loading...

احکام جنابت کدامند؟

احکام جنابت کدامند؟

احکام جنابت کدامند؟
احکام جنابت کدامند؟

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد احکام جنابت کدامند؟ وضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. غسل جنابت مردان چگونه است احکام غسل جنابت مکارم شیرازی چگونه غسل جنابت کنیم غسل جنابت زنان چگونه است اگر غسل جنابت نکنیم چه میشود احکام غسل جنابت برای زنان در چه صورت غسل جنابت بر مرد واجب است غسل جنابت برای دختر باکره

غسل جنابت مردان چگونه است احکام غسل جنابت مکارم شیرازی چگونه غسل جنابت کنیم غسل جنابت زنان چگونه است اگر غسل جنابت نکنیم چه میشود احکام غسل جنابت برای زنان در چه صورت غسل جنابت بر مرد واجب است غسل جنابت برای دختر باکره

احکام جنابت

مسأله ۳۴۴ ـ به دو چیز انسان جنب می‌شود:
اوّل: جماع.
دوّم: بیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار.

مسأله ۳۴۵ ـ چنان چه رطوبتی از آقـا بیرون شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها، ضمنا اگـر با شهوت و جستن بیرون آمده و پـس از بیرون آمدن آن بدن سست شده، آن رطوبت رأی منی را دارد، و چنان چه هیچ یک از این سه نشانه یا برخـی از اینها را نداشته باشد، رأی منی را ندارد. ولی در مریض ضـروری نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده باشد، و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه چنان چه با شهوت بیرون آید در رأی منی می باشد.
و رطوبتی که خانـم ها در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در خود موضع احساس می‌کنند و آن رطوبت به حد ‌ای زیاد نمی بـاشد که جاهای دیگر را آلوده نماید ، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی‌کند و امّا چنان چه زیاد باشد به حدّی که صدق (انزال) نماید و لباس را آلوده نماید؛ چنان چه که همراه با رسیدن خانـم به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و سبب جنابت است، بلکه چنان چه همراه با آن هم نباشد ـ بنا بر احتیاط ضـروری ـ نجس و سبب جنابت می‌باشد، و در نکات ی که خانـم شک داشته باشد رطوبت به این حد از بیشتری رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته باشد، غسل واجب نمی بـاشد و وضو و غسل هم باطل نمی‌شود.

مسأله ۳۴۶ ـ چنان چه از مردی که مریض نمی بـاشد آبی بیرون آید که یکـی از سه نشانه‌ای که در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‌های دیگر را داشته یا نه، ضمنا اگـر پیش از بیرون آمدن آن آب وضو داشته می‌تواند به همـان وضو اکتفا نماید ، و چنان چه وضو نداشته ضـروری است تنها وضو دریافت کند و غسل بر وی لازم نیست.

مسأله ۳۴۷ ـ مستحب است انسان پـس از بیرون آمدن منی بول نماید ، و چنان چه بول نکند و پـس از غسل رطوبتی از وی بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، رأی منی را دارد.

مسأله ۳۴۸ ـ چنان چه انسان با زنی جماع نماید و به‌حد ختنه‌گاه یا زیـادتر داخل شود، در پیش باشد یا در دبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگرچه منی بیرون نیاید هر دو جنب می‏شوند.

مسأله ۳۴۹ ـ چنان چه شک نماید که به مقدار ختنه‌گاه درون شده یا نه، غسل بر وی واجب نیست.

مسأله ۳۵۰ ـ چنان چه ـ نعوذ بالله ـ با حیوانی نزدیکـی نماید و منی از وی بیرون آید، غسل فقط ضـروری است، و چنان چه منی بیرون نیاید، ضمنا اگـر پیش از وطی وضو داشته باز هم غسل فقط ضـروری است، و چنان چه وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل نماید و وضو هم بگیرد. و ضمناً است حکم در نزدیکـی نمودن با آقـا یا پسر.

مسأله ۳۵۱ ـ چنان چه منی از جای خود حرکت نماید و بیرون نیاید، یا انسان شک نماید که منی از وی بیرون آمده یا نه، غسل بر وی واجب نیست.

مسأله ۳۵۲ ـ فردی که نمی‌تواند غسل نماید ولی تیمم برایش شانس دارد ، پـس از داخل شدن زمان نماز هم می‌تواند با عیال خود نزدیکـی نماید .

مسأله ۳۵۳ ـ چنان چه در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن غسل نکرده می بایست غسل نماید ، و نمازهایی را که یقین دارد پـس از بیرون آمدن منی خوانده قضا نماید ، ولی نمازهایی را که شانس می‏دهد پیش از بیرون آمدن آن منی خوانده، ضـروری نیست قضا نماید.

چیزهایی که بر جنب حرام است:

مسأله ۳۵۴ ـ پنج چیز بر جنب حرام است:
اوّل: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن یا به نام خداوند متعال به هر لغت که باشد، و مناسـب تر آن است که به اسماء پیغمبران، و امامان و حضرت زهراء علیهم‏ السلام نیز نرساند.
دوّم: وارد شدن به مسجد الحرام، و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و‏ آله اگرچه از یک در درون و از در دیگر بیرون شود.
سوّم: توقـف در مساجـد دیگر، و ضمناً ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در حرم امامان علیهم‏ السلام، ولی چنان چه از مسجد گذر نماید مثل اینکه از یک درِ مسجد درون و از درِ دیگر بیرون شود، مانعی ندارد.
چهارم: درون شدن در مسجد برای برداشتن چیزی، و ضمناً گذاشتن چیزی در آن هرچند خودش وارد مسجد نشود، بنا بر احتیاط لازم.
پنجم: مطالعه هر یک از آیات سجده واجب در قرآن، و سجده های واجب در سوره عظیم الشأن (سجده) آیه پانزدهم ، و سوره عظیم الشأن (فصلت) آیه سی وهفتم ، و سوره عظیم الشأن (النجم) آیه شصت و دوم ، و سوره عظیم الشأن (علق) آیه نوزدهم می‌باشد.

چیزهایی که بر جنب مکروه است:

مسأله ۳۵۵ ـ نُه چیز بر جنب مکروه است:
اوّل و دوّم: میل کردن و آشامیدن، ولی چنان چه صورت و دست‌ها را بشوید و مضمضه بکند مکروه نیست، و چنان چه تنها دست‌ها را بشوید کراهت کمتر می‌شود.
سوّم: مطالعه بیشتر از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد بنا بر معـروف کراهت دارد.
چهارم: رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و میـان خط‌های قرآن.
پنجم: همراه دارا بودن قرآن.
ششم: خوابیدن، ولی چنان چه وضو دریافت کند یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم نماید مکروه نیست.
هفتم: خضاب کردن به حنا و مثل آن.
هشتم: مالیدن روغن به بدن.
نهم: جماع کردن پـس از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب منی از وی بیرون آمده می باشد.

غسل جنابت:

مسأله ۳۵۶ ـ غسل جنابت برای مطالعه نماز واجب و مثل آن واجب می‏باشد، ولی برای نماز میت، و سجده سهو، و سجده شکر، و سجده‌های واجب قرآن، غسل جنابت ضـروری نیست.

مسأله ۳۵۷ ـ ضـروری نیست در زمان غسل، نیت نماید که غسل واجب می‏کند، بلکه چنان چه تنها به نیت قربت، یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند متعال عالم غسل نماید ضـروری می باشد.

مسأله ۳۵۸ ـ چنان چه یقین نماید زمان نماز شده و نیت غسل واجب نماید پـس معلوم گـردد که پیش از زمان غسل کرده ، غسل وی درست می باشد.

مسأله ۳۵۹ ـ غسل جنابت را به دو قسم می‌شود انجام داد: ترتیبی و ارتماسی.

مطلب مرتبط:

احکام مشروبات الکلی + آیا الکل نجس است؟

نحوه صیغه دختر باکره چگونه است؟

 

کلمات کلیدی مرتبط

  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1824 L1neoG4_Y7lZCi2QfYJqNexj4qhMVAYlMR4n05nDqIs f85c6cb84235ba87a0226a3c2305c2cff0271caa&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YLeQVNu7TCjFWh

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE