‌شده از نصف دوم فروردین اجرا شود.طرح ترافیک ۹۷ ثبت نام-طرح ترافیک ۹۷ جانبازان

به گزارش خبرنگار بازبینی چ لایحه مشـخص نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر طهران که یک‌فوریت این لایحه در سی و هفتمین جلسه شورای شهر تهران به تصویب رسیده بود در جلسه درحال آماده در فرمان پیشه اعضای شورای شهر طهران پیمان گرفت. لایحه مشـخص نرخ عوارض آمدوشد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران با اصلاحات کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر طهران به ۸ مونث و چند تبصره به تصویب دریافتی می باشد.

ماده یکم ــ به‌استناد بند ۱۶، ماده ۸۰ و قانون تشکیلات وظیفه های و گزیدمان شوراهای اسلامی کشور و برگزیدن شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن هم و در سپریدن مونث تبصره یکم زیـر مونث ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و به‌منظور اعمال مدیریت هوشمند و آمدوشد خودروها در محدوده شهر تهران به شهرداری تهران فرمان دیتا می‌شود بر حسب این مصوبه، از ۱۵ فروردین سـال ۹۷ نسبت به دریافت عوارض آمدوشد وسایل نقلیه در محدوده‌های گویه این مصوبه اقدام کنند.


بیشتر بخوانید: بیوگرافی حسن روحانی و همسرش صاحبه عربی و فرزندانش + عکس


 

ماده دوم ــ عوارض تردد وسایل نقلیه شهری در هر یک از محدوده‌های گویه این مصوبه در یومیه مساوی می باشد با حاصل ضریب نرخ پایه به‌مبلغ ۲۰۰ هزار ریال با سر بسر گرفتن ۲۰ درصد عوارض اشاعه حمل‌ونقل ریلی، در ضریب پیوسته به محدوده تردد، ضریب مرتبط به ساعت تردد و ضمناً ضریب پیوسته به میزان آلایندگی وسیله نقلیه و ضریب مرتبط به وقـت پرداخت، تجویز درون یا آمدوشد وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل‌ونقل و ترافیک تهران، وابسته به واریز این عوارض می باشد.

تبصره ۱: موقعی تو یا تردد وسایل نقلیه در هر محدوده طرح ترافیک، و جفت و فرد، عوارض مرتبط به درون یا تردد در محدوده طرح ترافیک دریـافت خواهد شد.

تبصره ۲: شهرداری تهران مکلف می باشد به‌منظور مدیریـت آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد ۱۰۰ و ضمناً رعایت سقف تعیین‌شده توسـط شورای حمل‌ونقل و شدامد طهران جهت داخل و آمدوشد وسایل نقلیه در محدوده‌های مصوب، نسبت به اغلب شدن نرخ پایه زمینه این مصوبه بیشینه به‌میزان ۵۰درصد اقدام نماید .

ماده سوم ــ عوارض آمدوشد وسایل نقلیه در زمینه جانبازان بالای ۲۵ درصد، بیماران خاص، اشخـاص حائز معلولیت جسمی و حرکتی که انجام کار ‌ها، وظیفه های شغلی و کارها درمان ی ایشان مستلزم تو به محدوده طرح شدامد است، در سقف جواز های تو ی اصولا سـال با اعمال ضریب نیم درصد مشـخص و محاسبه می شود .

تبصره ۱: وسایل نقلیه با پلاک ویلچر (ژ) که سپریدن پیشه ها، وظیفه های شغلی و کارها درمان ی ایشان مستلزم داخل به محدوده طرح شدامد است، از واریز عوارض این لایحه معاف می باشد.

تبصره ۲: به شهرداری طهران اجازه داده می‌شود بیشینه لغایت سه درصد همه جواز های صادره را در مسائـل ویـژه با عنوان ضریب نیمه درصد مشـخص و محاسبه کنند، ضمن اینکه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و عکاسان خبری در بر گیرنده مسائـل ویـژه خواهند بود و آیین‌نامه این مقوله در کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۳:  افراد جانبازان بالای ۷۰ درصد و  افراد جانبازان اعصاب و روان بالای ۲۵ درصد با تأیید اساس شهید و کارها ایثارگران در راستای وظیفه های شغلی و کارها شفا ی در سقف جواز های برونرفت به محدوده طرح اصولا سـال از واریز عوارض معاف خواهند شد.

ماده چهارم ــ عوارض تردد وسایل نقلیه با پلاک تهران که در دامنه جابه‌جایی رهسپار مشابه خودروهای آژانس‌ها و مؤسسات ماشین کرایه و حمل مرتبه مانند وانت‌بارها، کامیون‌ها لغایت سقف ۶ تن و سایـر وسایل نقلیه باربری (به‌استنثای خودروهای مجاز) شغل می‌کنند حاوی جواز یا پروانه پیشه از شهرداری می باشند ، در سقف جواز های داخل ی در سـال با اعمال ضریب نیم درصد مشـخص و محاسبه می شود .

ماده پنجم ــ جواز یومیه داخل به محدوده کامیون ممنوع، مقوله مصوبه (سی و نهمین جلسه شورای حمل‌ونقل و ترافیک تهران) در مسائـل ویـژه به‌تشخیص سازمان حمل‌ونقل و ترافیک طهران برای کامیون‌ها با ظرفیت بالای ۶ تن با گرفتن عوارض صادر می‌شود.

تبصره: تردد این ماشین های سنگین و  کامیون‌ها در محدوده‌های دوگانه زمینه این مصوبه مستلزم واریز عوارض ذکرشده در ماده دوم هم خواهد بود.

ماده ششم ــ به‌ازای جواز درون اصولا سـال برای هر اتومبیل مبلغ یک میلـیون ریال بابت بهای خدمات دریـافت می‌شود.


بیشتر بخوانید: بیوگرافی شاه نعمت الله ولی


ماده هفتم ــ ۱۰۰ درصد اضافه درآمد برآمده از سپریدن این مصوبه نسبت به درآمد برآمده از دریـافت عوارض تو به محدوده طرح شدامد در سـال ۹۶، صرف گسترش و نوسازی ناوگان عمومی می شود .

ماده هشتم ــ در انجام مونث ۷۴ قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف می باشد به‌منظور جبران عوارض ناشی از تو و آمدوشد غیرمجاز خودروها در محدوده‌های گویه این مصوبه نسبت به معرفی خودروهایی که عوارض زمینه این مصوبه را واریز نکرده ‌اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت‌نشده را به واپسین نشانی وی نزد اداره راهنمایی و رانندگی اعلام نماید . دارنده اتومبیل موظف می باشد حداکثر ظرف ۱۰ روز عوارض اعلام‌شده را به‌تصویب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض واریز یا نسبت به آن نزد کمیسیون گویه ۷۷ قانون شهرداری اعتراض نماید .

در صورت عدم‌اعتراض دارنده اتومبیل به عوارض تشخیص‌شده یا تأیید آن توسـط کمیسیون زمینه مونث ۷۷، عوارض قطعیت یافته و با اعلام شهرداری به اداره ارشاد و رانندگی نقل‌وانتقال خودرو منوط به واریز دیون معوقه دارنده خودرو به شهرداری مطابق ماده ۲۹ قانون بازبینـی به تخلفات رانندگی خواهد بود. شهرداری تهران مجاز می باشد چنان چه که دارندگان خودرو ظرف مدت سه ماه از قطعیت عوارض و اعلام به آنان نسبت به واریز آن اقدام نکند با رعایت تشریفات زمینه ماده ۷۷ قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و گرفتن عوارض ذکرشده حسب آیین نامه سپریدن اسناد ضـروری الاجرا اقدام نماید .

در هر حال دریـافت عوارض گویه تبصره راهبند از اعمال قوانین و مقررات راهبری و رانندگی توسـط شهربانی و اعمال جریمه مربوطه وفق ماده ۱۸ قانون بازبینـی به تخلفات رانندگی نخواهد بود.

تبصره: شهرداری طهران موظف می باشد مواد ماده را حین صدور جواز برای درخواست کنندگان به ایشان اعلام نماید و اطلاع‌رسانی ضـروری را به اتباع در این مقوله به‌عمل آورد.

ماده نهم ــ شهرداری طهران مکلف می باشد هر سه ماه یک مرتبه گزارشی از سپریدن طرح شدامد سـال ۹۷ به شورای شهر عرضه نماید .

در هر حال اخذ عوارض موضوع تبصره مانع از اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط پلیس و اعمال جریمه مربوطه وفق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نخواهد بود.

تبصره: شهرداری تهران موظف است مواد ماده را حین صدور مجوز برای متقاضیان به ایشان اعلام کند و اطلاع‌رسانی لازم را به شهروندان در این خصوص به‌عمل آورد.

ماده نهم ــ شهرداری تهران مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از اجرای طرح ترافیک سال ۹۷ به شورای شهر ارائه کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE