loading...

تعبیر خواب آش + تعبیر خواب آش رشته + تعبیر خواب آش پشت پا

تعبیر خواب آش چیست؟

تعبیر خواب آش چیست؟
تعبیر خواب آش چیست؟

در این مطلب می خواهیم برای شما دوستان عزیز تعبیر خواب آش چیست؟ را برای شما در اینجا قرار بدیم شما می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراه کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. تعبیر خواب آش دوغ تعبیر خواب آش رشته ابن سیرین تعبیر خواب آش نذری ابن سیرین تعبیر خواب آش پختن مرده تعبیر خواب دیگ آش نذری تعبیر خواب هم زدن آش نذری تعبیر خواب آش کشک تعبیر خواب آش جو

تعبیر خواب آش دوغ تعبیر خواب آش رشته ابن سیرین تعبیر خواب آش نذری ابن سیرین تعبیر خواب آش پختن مرده تعبیر خواب دیگ آش نذری تعبیر خواب هم زدن آش نذری تعبیر خواب آش کشک تعبیر خواب آش جو

دیدن آش در خواب با دقت به مزه و مزه آن راه مشـخص تعبیر خواب معیـن می‌گردد. بطور مثال آش شور و یا ترش و یا تند می‌تواند تعابیر مختـلفی را در پی داشته باشد. چنان چه آش مزه بد و زننده‌ای نداشته باشد تعبیرش نعمت و روزی می باشد.

تعبیر خواب آش رشته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

رشته، رشته امید هست و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد ساخته می‌کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان تمام در خواب‌های ما خوب می باشند رشته نیز خوب می باشد. بطور سنتی ما شب‌های عید رشته پلو می‌خوریم و آش رشته درست می‌کنیم این کار از این اعتقاد ریشه گرفته یا تعبیر بر مبنای این سنت و اعتقاد استوار هست که رشته در خواب رشته امید هست و نعمت و برکت و دیدنش در خواب نیکو هست به هر حال که باشد. تنها چنان چه رشته را دور بریزید و تباه نمایید خوب نیست.

تعبیر خواب آش شوربا

مطیعی تهرانی می‌گوید:

شوربا نعمت و خاصیت و خیر و نیکـی می باشد. این تعبیر کامل شورباست ولی در غذاهایی مثل شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلـف و زیاد ساخته و پخته می‌شود مزه و مزه آن راه را مشـخص می‌کند. چنان چه در خواب تنها شوربا ببینیم خوب هست و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و ساخته کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد ولی چنان چه آن را بخوریم و بد مزه و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتی می باشد. بسیار کارها هست که ما به امید سود بردن انجام می‌دهیم یا اقدام می‌کنیم ولی در جریـان عمل با شکست رو به رو می‌شویم و ناراحتی نصیب ما می‌گردد. شوربای بد مزه و بدمزه چنین چیزی را در خواب می‌نمایاند. شوری و ترشی آن نیز این تعبیر را دارد.

تعبیر خواب آش سرکه

ابن سیرین می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی آش سرکه را با گوشت گوسفند و چیزهای خوب و عسل پخته‌ای، تعبیرش این هست که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت و جاه به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی آش سرکه را با گوشت گاو پخته‌ای عمر زیاد بدست می‌آوری و به وسیله بعضـی اشخـاص حکومتی به مال و اموالی خواهی رسید.
 • اگر ببینی آش سرکه را با گوشت پرنده پخته‌ای  به حد کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و حکومت به دست می‌آوری

تعبیر خواب آش نذری

اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی به شما رسد و چنان چه آش نذری بدهید به مقام می‌رسید.

تعبیر خواب پختن آش

پختن آش در خواب تعبیرش این هست که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن می بایست کوشش نمایید .

تعبیر خواب آش پشت پا

دیدن اینگونه رویاها به این معنی هست که شما هدفی دارید که با کوشش به آن هدف خواهید رسید.

مطلب مرتبط:

دانلود کتاب پیشگویی آینده (آشنایی با فنون پیشگویی)

هاله بینی چیست؟(قسمت چهارم)

کلمات کلیدی مرتبط

 • تعبیر خواب آش رشته
 • تعبیر دیگ اش رشته
 • تعبیر خواب دیگ آش نذری
 • تعبیر خواب اش رشته
 • تعبیر آش رشته
 • تعبیرخواب آش رشته
 • تعبیر خواب آش رشته ابن سیرین
 • تعبیرخواب اش رشته
 • تعبیر خواب هم زدن آش نذری
 • تعبیر خواب آش پشت پا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE