loading...

به چه دلیلی من خواستگار ندارم

به چه دلیلی من خواستگار ندارم

به چه دلیلی من خواستگار ندارم
به چه دلیلی من خواستگار ندارم

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد اینکه به چه دلیلی من خواستگار ندارم توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. خوشگلم ولی خواستگار ندارم خواستگار نداشتن خواستگار میخوام چون زشتم خواستگار ندارم دختر بی خواستگار افزایش خواستگار خواستگار ندارم نی نی سایت دعا برای خواستگار

خوشگلم ولی خواستگار ندارم خواستگار نداشتن خواستگار میخوام چون زشتم خواستگار ندارم دختر بی خواستگار افزایش خواستگار خواستگار ندارم نی نی سایت دعا برای خواستگار

دختري هستم كه به درس مطالعه بسيار طرفدار بودم و اين علاقه مرا به درس و دانشگاه كشاند، ولی تاكنون كه ۲۵ سـال دارم هيچ خواستگاري نداشتم و حالا كه سرشار از احساسات پاك هستم و نياز به يك همدم دارم كه خلأ هاي روحي ام را پر كند اين موقعيت برايم پيش نمي آيد. گاهي با ديدن دختران فاميل كه از من كوچكترند و پیوندبه موقع كردند و داراي بچه هم می باشند ، آنقدر از خودم ناراحت مي شوم كه با خودم مي گويم كه با دارا بودن تمام امتيازهايي كه نسبت به آنان دارم، چرا من نبايد مثل آنها به موقع پیوندکنم و حاوی همسـر باشم. در اينكه تحصيلات باعث باز شدن فكر انسان مي گـردد و وی را از تاريكي به روشنايي مي برد شكي نيست، ولی نمي دانم چرا دختري كه تحصيلات بالا دارد می بایست محكوم به تنهايي باشد. با وجود تمام اميد هايي كه به خدا دارم گاهي تنهايي بر سرم سايه مي افكند و فكر مي كنم كه تا لحظه فـوت می بایست تنها باشم. شايد نکات ي را كه من به عنوان يك دختر بيان كردم در پسري هم وجود داشته باشد، ولی چرا می بایست اينگونه باشد؛ دختران و پسراني كه دوست دارند به عنوان همسـر كنار هم باشند و باعث آرامش روحي هم شوند، مثل تشنه اي می باشند كه آبي را به لبهايش برسانند و از وی دريغ كنند؟ انسان هرچند والدیـن و خواهر و برادر و دوست مهربان و دلسوز داشته باشد ولی هیچوقت جاي همسـر ی مهربان و خداجو را نمي گيرد! باوجود تمام اين مسايل به دليل نداشتن رابطه با پسري (به جز در مسايل درسي) اگرروزي برايم خواستگار آمد نمي دانم چطور برخورد كنم. خواهش مي كنم به خاطر خدا هم شده مرا مفصل راهنمايي كنيد (خواهش ميكنم از بيان پاسخي تكراري بپرهيزيد چرا كه من همـه سايت شما را هميشه مطالعه مي كنم). همين كه بدانم پـس از خدا كسي هست كه به احساساتم اهميت مي دهد بسيارشادمان مي شوم. با تشکر فراوان.

دانشجوي ارجمند از اينكه به ما اعتماد كرده و « پرسمان» را به عنوان مأخذ پاسخگويي به سؤالات خود برگزيديد، سپاسگزاريم.
نامه تان را با ظرافت خواندم. خرسندم كه درد دل خودتان را براي ما نوشته ايد. برون ريزي مسايل و مشـورت گرفتن از ديگران و اهل خبره و كارشناسان چنان چه هيچ تأثير و نتيجه اي نداشته باشد حداقل مي تواند سبب تخليه هيجانات باشد كه روانشناسان آن را مفيد و سودبخش مي دانند.
در قسمتي از نامه تان گفته ايد «خواهش مي كنم از بيان پاسخي تكراري بپرهيزيد چرا كه من همـه سايت شما را هميشه مطالعه مي كنم»؛ اكنون اجازه بدهيد از شما بپرسم چقدر از مطالب و راهكارهايي كه در سايت پرسمان به آنان به عنوان موانع پیوندو نداشتن خواستگار توضيح داده شده هست را عمل كرده ايد. بگذاريد مثالي برايتان بزنم: فرض كنيد كسي سرما بخورد، به پزشك رجوع كند ولی ورژن دكتر را گوشه جيبش بگذارد. آيا خوب مي شود؟ مطمئنا نه!!!
خواهر گرامي شما علم و آگاهي دربـاره علل نداشتن خواستگار را با مطالعه مقاله ها و سوال و پاسخهاي موجود در سايت پيدا كرده ايد ، ولی راهكارها را به كار نگرفته ايد! درست مثل همـان نسخه!
پس می بایست دست بكار شويد. از همين الان تصميم بگيريد و مطالب زير را ( هر چند به نظـر تان تكراري بيايد) با ظرافت بخوانيد و سعي كنيد آنان را در زندگيتان بكار بگيريد.
قبل از پرداختن به مقوله اصلي شما يعني دلايل خواستگار نداشتن تذكر چند نكته ضروري می باشد.
خواهر گرامي؛ دغدغه شما براي پیونددر سنين جواني، امري طبيعي است؛ زيرا پیونديكي از مـوارد اساسي زندگي هست كه در دوره جواني اتفاق مي‏افتد ولی اهميت اين مسئله نبايد سبب نگراني شديد شده و زندگي شما را مختل سازد. نگران اين كه چرا تا به حال موفق به پیوندنشده ايد ،نباشيد چرا كه:
۱٫ نداشتن خواستگار يكي از مشكلات رايج در ميان دختران امروزي می باشد. اين مشكل بسيار فراگير شده و اختصاصي به شما ندارد. با دقت به شرايط موجود، نداشتن حتى يك خواستگار چيز بعيدي به نظـر نمي‌رسد، چرا كه تمام ما در پيرامون خود ناظـر دخترهاي بسيار شايسته‌اي هستيم كه به هر دليلي حتى يك خواستگار نداشته‌اند.
۲٫ هم اکنون سن پیونددر اجتماع ما بالا رفته هست و طبيعتاً دخترها هم ديرتر پیوندمي كنند. الآن مثل قديم نيست كه دختري كه مثلاً به سن ۲۰ سالگي رسيده ديگر اميدي به پیوندو يافتن همسـر نداشته باشد. هم اکنون ميانگين سن پیونددر دختران حدود ۲۴ سـال است كه شما فاصله چنداني با ميانگين نداريد. قبلی ازآن هم اکنون امتيازات فراواني از جمله تحصيلات دانشگاهي، اعتقاد ديني سالم و … داريد كه بسياري از دختران ندارند.
۳٫ شايد در سنين پايين تر موقعيت هاي بهتري براي پیوندفراهم گـردد اما خداوند متعال مناسـب تر مي داند صلاح هر فردي در پیونددر چه سني می باشد. بى‏ترديد خداوندى كه شما را آفريده ، كفو و همسـر مناسب و متناسب با شما را نيز در نظـر گرفته هست و به موقع وی را روانه‏ منزل شما خواهد كرد ،به گونه اي كه هيچ چيزى نخواهد توانست مانع ايجاد پيوند و پیوندشما شود.

و ولی نداشتن خواستگار و علل آن:

متاسفانه در اجتماع ما قانون نانوشته اي در ميان مردم باب شده كه خوبي دختر را مي توان از تعداد خواستگارانش فهميد. يعني هر دختري كه تعداد خواستگارانش زياد باشد معلوم مي گـردد كه دختر خوبيست و اصل و نسب دار هست اما چنان چه دختري در وقـت متعارف اجتماع پیوندنكند يا خواستگار زيادي نداشته باشد اين طور تعبير مي گـردد كه قطعا مشكلي دارد كه كسي سراغش نمي رود!
آن زمان هست كه دختران و خانواده هايشان روز به روز نا اميدتر، نگران تر و دستپاچه تر مي شوند و اعتماد به نفس خود را در زمينه پیونداز دست مي دهند.
اغلب ً اشخـاص در رو به روی اين مساله (نداشتن خواستگار) به دو نحو برخورد مي كنند. برخي با آن كنار آمده و منتظر فراهم شدن شرايط خوب مي شوند ولي برخي ديگر مدام در کوشش ند تا از طرق مختلفي چون برقراري آشنايي هاي نادرست، دعانويسي و… خود را از اين مهلكه نجات دهند.
اما به واقع دلیـل اصلي نداشتن خواستگار چيست؟ بطور كلي علل و عوامل نداشتن خواستگار را مي توان در دو دسته تقسيم كرد:
۱) عوامل فردي: عللي كه خود شخـص باعث ايجاد آنان شده می باشد.
۲) عوامل بيروني: عللي كه عامل ايجاد آن ها خود شخـص نبوده می باشد.

طبيعي هست كه چنان چه مانعي بر سر راه شما وجود دارد ابتدا می بایست سعي كنيد آن را برطرف نماييد. ( از آنجا كه ما دربـاره بسياري از مسايل زندگي شما اطلاعي نداريم مطالب زير را بيان مي كنيم و اين خود شما هستيد كه می بایست با ظرافت در اين مطالب و بررسي وضعيت خود جـواب مناسب را بيابيد).

۱) عوامل فردي

– گاهي دختر دچار ارور يا انحراف اجتماعي، اخلاقي و… شده و يا يك صفت اخلاقي ناپسند دارد كه همـه اهل محل آن را مي دانند. اين امر از سويي باعث سلب اعتماد مردم محل و از سوي ديگر باعث مردود شدن وي در تحقيقات محلي اشخـاص غريبه مي شود. به همين دليل كسي به خواستگاري ايشان نمي رود كه اما می بایست تا حدودي در اين رابطه به مردم حق داد. فقط راه رهايي از اين مشكل توبه حقيقي دختر به درگاه خداوند متعال و یاری خواستن از وی براي تغيير و اصلاح می باشد. چنان چه فرد واقعاً توبه كرده و درستكار شود، مردم با ديدن رفتار تغيير يافته اش، به مرور وقـت دوباره به وي اعتماد مي كنند.
– گاه برخي از دختر خانـم ها به علل مختلفي چون خجالتي بودن، كمرويي، درونگرايي و… از حاضر شدن در جمع هاي خانوادگي يا دوست ها سر باز مي زنند و به قولي انزواجو مي شوند. در اين حالت نيز اولاً به دليل اين مشكل شخصيتي شان و ثانياً به خاطر ديده نشدن بوسیـله واسطه ها دچار تاخير در پیوندمي شوند. راه چاره اين مشكل، گسترش روابط اجتماعي دختر و خانواده وی می باشد. در چنين نکات ي پيشنهاد مي گـردد چنين دختراني با حفظ عفت و رعايت ضوابط اخلاقي و شرعي در مکامل و محافل زنانه نظير روضه هاي خانگي، مراسم هيأت هاي مذهبي و … حضور يابند تا زمينه آشنايي مادران نيازمند عروس و يا واسطه ها با چنين دختري مهيّا گردد.
همچنين شركت در جمع هاي جديد به شما فرصت ديده شدن مي دهد و در محيط هاي جديد مي توانيد عقايد خود، شخصيت و ظرفيت اداره يك زندگي را به ديگران نشان دهيد.
به عبارتي، پختگي شما تا زماني كه پشت پرده باشد، كسي را به سوي شما جلب نمي كند. شما می بایست در محيط هاي اجتماعي سالم رفت و آمد داشته باشيد و قابليت هاي خود را نشان دهيد. قطعا منظورمان را از قابليت متوجه مي شويد. يعني آن چه كه احترام ديگران را نسبت به شما برمي انگيزد و نشان مي دهد شما يك سر و گردن از ديگر دختران بالاتريد و آمادگي يك زندگي واقعي را داريد.
– مشكل ديگر برخي از دختران ايراد گرفتن هاي زياد از خواستگاران می باشد. اما هيچ دختري در خودآگاهش خود را يك انسان سخت گير نمي داند. پاي حرف بيشتر اين دخترها كه بنشينيد مي شنويد: «مگر من چه توقعي دارم؟ من كه مسکن و ويلا و مهريه و شيربها نخواستم. همين قدر كه پسري آقـا زندگي باشد براي من كافي است»
اما خيلي از همين دختران پاي گزینش كه مي رسد، دچار وسواس هاي بيهوده مي شوند: «نكند تك پسر بودنش باعث لوس شدن وی شده باشد؟ نكند پرجمعيت بودن خانواده وی بعدها برايم مشكل تراشي كند؟ اين خواستگار را نمي پسندم چون چاق می باشد. .. اين يكي پدرش را از دست داده و می بایست سرپرست خانواده خودش هم باشد … مگر مي گـردد با پسري كه دانشجو هست پیوندكرد؟ و…» همين وسواس هايي كه به نظـر خيلي از خانواده ها منطقي به نظـر مي رسد، باعث بالا رفتن سن دخترها و در نهايت نبود خواستگار مي شود.

۲) عوامل بيروني

– ولی تمام انتقادها به دختر خانـم ها مرتبط نمي شود. خيلي زمان ها اين پسران و خانواده آنان می باشند كه اين مشكلات را دامن مي زنند. برای مثال با عرض تاسف يكي از مهمترين ملاك هاي گزینش همسـر در اين روزها چه از سوي پسر و چه از سوي خانواده وی داشتن زيبايي بسيار دختر می باشد. يك دختر تمام چيز همـه دختري هست كه زيبا، خوش ظاهر، مقيد باشد و خانواده داري وی با تمكن مالي خانواده تعبير مي شود. همين امر باعث شده كه دختراني كه از زيبايي كمتري برخوردارند يا متمكن نيستند با مشكل نداشتن خواستگار مواجه باشند.
– گاهي مشاهده مي گـردد كه برخي از دخترها به دليل وجود نقص عضو يا مشكل جسمي با اين مشكل درگير مي شوند كه يقيناً اين امر نوعي آزمايش از جانب خداوند متعال براي محك شخـص مي باشد. اما اشخـاص اين دو دسته مي توانند با گسترش استعدادها و توانمندي هاي خود در زمينه هاي گوناگـون علمي، هنري و… نواقص خود را جبران و توانمندي هايشان را به رخ ديگران بكشانند.
– مشكل ديگر برخي از دخترهاي جوان بزهکاری و شرايط نامساعد اخلاقي پدر، مادر، برادر و ديگر اشخـاص خانواده شان می باشد. والدين می بایست بدانند كه خطـا هر يك از اعضا و بدنامي خانواده ابتدا به پاي جوانان در شرف پیوندآن خانواده به زمینه دخترهايشان نوشته مي شود. به همين دليل می بایست تمام سعي خود را براي اجتناب خود و اعضاي خانواده از مشكلات اجتماعي و اخلاقي بكنند.
– نداشتن هم كفو و همتا معضل ديگر برخي از دختران می باشد. مثلاً دختري تحصيل كرده كه در محيطي كوچك و روستايي زندگي مي كند و همتايي برايش وجود ندارد. در چنين نکات ي يكي از راهكارها هجرت و نقل مكان كل خانواده به محله و يا شهر بزرگتر و يا ميهمـان شدن خود دختر( موقعی نبودن مانع و با رعايت ضوابط اخلاقي و شرعي) در منزل يكي از محارم در شهري بزرگتر می باشد.
– گاه ديده مي گـردد كه خانواده اي محترم در محله اي بدنام و يا مشهـور به فساد زندگي مي كنند. يقيناً دختر اين خانواده با مشكل نبود خواستگار مواجه مي شود. زيرا هر كسي كه نیت پیوندبا وي را داشته باشد ابتدا وارد محله مي گـردد تا از همسايه ها تحقيق كند و چنان چه ببيند كه محل سكونت دختر در محله اي بدنام مي باشد گمان مي كند كه خانواده يا خود دختر نيز مشكل دارند. راهكار مواجهه با اين مشكل ترك محل می باشد. هجرت حركتي مقدسي هست كه شايد يكي از مصاديقش همين جا باشد.
– فرهنگ هاي خطـا و كوته نظـر انه، عامل بيروني ديگري هست در ايجاد نبود خواستگار براي برخي از دختران. فرهنگ هايي چون «دختر كوچك پیوندكرده و دختر بزرگتر مانده. قطعا ايراد و اشكالي دارد كه كسي دختر اول را نگرفته می باشد. »، «سطح مالي پايين خانواده دختر و نداشتن تامين جهيزيه از طرف آنها» و… تمام و تمام فرهنگ هاي غلطي می باشند كه متاسفانه مثل قارچ هاي سمي در اجتماع ما پیشرفت يافته اند و كسي به بيهودگي شان نمي انديشد.
حال چه كنيم؟ در شرايط كنوني چه كار می بایست كرد؟ دختر خانمي كه خواستگار ندارد چطور مي تواند اين آرامش فكري را داشته باشد؟ آيا مي توان جايگزيني براي نيازهاي ارضاء نشده معرفي كرد؟ آيا مي توان اين نيازها را مهار كرد؟
انشاءالله دقت و عمل به نكات زير بسياري از مشكلات شما را حل خواهد كرد :
۱٫ شما فقط فردى نيستيد كه با اين مساله مواجه هستيد؛ از این رو آن را به عنوان يك مساله ببينيد نه يك معضل و مشكل لاينحل.
۲٫ زود پیوند‏كردن نشانه موفقيت در امر پیوندو تأمين خوشبختى و سعادت هميشگى نيست. با كمى دقت و تفحص در بين همسايگان، فاميل و ديگران، مشاهده مي كنيد كه فرآيند خواستگارى و ازدواج، اغلب ً يك فرآيند طولانى مدت و نيازمند وقـت و دقت كافى می باشد. چه بسا همين تأخير، معرفت و آگاهى‏تان را از موضوعات و معيارهاى پیوندبيشتر و عميق‏تر كند و موفقيت در اين امر با ارزش و حياتى را چندين مساوی كند كه در نتيجه به صلاح شما خواهد بود.
۳٫ پیوندتمام زندگي نيست ، بلكه فقط يك پـس از ابعاد زندگي می باشد. بـعد تا زماني كه شرايط پیوندبرايتان فراهم نشده، از فرصت بهره گیری كنيد و در ساير ابعاد مثل تحصيل در مقاطع بالاتر و … بكوشيد.
۴٫ از منفي بافي و افكار منفي می بایست اجتناب شود. چنان چه مي خواهيد سالم بمانيد و جواني خود را حفظ كنيد ناراحتي و افكار مزاحم را از خود دور كنيد و بدانيد كه آنچه باعث ناراحتي و مشكل مي گـردد افكار منفي و نوع ديد ما به دنيا و وقايع می باشد. در بسياري مسائـل ما از يك حادثه طبيعي، برداشتي داريم كه كاملا گوناگـون با واقعيت آن می باشد. سعي كنيد بدبيني را كنار بگذاريد و به دنيا با عينك خوشبيني نگاه كنيد اجازه ندهيد افكار منفي بر شما پيروز شود، آرامش را در زندگي به خودتان هديه دهيد.
۵٫ طرز برخورد با خانواده و دوست ها : رفتار مناسب ، با ادب و احترام و به دور از شوخي زياد و جلف بودن مي تواند براي يك خانـم مناسب باشد و نظـر يك مـرد را جلب كند. طرز برخورد در اجتماع نيز در اين باره اثر گذار است، بعضي خانـم ها ممكن هست فكر كنند، برخورد مناسب در مواجهه با يك آقاي نامحرم، اخم كردن و بدخلقي هست ولي اين درست نيست، ما نبايد با رفتار محرك، ديگران را تحريك كنيم، ولي اخم كردن و بدخلقي هم مناسب نيست.
۶٫ كم كردن توقعات: يكي از موانع با ارزش پيش روي پیوندجوانان توقعات بالا مي باشد كه با كم كردن اين توقعات و بيان اين مساله در موقعيت هاي مناسب مي توانند زمينه پیوندرا ايجاد كنند. همچنين يكي از نکات ي كه مي تواند مانع پیوندباشد و مـرد را از اقدام به خواستگاري منصرف سازد موقعيت اقتصادي خوب خانواده خانـم هست يعني مـرد اين جرات را ندارد كه اقدام به پیوندكند، كه بيان كردن اين مساله در جمع دوست ها و بستگان كه انتظارات من براي پیوندبالا نيست مي تواند راه حل مناسبي براي آن باشد.
۷٫ افزايش مهارتها: کوشش بيشتر و روزافزون براي شكوفايي استعدادها و توانايي‌هاي خود و يادگيري فنون و هنرهاي مختلـف و پر كردن اوقات فراغت داشته باشيد. دختراني كه شايستگي هاي ضـروری در زمينه هاي اخلاقي، اجتماعي، مهارت هاي زندگي و امتيازات ويژه ديگر در اجتماع كسب مي كنند، نسبت به ديگر دختران خواهان بيشتري دارند.
۸٫ نيكو كردن اخلاق حسنه و خوش برخورد بودن: در محيط اطراف به زمینه در مسکن سعي كنيد با كمال متانت و گذشت و فداکاری رفتار كنيد.
۹٫ صبور و بردبار بودن: چرا كه صبر و شكيبايي كليد معنويات و گشايش‌هاي نعمت‌ها و الطاف الهي می باشد.
۱۰٫ توجّه به ضعف‌ها و خصلت‌هاي ناپسند خود و از میـان بردن آنها: چه بسا به دليل وجود يك صفت بد يا يك رذيله اخلاقي و رفتاري در ما، خداوند متعال نعمتي و يا لطفي را از ما دور كند.
۱۱٫ دقت نكردن به حرف و حديث هاي مردم و برخورد كردن با آنان به شیوه سعه صدر و گذشت از آنان با كمال بزرگواري.
۱۲٫ حضور در جمع ها با شركت كردن در مجالس مذهبي- فرهنگي- هنري و … و نشان دادن توانمندي هاي و كمالات روحي و اخلاقي خود.
۱۳٫ دقت به اين مطلب كه دنيا به پـایان نرسيده و اساساً هدف اصلي و نهايي زندگي كه پیوندكردن نيست. با پیوندنكردن نيز مي توان به آن اهداف متعالی دست يافت.
۱۴٫ براي تعجيل در پیوندبه حضرات ائمه اطهار عليهم السلام بويژه امام جواد عليه السلام متوسل شويد.
۱۵٫ آيه «رَبّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّياتِنا قُرّةَ أَعْينٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتّقينَ إِمامًا»(سوره فرقان آيه ۷۴) را زياد بخوانيد.
۱۶٫ در مهماني هاي خانوادگي و مراسم مختلـف در ميان سخنان خود به شیوه غير مستقيم نسبت به پیوندبا جوان پاك و متديني ابراز علاقه كنيد.
۱۷٫ يك شانس را هم نبايد نديده گرفت و آن اينكه شايد خواستگاراني براي شما آمده يا مي آيد ولی چون در حال تحصيل هستيد والدينتان چيزي دربـاره آنان به شما نمي گويند و يا اينكه آنان داراي معيارهاي ضـروری نيستند از این رو والدينتان ترجيح مي دهند صحبتي دربـاره آنان نكنند تا شما با فكري آسوده به تحصيلتان بپردازيد. از این رو بدون خجالت با والدينتان در اين مورد حرف كنيد و تمايلتان به پیوندرا به اطلاع آنان برسانيد. چنان چه حرف رودررو با آنان برايتان سخت است با فـرد ديگري از خانواده يا بستگان كه راحت تريد حرف كنيد تا نظـر شما را به اطلاع والدينتان برساند.

و حرف پـایان اين كه:

توجه به امتحانات و آزمايش هاي الهي داشته باشيم كه مبادا با بي صبري، ثواب خود را از دست داده و مشكلات را بيشتر نماييم. ضمن اينكه خداوند متعال متعال كساني را كه به هر جهت اسباب و امكانات ازدواجشان فراهم نشده و نتوانسته‌اند پیوندكنند، دستور داده كه تقوي و پاكدامني پيشه كنند تا خداوند متعال از فضل خود آنان را بي‌نياز گرداند. «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّي يُغْنِيَهُم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ»[ نور/۳۳٫]. بـعد آنچه كه در زندگي در درجه اول اهميّت دارد، بندگي و اطاعت خداوند متعال و حفظ پاكدامني و عفّت می باشد.
خواهر محترم، در پايان شاخه گلي از گلستان نبوي پيش كش شما مي كنيم: پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) فرمودند: «آنچه از دنيا نصيب تو باشد، چنان چه ناتوان هم باشى، به تو مى رسد و آنچه به زيان تو باشد، به زور نمى توانى آن را از خود دور كنى. هركس به آنچه از دستش رفته اميد نداشته باشد، آسوده هست و هر كس به آنچه خداوند متعال روزى اش كرده، خرسند باشد، شادمان مى گـردد ».
خواهر گرامي به ياد داشته باشيد كه باد با شمع هاي خاموش کاری ندارد، چنان چه بر تو سخت مي گذرد بدان كه روشني.
تو شاهكار خالقي تحقير را باور مكن
بر روي بوم زندگي هر چيز ميخواهي بكش
زيبا و زشتش پاي توست، تقدير را باور مكن
تصوير چنان چه زيبا نبود نقاش خوبي نيستي
از نو مجـدد رسم كن، تصوير را باور مكن
خالق تو را شاد آفريد، آزاد آزاد آفريد
پرواز كن تا آرزو، زنجير را باور مكن
موفق باشيد .چشم به راه مكاتبات بعدي شما هستيم.

مطلب مرتبط:

خواص سوره یس + خواص سوره یاسین برای ازدواج

فال ازدواج با اسم دو طرف + فال ازدواج با تاریخ تولد

کلمات کلیدی مرتبط

  • کیست تخمدان نی نی سایت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE