loading...

انرژی های کائنات و ماورای طبیعت و قدرت شفابخش این انرژی های طبیعی در جسم و ذهن انسان

در این پست از سایت hooris.ir انرژی های کائنات و ماورای طبیعت و قدرت شفابخش این انرژی های طبیعی در جسم و ذهن انسان را برای شما عزیزان و علاقه مندان قرار دادیم . اطلاعات و مطالبی کامل و جامع درباره انرژی های کائنات و ماورالطبیعه و قدرت فوق العاده بالای آنها در شفا و درمان هر نوع بیماری و مریضی …

انرژی های کائنات و ماورای طبیعت و قدرت شفابخش این انرژی های طبیعی در جسم و ذهن انسان
انرژی های کائنات و ماورای طبیعت و قدرت شفابخش این انرژی های طبیعی در جسم و ذهن انسان

انرژی های کائنات و ماورای طبیعت و قدرت شفابخش این انرژی های طبیعی در جسم و ذهن انسان,انرژی های ماورای طبیعی,انرژی های ماورالطبیعه جهان,انرژی های شفابخش ماورای طبیعی,انرژهای شفابخش کائنات و ماورالطبیعه,درمان بیماری ها و مریضی با انرژی های ماورالطبیعه,قدرت شفابخش انرژی های کائنات و ماورای طبیعی

انرژی های کائنات و ماورای طبیعت و قدرت شفابخش این انرژی های طبیعی در جسم و ذهن انسان

شفا فوری اتفاق می افتد هر گاه بگذارید اتفاق بیفتد.

بیماری حاصل انسدادی است که به طور ناخودآگاه در مسیر فرایندهای خود و در مسیر انرژی های کائنات ایجاد می کنید .

هر گاه با انرژی کائنات مرتبط باشید ، به طور غریزی خواهید فهمید که چگونه با آن هماهنگ شده و از ناخوشی و بیماری به دور باشید، هرگاه با مراقبت و محافظت و نگرانی بی مورد مانع در روند یکی شدن با کائنات تغییر ایجاد کنید ، ناگریز ارتباط خود را با این منبع انرژی شفابخش قطع می کنید ، که سبب نابسامانی های جسمی و ذهنی در زندگی شما شده ،‌و نیز موانعی را بر سر راه روابط و هدفهای شما ایجاد می کند.

 

از زمانهای قدیم ، در ما نگران تمامی تمدن ها ،‌ سطح نیرومند انرژی را که در دسترس ما می باشد ، شناخته و چگونگی گرفتن و استفاده از آنها را از طریق راهکارهای گوناگون شفا آموخته اند . امروزه ما باز هم شاهد ضرورت درمان انرژی یابی در طب می باشیم از طب سوزنی گرفته تا ریکی درمانی ، مردم در انتظار راهکارهایی جدید هستند تا از طریق آنها بتوانند به شفای خویشتن نایل گردند .

 

 

انرژی چیست ؟ همه چیز زندگی انرژی است افکار شما ، عواطف شما ، بدن شما ،‌ روابط شما و تمامی محیط های درونی و بیرونی شما . زندگی خود ریشه در نیروی خلاق کائنات دارد که از انرژی های موجود تشکیل شده است . انرژی را اساسا می توان به این گونه موضوعات طبقه بندی کرد : انرژی پنهانی ، انرژی عالم کبیر و انرژی عالم صغیر . اولین آنها انرژی پنهانی است.‌ تفاوت بین بدن زنده و مرده، در بودن حوزه انرژی پنهانی است که بدن زنده را احاطه کرده است . مهم ترین قسمت انرژی پنهانی آن است که از خود بدن فیزیکی ساطع می گردد و با الگوئی دایره وار یا موجی شکل حرکت کرده و طپش بیرونی و درونی دارد . هفت نمود دیگر از انرژی پنهانی را می تون ارائه داد:

 

 

 . ۱ نصف النهارهای مربوط به نقاط طب سوزنی

 

 

 ۲٫ بدن الکتریکی الکترومغناطیسی (محل استقرار چاکراها )

 

 

 ۳٫ بدن ستاره ای / عاطفی

 

 

 ۴٫ بدن ذهنی ( محل آگاهی مجرد و تفکر عینی ، قلمرو و شکل ها )

 

 

 ۵٫ بدن فرعی (محل استقرار روح )

 

 

 ۶٫ سه سطح چاکراها که بر بدن های اتریک ستاره ای و ذهنی تاثیر می گذارند .

 

 

 ۷٫ ارتباط بین بدن فرعی و انرژی های معنوی بالاتر .

 

 

 دومین مقوله عبارت از انرژی بدن بزرگتر می باشد که از کائنات ساطع می گردد . این انرژی ها برای شما این امکان را فراهم می سازند که به سطحی از خلاقیت دست پیدا کنید که نمی دانستید آنرا دارا هستید ، و هر گاه به گونه ای صحیح با آنها مرتبط باشید به شما احساس نیرومندی می دهد . حوزه انرژی بدن بزرگتر دارای پنج سطح می باشد که عبارتند از :

 

 

 ۱٫ انرژی جهانی (انرژی هاله زمین )

 

 

 ۲٫ انرژی کیهانی (انرژی که در خارج از حوزه هاله زمین قرار دارد )

 

 

 ۳٫ انرژی خلاق (انرژی ماوراء کیهانی و کیهانی که برای ما پاسخ و راه حل فراهم میسازد )

 

 

 ۴٫ انرژی خلاق ) انرژی منبع آفرینش که باعث می شود ، احساس آزادی و امنیت کنیم ،‌ به معنا و هدف زندگی ما وضوح و روشنایی می بخشد .)

 

 

 ۵٫ انرژی هوش خلاق (حاصل ترکیب انرژی خالق و انرژی فکر خلاق می باشد )

 

 

این انرژی ها بدون اینکه تلاش آگاهانه ای از آنها داشته باشیم جاری میگردند . ما از طریق افکار ، اعتقادات ،‌ عواطف و اعمال خود ،‌ موانعی را در مسیر آنها ایجاد میکنیم؛ این موانع را بایستی ریشه یابی و برطرف نماییم تا انرژی های مفید و برتر بتوانند ظهور یابند .

 

 

 و بالاخره انرژی های بدن کوچک تر نیز وجود دارند ،‌ سطوح فرعی انرژی که حوزه انرژی یابی بدن فیزیکی را تقویت می کنند ، این سطوح شامل سطوح سلولی ، مولکولی ، اتمی ، جزء‌ اتمی و حوزه هسته ای کوانتومی می باشد . هر سلول و نیز اتم ها و هسته اتم های آن با منابع انرژیائی دیگری مرتبط هستند که از تمامی سطوح هستی دور بدن شما میگردند . درمانگران انرژیائی امروزی میدانند که جهت به ثمر رساندن شفای کامل ،‌ خاطرات و اعتقادات سببی بایستی در تمام سطوح آگاهی آزاد گردد ، از سطح خالق به سطح سلولی ، و پایین تر تا حد واقعیت کوانتومی . چگونگی کار با انرژی در نتیجه ارتباط شما با منابع بیرونی انرژی به درون شما جاری می گردد . این انرژی ها از طریق چاکراها که در امتداد محور میانی بدن اتریک جای دارند ، وارد بدن می شوند. هنگامی که وارد بدن می شوند از نصف النهارها یا کانالهای انرژی عبور کرده ، حوزه انرژی باقی یا هاله شما را تشکیل میدهند. بسیاری از راهکارهای انرژیائی متداول ، بر این کانالهای گوناگون انرژی تأکید میکنند؛ درمانگران طب سوزنی ، بر دوازده نصف النهار انرژیائی و یک شبکه از کانالهای کوچکتر توجه دارند . آنها نوک سوزن ها را در امتداد این نصف النهارها وارد بدن میکنند تا انرژی را به حرکت درآورده و مجدداً متوازن نمایند . این درمانگران نقاطی از بدن را نیز به همین منظور فشار می دهند . درمانگران ریکی انرژی را به نقاط ضعیف بدن منتقل می کنند . ضمن اینکه این راهکارها مفید می باشند، آنها در مرحله اول این سوال را مطرح می کنند که چه چیز سبب عدم توازن انرژیائی می گردد؟ هرگاه علت اصلی برطرف نگردد ، هیچ چیز نمی تواند از به وجود آمدن عدم توازن به شکل های گوناگون جلوگیری کند . متوازن ساختن چاکراها ، به هم ریختگی یا انسداد چاکرائی را سبب می شود که گمان میرود موجب بد کارکردن یک اندام ،‌ عضو،‌ یا قسمتی از بدن مربوط به خود شده است . انسداد جریان نیروی حیات بخش زندگی، فرایند شفا را متوقف می سازد . انسداد و عدم توازن چاکراها ، مانند انسداد کانالها و نصف النهارهای انرژی ، سبب بیماری نمی شوند ، بلکه تنها علائم بالینی بیماری را نشان میدهند . در حالی که متوازن ساختن چاکراها در روند دستیابی به ثبات بسیار حائز اهمیت می باشد. متوازن ساختن و کانونی ساختن آنها می بایست بخشی از شفای انرژیائی باشد.

 

 

اگر این راهکارها به تنهایی مفید نبود،راهکارهای انرژیائی دیگری وجود دارند که جهت هاله کاربرد داشته و مفید می باشند . هاله ترکیبی است از لایه های مختلف که بدن را زنده نگه می دارد . هاله شما از مرکز حوزه انرژیائی شما نیرو می گیرد ، از مرکز چی در قسمت پایین شکم یک هاله سالم با رنگ های شفاف و خوش رنگ می درخشد . رنگهای تیره اغلب نشان گر وجود بیماری با انسداد یا توقف جریان انرژی می باشد . درمانگرانی که از طریق لمس کردن هاله درمان می کنند ، سعی می کنند هاله را فعال ساخته و جریان چی را تسهیل نمایند . هدف آنها این است که هماهنگی و توازن را به هاله بازگردانده موجبات خود درمانی بیمار را فراهم سازند . لیکن ضمن این که پیامدهای مثبت ، اغلب از طریق متوازن ساختن و پاک سازی کردن حاصل می گردد ، علت اصلی بیماری هنوز تشخیص داده و برطرف نشده است ، لذا برخی وضعیت های نامطلوب را ممکن است دیر یا زود شاهد باشیم ، که ممکن است در این دوره زندگی نه ، بلکه در دوره زندگی بعدی رخ نماید . بیماری درمان نیافته ممکن است همچنان تداوم یافته و بر روح و جسم فرزندان و نوادگان ما نیز تأثیر سوء بر جای گذارد .

 

 

هدف اصلی درمان انرژیائی یافتن علت اصلی بیماری ،‌ انسداد یا عدم توازن می باشد؛ که معمولاً در دوره های جنینی ، کودکی ، آبا و اجدادی یا ضربه های زندگی و اعتقادات مربوط به زندگی گذشته ریشه دارد؛ هدف تنها کشف علت نیست بلکه برطرف ساختن علت آن نیز منظور می باشد . افکار و احساسات تندی که همراه رویدادها و اعتقادات می باشند ممکن است فوق العاده نیرو مند باشند و لذا بایستی از تمامی سطوح آگاهی برطرف گردند – از سطوح فیزیکی ، ذهنی ، عاطفی ، روحی و روانی – و همچنین از تمامی عرصه های آگاهی ، از بالاترین سطح تا سطح کوانتوم (مقدار بسیار ناچیز الکترومغناطیسی) از هنرهای رزمی تا هنرهای شفا.

 

 

 دکتر کام یوئن (KAM YUEN) شصت و یک ساله استاد بزرگ کونگ فوی شائولین و تای مان تبیس ، تای چی چوان و چی کونگ می باشد . او همچنین متخصص ماساژ و جابجاکردن ستون فقرات ، طب سوزنی ، و طب سنتی چین نیز می باشد . دکتر یوئن عامل اصلی گسترش هنرهای رزمی در نیم کره غربی بود که به عنوان مشاور برنامه های زنده تلویزیونی کونگ فو، مربی و استاد ستاره این برنامه به نام دیوید کارودین شد. دیوید خاطر نشان می کند که ده سال پس از اینکه دکتر یوئن مدرسه کونگ فوی تای مان تی را در کارولینای شمالی باز کرد هردوی آنها علاقه خود را نسبت به جنگیدن و دفاع شخصی در هنرهای رزمی از دست دادند . می گوید : هردوی ما احساس می کردیم که بهتر است استعداد خود را در روند شفا به کار گیریم و به دانشجویان کمک کنیم توان بالقوه معنوی خود را به حداکثر برسانند . کارودین که در ورزشگاه تورس دکتر کام رحل اقامت افکنده و در یک پس اتاقی کوچک زندگی میکرد ، به سخن خود ادامه داده میگوید: سرانجام هنگامی که عده ای آمده بودند که هنرهای رزمی را بیاموزند ، دکتر کام به آنها گفت بروند یک قطعه چوب بزرگ جهت جنگیدن پیدا کنند و او را راحت بگذارند، او مدرسه را به شاگردان خود سپرد و رفت که فن ماساژ و جابجا کردن ستون فقرات را مطالعه کند تا بتواند از این طریق دیدگاه تشریح و فیزیولوژی غربی را با آموزش های سنتی و چینی به کمال برساند . علاقه دکتر یوئن را به انرژی می توان در هنرهای رزمی شائولین که در دوره کودکی در هنگ کنگ آموزش دیده بود ، ردیابی کرد . او در دوره جوانی دریافت که به طور الهامی می تواند از ضعف انرژیائی حریف خود اطلاع یافته و از آن به نفع خود بهره برداری کند . سالها بعد که او این گونه ضعف ها را در وجود دانشجویان خود مشاهده کرد ، نتیجه گیری کرد که بهتر است ضعف های انرژیائی آنها را بر طرف کند تا اینکه دفاع شخصی را به آنها بیاموزد . دکتر یوئن پس از تکمیل مطالعات خود درخصوص ماساژ ستون فقرات درمان بیماران را شروع کرد و دریافت که حوزه انرژیائی آنها حاوی اطلاعات اسرارآمیزی در خصوص مشکلات جسمی و روحی آنها می باشد. او سطوح بسیار متنوعی را برای علت این مشکلات پیدا کرد و راهکار خاصی را جهت تشخیص هر یک از آنها ابداع نمود. روش غیر لمسی انرژیائی او بسیار مفید از آب درآمد ، و بیماران به راستی احساس می کردند که می باست باز هم مراجعه کنند . سرانجام این راهکار تبدیل به یک سیستم با جزئیات گوناگون و قابل درک شد که علت ریشه ای و دقیق درد ، بیماری یا بدکاری اندامها را نشان داده و اقداماتی را جهت برطرف ساختن این عدم توازن ها به گونه ای آسان و ساده نشان می داد؛ اندک اندک این فلسفه و راهکارهای آنرا طی دوره های پیوسته ابتدائی ، متوسطه و پیشرفته به دیگران آموخت . در اینجا بخشی از اقدامات موجود در راهکار دکتر یوئن را بطور خلاصه می آوریم:

 

 

 ۱٫ حذف خود ویرانگری :‌ آیا فکر می کنید بد شانسی آورده اید؟ یا اینکه زمانی پُر شُگون ، تقدیر و سرنوشت و یا عوامل موروثی بد شما را از دستیابی به هدف بازداشته و بر سلامتی تان تأثیر گذاشته است . کاملاً غیر محتمل می باشد . بلکه باید گفت کائنات بسان آیینه ای، منعکس کننده برنامه ریزیهای منفی ای هست که در ذهن نیمه هشیار شما انجام می گیرد؛ با این چهار عامل مخرب برخورد کنید :‌

 

« آمادگی نداشتن ، بی میل بودن ، قادرنبودن و استحقاق نداشتن »

 

 اینها متهمانی هستند که در روند خوشبختی و سلامت شما مرتکب خرابکاری می شوند ، و شما احتمالاً حتی از حضور آنها هم بی اطلاع می باشید . نه تنها به شدت به اینگونه اعتقادات محدود کننده می چسبیم ، بلکه به نظر میرسد در استفاده از آنها استاد شده ایم تا حدی که عبارات تأکیدی، تجسم های مثبت و برنامه ریزیهای متعدد هیپنوتیزمی هم تأثیر نا چیزی روی ما دارند . این گونه الگوها اغلب موروثی بوده و چنان نیرومند هستند که به چند نسل قبل بازمیگردند .

 

در گام اول و مرحله اول بایستی محل این گونه ویرانگران را دقیقاً مشخص کرده و آنها را با استفاده از راهکارهای انرژیائی برطرف کنیم .

 

گام اول مرحله دوم این است که ذهن نیمه هشیار را بیازمائیم تا ببینیم چقدر طول می کشد تا تغییر مطلوب یا بهبودی را آشکار سازد؛ هزاران سال ، قرن ها ، سالها ، ماه ها ، هفته ها و ساعت ها یا دقیقه ها!!!

 

باز هم تأکید می کنیم برنامه ریزی ذهن نیمه هشیار را از طریق انرژیائی جهت شفا به لحظه حال را به این لحظه بیاوریم. ذهن های هوشیار و نیمه هوشیار حالا دیگر با یکدیگر متجانس گشته و به مشابه یک عمل با یکدیگر همکاری داشته راه را برای فرآیند شفا پاکسازی می کنند و بدین ترتیب خود تخریبی به گونه ای موثر برطرف می گردد .

 

۲٫ علل ریشه ای درد ،‌ بیماری یا شکست را دقیقاً مشخص کرده و آنها را برطرف کنید .

 

۳٫ در اینجا هر یک از سطوح آگاهی را از جنبه ضعف های انرژیائی که دارند بررسی می کنیم زیرا با این موضوع ارتباط دارند : سطوح فیزیکی ، ذهنی ، عاطفی ، روانی و روحی . هر گاه ضعفی را در سطح بخصوص یافتید از راه و رسم دکتر یوئن جهت یافتن علت ریشه ای استفاده کرده و از راهکارهای انرژیائی که در طول این راه وجود دارد ، بهره گیری کنید سپس تمامی ضعف های احتمالی را یافته و آنها را برطر ف نمائید. سطوح ذهنی و عاطفی ما به افکار و عواطف ما اشاره دارد که نه فقط شامل خاطرات دردناک و اعتقادات ما در طول زندگی است بلکه شامل خاطراتی است که از اعقاب ما و از کارهای گذشته به ما رسیده و در ذهن ما ثبت گردیده است . رویدادهای دردناک تقریباً همیشه جنبه عاطفی پیدا می کنند .

 

تنها یک استاد واقعی است که می تواند افکار و احساسات خود را از شرائط محیطی نامساعد به دور نگه دارد . این عواطف تضعیف کننده ای که انباشته شده ، میتواند علت تأثیرات نامطلوبی باشد که هرگاه شخصی آنها را می بیند ، می بوید ، می شنود، یا احساس میکند یادآور خاطرات بخصوص است که دردهای اصلی را درذهن زنده میکند . علاوه بر اینها ، خاطرات دردناک بیماری ها ، محدودیت ها ، ترسهای موهوم و … نیز می توانند تأثیرگذار باشند.

***************************************

از سایتهای زیر نیز میتونید در زمینه انرژی های ماورالطبیعه و قدرت شفا بخش کائنات دیدن کنید

Jan 25, 2008 – زندگی خود ریشه در نیروی خلاق کائنات دارد که از انرژی های موجود تشکیل شده است . انرژی را اساسا می توان به این گونه موضوعات طبقه بندی کرد : انرژی …

Sep 19, 2012 – اما این انرژی جن_سی قدرت ترمیم ذهن- جسم و روح را داراست. …. مذکر است که یک کیمیاگر می تواند به کمال رسیده و بر همه انرژیهای طبیعت حکمرانی کند.

انرژی نهفته ی درون انسان – توانایی ماورا ی الطبیعه انسان – اینجا جای کمک کردن به خود … کردن، قدرت تحقق بخشیدن به خواسته ها، تبدیل چیزهای مختلف به یکدیگر، زنده … این پدیده های فوق طبیعی یا صحت و سقم آن، نظرها و دیدگاه های گوناگونی وجود دارد.

Apr 18, 2015 – انرژی نهفته ی درون انسان – توانایی ماورا ی الطبیعه انسان. شنبه … درباره چگونگی وقوع این پدیده های فوق طبیعی یا صحت و سقم آن، نظرها و دیدگاه های …

انرژی های ماورای طبیعت – لینک گردی

nimrang.ir/news/انرژیهایماورایطبیعت

انرژی های ماورای طبیعت و قدرت شفابخش آنها – هیئت … هیئت قرآن محبان الائمه (ع) افسریۀ تهران … شفا فوری اتفاق می افتد هر گاه بگذارید اتفاق بیفتد. ۷۰۶٫

Apr 2, 2013 – ماورای طبیعت | روش دیدن حوزه انرژی یا هاله انسان حوزه انرژی انسان که … در این وضعیت ، لبه های یکی از کالبدهای انرژی تان با یکدیگر تماس یافته اند.

Jan 18, 2011 – این رشته که از بند ناف است و انرژی حیاتی از طریق آن به تدریج در کالبد … به این ترتیب نتایج حیرت انگیزی به دست می آید که میتوان با قدرت روی آنها …. مدیوم های شفابخش که نیروی حیاتی آنها با نیروی اثیری ارواح ترکیب شده، در …

Feb 18, 2013 – دانشمندان و محققانی در زمینه پدیده های فوق طبیعی مانند لیال واتسون، دکتر … یکی از معروف ترین جراحان در فیلیپین بشمار می رود که قدرت شفابخشی در …. شبیه اثر جراحی واقعی است این نوع جراحی با میدان انرژی اطراف بدن فرد ( هاله ) …

سمبلها و نمادهای انرژی درمانی – انرژی درمانی

energydarmani.persianblog.ir/…/سمبلها_و_نمادهای_انر

اما ما همه ی انرژی های موجود در طبیعت رو دریافت می کنیم و با بخشیدن فقط مقداری از اون به … ساعت می چرخند و طبق آموزش های چینی این جهت چرخش در طبیعت نمایانگر قدرت اراده، فعالیت و هم چنین … یکی از روشهای بسیار کهن شفابخشی با قدمت چندین هزارساله که از حدود صد سال پیش ….. امواج هاله از مادون قرمز و ماورای بنفش تشکیل شده است .

ذهن انسان یكی از اسرار طبیعت محسوب می شود كه هنوز دانش بسیار اندكی درباره قدرت … است، اما در سال های اخیر دامنه تحقیق در مورد ماوراء الطبیعه، انرژی ذهنی و گشودن راز …

بدو تولد بما داده شده است با همسوئی و هماهنگی با انرژی ریکی / قدرت و مسئولیت … به این قانون ماورای طبیعی بی اندیش : لازم نیست کامل باشی / فقط هوشیار باش …. ری کی انرژی درمانی بسیار موثری است که با دستان شفا بخش برای شفا گیرنده فراهم …

همه ی این موارد به یک دلیل است، قدرت فکرانسان در ایجاد سیگنال هایی که می تواند به … اینگونه هاله ای از انرژی های مثبت را در اطرافمان بوجود آورده و به انرژی های منفی اجازه ی ورود نمی دهیم. …. اين ميدان ها باعث اختلال در ميدان مغناطيسي طبيعي بدن مي‌شوند. ….. زاست و کسانی که ذهن مثبت دارند اندروفین آنها شفا بخش است : یک ماده با دو خاصیت .

بر اساس گفته های متافیزیک بدن ما فقط همین جسم فیزیکی که میبینیم … عرض کنم هر کدام از این کالبدها یک مرکز انرژی دارند تا بتوانند با گرفتن انرژی از طبیعت شارژ شوند. ….. حداقل بخشي از انرژي شفا بخش دست ها را سيستم پري نوريومي توليد مي کند. … ميدانيم که هر چه از منبع ميدان مغناطيسي دورتر شويم، قدرت ميدانهاي زيست …

بررسی قدرت های ماورایی انسان – آفتاب

www.aftabir.com › مقالاتدین و اندیشهدین و مذهب

Nov 9, 2013 – در این مطلب به بررسی قدرت های ماورایی انسان می پردازیم و بیان خواهد شد که اکثر ما آدم ها که … انرژی هایی که به واسطه ی انرژی هایی مانند دعا، جن، رمل و اسطرلاب، ملک و موکل و . … چرا که این قبیل موجودات، ماورای انسان هستند و دیده نمی شوند.

نور – کریستال درمانی

allialian.blogfa.com/post-103.aspx

املاح، بخصوص سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با انرژی های انسان ارتباط برقرار کرده و متقابلاً بر روی آن اثر می گذارند. … طبیعت سخاوتمندانه کریستال های کوارتز را در اختیار ما قرار داده است. …. آن ها قدرت شفابخشی خوبی برای بدن ندارند. … در سطوح پیشرفته تر از نیروی این کریستال ها در جراحی های ماوراء طبیعه استفاده می شود.

در اين چاکراست که با زمين مرتبط ميشويم و انرژيهای زمينی (نيروی عاطفی، عشق و صبر ) را … انسانها را درک میکند و آن را به یکی از مراکز ادراک ماوراء حسی تبدیل میکند. … به طور کل قدرت اراده، اعتماد به نفس، عشق به نفس، احترام به نفس، اطمینان از توان …. شفابخش و دگرگون کننده بر روی دیگران داشته باشد و گرمای طبیعی، صمیمیت و …

Jun 29, 2008 – می بخشد و آن را پاک میکند وبدن را از انرژی های راکد٬فضولات٬تنشهای عمیق رها … نفرت وجود دارد و ابزار این انرژی های طبیعی فرد رامحکوم میکند یا اینکه به صورت ….. که انسان صدای درونش را از کرانه های ماوراء حسی به گوش درون میشنود و با روح خود … انسداد انرژی در چاکرای گلو در کسانی که از قدرت بیانشان برای گول زدن …

هاله یک حوزه انرژی الکترو مغناطیسی است که بدن را احاطه کرده و از آن محافظت میکند . … در حرفه های پرمسئولیت و رهبری موفق بوده،این افراد دارای جرات و جسارت طبیعی و … سبز رنگ آرامش دهنده ایست، و افرادیکه این رنگ را در زمینه ی هاله ی خود دارند صلح طلب و شفا بخش هایی ذاتی هستند. … بنفش سلطنتی قدرت رهبری و اراده را نشان می دهد .

استاد آرام

hipnoaram.blogfa.com/

روزه گرفتن (درمان های طبیعی) … کتاب نسخه های شفا بخش گیاهی … دروه تجسم خلاق بر اساس قانون جذب جهت جذب اتفاقات يا انرژي‌هاي مثبت تهيه شده است. … دوره‌اي ديگر كه استاد آرام بر اساس تكنيك‌هاي فيلم راز و كتاب راز و كتاب قدرت دومين كتاب راز تهيه شده است دوره خود هيپنوتيزم پيشرفته يا آلفاي ذهني …. جایگاه عشق در علوم ماورا.

علوم ناشناخته

coocool.blogfa.com/

علوم ناشناخته** – قدرت های ذهنی و فرا روانی – **علوم ناشناخته** … سالی خوش همراه با موفقیت و برکت زیاد و پر از انرژی های مثبت برای شما و خانواده تان آرزومندم. ….. نیروی شفابخش طبیعت ، به گفته هیپوکراتس(Hippocrates) ….. برتر یا ناخودآگاه است و حالت مشترک در بین تمام قبایل و ادیان جهت دعا و ارتباط با دنیای ماوراء می‌باشد.

قانون کائنات

ghanonekaenat.persianblog.ir/
وی پس از سال ها طی طریق در مرام های باطنی, به اتحاد درونی دست یافت. …. در فصل نخست کتاب، پس از بیان ماهیت «پرانا» یا انرژی روحانی و حیاتی نهفته شده در … انسان بدون دریافت قدرت و نیرو از کردگار بزرگ، خالی از حیات است و قدرت عمل، اندیشه و …… پدیده های فوق طبیعی و اعمال خارق العاده شامل پدیده هایی می گردد که ماورا ماده و خارج از …
۲۱ posts – ‎۲ authors

همسویی یک پروسه ای است که توسط آن افراد به انرژی های معنوی و الهی دسترسی پیدا میکنند . …. شفابخش زخم های درونی است, آن قلب را دوباره به حالت خالص و کارکرد طبیعی اش بازمیگرداند. … ری یک منبع بی منتهای انرژی است که برتر است و در ماوراء است و می تواند سرازیر … ریکی را میتوان نیروی روح و یا قدرت معنوی ترنیز ترجمه کرد .

به نظر می رسد که کودکان نوعی جاذبه و گرایش طبیعی نسبت به سنگها دارند و دلشان می خواهد هر …. هر سنگ کوارتز در واقع نیرو و انرژی خاصی دارد و از خاصیت شفابخشی ویژه ای برخوردار است . … این سنگ دارای قدرت های محافظ است و همه حسهای روحی روانی را تحریک می کند و از همین رو …. سنگ ها به دنیای جادو و ماوراء الطبیعه نیز راه یافته اند.

نامهاي ديگر آن » آتش کنداليني و افعي نوراست که بدن را تصفيه کرده و نيروي شفابخشي است که هر دردي را … اين انرژي ماوراي طبيعه به بالاي ستون مهره ها سفر کرده همه نقاط آن را ترميم مي کند و در … اما اين انرژي جن_سي قدرت ترميم ذهن- جسم و روح را داراست. … که يک کيمياگر مي تواند به کمال رسيده و بر همه انرژيهاي طبيعت حکمراني کند.

ایرانی‌ها در مصرف نمک، شکر، چربی و غذاهای پر انرژی افراط می‌کنند … نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که رژیم های غذایی سرشار از پتاسیم به حفاظت از سلامت قلب و کلیه ….. مصرف روزانه‌ یک عدد گلابی ۲۰۰ میلی گرمی، قدرت آنتی‌اکسیدانی بدن غیر سیگاری‌ها را …. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران گفت: …

انرژی های درمانگر – انرژی شفابخش ریکی – شناخت دوباره انرژی های درمانگر – انرژی های درمانگر. … دانش فوق طبیعی، علوم متافیزیکی و باطنی، آگاهی الهی، قدرت برتر، حکمت یا … ری »یک منبع بی منتهای انرژی است که برتر است و در ماوراء است و می تواند …

هوم نام گیاهی است که توانایی شفابخشی دارد، و باور بر این است که از جنس افدرا است. شیره ی این گیاه قدرت های ماورا طبیعی اعطا می کند و تاثیرمسمومیت زداینده دارد. گمان می رفت که این ایزد قدرت … اعتماد به نفس بیشتری دارند انرژی بیشتری دارند

در بخشی از این روش(تنوهیرا یا شفای دست) ادعا می‌شود که در آن انرژی شفابخش از طریق … در سطح یک ادعا می شود ریکی فرد قدرت انتقال انرژی از طریق دست به صورت … شاید دیده باشیم که در طب سوزنی ، با سوزن های مخصوصی با مهارت خاصی به نقاط …. را اثبات نماید ، علم هنوز در همین مغز فیزیکی وامانده است چه رسد به ماورای طبیعت .

سنگ های شفا بخش | سنگ ماه تولد – مجله اینترنتی سوتک

www.sootak.ir/سنگ-هایشفا-بخش-%۷C-سنگ-ماه-تولد/

درمان دردها با سنگ های شفا بخش کانی ها و سنگ های با ارزش به علت ساختار اتمی کامل و … و ماورا همیشه در ارتعاش هستند و به درون زمین نیز نفوذ می کنند و انرژی های مثبت و … طیف رنگی مربوط به این چاکرا قرمز است که نشانه زندگی، قدرت، نیروی جسمانی و …. همچنین در بسیاری از روش های طبیعت درمانی و انرژی درمانی مانند ریک reiki و پرانا از …

علوم ماوراء – هاله نورانی(۴)

mavarapyramid.mihanblog.com/post/31

Aug 7, 2011 – چاكرابه معنای چرخه ی انرژی می باشد. … ازروش های متفاوتی دردرمان چاكراها استفاده می شودكه به این شرح است: ۱_ توسط … رنگ درمانی ۴_ طبیعت درمانی ۵_ سنگ درمانی ۶_ اسانس طبیعی گلهای شفابخش باخ … کندالینی و قدرت های عجیب آن

Jun 30, 2010 – Avaxnet علوم ماورای طبیعت و متافیزیک متافیزیک انرژی‌های شفابخش در …. چاکرای مانی‌پورا به نشانه‌ی قدرت (با رنگ نمادین زرد): در محل شبکه‌ی …

یاقوت سرخ-خواص و خصوصیات – تک طلا

www.taktala.ir/…/11-ruby-properties-and-characteristi…

خواص متافیزیکی و ماوراء طبیعی باستانی یاقوت سرخ روی نگهدارنده و صاحب این سنگ -که متولد تیر ماه است-عبارت است از: سرزندگی،اعتماد به نفس و قدرت. خواص شفابخشی هم برای سنگ ماه تیرماه (یاقوت سرخ) در نظر گرفته شده که … همچنین یاقوت سرخ به منضور افزایش دریافت انرژِی،سخاوت،ایجاد رفاه و موفقیت نیز استفاده می شود.

این تصویر نشان دهنده عزت نفس و اعتماد به نفس و دارایی های ماست. …. خود چند جمله تاکیدی را با قدرت و انرژی تمام به خود بگویید و اعتماد به نفس خود را برای شروع ….. برای آنکه از نظر متافیزیکی جهان و ماورای طبیعی بتوانیم پیروز شویم لازم است شاد و سرحال باشیم. … جمله ای که با تکرار آن می توانیم نیروی شفابخش عشق را زنده کنیم:.

آبان ۱۳۸۸ – setareh – blogfa.com

www.cheshmak888.blogfa.com/8808.aspx

فرهنگ های باستانی جهان از قدرت شفابخش صدف ها آگاهند . ولی افسوس اغلب ما درباره … انرژی شفابخش به طور طبیعی در تمام هستی جریان دارد . کریستالها ، گوهرها ، مرجان …

اسرار ماوراء [آرشيو] – Page 3 – P30World Forums – انجمن های …

forum.p30world.com › … › موارد ديگرمـتـفـرقـه
Jul 5, 2006 – 100+ posts – ‎۳۲ authors

همچنين هرچاکراجريان وتبادل انرژيهاي ابعادلطيف راازطريق تنزل دادن آنها تسهيل مي کندتاآنهابتوانندمورداستفا ده ي کالبدجسماني قرارگيرند. ….. به منظور هماهنگ كردن چاكراي اول، از صداهاي طبيعت مي توانيد بهره … اين چاكرا مثل خورشيد مركز قدرت ماست. … از نظر رايحه درماني عطر گل محمدي امواج شفا بخش آزرده دلي رادر خود دارد.

۱۰) به خود بگویید چرا من از قلب خویش نیروی ماورای طبیعت را به سوی خود و زندگی خود جذب نکنم؟ ○ غول چراغ … انرژی کاینات، کانال های انرژی، انرژی حیاتی در سراسر …

فراعلم و فرا روانشناسی – راسخون

rasekhoon.net › … › فراعلم و فرا روانشناسی

Dec 19, 2012 – منظور از این سلاح ها استفاده از نیروهای خارق العاده ی روانی و فوق طبیعی … از جمله استفاده از هیپنوتیزم، ریگرشن، مواد مخدر، داروهای شیمیایی، امواج ماوراء صوت و روان کاوی. … اغلب آن را اتمسفر، محیط و فضا، انرژی، قدرت حیات، انرژی زندگی یا روح …. های توان گری، زندگی متعادل، تکنیک های کلمات شفابخش، تکنیک های ذهن …

گزارش از صفحات لینک داده شده

www.persianstat.com/Results.aspx?id=1110094…4Translate this page

۲ جستجو, رفاقت در قرآن. ۲ جستجو, قدرت شفابخش. ۲ جستجو, انرژی های ماورا طبیعی. ۱ جستجو … ۱ جستجو, انرژی از طریق ماورا طبیعت. کلیه حقوق و امتیازات این سایت …

اردیبهشت ۱۳۹۰ – دنیای آرامش

donyaearamesh.blogfa.com/9002.aspx

دنیای ماوراء الطبیعه … اساس صحبت قانونمندی طبیعت، قوانینی است كه بر زندگی ما جاری‌ است. … و قدرتمند است كه همه چیز را به داخل خود می‌كشد اما گردباد این قدرت جذب فوق‌العاده را از … و شمع نور انرژی شفابخش خود را تقدیم شما و محیط پیرامونتان میکند … سر شمع باشد با اینکار انرژیهای منفی جذب شده ببیرون منتقل میگردد و دیگر آن که …

ریکی گونه ای از انرژی درمانی است که در آن انرژی شفا بخش از طریق دست های کسی که … انرژی کیهانی به صورت طبیعی از طریق چاکرا ها به بدن منتقل میشوند و انرژی لازم … ریکی کمک میکند قدرت شهودی و حسی فرد افزایش یابد و به رشد معنوی برسد. ….. خـویش است، قـدرتـی کـه او را از این سطـح مـادون بـه ماورای حیـات او معطوف ساخت تـا …

Mar 3, 2016 – irantamirkar.com/تکنولوژی-های-موثر-بر-زندگی. مرکز کارآفرینی ملی صفحه نخست. …. انرژی های ماورای طبیعت و قدرت شفابخش آنها – هیئت …

نوشته های خواندنی – کیانا وحدتی

www.kianavahdati.com/forum.aspx?id=-2147483646&showall=yes
Oct 4, 2008 – در ۳۰ سالگی پی بردم که قدرت ، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرت زن …… اگر به صورت مداوم ۸ سال و ۷ ماه و ۶ روز فریاد بزنید، انرژی صوتی لازم …… به پزشک خود ایمان داشته باشید و به گفته هایش ، که جز دارویی شفا بخش نیست ، اعتماد کنید و جرعه تلخ …… در مورد قابلیت‌های ماوراء طبیعی این افراد داشته است تائید شده است.

تقویت انرژی درونی

www.atashja.blogfa.com/

تقویت انرژی درونی – راز های هیپنوتیزم – تقویت انرژی درونی. … و آینده نگران زمان های گذشته محسوب می شد , در عصر ما در نزد دوستداران علوم ماوراء … گوی بلورین به تنهایی قدرت روحی خاصی ندارد , بلکه تنها وسیله ای است که برای تمرکز ضمیر گریز پا به کار می رود . … بار دیگر تاکید می کنم که در این میان مساله فوق طبیعی وجود ندارد.

مطالب مربوط به انرژی , چاکرا ها , سنگ های شفابخش و هاله های اطراف بدن انسان و غیره … ۲۵۳ ارسال … قدرت های مافوق طبیعی ادراکات فراحسی ، روشن بینی ، تله پاتی ، تله کینزی ، پیشگویی ، مدیومی . … حکمت و فلسفه نظری (۱) متافیزیک (ماوراء الطبیعه) …

صفحه بدون عکس – BBCPersian.com

www.bbc.com/persian/…/070304_bs_stones.shtml

Mar 4, 2007 – همچنین در بسیاری از روش های طبیعت درمانی و انرژی درمانی مانند ریک (reiki) … ارسطو فیلسوف مشهور یونانی نیز از قدرت ویژه و منحصر به فرد سنگ های شفابخش صحبت کرده است. … سنگ ها به دنیای جادو و ماوراء الطبیعه نیز راه یافته اند.

آرشيو – هومه

www.ghaensport.ir/archive.aspx

نوشته های پیشین. بهمن ۱۳۹۲ … هوم نام گیاهی است که توانایی شفابخشی دارد، و باور بر این است که از جنس افدرا است. شیره ی این گیاه قدرت های ماورا طبیعی اعطا می کند و تاثیرمسمومیت زداینده دارد. گمان می رفت که این … انرژی بیشتری دارند در طول روز …

Mission – Home

www.ostadhp.org/12bakhsh10.htm

… مؤسسه مختلف جهت اندازه گيري جذب اشعه ماوراء بنفش و اشعه مادون قرمز فرستاده شدند. … با چند تن از بيماران ايشان كه معتقد بودند اثرات شفا بخش انرژي ايشان را تجربه كرده … اين بيمار از ۶٫۴ به ۲٫۳ كاهش يافته است و بيمار در حال حاضر سالم و طبيعي است. … قدرت خارق العاده و بي نظير ايشان در تشخيص از راه دور بيماري هاي شناخته شده و …

انرژی تورس چیست nimrang ir – دانلود آهنگ جدید

tv.bqmusic.ir/انرژی-تورس-چیست-nimrang-ir.html

۲ days ago – Not Found Any Result for : انرژی تورس چیست nimrang ir. Similar Words … انرژی های ماورای طبیعت و قدرت شفابخش آنها – هیئت … انرژی چیست ؟

این انرژی نوع جدیدی از امواج الکترومغناطیس است که در فضای خلاء و کاملا خالی وجود … در فضای خالی که بین اتم های همه دنیا از جمله اتم های بدن ما قرار دارد . … ذات و طبیعت انرژی : … این کشف دید کلی ما نسبت به فیزیک و متافیزیک (ماورا الطبیعه) را متحول می …. او یک موج اسکالر را از درون زمین گذراند و مشاهده کرد که از قدرت میدانی آن چیزی …

نظر اسلام و احكامش در مورد انرژي درماني چيست؟ شیعه شناسی

shiastudies.net/…/نظر%۲۰اسلام%۲۰و%۲۰احكامش%۲۰در…

از جمله استفاده از هيپنوتيسم، ريگرشن، مواد مخدّر، داروهاي شيميايي، امواج ماوراي صوت … گذاشت و از اين طريق مطالعات بسيار گسترده اي درباره پديده هاي ماوراي طبيعي كه … (۴) همه ما انرژي ريكي را از هنگام تولد داريم آن چه ريكي را از ديگر روش هاي درمان … جلالياني، مهيار، هاله درماني با دست هاي شفا بخش، تهران، انتشارات جيحون، ۱۳۸۴ش، ص۱۸۵٫

کریستال – حمایت از موجودات فضایی

aufo.persianblog.ir/tag/کریستال

بررسی یوفوها و زیست فرازمینی -علوم متافیزیک و ماورا طبیعی) ….. بدن شما ، جریان طبیعی انرژی ، در کل ، سیستم های فیزیکی و جسمی شما را ارتقأ خواهد داد . …. ما قادر به درک و ملاحظه تغییرات این سیاره براساس شفابخشی و قدرت افکار خود هستیم .

دانلود کتاب آموزش مرحله اول ریکی – کتابناک

ketabnak.com › … › بهداشت، تغذیه و سلامت

ریکی گونه ای از انرژی درمانی است که در آن انرژی شفا بخش از طریق دست های کسی که … انرژی کیهانی به صورت طبیعی از طریق چاکرا ها به بدن منتقل میشوند و انرژی لازم … ریکی کمک میکند قدرت شهودی و حسی فرد افزایش یابد و به رشد معنوی برسد. …. علوم طبیعی و تکامل, — نجوم و کیهان شناسی, — زبان و زبان شناسی, — ماوراء الطبیعه …

خواص گوهرها و سنگهای قیمتی – خواص درمانی سنگها

khavasgoharha.blogfa.com/tag/خواص-درمانی-سنگها

این سنگ دارای انرژی های بسیاری است که جهت درمان های زیر مفید است: … مدت ده دقیقه قرار دهید تا انرژی های مثبت و شفا بخش برگ ها نیز جذب شده و سپس بلور های نمک را … باعث افزایش ایمنی در برابر اهریمن شده و قدرت عشق و دوستی و صداقت و عقل و حکمت را … فيروزه همچنین خواص ماوراء طبیعی نیز دارد که گفته می شود بدلیل اینکه سنگی …

طبیعت. قدم زدن در جاده های باریک بسیار زیبا در میان آبشارهای روان در میان …. رفلکس درمانی روشی برای فعال کردن قدرت شفابخشی بدن و انرژیهای شفا بخش …. و ثیقلی خواهد بود که حقیقت قلب در آن منعکس شده و علم ماوراء مادّه بر روی آن متجلّی خواهد شد.

این رشته که از بند ناف است و انرژی حیاتی از طریق آن به تدریج در کالبد … پس از مدتها تمرین تکنیکهای مدیتیشن و ممارست در یوگا که با موقعیتهای طبیعی هماهنگ شده بود موفق … مدیوم های شفابخش که نیروی حیاتی آنها با نیروی اثیری ارواح ترکیب شده، در … اشخاص منفی تلقی شده و از قدرت مدیومی افراد(سیاله های مثبت) می کاهند و آن را …

دگرگونی و تبدیل ماده به انرژی یا آگاهی در سطح کوآنتوم رخ میدهد.تمام صور انرژی از یک کوآنتوم بیرون می آیند. …. استدلال میشود که تمام سلولها از فرامین DNA اولین سلول ساخته شده تبعیت میکنند قدرت خود ترمیمی در نسخه ی DNA … فرستنده های نورونی به عنوان مبنای مادی شعور در بدن: …. طبیعت شفا بخش انسان است چون خود انسان است.

Aug 16, 2012 – شواهد کاربرد سنگهای طبیعی برای درمان بیماریهای مختلف در قدیمی ترین تمدن … و ماورا همیشه در ارتعاش هستند و به درون زمین نیز نفوذ می کنند و انرژی های مثبت و … نیز از قدرت ویژه و منحصر به فرد سنگهای شفابخش صحبت کرده است.

افراد سودایی (باد ) به غذاهای سرد و ترش علاقه مند هستند مثل سوپ های رقیق جو با آبلیمو سوپ های …. یا اگر این آزارو درد همراه ماده گزشی تند مزاج بود، از راه طبیعی بیرون داده می شد. ….. و در برگشت انرژی هر عمل بدی در بدن اثری منفی بجا میگذارد و اثر و این اعمال در گردش انرژی های انسانی ….. نظریه دانشمندان در زمینه قدرت شفابخشی ذهن انسان.

Oct 11, 2013 – پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_یکی از شبه معنویت های که روانشناسان غربی برای رفع استرس و اضطراب جوانان و خانواده هایشان بعنوان نسخه شفابخش ارائه می دهند؛ برای … به نیروی های ماورای نیروی های طبیعی و زمینی اعتقاددارند و همه چیز را به اراده … قدرت الهی باشد می دانند اما «الهی» که این ها معرفی می کنند، نوعی «انرژی …

Mar 21, 2013 – اغلب کم یا بیش کلماتی مانند قانون جذب، انرژی مثبت و منفی، راز و نظایر آن … “فهم عمومی از علم و تکنولوژی” تا کنون گفته ایم، ماوراء الطبیعه ارتباطی با ….. ( قسمت سوم مقاله فهم عمومی از علم و تکنولوژی – خواص سنگ ها، سنگ درمانی و سنگ های شفابخش ) …. این چیزی غیر طبیعی یا پارا نرمال نیست قدرت ذهنه قدرته فکر .

چاکرا چیست ؟

medvrt.com/fa/?p=1602

May 28, 2016 – چاکرا ها در بدن انسان در واقع چرخه های انرژی هستند و انرژی از طریق این چاکراها … ساعت می چرخند و طبق آموزش های چینی این جهت چرخش در طبیعت نمایانگر قدرت …. انسان ها را درک می کند و آن را به یکی از مراکز ادراک ماوراء حسی تبدیل می کند . ….. تاثیر شفابخش و دگرگون کننده بر روی دیگران داشته باشد و گرمای طبیعی …

محتویات کتابخانه دیجیتال کیمیا با نسخه های دیگر (طلائی – اکسیر … در ابتدای کار جمع آوری کتابهای کهن و دست نویس قدیمی ما مجموعه هفت قدرت که … مجموعه آموزش ریکی Reiki انرژی درمانی شفای چاکراها نیروی حیات کیهانی مباحث … تماشای این مجموعه فیلمهای سینمایی را به علاقمندان به مسائل نیروهای ماوراء طبیعی پیشنهاد می کنیم.

Aug 25, 2015 – نظر اسلام و احکامش در مورد انرژی درمانی چیست؟ … گذاشت و از این طریق مطالعات بسیار گسترده ای درباره پدیده های ماورای طبیعی که تاکنون …. ۴٫ دی به معنای روح متعالی، جهانی و قدرت پنهان، «کی» به معنای انرژی نیروی حیاتی است. … جلالیانی، مهیار، هاله درمانی با دست های شفا بخش، تهران، انتشارات جیحون، ۱۳۸۴ش، ص۱۸۵٫

سنگ ها و تاثیرات شگرف آنها – مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/article/251647/سنگ-ها-و-تاثیرات-شگرف-آنها

همچنین در بسیاری از روش های طبیعت درمانی و انرژی درمانی مانند ریک (reiki) و پرانا از سنگ ها و … ارسطو فیلسوف مشهور یونانی نیز از قدرت ویژه و منحصر به فرد سنگ های شفابخش صحبت کرده است. … سنگ ها به دنیای جادو و ماوراء الطبیعه نیز راه یافته اند.

کاربرد کریستال ها برای درمان – گوهر ماندگار

artgem.ir/دانستنیها/کاربرد-کریستال-ها-برای-درمان

بشر از وقتی شروع به شناخت نیروهای زمین کرد، بتدریج با قدرت سنگهای مختلف برای … کتابهای متعددی به چاپ رسید ه اند که خواص شفابخش و متافیزیک سنگها را به صورت … که همه ما از شم و حس ششمی برخورداریم که بایستی ماورای اطلاعات خارجی از آن پیروی نماییم. … ویژگی اصلی سنگها در طبیعت ، جذب انرژی های منفی محیط است.

اثرات مثبت طلا و نقره در بدن

www.nasrpakiman.com › اطلاعات عمومی

پژوهش های علمی پزشکی نشان می دهد، طلا بر گلبول های بدن مردان تأثیر می گذارد، درحالی ….. نیز وسیلهء صداست و محلیست که انسان صدای درونش را از کرانه های ماوراء حسی به … انسداد انرژی در چاکرای گلو در کسانی که از قدرت بیانشان برای گول زدن دیگران …. شفابخش و دگرگون کننده بر روی دیگران داشته باشد و گرمای طبیعی، صمیمیت و …

ضمیر باطن شما باهوش بیکران و حکمت بی پایان قرین است و به وسیله چشمه های پنهانی که قانون زندگی خوانده می … که هم در نباتات در فلزات و غیر فلزات به صورت ذاتی و طبق قانون طبیعی رشدانجام وظیفه می کند. …. چگونه زندگی خود را پر انرژی و فعال کنیم؟ …. افراد اسکیزوتایپال، شیفته و مفتون «ماورا (۱) … قدرت شفا بخش بخشش(۱)

Dec 30, 2008 – چاکراها انرژی حیاتی را از محیط اطراف و از کیهان می گیرند و آنها را به امواج مورد نیاز نقاط … این چاکرا محل اشراق و بصیرت معنوی است، که بر قدرت پیشگویی می افزاید. … در آغاز طبیعت در سه گونای مجزای تاماس (رخوت، تاریکی، سکون و ….. لعل بنفش یا سنگ شفا بخش، یکی از مهم ترین سنگ های شفا بخش است که قدرت …

بررسی کلاسهای فرادرمانی – پایگاه سابق تخصصی نقد و بررسی …

erfan90.persianblog.ir/tag/بررسی_کلاسهای_فرادرمانی

Mar 19, 2011 – اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد (شبکه شعور کیهانی) استوار است … متعال انرژی دریافت می کنند و اگر کسی بیماری داشت مستر با انرژی دادن یا … و دینی نبوده و در کلاسهای آموزشی این فرقه انحرافی ادعای شفابخشی و تفویض ….. بخش عطش شدید انسان معاصر به حقایق ماورای طبیعت، آسیب های جدی را نیز با …

سنگ ها و انرژی های نهفته در آن تنظیم چاکرای بدن سنگ درمانی فرایند گردش انرژی در بدن درمان … بنابراین در درمان بیماریهای جسمی و ناراحتی های روانی و روحی استفاده ازسنگهای طبیعی و تراش نخورده بخصوص جاسپر قرمز، … و شما در ظرف چند روز قدرت سنگها را تایید کرده و آنها را در زندگی خود وارد مي کنید. … مستند علوم متافیزیک و ماوراء.

May 15, 2012 – لطفا راهنمائی بفرمائید چگونه انرژی های چاکرا ها جریان بیابد. … به لینک زیر از کلوب “قدرت معنوی روح” مراجعه کن: … اصلی بدن مربوطند و دارای فرکانس پایینتری هستند و طبیعت خشن تری دارند. … در شفابخشی که با پاکسازی چاکراها و تعادل بخشیدن به آنها صورت می گیرد و در … صدای درون از کرانه های ماوراء حسی.

اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی

www.hawzah.net/…/اثرگذاری-تکنولوژی-بر-کارها-ار…

قدرت عضلانی آب باد و آفتاب موتور حرکت و تلاش را روشن نگه می داشت. … هرچند دستیابی به انرژیهای یاد شده جلوه عقلانیت فیزیکی بشری است و در ضمن … شناخت طبیعت است ولی در عمل ارزشهای سنتی و عقلانیت ماوراء طبیعی به معنای اسناد ….. علمی و تکنولوژی بیرون آمدند و جایگزین روشهای شفابخشی سنتی شدند و با دستاوردهای …

کتاب «از دولت عشق» – نیم کیلو

nimkiloo.com/مطالب/…های…/۷۸-کتاب-«از-دولت-عشق»

… جملات و نقل قول های انرژی بخش · چکیده کتاب های پر فروش جهان · دلنوشته‌های دلنشین …. راه های معین ساده یی برای فروباراندن قدرت شفابخش عشق بر خاطرات منفی وجود دارد …. طبیعت را پیرامون خود می ینید ، به وجد بیایید و از طریق تمجید و تحسین ، قدرت … برای پیروزی در حیطه ی ماوراء الطبیعه و برای کامیابی از عالیترین ثمرۀ کار …

متولدین ماه

www.audit.ir/index.php/portfolio-category/birthday

تعدادی‌ از متولدین‌ بهمن‌ ماه‌ که‌ دارای‌ علم‌ غیب‌ و قدرت‌ فرا روانی‌ هستند، ازاستعداد شفا … انسان‌ دلو به‌ دست‌ است‌ که‌ نماد تغذیه‌زمین‌ با انرژی‌های‌ خاص‌ و ماورای‌ طبیعی‌ می‌باشد. ….. یمن‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و یکی‌ از بزرگترین‌سنگ‌های‌ شفابخش‌ محسوب‌ می‌شود.

Nov 2, 2014 – 12مـاده خـوراکی برای تسکیـن دردها · معجون های لاغری و آب کردن چربی‌های شکم. … بدون انرژی هیچ کاری انجام نمی‌شود فقط زمانی که به حد کافی انرژی داشته باشیم … نگرانی مثبت می‌تواند قدرت و انگیزه به وجود بیاورد. … ۱۰) به خود بگویید چرا من از قلب خویش نیروی ماورای طبیعت را به سوی خود و زندگی خود جذب نکنم؟

چاکراها (قسمت دوم ) – دختران پسران

dokhtaranpesaran.com › پزشکی و سلامتسلامت روان

Nov 26, 2013 – … دارای توانایی های ماورای طبیعی و غیب بینی بودند «شیطان» نامیده می شدند و اغلب … چاکراهای پاک و متعادل باعث جریان آزاد انرژی و ایده های نو و هماهنگی در وجود ما می شوند. … بگذار همه چیز جریان طبیعی خود را داشته باشد مطمئن باش که به همین …. کشمکش های درونی مربوط به قدرت و سلطه جویی را به نور شفابخش درونی ام می …

چاکراه چیست؟ :: سنگ های قیمتی گوهرآرا

goharara.com/1394/11/04/معرفی-چاکراه

Jan 24, 2016 – ۱-چاکراه ریشه یا چاکرا جنسی:از طریق این چاکرا انرژی حیات و جهان مادی به بدن هر … این چاکرا محل اشراق و بصیرت معنوی است، که بر قدرت پیشگویی می افزاید. ….. که انسان صدای درونش را از کرانه های ماوراء حسی به گوش درون میشنود و با روح …. تاثیر شفابخش و دگرگون کننده بر روی دیگران داشته باشد و گرمای طبیعی، …

energy darmani

energydarmani.blogspot.com/

May 4, 2010 – شناخت انرژی های خلاق ، اینکه چکار می کند و چطور این کار را می کنند، به شما … همچنین مهم است که رابطه انرژی خلاق شما و بالا پایین رفتن طبیعی انرژی خلاق جهانی درونتان را بشناسید. …… تمدن های قدیمی از قدرت شفا بخش دستان اگاه بودند. … —در حقیقت حسی است که ماورای انچه که به ان عادت داریم است؛ بعضی وقت ها به …

تقویت و فعال سازی انرژی چی | اسرار مــــاوراء

asrarmavara.ir/1394/…/تقویت-و-فعال-سازی-انرژی-چ…

Mar 16, 2016 – ویدیو کلیپ های آموزشی چاکراها · کلیپ ویدیویی قدرت ذهن، ضمیرناخودآگاه و موفقیت · فیلم آموزش … ماده، همانند اعضا و بافت های بدن و عملکرد که شامل تبدیل، انتقال، نگه داشتن، … چی به انرژی طبیعی که تمام جهان را فرا گرفته است، گفته می شود. … به طور مثال در هند به آن پرانا (Prana) به معنی نفس و یا تماس شفا بخش،.

_ قدرت تصویرسازی بیشتر از قدرت دانش برای جذب بهترین ها در زندگی موثر است . … انرژی های اضافی که ناشی از مشغله ها , استرسها , امواج منفی و دیگر موارد است در ان هستند. …. تقویت و تحریک مناسب سیستم ایمنی بدن میتواند به درمان شفابخشی منتهی شود . …. در فلسفه اسلامی رابطه این دو (رابطه بین طبیعت (فیزیک) و ماوراء طبیعت …

به این شکل که قطب های همنام (برای مثال حالتی که دست راستتان در سمت راست یا وسط … از نظر علوم ماورایی از خودشون انرژی زیادی انتشار میدن و بلعکس انرژیهای زیادی رو هم … همین دوستان و عزیزان اطلاعات غلطی رو از ماورا به مردم انتقال میدن و باعث افزایش … دوستان انتظار دارند از روز اول به قدرت دست پیدا کنند که اینطور نیست باید یک …

سمبل های ریکی فوق طبیعت کار میکنند و از سمبل های دیگر متفاوت هستند. … در طی همسویی سمبلها و انرژی های ریکی در پایه مغز جای میگیرند. …. استفاده از این سمبل ،قدرت انرژی ریکی شما را افزایش می دهد که تجربۀ قابل توجه ایست و به همین ….. بین شما و شخص باشد در نهایت فرستادن ریکی به مسایل،می تواند بسیار شفا بخش باشد.

هوا، آب، رژیم غذایی و به طور كلی نیروی شفابخش طبیعت كه در درون ماست به درمان … هر بیماری، بدن می‌كوشد تا تعادل و توازن از دست رفته انرژی‌های درونی خود را بازیابد و یكی … طبیعت درمانی، استفاده از گیاهان و داروهایی است كه به بالا رفتن قدرت سیستم … نظریه شعور, Minerva, انجمن ماوراء الطبيعه (متافيزيک), ۰, ۰۴-۰۴-۲۰۱۰ ۰۷:۱۰ PM …

[PDF]بازگشت به نسخهی اصلی – Quantum K

www.quantumk.co.uk/quantumk/quantumk-farsi.pdf

های درمان طبیعی. ۹۵٫ بخش. -۳٫ اطالعات فنی. فصل. ۱۱٫ اصول حاکم بر شفابخشیقدرت شفابخشی را به بار می … اگر به قصد شفا آن را در دست بگیرید از طریق میدان انرژی کوانتومی به ارتعاش …… گویی که نوری خیلی سفید و تقریباً مثل ماورا بنفش.

متافیزیک و ماورالطبیعه – محتا

www.forum.mahtaa.com/Thread-متافیزیک-و-ماورالط…
Apr 3, 2014 – 10 posts – ‎۴ authors

هیجان آوره تصمیم گرفتم این پست و باز کنم و راجه به جن،نیرو های ماورالطبیعه … تله کنیزی یعنی حرکت دادن اجسام از راه دور قدرت مغز انسان انقدر زیاد است ….. ۱۴- اما آنان که ماورای طبیعت ؛ و موجوداتش را باور ندارند؛ چند دسته اند … مانترا واژه یا گروهی از واژه های است که امواج آن یک انرژی روحانی و شفابخشی را در خود دارند که …

آمیتیست (AMETHYST) | انرژی سنگها

energysangha.ir/2016/04/26/تست-اول/

Apr 26, 2016 – رنگ ارغوانی بنفش(Purple) مظهر عظمت است و بر اثر رنج، طبیعت … آمتیست انرژی دهنده است و قدرت لازم برای آگاهی را دارد. … به دلیل نور بنفشی که از خود بازتاب می دهد، ارزش فوق العاده ای در شفابخشی، به خصوص در زمینه درمان با رنگ ها ارائه می دهد. … همچنین به سبب وجود طیف ماورای بنفش آن همراه با موج های ماورای صوت، در …

داشتن یک کالبد انرژی قدرتمند و پویا نه فقط قدرتهای شفابخشی فرد را افزایش … وقتی در مقابل یک مشکل قرار میگیرد، او دارای یک قدرت افزایش یافته خواهد بود تا …. چاكرا با امواج طبيعي از قفل ها آزاد مي شود، اين چنين انرژي مي تواند در رنگ هاي شاد و ….. انرژي بدننددقیقا (s5 چاکرا ها دروازه های رد وبدل انژی های کیهانی و ماوراء الطبیعه در …

يكي از فرضيه‌هايي كه در مورد قدرت ذهن در بعضي از معنويت‌هاي نوظهور ارائه مي‌شود؛ فرضيه … -ریکی نیروی عمومی حیات، انرژی کیهانی، نیروی همگانی الهی، شفابخش جهان. … هدف اصلی ما قادر ساختن روح است به ترک کالبد و سفر آن به دنیاهای ماوراء و … دلیل گرایش و باور عده‌ای به طبیعت چیست و باورهای آنان در ارتباط با طبیعت چه می‌باشد؟

Dec 27, 2013 – #عنکبوت زرد باغچه ای #تشدید کننده های تعریق و بوی آن #جوجه های رنگی نخرید #حجم آب ۴۹ سد کشور #چرا خمیازه می کشیم؟ … پرورش میگو #معرفی سیستم ضد عفونی کننده ماورا بنفش(uv) #بدن هر انسان … آزاد #كله ماهي #آرامش #رستوران #غذا\حشرات #فوران آتشفشان #زرشك #انرژی … چاکرا درمانی با سنگهای شفا بخش.

آميتيست با رنگ بنفشي كه دارد، ارزش فوق العاده اي در شفابخشي، خصوصا در زمينه … تورمالين سياه از سنگ هاي پشتيبان قدرت مند در برابر انرژي هاي منفي ديگران به … انواع مصنوعي زمرد خيلي بهتر از انوع طبيعي آن اشعه ماوراء بنفش را از خود عبور مي …

پیامهای شفابخش لوییزهی و اندیشه های کل نگر‎ – Facebook

https://es-la.facebook.com/پیامهایشفابخش-لوییزهی-…

… hablando de esto. مثبت فكر كنیم هر فكر، صورتی از انرژی است كه در جهت… … la foto del perfil de پیامهای شفابخش لوییزهی و اندیشه های کل نگر‎ ….. خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. …. درستی قانونمندی طبیعت نگاه عمیق به طبیعت و الهام گرفتن از آن است. یكی از …

مجردات- صفحه ۱۷۱

mojarradat.vcp.ir/171

باعث افزایش ایمنی در برابر اهریمن شده و قدرت عشق و دوستی و صداقت و عقل و حکمت را … فیروزه همچنین خواص ماوراء طبیعی نیز دارد که گفته می شود بدلیل اینکه سنگی …. هنگام انجام کار معالجه با آن انرژی‌های شفابخش مورد نظر را متمرکز و عمیق می‌کند.

… براي درك كاربرد ارتعاشات شفابخش دعا بايد در مورد وجود انرژي يا نيروي در طبيعت در … تمام انرژيهاي شفابخش از آن سرچشمه مي‌گيرد، بقراط (پدر طب) اين انرژي شفابخش را … الف) دعادرماني روحي: در اين شيوه اعتقاد به يك تكامل و قدرت دو طرفه كه يكي … ۷- شناخت تأثير حروف و كلمات دعائيه و كاربرد فني درمان در حيطه صوت و ماوراي صوت.

تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد. … همه ما هر کدام تا حدی از پتانسیل های روانی خود استفاده می کنیم. … ویا شفابخشی واحتمالامواردی دیگر ازاین دسته) ،قدرت واستعداد نشان میدهند ومبحث این جلسه در ارتباط با قدرت تاثیر گذاری برحرکات … طبیعی هست که شما بخواهید باری هر چیزی بدنبال دلیل ومنطق بگردید.

عکس های طبیعت … رنگهاى نورى به صورت انرژى پایان ناپذیر در سطح كره زمین، كیهان و ماورا همیشه در ارتعاش هستند و به درون زمین نیز … این سنگ ها قبل از استفاده باید تمیز شوند زیرا نه فقط انتقال دهنده انرژی هستند كه عناصر زیان بخش را از بدن،‌ … طیف رنگی مربوط به این چاکرا قرمز است که نشانه زندگی، قدرت و نیروی جسمانی است.

تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد. … شفابخشی واحتمالامواردی دیگر ازاین دسته) ،قدرت واستعداد نشان میدهند ومبحث این جلسه در ارتباط با قدرتطبیعی هست که شما بخواهید باری هر چیزی بدنبال دلیل ومنطق بگردید. … درباره وبلاگ: این سایت پاسخگوی تمام سوالات و نیاز های شما در زمینه علوم و ماورا می باشد.

Jun 28, 2012 – افرادي كه مديتيشن يا تمركز مي كنند روي اين نقاط آگاهي دارند و انرژي هاي دروني را از … رنگهاي نوري به صورت انرژي پايان نا پذير در سطح كره زمين، كيهان و ماورا هميشه در ارتعاش … «كوارتز» كريستال طبيعي و تسكين دهنده سيستم عصبي است. … يوناني نيز از قدرت ويژه و منحصر به فرد سنگهاي شفابخش صحبت كرده است.

مجموعه موسیقی های امواج درمانی بنام افزایش قدرت مغزی در سطح یک فرد نابغه … هوشی یا همان آی کیو IQ و به تحریک و به کار وادار کردن انرژی مغزی و افزایش سرعت پردازش ذهن. … شما می توانید از استرس های زندگی مدرن بطور طبیعی و براحتی رهایی یابید. … آهنگ های آرامش بخش شفابخش روحی افزایش آی کیوی مغز IQ Brian در فرکانس های آلفا …

[PDF]هسته های ضدسرطان

archive.asremardom.ir/1394/10/17/11.pdf

Jan 7, 2016 – گرفتن در معرض اشعه های ماورای بنفش در بروز. آب مروارید … رفتن به دامان طبیعت و کسب انرژی متقبل شوند،. اما اکثر آن ها … انرژی شفابخش زمین را نادیده نگیرید. ســرطان از … انگــور قدرت مقابله با چندین گروه از ســلول های. ســرطان زا …

 – Learn more
Help Send feedback Privacy Terms

کلمات کلیدی مرتبط

 • ده قانون اصلی کاعنات
 • کاهنات
 • گرفتن انژی
 • تمرین تقویت نیروهای مافوق طبیعت و روانی
 • تقویت نیروی کاعنات
 • ایا نیرو های ماورای طبیعی واقعیت دارد؟
 • اهنگ شکر گذاری و جذب انرژی مثبت از کائنات
 • انرژیهای مافوق طبیعی
 • انرژی ماورای طبیعت
 • امواج به کائنات
2 نظرات
 1. محمد حمزه می گوید

  سلام تشکر از لینکی که به سایت ما دادید

  1. admin می گوید

   خواهش میکنم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE