loading...

احکام وام بانکی چیست؟

احکام وام بانکی چیست؟

احکام وام بانکی چیست؟
احکام وام بانکی چیست؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد احکام وام بانکی چیست؟ توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. احکام وام بانکی خامنه ای حکم شرعی وام مسکن احکام وام قرض الحسنه حکم شرعی وام خرید کالا مصرف وام در غیر مورد قرارداد حکم وام بانکی سیستانی احکام وام خرید کالا ایا وام مسکن حرام است

فهرست مطلب

احکام وام بانکی خامنه ای حکم شرعی وام مسکن احکام وام قرض الحسنه حکم شرعی وام خرید کالا مصرف وام در غیر مورد قرارداد حکم وام بانکی سیستانی احکام وام خرید کالا ایا وام مسکن حرام است

احکام وامها؛ آیت الله مکارم مدظله

وام گرفتن از بانک مسکن

سؤال: آیا وام گرفتن از بانک مسکن که بطور اجمال به شیوه پایین میباشد اشکال دارد؟

در بانک حسابی باز کرده و مدتی پول در حساب خواهد مانـد بعد از آن با دقت به اینکه چه مدت و چه مقدار پول در حساب مانده به ما وام می دهند ، باز پرداخت وام به شیوه اقساط و با بهره است

پاسخ: وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و چنان چه که حسب عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.

فروختن امتیاز وام بانکی

سؤال: بنده حق بهره گیری از ۵ ملیون وام بانک مسکن دارم. منتهی بنا عـلت ها ی نمی توانم از این حق بهره گیری کنم. آیا فروش حق بهره گیری از این وام جایز است؟اگر جایز نمی بـاشد با دقت به اینکه پول من یک سـال در اختیار بانک بوده هست سودی که آنان می دهند می توانم بگیرم؟

پاسخ: ۱- چنان چه که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.

۲- چنان چه که شما به نیت سود، در آن بانک حسابی باز نکرده باشید و آنان به میل و رضای خود سودی به شما می دهند اشکالی ندارد.

 گرفتن وام با شرایط بانک

سؤال: گرفتن وام از بانک های داخلی با شرایطی که خودشان وضع میکنند و گیرنده هیچ تغییری نمی تواند بدهد چه حانـدکی دارد.

پاسخ: با رعایت شرایط عقود شرعیه، مانعی ندارد. و چنان چه آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم خواهید توانست بپذیرید.

گرفتن وام سود دار

سؤال: در شرکتی که من کار می کنم برای کارکنان وامی در نظـر گرفتن به مبلغ ۲میلـیون تومان برای خرید اجناس مسکن و ماشین و به شیوه اقساط مبلغ ۲ونیم باز پرداخت دارد. آیا گرفتن این وام از لحاظ شرعی اشکال دارد.

پاسخ: ضمنا اگـر به شیوه عقود شرعیه درآید مانعی ندارد.

مثلاً شما به وکالت از کمپانـی جنس را نقداً بخرید و پـس آن جنس را از کمپانـی به شیوه اقساط و هزینه بالاتر برای خودتان بخرید.

اخذ حق العمل برای پیگری کارها بانکی

سؤال: کمپانـی ما یک کمپانـی خدمات مشاوره ای و ثبت شده و رسمی بیشتر از ۵۰ شخـص کارشناس مـوارد بانکی که بازنشسته می باشند است اکثر صنعتگران و شرکتهای بازرگانی به علـت اینکه کارشناس اقتصادی ندارند و یا اینکه فرصت ندارند و یا اینکه آگاهی ضـروری از قانون برای گرفتن وام ندارند به ما رجوع می کنند و با تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری و انعقاد قرارداد قانونی به ما اختیار می دهند به جای آنان به بانک رجوع کنیم و در قبال کاری که می کنیم حق العمل اخذ کنیم . ما هم اسناد آنان را بر حسب ضوابط قانونی حاکم بر بانکها کارشناسی می کنیم سپس با وکالتی که داریم به بانکها رجوع می کنیم و اسناد آنان را تحویل می دهیم .در قرارداد هم نوشته شده که ما بر حسب قانون بانکها عمل می کنیم و هیچ تضمینی برای دریـافت وام نمی دهیم . بانکها هم چنان چه تشخیص دادند که کار درست هست بر حسب ضوابط خودشان وام می دهند و کار ما تنها دنبال کردن می باشد. در این رابطه چندین کمپانـی و کارخانه به ما رجوع کرده اند و ما کار آنان را بر حسب وکالتی که از آنان داریم انجام داده ایم و آنان موفق به اخذ وام شده اند و حق العمل ما را نیز پرداخت کرده اند اکنون مدیر عامل یک بانک خصوصی به نام پارسیان به ما میگوید حق العملی که شما از مشتریان معرفی شده به بانک ما گرفته اید می بایست به حساب بانک ما واریز نمایید اینک با دقت به اینکه حق العمل ما از محل بانک نبوده و ما هیچ رابطه اقتصادی با آن بانک نداریم و اشخـاص با رضایت کامل و حسب قرارداد از خودشان پرداخت کرده اند آیا مدیر عامل بانک خصوصی پارسیان خواهـد توانست به لحاظ شرعی چنین مسئله ای را عنوان نماید یا خیر ؟ لطفا جـواب شرعی را مرحمت فرمائید

پاسخ: هر وقت حق العمل در مساوی زحمات شما بوده، متعلق به شممی باشد.

دادن وام از طریق قرعه کشی از پولهای مشترک

سؤال: در برخـی از محله های تهران خانمها با یک اصول مشـخص اقدام به تشکیل صندوق می نمایند که پولهای معینی را به اشتراک گذاشته ودر ماه به یک شخـص از مشترکین به شیوه قرعه کشی میدهند با در نظـر گرفتن اینکه این پولها عام المنفعه هست حکم آن چیست .

پاسخ: چنان چه که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.

دریات جریمه و خسارت تأخیر بوسیـله بانک

سؤال: چنان چه در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده هست تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را اخذ نماید ؟

پاسخ: جایز نیست.

خرید و فروش وام

سؤال: آیا خرید وفروش وام درست هست ؟

پاسخ: خرید و فروش وام مانعی ندارد .

 دادن قسمتـی از وام به دیگری

سؤال: به من وامی پیشنهاد شد که برای دادن ان بخـشی از آن را فردی که می خواهد وام را برای من درست نماید میگیرد آیا گرفتن این وام جایز هست

پاسخ: وام می بایست در همـان مصرفی که حسب عقود شرعیه مشـخص شده هست صرف گـردد ولی خواهید توانست از پول دیگری به وی بدهید.

 گرفتن وام کالا بصورت نقدی

سؤال: من توسـط پارتی وام ازدواجی که مرتبط به خرید کالا بوده هست را بصورت نقدی اخذ کردم . خودم می خواهم در موقع عروسی ام کالا بخرم ولی فعلا پول بصورت نقدی در دست بنده هست حال می خواهم بدانم تکلیفم چیست ؟

پاسخ: ضـروری هست هر چه سریع تر مبدل به کالا نمایید .

 پرداخت سود به دستگاهها مالی در استـایل هدیه

سؤال: با توجّه به ایرادات وارده در بحث خرید دین، و تقاضاهاى متعدّد در زمینه پرداخت وام، آیا محاسبه سود در استـایل عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هدیه توسّط در خواست کننده، خالى از اشکال است؟

پاسخ: در صورتى که قرار دادى در میـان نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.

پرداخت وام مشروط به کمک در کارها خیریه

سؤال: آیا شرط پایین جایز است: «به شما وام پرداخت مى کنم، مشروط بر این که مبلغى به فلان مؤسّسه خیریّه یا کمیته امداد کمک نمایید .»؟

پاسخ: با توجّه به این که این وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى نماید ، بلکه منفعتى را براى مؤسّسه خیریّه یا مثل آن مى طلبد، اشکالى ندارد.

تعیین نوع کالا در وام جهیزیه

سؤال: این صندوق در جهت بیشتر شدن و تنوّع عرضه خدمات خود در استـایل فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خرید جهیزیّه مى نماید. آیا زمان عقد قرارداد و پرداخت وام می بایست نوع کالا و مبلغ آن دقیقاً مشخّص و محرز گردد، یا صرف بیان خرید جهیزیّه بدون ذکر نام کالا کافى است؟

پاسخ: مشـخص نوع کالا ضـروری نیست.

اخذ وام مسکن با معاملات صوری

سؤال: برخى از بانکها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى معمـولا براى خرید مسکن کفایت نمى نماید ، میـان مردم رایـج شده که در معامله اى صورى با دوست ها و خویشان، مسکن آنان را مى خرند و وام مورد نظـر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟

پاسخ: با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.

پرداخت سود بوسیـله وام گیرنده بدون شرط قبلی

سؤال: شخصى به دیگرى وام مى دهد، و هیچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمى نماید . امّا پـس از این که پولش را بـعد مى گیرد، به شکل واضح یا تلویحاً اشاره مى نماید ، که خوب بود سودى پرداخت مى شد، آیا در این صورت و بدون این که وام دهنده عددى را معیّن نماید، و تنها به خاطر این که گله و ناراحتى خود را ابراز کرده ، وام گیرنده مجاز هست مبلغى به وی بدهد؟ آیا این پول در رأی ربا نیست؟

پاسخ: با توجّه به این که شرطى نکرده اند، و مطلب فقط به شیوه گله مطرح شده، و الزامى در کار نبوده، اشکالى ندارد.

وظیفه دستگاهها مالی موقعی تغییر مورد استفاده وام

سؤال: این تعاونى در راستاى اهداف خود، که کمک به اقشار آسیب پذیر و کمپانـی در کارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت مرمت یا خرید خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مى نماید. موقعی آگاهى از تغییر مورد استفاده وام (به هر علّتى،) وظیفه این تعاونى چیست؟ آیا می بایست قرارداد قبلى فسخ و بر حسب مقوله تازه قرارداد منعقد شود، یا به علـت گذشت وقـت مسؤولیّتى متوجّه این تعاونى نبوده، و سود اخذ ى از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟

پاسخ: می بایست قرارداد را فسخ نمایید ، و قرارداد جدیدى منعقد سازید. و گرنه، سودى که مى گیرید ربا می باشد.

 حبس مبلغ سپرده تا انتهـا اقساط وام

سؤال: کیفیّت و شرایط یکى از وامهاى رایـج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح پایین می باشد. لطفاً رأی شرعى آن را بیان فرمایید:

«اشخـاص با هر مبلغى که مایل باشند، با هر مدّت زمان، به شیوه حساب بـعد انداز بدون سود، حسابى افتتاح مى نمایند. در انتهـا مدّت، پـس از عودت مبلغ بـعد انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا انتهـا اقساط،) همـان میزان وام، با همـان مدّت زمان، با کارحقوق معمولى به آنان تعلّق مى گیرد.»

پاسخ: در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات زیـادتر به سایـر درخواست کنندگان باشد اشکالى ندارد.

 گرفتن وام ربوی با نیت نداشتن پرداخت ربا

سؤال: آیا قرض گرفتن از قسمـت هاى خصوصى، یا دولتى که ربا مى گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود تنها قرض را قبول نماید ، جایز است; هر چند سود را به زور از وی مى گیرند؟ ضمناً در معاملات نسیه ـ فروش اقساطى ـ که موقعی تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر نمـود مى شود، آیا جایز هست شرط دیر نمـود را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟

پاسخ: در صورتى که وامِ مشروط به سود دریافت کند جایز نیست; هر چند نیت پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.

تاخیر در پرداخت اقساط وام

سؤال: پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با اخذ اقساط وامهاى پرداختى رابطه مستقیم دارد. و هر نوع رکود در اخذ اقساط وام، باعث مشکلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال پایین جـواب فرمایید:
الف) آیا دریـافت چنین وامهایى براى آنان جایز است؟

ب) آیا مى توان، مثل بانکهاى دولتى، در مساوی روزانه تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه اى با همـان فرمول منظور نمود؟

پاسخ: تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست; همـان گونه که دریـافت جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.

اکتفا به قرارداد لفظی در پرداخت وام

سؤال: در پرداخت وام به شیوه عقود اسلامى (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبى منعقد مى شود. چنان چه قرارداد کتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، کافى است؟

پاسخ: اشکالى ندارد.

شرط افتتاح حساب بـعد انداز برای اخذ وام

سؤال: با درخواست کنندگان وام شرط مى گـردد که براى اخذ وام قطعا حساب بـعد انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب بـعد انداز ضـروری هست را براى چند ماه در بـعد انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرطهایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟

پاسخ: در صورتى که این شرط به نفع سایـر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد; ولى چنان چه براى بهره گیری وام دهندگان باشد، جایز نیست.

استفاده وام در غیر مورد قرارداد

سؤال: افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام اخذ کرده ، و به علّت ناآگاهى از رأی شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد استفاده کرده اند. برای مثال وام کشاورزى اخذ کرده ، ولى صرف خرید ماشین سوارى کرده اند. لطفاً رأی شرعى آن را بیان فرمایید.

پاسخ: چنین وامهایى باطل می باشد. می بایست آن را منطبق با عقود شرعیّه دیگرى کنند، تا مساله ربا پیش نیاید.

روش محاسبه تورم در بدهی های مدت دار

سؤال: نظـر حضرتعالى دربـاره روش محاسبه تورّم در بدهى هاى دراز مدّت چیست؟

پاسخ: براى محاسبه تورّم می بایست نرخ متوسّط اجناس مختلـف را در نظـر گرفت. و احتمالا مراکزى مثل بانک مرکزى چنین محاسبه اى را در دست داشته باشد. در غیر این صورت، خودتان می بایست اجناس مختلـف را محاسبه نمایید ، و حدّ وسط را بگیرید.

شرط مسدودی مبلغی از وام

سؤال: هر وقت شخصى بخواهد برای مثال مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) دریافت کند می بایست معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى که قرض گیرنده مى خواهد دریافت کند را می بایست در بانک مسدودى داشته باشد، یعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان را می بایست به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى که وام گیرنده همـه بدهى خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرمایید چنان چه معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آیا مى تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو مساوی مورد نیاز خود تقاضـای نمایید ، برای مثال یک میلـیون تومان تقاضـای وام نمایید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفى نماید که به ایشان ۲ مساوی وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده گـردد تا زمانى که آخرین قسط یک میلـیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانى که به عنوان مسدودى ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادى به قرض گیرنده پرداخت نماید که در واقع وام گیرنده در پـایان کار مبلغ پانصد هزار تومان بـعد انداز دارد که یک جا اخذ مى نماید . لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظـر شرعى درست است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانى که در آخرین پرداخت قسط مى گیرند خمس دارد؟

پاسخ: در صورتى که صندوق قرض الحسنه کار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله درست هست و موقعی دوّم خمس به پول بـعد انداز شده تعلّق مى گیرد.

مطلب مرتبط:

بزرگترین گنج پیدا شده در جهان,کشف گنج بزرگ به ارزش ۶۰۰ میلیارد دلار در معبدهای هندوستان

گنج یابی و دفینه یابی و باستان شناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE