loading...

راه های هیپنوتیزم در خواب از دیدگاه بزرگان این علم

راه های هیپنوتیزم در خواب از دیدگاه بزرگان این علم

راه های هیپنوتیزم در خواب از دیدگاه بزرگان این علم موضوع این مقاله است که میخواهیم بصورت مختصر و موردی و از دیدگاه چند تن از دانشمندان این عرصه برایتان بررسی نماییم . امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

راه های هیپنوتیزم در خواب
راه های هیپنوتیزم در خواب

کاملاً شبیه یاد گرفتن رانندگی است که حفظ کردن مطالب و دستورات کتاب و بدون استاد نمی‌توان رانندگی را یاد گرفت، معذالک در اینجا من شیوه چند شخـص از محققان بزرگ هیپنوتیزم را از کتاب «هیپنوتیزم مصور» نوشته ویلابلو، ترجمه ناصرالملوک شریف در اینجا می‌آورم، از هر یک به به شیوه های که در پایین گفته می‌شود می‌توانید در خواب کردن افـراد بهره گیری نمایید .

 

۱-  شیوه دکتر «ریشه» در هیپنوتیزم کردن:

راه های هیپنوتیزم در خواب
راه های هیپنوتیزم در خواب

دکتر «ریشه» جلوی «خوابرو» می‌نشست و در بیـن دو چشمش نگاه می‌کرد و با لحن ملایمی می‌گفت «وقتی من شما را می‌نگرم، پلک‌های شما سنگین می‌شوند، سنگین شدند … بسته شدند … چشم‌هایتان را ببندید». پـس دو دستش را بالای سر سوژه یا مریض می‌برد و بدون ارتباط از بالای سر سوژه تا سر معده چند پاس می‌داد ضمناً تلقین می کرد: بخواب …. بخواب ….. بخواب …..
بعد در بیخ گوشش می‌گفت، بسیار   عمیق بخواب.

 

۲-  شیوه دکتر «برنهایم»:

دکتر برنهایم شیوه خود را در کتاب خود به نام «معالجه از طریق تلقین» که در ۱۹۰۲ در نیویورک چاپ شده بیان می‌دارد، (این کتاب به فارسی ترجمه نشده(. برنهایم روبه روی «خوابرو» می نشست زانوان سوژه را در بیـن زانوان خود می‌گرفت، و  ثابت به چشم‌های سوژه نگاه می‌کرد، بعضـی اوقات پاس‌های ملایمی می‌داد، آن قدر نگاه می‌کرد(سایت هیپنوتیسم دات آی آر) تا چشم‌های سوژه آب بیفتد و  یا آغاز به بسته شدن نماید، در این هنگام آغاز به تلقین می‌کرد، می‌گفت آها! حالا چشم‌هایت می‌خواهند بسته شوند، خوابت گرفته، راحت بخواب. آن قدر تلقین می‌کرد تا سوژه به خواب برود و سپس  آغاز به معالجات ضـروری می‌نمود.

 

۳-  شیوه دکتر  «بوردویل»:

این دکتر در عملیات خود علاوه بر تسخیر  نگاه، شست‌های سوژه را در دست می‌گرفت، چنان چه احیاناً مریض یا سوژه او به خواب نمی‌رفت با دو دست به روی کره چشم مطابق شکل پایین کمی فشار می‌داد و تبقین می‌نمود تا خوابش سنگین شود.

 

۴- شیوه دکتر پیگمان:

دکتر پیگمان برای هیپنوتیزم کردن از وسایل فیزیکـی بهره گیری می‌کرد. به این ترتیب که به سوژه خود می‌گفت بایستد و سپس دستش را روی شانه چپ مریض می‌گذاشت و سپس در دست چپ خود شئ‌ای درخشان به فاصله دو تا ده سانتی‌متر از سر مریض نگاه می‌داشت و به مریضش دستور می‌داد به آن شئ درخشان نگاه نماید وقتی که پاهای مریض می‌لرزید دستش را به پشت او حائل می‌کرد که نیفتد سپس آغاز می‌کرد تا خوابش عمیق شود.

 

۵- شیوه ژرلن:

چنان چه بخواهید بر اساس شیوه «ژرلین» فردی را خواب نمایید می بایست به این ترتیب عمل نمایید. سوژه را پشت به روشنایی بنشانید و بگویید فکر نماید که می‌خوابد. در چشمانش نگاه نمایید و با آهنگ یک وزن، که بلند و کوتاه نشود بگویید سرت سنگین شده، آه، چه زود پلک‌هایت خم می شوند. پـس از بالای سر تا معده او را پاس دهید، پـس از پاس دادن دست راست را روی سر سوژه بگذارید و مثل تصویر پایین و مرتباً تلقین نمایید و کمی هم بر روی کره چشم سو ژه فشار دهید و او را در جای راحتی بخوابانید.

 

خب دوستان به پایان این مقاله رسیدیم، از توجه و همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و پیشنهاد میکنیم که بدون شناخت و اطلاعات کافی در زمینه هیپنوتیزم اقدام به انجام این روش ها نفرمایید . شاد و پیروز باشید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE