loading...

زمان عده طلاق چه موقع است؟

زمان عده طلاق چه موقع است؟

زمان عده طلاق چه موقع است؟
زمان عده طلاق چه موقع است؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد زمان عده طلاق چه موقع است؟ وضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. عده طلاق چند ماه است مدت عده طلاق خلع عده طلاق رجعی عده طلاق خلع چقدر است؟ عده طلاق بائن آیا طلاق بائن عده دارد عده زن صیغه آیا طلاق توافقی عده دارد

عده طلاق چند ماه است مدت عده طلاق خلع عده طلاق رجعی عده طلاق خلع چقدر است؟ عده طلاق بائن آیا طلاق بائن عده دارد عده زن صیغه آیا طلاق توافقی عده دارد

-خانم نباید در ایام عده با شخص دیگری ازدواج کند، در این صورت عقد باطل است و چنانچه زن و مرد و يا يكى از آن دو، بدانند كه عده زن تمام نشده و عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام ابدى مى شود.

عده طلاق

پرسش ۲۳۷ . عده طلاق چه مقدار است؟

همه مراجع: اگر عادت ماهيانه مى بيند، بعد از آنكه در پاكى طلاقش داد، بايد به مقدارى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود. هنگامى كه حيض سوم را ديد، عده او تمام است. اگر عادت نمى بيند، ولى در سن زنانى است كه عادت مى بينند، بايد بعد از طلاق سه ماه عده نگه دارد.

تبصره ۱٫ عده طلاق، در صورتى است كه فاصله بين دو حيض او كمتر از سه ماه باشد.

تبصره ۲٫ آيه اللّه  مكارم در مورد زنانى كه عادت مى شوند، احتياط واجب كرده اند.

[مسأله ۲۵۱۱]

مسأله ۲۵۱۱ زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد (۱) یعنی بعد از آن که در پاکی طلاقش داد (۲)، به قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید عدّه او تمام می شود و می تواند شوهر کند.

ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد (۳) عدّه ندارد (۴)، یعنی می تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند (۵).

(۱) (زنجانی ): یعنی بعد از طلاق سه پاکی ببیند و بعد می تواند شوهر کند، و اگر در حال پاکی زن را طلاق داده و پس از آن مقداری هر چند کم ، پاک باشد؛ یک پاکی به حساب می آید، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.

(۲) (گلپایگانی )، (صافی )، (فاضل ): و مقداری هر چند کم باشد بعد از طلاق پاک بود ..

(خوئی )، (تبریزی ): زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست و شوهرش با او نزدیکی کند ( (تبریزی ): و شوهرش با او نزدیکی کرده ) اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عده نگه دارد و عدّه زن آزاد آن است که بعد از آن که شوهرش در پاکی طلاقش داد ..

(سیستانی ): زنی که نُه سالش تمام شده است و یائسه نیست و شوهرش با او نزدیکی کرده اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگهدارد، و عده زنی که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است آن است که بعد از آن که شوهرش در پاکی طلاقش داد ..

(۳) (گلپایگانی )، (صافی ): اگر بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد و طلاقش بدهد ..

(۴) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(۵) (سیستانی ): مگر آن که منی شوهر داخل فرج او شده باشد، که در این صورت باید عدّه نگهدارد.

(مکارم ): مسأله مقدار عدّه در مورد زنانی که عادت می شوند احتیاط آن است که به قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود؛ هنگامی که حیض سوم را دید عدّه او تمام است .

[مسأله ۲۵۱۶]

مسأله ۲۵۱۶ ابتدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می شود، چه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد (۱).

(۱) (زنجانی ): و همچنین اگر وکیل شوهر، زن را طلاق دهد و شوهر از آن اطّلاع نداشته باشد، و بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که وکیل او زنش را طلاق داده ، لازم نیست زن دوباره عدّه نگهدارد.

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: زمان نگه داشتن عده در ازدواج موقت چقدر است ؟
پاسخ: دو حیض است و به احتیاط واجب یک حیض کفایت نمیکند . استفتائات آیت الله سیستانی.

عدّه طلاق

مسأله ۲۵۲۸ ـ زنی که نُه سالش تمام نشده است، و همچنین زنِ یائسه عدّه ندارند، یعنی اگرچه شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می‌توانند فوراً شوهر کنند.

مسأله ۲۵۲۹ ـ زنی که نُه سالش تمام شده است و یائسه نیست، و شوهرش با او نزدیکی کرده اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگهدارد، و عدّه زنی که فاصله بین دو حیض او کمتر از سه ماه است، آن است که بعد از آنکه شوهرش در پاکی طلاقش داد، به‌قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سوّم را دید عدّه او تمام می‌شود و می‌تواند شوهر کند، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می‌تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند، مگر آنکه منی شوهر داخل فرج او شده باشد، که در این صورت باید عدّه نگهدارد.

مسأله ۲۵۳۰ ـ زنی که حیض نمیبیند اگر در سنّ زن‌هایی باشد که حیض میبینند، یا حیض میبیند، ولی فاصله بین دو حیض او سه ماه یا بیشتر است، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی با او طلاقش دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه قمری عدّه نگهدارد.

مسأله ۲۵۳۱ ـ زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه قمری طلاقش بدهند، باید سه ماه تمام عدّه نگهدارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش دهند و آن ماه سی روز باشد، پایان عدّه او غروب روز بیستم از ماه چهارم است؛ و اگر ماه اوّل ۲۹ روز باشد احتیاط واجب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته سی روز شود.

مسأله ۲۵۳۲ ـ اگر زن آبستن را طلاق دهند، عدّه‌اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنیا آید، عدّه‌اش تمام می‌شود، ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، بنابراین اگر زن از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّه او به وضع حمل بچه‌اش تمام نمیشود.

مسأله ۲۵۳۳ ـ زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت کند، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عدّه نگهدارد، پس اگر حیض میبیند باید به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد و شوهر نکند، و یک‌بار حیض دیدن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کافی نیست، و اگر حیض نمیبیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید، و در صورتی که آبستن باشد عدّه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، اگرچه احتیاط مستحب آن است که به هرکدام از زائیدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است، عدّه نگهدارد.

مسأله ۲۵۳۴ ـ ابتدای عدّه طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‌شود، چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را طلاق داده‌اند، لازم نیست دوباره عدّه نگهدارد.رساله توضیح المسائل آیت الله سیستانی.

مطلب مرتبط:

غسل نفاس چگونه انجام میشود؟

اطاعت زن از شوهر چه حدی باید باشد؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE