loading...

شرایط امام جماعت با چگونه باشد؟

شرایط امام جماعت با چگونه باشد؟

شرایط امام جماعت با چگونه باشد؟
شرایط امام جماعت با چگونه باشد؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد شرایط امام جماعت با چگونه باشد؟ توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. ویژگی های امام جماعت شرایط امام جماعت سیستانی شرایط امام جماعت از نظر رهبری شرایط امام جماعت زن شرایط امام جماعت خامنه ای عادل بودن امام جماعت عدالت امام جماعت امام جماعت کیست

ویژگی های امام جماعت شرایط امام جماعت سیستانی شرایط امام جماعت از نظر رهبری شرایط امام جماعت زن شرایط امام جماعت خامنه ای عادل بودن امام جماعت عدالت امام جماعت امام جماعت کیست

امام جماعت می بایست شیعه دوازده امامى، عاقل، عادل و حلال زاده باشد و نماز را بطور درست بخواند و بنابر احتیاط بالغ بوده و چنان چه مأموم وی مرد است، امام نیز می بایست مرد باشد و عدالت معتبر در امام جماعت عبارت است از حسن ظاهر یعنى دورى جستن از گناهان كبیره، به طورى كه ظاهر احوال فـرد به طور ظنّى دلالت كند كه وی بناى بر ترك گناه دارد، نه آن كه اتفاقا چند روزى گناه را ترك كرده باشد و مأموم می بایست این حسن ظاهر را تاییـد كند، و اصرار بر گناهان صغیره، به منزله گناه كبیره است.

سوال: آیا می‌توان نمازهای یومیه (قضاء یا اداء) را به نماز جمعه اقتداء کرد؟

مراجع معظم تقلید، اقتداء نمازهای روزانه را به نماز جمعه جایز ندانسته‌اند.

جـواب مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

صحّت‏ آن، محل اشکال می باشد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اشکال دارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

احوط ترک آن می باشد.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

اقتداء درست نیست.

چند مسئله از آیة الله سیستانی دام ظله در مـورد نماز جماعت:

ـ موقعی که مأموم نیت می کند ، می بایست امام را مشـخص نماید، ولی دانستن نام او ضـروری نیست، و چنان چه نیت نماید اقتدا می کنم به امام جماعت حاضر نمازش درست می باشد.

ـ مأموم می بایست غیر از حمد و سوره عظیم الشأن چیزهای نماز را خودش بخواند، ولی چنان چه رکعت اوّل یا دوّم مأموم، رکعت سوّم یا چهارم امام باشد، می بایست حمد و سوره عظیم الشأن را بخواند.

ـ چنان چه مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره عظیم الشأن امام را بشنود، چنان چه چه واژگـان را تشخیص ندهد، می بایست حمد و سوره عظیم الشأن را نخواند، و چنان چه صدای امام را نشنود مستحب است حمد و سوره عظیم الشأن را خوانده شود ولی می بایست آهسته بخواند، و ضمنا اگـر سهواً بلند خوانده شود اشکال ندارد.

ـ چنان چه مأموم برخـی از واژگـان حمد و سوره عظیم الشأن امام را بشنود، می‌تواند آن اندکـی را که نمی شنود بخواند.

ـ چنان چه مأموم سهواً حمد و سوره عظیم الشأن را بخواند، یا خیال نماید صدایی را که می شنود صدای امام نمی بـاشد و حمد و سوره عظیم الشأن را خوانده شود و پـس بفهمد صدای امام بوده، نمازش درست می باشد.

ـ چنان چه شک نماید که صدای امام را می شنود یا نه، یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای فـرد دیگر، می‌تواند حمد و سوره عظیم الشأن را بخواند.

ـ مأموم در رکعت اوّل و دوّم نماز ظهر و عصر ـ بنا بر احتیاط ـ نبایستی حمد و سوره عظیم الشأن را بخواند، و مستحب است بجای آن ذکر بگوید.

ـ مأموم نبایستی تکبیرة الاحرام را پیش از امام بگوید، بلکه احتیاط مستحب آن است که تا تکبیر امام همـه نشده تکبیر نگوید.

ـ چنان چه مأموم سهواً پیش از امام سلام دهد، نمازش درست است و ضـروری نیست مجـدد با امام سلام دهد، بلکه چنان چه عمداً هم پیش از امام سلام دهد، اشکال ندارد.

ـ چنان چه مأموم غیر از تکبیرة الاحرام، چیزهای دیگر نماز را پیش از امام بگوید اشکال ندارد، ولی چنان چه آنها را بشنود یا بداند امام چه زمان می گوید، احتیاط مستحب آن است که پیش از امام نگوید.

ـ چنان چه امام و مأموم هر دو خانـم باشند، احتیاط واجب آن است که تمام ردیف همدیـگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد.

ـ مستحب است امام در وسط صف بایستد، و اهل علم و کمال و ت پر قدرت در صف اوّل بایستند.

ـ مستحب است صف‌های جماعت منظّم باشد، و میـان کسانی که در یک صف ایستاده‌اند فاصله نباشد، و شانه آنان ردیف همدیـگر باشد.

چند استفتاء از آیة الله بهجت ره:

سوال: آیا ثواب نماز جماعت باعث پاك شدن عقوبت گناهان مى شود؟

جواب: در آن چه مرتبط به حق النّاس و یا هر چه انسان مأمور به تدارك است، نمی بـاشد و در غیر آن بى اثر نیست.

سوال: آیا نماز به شیوه جماعت با سرعت و بدون مستحبات خوب است یا به شیوه فرادا با مستحبات؟

جواب: موقعی مطالعه با جماعت مناسـب تر می باشد.

سوال: چنان چه نماز جماعت پـس از وقـت فضیلت اوّل زمان برپا شود، چطور مى توان میـان دو فضیلت نماز جماعت و نماز اوّل زمان جمع نمود؟ ترجیح با كدام است؟

جواب: در اوّل وقت، نماز فرادا خوانده شود و پـس به جماعت آن را اعاده كند و چنان چه نخواست دو نماز بخواند، احتیاط در این امر مستحبّى، در تقدیم نماز اوّل زمان می باشد.

سوال: آیا در نماز استیجارى مى توان براى رسیدن به جماعت، به نافله عدول كرد؟

جواب: جایز می باشد.

سوال: چون نماز جماعت واجب نمی بـاشد و با توجّه به این كه جماعت در دسترس است، چنان چه در نماز جماعت شركت نكنیم، در محضر خداوند متعال متعال مواخذه مى شویم؟

جواب: استحباب شركت در جماعت، موكّد است؛ به طورى كه میـان مستحبّات كم مثل یا بى مثل است و ترك آن به عنوان اوّلى مواخذه ندارد.

سوال: شرایط امام جماعت چیست و منظور از عدالت امام جماعت چیست؟

جواب. امام جماعت می بایست شیعه دوازده امامى، عاقل، عادل و حلال زاده باشد و نماز را بطور درست بخواند و بنابر احتیاط بالغ بوده و چنان چه مأموم وی مرد است، امام نیز می بایست مرد باشد و عدالت معتبر در امام جماعت عبارت است از حسن ظاهر یعنى دورى جستن از گناهان كبیره، به طورى كه ظاهر احوال فـرد به طور ظنّى دلالت كند كه وی بناى بر ترك گناه دارد، نه آن كه اتفاقا چند روزى گناه را ترك كرده باشد و مأموم می بایست این حسن ظاهر را تاییـد كند، و اصرار بر گناهان صغیره، به منزله گناه كبیره می باشد.

مطلب مرتبط:

دعای حرز امام جواد (علیه السلام)

زیارتنامه امام حسن عسکری علیه السلام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE