loading...

راه های جبران حق الناس به چه صورتی می باشد؟

راه های جبران حق الناس به چه صورتی می باشد؟

در این مطلب از سایت هوریس قصد داریم برای شما دوستان عزیز در مورد اینکه راه های جبران حق الناس به چه صورتی می باشد؟ توضیحاتی را آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را کسب نمایید. همچنین در این مطلب به موضوعاتی همچون جبران حق الناس غیبت,جبران حق الناس مادی,چگونه حق الناس مرده را جبران کنیم,ادای حق الناس,نمیدانم چقدر حق الناس دارم,جبران حق الناس غیر مالی,توبه از حق الناس,احکام حق الناس خواهیم پرداخت . در ادامه همراه ما باشید.

جبران حق الناس غیبت,جبران حق الناس مادی,چگونه حق الناس مرده را جبران کنیم,ادای حق الناس,نمیدانم چقدر حق الناس دارم,جبران حق الناس غیر مالی,توبه از حق الناس,احکام حق الناس

راه های جبران حق الناس به چه صورتی می باشد؟
راه های جبران حق الناس به چه صورتی می باشد؟

بیشتر بخوانید: چند اعجاز علمي در قرآن کدامند؟ + تحقیق در مورد اعجاز قران


سوال : بنده زیاد مبتـلا حق الناس شده ام ، چطور می توانم جبران کنم؟ لطفا راهنمایم نمایید .

جـواب اجمالی :
تمام انسان ها غير از معصومين د رمعرض ابتلاء به گناه قرار دارند و ممكن می باشد براثر عواملي چون شهوات نفساني ، محيط فاسد ، رفيق فاسد ، تربيت ناصحيح ، خانواده نامناسب ويا عوامل ديگر مرتكب گناه ومعصيت بشوند. ولي نبي رحمت ورسول مكرم اسلام به واسطه وحي اين نويد وبشارت را به امت مسلمان داده می باشد كه گنهكار چنان چه توبه نصوح وخالص بكند هرچند گناهش بزرگ باشد خداوند متعال مهربان رحمت ومغفرتش حاوی حال وی خواهد شد . درسوره مباركه زمر آيه ۵۲ مي فرمايد : قُل يا عبادِيَ الّذين أسرَقوا عَلي اَنفُسَهم لا تقنَطومن رحَمه الله انّ الله يغفر الذُنوب َ جميعاً انّهُ هو الغفور الرحيم. اي رسول ما به بندگان من كه زياده روي كردند ( ودر واقع با گناه ومعصيت به خود ستم كردند) بگو از رحمت خدا نااميد نشويد.
خداوند متعال تمام گناهان را مي آمرزد زيرا خداوند متعال بخشنده ومهربان می باشد ودر روايات ما يأس ونااميدي از رحمت خداوند متعال گناه كبيره قلمداد شده وهميشه انسان می بایست اين نكته را در ياد داشته باشد كه چنان چه از خداوند متعال فاصله گرفت وبه گناه ومعصيت ادامه داد عذاب دردناك الهي حاوی حال وی خواهد بود همانگونه كه قرآن مي فرمايد:
نبيّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنّ عَذابي هُوَالعَذاب الأليم . يارسول الله به بندگانم خبر بده كه من بسيار بخشنده ومهربانم وعذاب من هم بسيار دردناك می باشد.
ودر آيه ديگري مي فرمايد :ثٌمّ اِنّ ربّك للذين عَمِلُوالسُّوء بجهاله ثمّ تابوا مِن پـس ذلك وأصلحوا اٍنَّ رَبك من بعدها لغفور رحيم . سوره عظیم الشأن نحل آيه ۱۱۸
كساني كه از روي جهالت وناداني مرتكب گناه شدند آنگاه توبه كردند وخود را اصلاح كردند خداوند متعال گناهان آنان را مي آمرزد.
پس قدم اول دست برداشتن از گناه وتوبه كردن واقعي می باشد وقدم دوم جبران قبلی واصلاح آينده می باشد واگر حق الله به گردن انسان می باشد مثل اينكه نماز نخوانده ويا روزه نگرفته و۰۰۰ می بایست باآداب وشرائط اين دين الهي را از گردن خود بردارد ولي چنان چه حقوق بندگان خدا را پايمال كرده شرط پذيرفتن توبه از ناحيه خداوند متعال راضي كردن مالـک حق می باشد اگر حق مالي بوده ومالـک مال معیـن می باشد آن را به صاحبش برگرداند يا مصالحه كند واگر مالـک حق معلوم نيست آن را از طرف مالـک حق به فقير بدهد. واگر حق .آبرويي می باشد بايد به هر نحوي مي تواند مالـک حق را راضي كند ولي چنان چه گفتن به مالـک حق وطلب رضايت از وی سبب مفاسدي بشود وآبرويي برود وسبب كدورت و حقد وكينه بشود براي خودش استغفار وبراي مالـک حق طلب ثواب وانعام كند ودرهر صورت بين خود وخدا توبه حقيقي كند.


بیشتر بخوانید: نحوه صیغه دختر باکره چگونه است؟


جـواب تفصیلی:
۱- حق الناس را مي توان به دو گروه تقسيم كرد. حق الناس مالي و غير مالي. كسي كه حقي يا مالي را از ديگران ضايع كرده باشد، نخست می بایست از اين گناه بزرگ توبه كند ، و از خدا عذر خواهي نمايد. زيرا در درجه اول قانون خدا نا ديده گرفته شده، يعني اول حق الله ضايع شده، بعـد حق الناس. پـس از توبه و استغفار، جبران حق الناس واجب است، مالي باشد يا غير مالي.
۲- كودكاني كه به سن تكليف نرسيده اند و مميز نشده اند، چنان چه چه در برابر حق الله و حق الناس كه جنبه مالي نداشته باشد، به شیوه واجب تكليفي ندارند، ليكن در برابر حق الناس مالي تكليف دارند. می بایست از كساني كه مال آنان را تضييع، غصب يا سرقت كرده و يا بدون اجازه و رضايت شان تملک كرده، رضايت و حلاليت بطلبند، و يا عين آن مال – چنان چه موجود باشد- و يا مثل آن و يا قيمت آن مال را به صاحبانش بدهد.
نكته چهارم: چنان چه مالـک مال فوت كرده باشد، می بایست به ورثه وی رجوع نمايد، و از آن ها رضايت بگيرد و يا عين آن مال – چنان چه موجود باشد- و يا مثل آن و يا قيمت آن مال را به وارث بدهد.
ولي چنان چه مالـک را نمي‏شناسد از طرف وی به فقرا صدقه بدهد. بنا بر اين جـواب اين بخـش از سؤال كه اين پول ها كجا خرج مي گـردد و به چه كسي داده مي شود، فقط در صورتي كه صاحبان مال را نشناسد، و يا مي شناسد، ولي به هيچ وجه دسترسي به آنان ندارد، به عنوان رد مظالم به فقرا و نيازمندان داده مي شود.
۳- چنان چه كسب حلاليت و يا دادن مال به شیوه مستقيم موجـب تحقير و آبروريزي مي شود، مي تواند آن مبلغ را به گونه اي به مالـک يا ورثه اش برساند كه آنان متوجه نشوند. برای مثال به حساب بانكي آنان واريز كند، و يا مخفيانه درون صندوق يا جيب شان بگذارد، و يا درون پاكتي بگذارد همراه با نامه بدون نام و مشخصات در حياط منـزل شان و يا درون مغازه و ماشين شان بيندازد.
۴-  اگرمبلغ پول يا مال غصبي و يا سرقتي را نمي داند چقدر می باشد بايد آن مبلغي را كه حدس مي زند و مي داند با واریز آن قطعا ديگر بدهكار نخواهد بود، و به اصطلاح بريء الذمه مي شود، پرداخت نماید .
۵- چنان چه بدهکاری فعلاً قدرت مالي ندارد، هر زمان قدرت مالي پيدا كرد در اولين فرصت حق مردم را بدهد، و چنان چه تا پـایان عمرنتوانست، وصيت كند تا پـس از مرگش ورثه اش رضايت مالـک مال را جلب كنند.و چنان چه به هيچ وجه امكان جبران براي وی و ورثه اي نباشد،با توبه و استغفار و انجام اعمال خير مثل مطالعه نماز ، قرآن ، به ویژه اقوام و خويشان خود و هديه كردن ثواب آن به صاحبانش اميد می باشد كه خداوند متعال وی را ببخشد، و با فضل و كرم خود مالـک مال و حق را از وی راضي نمايد.
اما دربـاره سبزي هاي خودرويي كه از زمين كشاورزي مردم جمع آوري مي شود، آن سبزي ها قطعا به صاحبان آن زمين تعلق دارد، چنان چه چه خودرو باشند. بنا براين چنان چه مي دانيد كه آنان راضي می باشند ديگران يا شما آن سبزي ها را جمع آوري كنيد، اشكالي ندارد، ولی چنان چه مي دانيد يا شانس قوي مي دهيد كه صاحبش چنان چه بفهمد، راضي نيست، حرام مي باشد.

روش جبران حق الناس مالی

سوال : چنان چه حق الناسی بر گردن ما باشد می بایست به چه طریقی آن را جبران کنیم؟

جـواب : موقعی توانایی معادل حقّ وی را به دستش برساند، یا به شکلى با هم مصالحه کنند، و چنان چه این کار ممکن نمی بـاشد توسّط فـرد ثالث، یا توسـط حواله بانکى، یا توسّط پست برایش فرستادن نماید. و ضمنا اگـر به وی دسترسى ندارد به نیّتش به فقرا صدقه دهد.

در ادامه مطالبی برای مطالعه به شما توصیه می کنیم:

  1. دعای برای فروش ماشین در کوتاه ترین زمان + دعابرای زود فروختن ماشین
  2. باطل سحر با نمک طلسم نمک نحس  باطل كردن دعا و طلسم
  3. باطل السحر شيخ بهايي چیست؟
  4. چگونگی و کیفیت اقامه نماز شب

کلمات کلیدی مرتبط

  • جبران حق الناس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE