loading...

بیو گرافی مصطفی خامنه ای + فرزندان خامنه ای چه کاره اند

بیو گرافی مصطفی خامنه ای + فرزندان خامنه ای چه کاره اند

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد بیو گرافی مصطفی خامنه ای + فرزندان خامنه ای چه کاره اند توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. مصطفی خامنه ای ویکی پدیا – سید میثم خامنه ای – ﻣﺼﺘﻔﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ – بشری خامنه ای – مصطفی خامنه ای ویکی پدیا – هدی خامنه‌ای – بشری خامنه ای – ﻣﺼﺘﻔﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ – داماد های خامنه ای – مجتبی خامنه ای در لندن – عکس هدی خامنه ای – فرزندان خامنه ای چه کاره اند

مصطفی خامنه ای ویکی پدیا – سید میثم خامنه ای – ﻣﺼﺘﻔﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ – بشری خامنه ای – مصطفی خامنه ای ویکی پدیا – هدی خامنه‌ای – بشری خامنه ای – ﻣﺼﺘﻔﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ – داماد های خامنه ای – مجتبی خامنه ای در لندن – عکس هدی خامنه ای – فرزندان خامنه ای چه کاره اند

بیو گرافی مصطفی خامنه ای + فرزندان خامنه ای چه کاره اند
بیو گرافی مصطفی خامنه ای + فرزندان خامنه ای چه کاره اند

نخستين فرزند

در اين اوان همسـر ش باردار و نخستين فرزندشان در آستانه تولد بود. تمام چيز براي شنيدن صداي تندرست ي نوزاد فراهم بود، جز پول. چه می بایست مي كرد؟ تكيه اي جز ماهيانه آقاي ميلاني نداشت. وی هر ماه يكصد تومان كه ميان پاكتي جاي داده شده بود دريافت مي كرد، نه بيشتر. مقسم “بنده را پيدا مي كرد؛ كنار خيابان، و با لحن خيلي محترمانه مي گفت مـرد تشريف بياوريد اين كنار. پاكت ها را از جيبش درمي آورد و مي گشت؛ پاكتي را [كه نام من پشت آن نوشته شده بود] پيدا مي كرد و مي داد. اين نوع، تقسيم پول … محترمانه اي بود كه ديگران چنين تقسيمي نداشتند و آقاي ميلاني داشت.”

انديشيد به سراغ مقسم برود و مقوله را با وی كه همسايه مسکن پدري و دوست بود در ميان بگذارد؛ بگويد كه نخستين فرزندش در آستانه چشم گشودن به دنيا هست و امكان دارد هر آن پول ضـروری شود؛ درخواسـت كند شهريه اي كه قرار هست ده روز ديگر به دستش برسد، اينك بدهد؛ بخواهد شهريه يك ماه آينده را هم به آن بيفزايد تا تمام را براي شنيدن صداي قلب دوم همسـر ش پيش خور كند. مقسم پاسخي داد كه جنبه رسمي داشت تا عاطفي: شهريه اين ماه هنوز به دستم نرسيده می باشد. براي گرفتن شهريه ماه ديگر خودتان به آقاي ميلاني رجوع كنيد؛ چنان چه موافقت كرد، دستخط بدهد، شهريه آن ماه را هم خواهيد گرفت. “من از اين حرف ناراحت شدم و ديگر … به ايشان رجوع نكردم… [با خود گفتم] نه به آقاي ميلاني چيزي مي نويسم و نه شهريه را مي خواهم.” آقاي خامنه اي [احتمالاً] سراغ دادرس زميني خود را گرفت ؛ مادر. “يا شايد از يكي از دوست ها قرض گرفتم.” سيدمصطفي به دنيا آمد و صدايش گوش والدیـن را نواخت. چند روز بعد، وقتي مقسم براي تقديم شهريه به سراغ آقاي خامنه اي آمد، نگرفت. اصرار كرد، نگرفت. اين قهر مالي مدتي ادامه يافت.

مطالب مرتبط:

دومين مولود

مصطفي فقط مولود اين خانواده نبود . در سـال ۱۳۴۴ ش آقاي خامنه اي ترجمه كتاب المستقبل لهذاالدين اثر سيدقطب را هم به پايان رساند و آن را به زمين گذاشت. عنوان آن را چنين ترجمه كرد: آينده در قلمرو اسلام. او بيشتر ماه هاي سـال ۱۳۴۴ را در آسودگي از تعقيب شهرباني و ساواك گذراند. هر چند مكاتبات فراواني در نيمه دوم سـال ۴۳ براي يافتن وی و جمع آوري اطلاعات تازه از فعالی ت هايش ميان شعب مختلـف ساواك انجام گرفت، ولی نامه اي كه مديركل اداره سوم به رياست ساواك استان مركز در ارديبهشت سـال ۴۴ فرستاد و نوشت كه اداره دادرسي ارتش در مـورد نامبرده بالا به دلیـل فقد دليل كافي قرار منع پي گرد صادر و قطعيت آن اعلام گرديده است، سبب شد كه بي مزاحمت عوامل بيروني در كار ترجمه المستقبل لهذاالدين باشد. اين كتاب اتفاقي به دست وی رسيده بود. اما وی از رصد مأموران مشهد دور نبود. رفت و آمدها به مسکن آيت الله ميلاني، به واسطه مأمور مخفي مستقر در آن جا، به روز، ساعت و دقيقه گزارش مي شد. براي نمونه ركن ۲ لشكر خراسان در سوم فروردين ۴۴ در ميان تهيه فهرستي از آمد و شدها به مسکن آقاي ميلاني نوشت كه ساعت ۱۶٫۳۰ سيدمحمدعلي ميلاني [پسر آيت الله ميلاني] از منزل بیرون و به اتفاق خامنه اي به وسيله تاكسي به فرودگاه عزيمت کردند. خامنه اي با هواپيما به تهران رفت و سيدمحمدعلي به منزل مراجعت نمود.

يا در بيست و پنجم همين ماه ضمن اشاره به اين كه ساعت ۱۰:۴۰ سيدخامنه اي وارد و ساعت ۱۱:۴۰ بیرون گرديد. آمده هست كه ساعت ۲۱: ۰۰ روز جاري در مدرسه علميه نواب يك برگ اعلاميه تحت عنوان سومين بهار و به امضاء حوزه علميه قم به ديوار مشاهده و چند شخـص طلبه مشغول مطالعه آن بودند. اعلاميه مزبور به وسيله مأمورين از ديوار كنده شده … می باشد. در گزارش روز نوزدهم ارديبهشت نوشته شده كه “غلابیماری ا رئيس زاده اهل اراك در حالي كه يك كيف مشكي بزرگي به دست داشت به منزل ميلاني وارد و ساعت ۰۸: ۵۵ از منزل خارج، پياده به خيابان خسروي نو، كوچه نصرت الملك، منزل سيدخامنه اي رفت. پاسبان مأمور منزل ميلاني به اطلاعات شهرباني تلفن نمود. پـس از خروج از منزل مزبور جلو فلكه دقيقي [فلكه آب] كه سيدخامنه اي نيز همراهش بود، وسيله مأمورين شهرباني جلب و با ماشين سواري به شهرباني اعزام شد.

آقاي خامنه اي زماني ترجمه المستقبل لهذاالدين را همـه كرد كه سيدقطب زنداني بود، ولی افكارش از مرزهاي مصر گذر كرده، به بسياري از كشورهاي اسلامي رسيده بود. كدام ويژگي هاي فكري سيدقطب سبب شد كه يك روحاني ۲۶ ساله در شمال شرق ايران، دست به ترجمه انديشه هاي متفكر ي مصري بزند؟ اول اين كه سيدقطب از اسلامي دم مي زد كه سر و كارش با اجتماع و سياست بو د. وی به حاكميت سياسي اسلام اعتقاد داشت و آينده را در قلمرو آن مي ديد. وی جهان غرب و قلب تپنده آن، آمريكا را ديده بود و با شناختي كه از كشوره اي اسلامي داشت، مي دانست تيغه هاي آخته فرهنگ غرب، در حال فرود بر ريشه هاي اعتقادي مسلمانان می باشد. سيدقطب، ستيز با غرب راي كي از زمينه هاي ايجاد حكومت اسلامي برمي شمرد. اين جمله از اوست :”حيات غرب بدون شك هم لذيذتر هست و هم راحت تر، ولي از نظـر انسان يت بهتر، والاتر و گرامي تر نيست… در غرب هيچ قيدي نيست و اين را آزادي مي نامند… بله، آزادي است، ولی نه آزادي روح، بلكه آزادي بدن؛ آزادي حيوانيت، نه آزادي انسان يت.

سيدقطب همـان حد به ستيز با غرب مؤمن بود كه به مبارزه با كمونيسم اعتقاد داشت. وی فهميده بود كه روي خوش دنیا غرب به اسلام در حد مخالفتش با كمونيسم و جلوگيري از نفوذ آن در كشورهاي مسلمان می باشد. و نيز آنان اسلامي نمي خواهند كه »حكومت كند و اصولاً تحمل حكومت اسلامي را ندارند، چرا كه وقتي اسلام حكومت يافت، امتي ديگر تربيت و اي جاد مي كند و به ملت ها مي آموزد كه تهيه قدرت و قوه واجب هست و طرد و نفي استعمار فرض هست و كمونيست هم مثل استعمار آفتي هست و هر دو دشمن می باشند و تجاوزكار. سيدقطب هشدارهاي جدي نسبت به صهيونيسم داشت . هر كجا دعوتي عليه اخلاق انجام مي گرفت، هر جا جنگي عليه صلح رخ مي نمود، دست صهيونيسم را دخيل مي دانست و در نهايت جايي نوشت : شكي نيست علي رغم اين دشمني ها و كارشكني ها، آينده در قلمرو اسلام هست و ما اينك جهادي طولاني، سخت و پرتهدید داريم . اين جهاد براي نجات فطرت از لابه لاي انبوه ابرهاي تيره و پيروز ساختن آن بر تيرگي همی باشد. می بایست براي اين جهاد مجهز شويم و قواي زیاد آماده سازيم. تجهيزات ضـروری براي اين جهاد تنها يك چيز است: آشنايي كامل با حقايق اسلام و فراگرفتن دين در سطح عالی آن.

مطلب مرتبط:

فرزندان آیت الله سید علی خامنه ای چه کسانی هستند؟ + و شغل آنها چیست؟

حکم شوخی با نامحرم در فضای مجازی چیست؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE