loading...

درمان وسواس فکری با قران + درمان وسواس فکری بدون دارو

درمان وسواس فکری با قرآن + درمان وسواس فکری بدون دارو

درمان وسواس فکری با قرآن
درمان وسواس فکری با قرآن

در این مطلب می خواهیم برای شما درمان وسواس فکری با قرآن را دز این زمینه توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. درمان وسواس فکری بدون دارو دعا برای رهایی از وسواس دعای رفع شک درمان وسواس با طب سنتی دعا برای رفع افکار پریشان دعایی مجرب برای وسواس درمان وسواس عملی ذکر برای رفع وسواس عملی

درمان وسواس فکری بدون دارو دعا برای رهایی از وسواس دعای رفع شک درمان وسواس با طب سنتی دعا برای رفع افکار پریشان دعایی مجرب برای وسواس درمان وسواس عملی ذکر برای رفع وسواس عملی

هم اکنون ، یکـی از اختلالات شایع روانپزشکی که بیشتر از ۵۰ میلـیون شخـص در همه دنیا به آن مبتلا می باشند ، اختلال وسواس می باشد. معنی وسواس در روان شناسی و روانپزشکی به فکر، کلمه یا تصویری اطلاق می گـردد که به رغم عزم انسان به هشیاری وی هجوم می آورد، سازمان روانی شخـص را تحت سیطره خود قرار می دهد و اضطراب گسترده ای را در وی بر می انگیزد و سرانجام این امر، انجام اعمال اجباری و بیهوده و فرو رفتن در اعماق افکار ناراحت کننده می باشد. ۱

از آنجایی که در تحولات علمی تازه ناظـر نزدیکـی هر چه بیش‌تر علم به مذهب هستیم و هم چنین با دقت به اینکه دین مقدس اسلام همیشه به تندرست جسم و روان انسان ارزش داده است، به این علـت ، رجوع به منابع دینی به خاص قرآن کریم به منظور بهره گیری از توصیه های ارزشمند آن پیرامون معرفت و بهبود مـوارد مختلف جسمی و روانی از جمله بیماری وسواس لازم و ضـروری به نظـر می رسد.

معنا و معنی وسوسه

در تبیین معنی وسوسه، راغب اصفهانی در مفردات آورده است که کلمه وسوسه به معنی خطور افکار زشت در دل است و اصل آن از وسواس می باشد. علامه طباطبائی نیز معتقد است که وسواس به معنای دعوت کردن به امری به آهستگی و پنهانی می باشد. ۲

با نگرشی پیرامون وسواس در قرآن کریم، معیـن می گـردد که تمام اشخـاص وسوسه پذیرند و آفت وسوسه خواهـد توانست بر جان تمام بنشیند. خداوند متعال متعال دراین باره در قرآن می فرماید: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ … »۳ ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس وی را می دانیم.

اقسام وسواس در قرآن

وسوسه در قرآن اساساً بیرون رفتن از مرز اعتدال تلقی می گـردد و به اشکال و اقسام مختلـف ایجاد می نماید. برخـی وقتها وسوسه در کارها اعتقادی ظاهر می گـردد و برخـی وقتها هم خود را در عبادات با اعمال غیر عبادی نشان می دهد. با نگرشی پیرامون وسواس در قرآن کریم، معیـن می گـردد که تمام اشخـاص وسوسه پذیرند و آفت وسوسه خواهـد توانست بر جان تمام بنشیند

وسوسه در اعتقادات (وسواس های فکری)

منظور از وسوسه در اعتقادات، تردیدها و پندارهایی است که در باورهای اعتقادی انسان تهیه می گـردد و چنان چه این پندارها قبول کرده و تقویت گردد، انسان را به سمت تباهی می کشاند. از آنجایی که شک و تردید گذرگاه خوب و توقف گاه بدی است، از این رو چنان چه با سلاح نیرومند علم و یقین نابود گـردد و در زدودن آن‌ها کنکاش شود، آسیب رسان نخواهد بود.

وسوسه در اعمال (وسواس های عملی)

وسوسه در اعمال به دو شکل وسوسه در اعمال عبادی و اعمال غیرعبادی ظاهر می شود . وسوسه در اعمال عبادی عبارت است از: وسوسه در نیت، وضو، غسل، نماز و … که این  وسوسه بسته به این که شخـص در کدام یک از این اعمال مستعد وسوسه باشد وارد می گـردد و با القاء وسوسه در هر یک از این مسائـل می تواند عبادات انسان را از محتوا و ارزش و ثوابی که برای آن در نظـر گرفته شده است، تهی سازد. پدید آمدن وسوسه در اعمال غیرعبادی نیز خیلی زیاد است و دامنگیر کسانی که متعهد به برنامه های مذهبی نیستند، نیز می شود . آنان که گرفتار وسوسه در اعمال غیر عبادی می شوند، پیوسته وقـت را با بازبینی های مکرر، شمارش های بی جا، تردیدها، تکرارها و معطل سازی های بی علـت سپری می کنند. با بازبینی آیات قرآن، به این نکته می‌توان پی برد که یک مسلمان واقعی هرگز گرفتار این بیماری نمی شود . خداوند متعال متعال در این باره در قرآن می فرماید: «یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ۴؛ یعنی: خداوند متعال برای شما راحتی خواسته است نه سختی.

علل ایجاد وسواس از نظر قرآن

در قرآن کریم از شیطان، نفس و مردم به عنوان سه علت اثر گذار در ایجاد وسوسه یاد شده می باشد.

۱- شیطان

آیات متعددی در قرآن به نقش شیطان در تهیه وسوسه در انسان ‌ها هم در حیطه اعتقادات (وسواس های فکری) و هم در حیطه اعمال (وسواس های عملی) اشاره کرده می باشد.

خداوند متعال متعال در این رابطه می فرماید: «شیطان موجودی است که پیوسته در دل مردم وسوسه می کند » ۵ «از گام های شیطان پیروی ننمایید »۶، «از زمینه های نفوذ شیطان در انسان ، شک و تردید است»۷ از «یوسف با دخالت شیطان، سختی ها و گرفتارهای های بیشتری کشید» ۸ و «بی شک شیطان ها به دوست ها خویش وحی می کنند تا با شما به جدال برخیزند»۹

۲- نفس

گاهی اوقات منشأ وسوسه، نفس انسان می باشد. در این رابطه، خداوند متعال متعال می فرماید: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ: ما انسان را آفریدی و وسوسه های نفس وی را می دانیم».

۳- مردم

سومین علت برانگیزنده وسوسه که در قرآن به آن اشاره شده مردم می باشد. فردی یا کسانی که با انسان برخورد می کنند و مثلاً با گفتارهای تردید آفرین و یا نوشته های وسوسه انگیز، یقین را از انسان ‌ها دور کرده و در آن‌ها، کشش‌ها و گرایش های نامعقول و نامشروع پدید می آورند.

در این رابطه، در قرآن آمده است: «… الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ …»۱۰؛ به خداوند متعال پناه می برم از شر آن که در سینه ها وسوسه می کند ، چه از جنس جن و چه از جنس مردم.

بهبود وسواس

ذکر بهبود ی

یکـی از راه هایی که قرآن برای کسب آرامش و دوری از وسواس مطرح کرده ، ذکر و یاد خدا است، خداوند متعال متعال در این باره می فرماید: «زمان وسوسه شیطان، خداوند متعال را بیاد آورید تا بصیرت یابید» ۱۱، «آگاه باشید که دل ها فقط با ذکر خداوند متعال آرامش می یابد»۱۲، «زمان وسوسه شیطان به خداوند متعال پناه ببر که وی شنوا و داناست» ۱۳،«بگو به پروردگار مردم، پناه می برم» ۱۴و «بگو به پروردگار سپیده صبح، پناه می برم» ۱۵، در این آیات، ذکر و یاد خداوند متعال به عنوان یک علت اثر گذار در پیش گیری و بهبود وسواس مطرح شده می باشد.

وسوسه در اعمال عبادی عبارت است از: وسوسه در نیت، وضو، غسل، نماز و … که این وسوسه بسته به این که شخـص در کدام یک از این اعمال مستعد وسوسه باشد وارد می گـردد و با القاء وسوسه در هر یک از این مسائـل می تواند عبادات انسان را از محتوا و ارزش و ثوابی که برای آن در نظـر گرفته شده است، تهی سازد

توکل بهبودی

اگر فردی در انجام کارها به خداوند متعال توکل نماید ، هیچ گاه دغدغه و اضطراب نخواهد داشت. از نظـر بهداشت روانی، ارزش توکل به میزانی است که می‌توان گفت وجود اضطراب ‌ها، دغدغه ها، دلواپسی‌ها و وسواس‌ها، تمام ناشی از نداشتن توکل به خداوند متعال متعال می باشد.

در این رابطه ، آیات ، متعددی در قرآن وجود دارد که از آن جمله است : «حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ » ۱۶؛ خداوند متعال ما را بس است و وی برترین حامی ماست، «أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ» ۱۷، کارم را به خدا واگذار نمودم، و «إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ »۱۸؛ شیطان، بر کسانی که ایمان دارند و به خدایشان توکل می کنند، تسلط ندارد.

بحث و سرانجام گیری

آنچه پیرامون وسواس و اهمیت آن در قرآن کریم مطرح شد، فقط خلاصه ی است از آنچه که در قرآن آمده می باشد. خداوند متعال متعال به علـت احاطه کامل به تمام ابعاد وجودی انسان ، معرفت عمیق و کامل از تحولات داخلی انسان دارد و توصیه های وی در قرآن نیز قابل دقت و مۆثر در حل معضلات روانی و اجتماعی انسان می باشد. نگرش در قرآن کریم، معیـن می سازد که تمام انسان ‌ها وسوسه پذیرند و آفت وسوسه خواهـد توانست همه را گرفتار نماید ولی انسان ‌ها می توانند با دقت و توکل بر خداوند، خود را از تزلزل‌ها رهایی بخشند و با تسلط بر ذهن و روان خویش به آرامش و اطمینان عمیق داخلی دست یابند.

مطلب مرتبط:

علائم و نشانه های طلسم,چگونه میتوان فهمید که انسان طلسم شده

علائم و نشانه های انسانی که چشم خورده و یا جن زده شده (توسط جن تسخیر روح شده)

کلمات کلیدی مرتبط

  • درمان وسواس بدون دارو
  • درمان وسواس
  • رفع وسواس و متافیزیک
  • دعای رفع وسوسه فکری
  • دعاهای ازقران برای درمان وسواس فکری
  • دعایی مجرب برای وسواس
  • دعایی برای درمان وسواس
  • درمان وسواس فکری با قران
  • وسواس فکری اعتقادات
  • درمان وسواس با دارو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE