loading...

آیا خمس هدیه دارد؟

آیا خمس هدیه دارد؟

آیا خمس هدیه دارد؟
آیا خمس هدیه دارد؟

نظـر مراجع عظام تقلید در این رابطه مختلـف هست و نظـر ات در این رابطه به سه شكل می باشد:

نظـر اول:

به هدیه و هبه و جایزه و امثال آن بطور مطلق خمس تعلق می گیرد به این معنی كه این جایزه یا هدیه به هر شكل و حد كه باشد، چنان چه كه از مخارج سالش زیاد بیاید، مشمول خمس خواهد بود.

مراجعی كه این نظـر یه را قبول دارند عبارتند از آیات عظام: بهجت(ره) و مكارم شیرازی و فاضل لنکرانی(ره)، اراكی(ره)، خوئی(ره)، سیستانی، صافی ، گلپایگانی و سبحانی.

نكته:

اما از میـان مراجع فوق آیات عظام مكارم شیرازی و بهجت ره و فاضل لنکرانی ره بنا بر احتیاط واجب، خمس آن را واجب می دانند و سایـر بر حسب فتوی بـعد مقلدین آنان می توانند به مراجعی كه به نظـر یه سوم قائل می باشند رجوع كنند.

نظـر دوم:

چنان چه به هبه و هدیه و امثال آن خمس تعلق می گیرد كه آن هدیه چیز كم و كوچكی حساب نشود و چنان چه چیز كم ارزشی حساب گـردد به آن خمس تعلق نمی گیرد. كسانی كه این نظـر یه را قبول دارند عبارتند از آیات عظام تبریزی(ره)، وحید خراسانی و زنجانی اما با این فرق كه آیة الله زنجانی در چیزهای كم ارزش هم بنا بر احتیاط خمس را ضـروری می دانند ولی مقلدین ایشان می توانند تنها در این زمینه به قائلین به نظـر یه بعدی رجوع نمایند.

و ضمناً آیة الله مكارم شیرازی در حاشیه خود بر كتاب عروةالوثقی این نظـر یه را قائلند .

نظـر سوم:

به هدیه و امثال آن خمس تعلق نمی گیرد اگرچه كه چیز ارزشمند ی حساب گـردد و از مخارج سـال زیاد بیاید اما احتیاط مستحب آن هست كه چنان چه كه از مخارج سـال زیاد بیاید خمس آن پرداخت گـردد . قائلین به این نظـر یه عبارتند از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری دام ظله و غالب فقهای قدیم.

همه مراجعی كه در هدیه و امثال آن خمس را واجب می دانند با یك شرط آن را واجب می دانند و آن اینكه از مخارج سـال زیاد بیاید بـعد به طور مثال چنان چه كسی به ما فرشی را كه ما عرفا به آن نیاز داشتیم را هدیه داد و ما آن را پایین پا انداختیم، سر سـال خمسی چنان چه چه آن فرش باقی هست لكن مشمول خمس نخواهد بود ولی چنان چه فرضا ۵۰ كیلو برنج به ما هدیه یا صدقه دادند وسر سـال خمسی ۱۰ كیلو از آن باقی بود پرداخت ۲ كیلو از آن ۱۰ كیلو ، به عنوان خمس واجب خواهد بود

چند نكته:

اول اینكه می بایست دقت داشت كه وقتی می گوییم به هدیه خمس تعلق می گیرد یا نه منظور فـرد اخذ كننده هدیه هست كه در رابطه با آن سه نظـر یه فوق وجود داشت ولی دربـاره فـرد هدیه دهنده هیچ اختلافی نمی بـاشد به این معنی كه فـرد هدیه دهنده چنان چه مالی را كه هدیه می دهد از درآمد سالش باشد و به حد ای باشد كه برای وی متعارف هست و سـال خمسی بر وی ن قبلی باشد خمسی بر وی نیست ولی چنان چه سـال بر آن قبلی یا آن هدیه بیشتر از شأن و منزلت وی است در این صورت مشمول خمس خواهد بود.

دوم اینكه وقتی گفته می شـود : « چنان چه به هدیه خمس تعلق می گیرد كه شیء ارزشمند ی باشد» مرجع مشـخص ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن و كم و زیاد بودن آن هدیه عرف است و به عبارت دیگر خود مكلف می بایست دقت داشته باشد كه در آن مکانی كه زندگـی می كند یا در آن موقعیت اجتماعی كه به سر می برد آن هدیه حاوی ارزش قابل توجهی هست یا نه كه موقعی اول مشمول خمس است، اما حسب نظـر یه دوم .

سوم اینكه همه مراجعی كه در هدیه و امثال آن خمس را واجب می دانند با یك شرط آن را واجب می دانند و آن اینكه از مخارج سـال زیاد بیاید بـعد به طور مثال چنان چه كسی به ما فرشی را كه ما عرفا به آن نیاز داشتیم را هدیه داد و ما آن را پایین پا انداختیم، سر سـال خمسی چنان چه چه آن فرش باقی هست لكن مشمول خمس نخواهد بود ولی چنان چه فرضا ۵۰ كیلو برنج به ما هدیه یا صدقه دادند و سر سـال خمسی ۱۰ كیلو از آن باقی بود پرداخت ۲ كیلو از آن ۱۰ كیلو، به عنوان خمس واجب خواهد بود.

به هدیه و امثال آن خمس تعلق نمی گیرد اگرچه كه چیز ارزشمند ی حساب گـردد و از مخارج سـال زیاد بیاید اما احتیاط مستحب آن هست كه چنان چه كه از مخارج سـال زیاد بیاید خمس آن پرداخت شود. قائلین به این نظـر یه عبارتند از حضرت امام ره ومقام معظم رهبری دام ظله وغالب فقهای قدیم و باز بطور مثال چنان چه همـان ۵۰ كیلو برنج را بطور كامل در میـان سـال خمسی به استفاده رساندیم دیگر خمسی واجب نیست.

ضمناً هست اگر به ما انگشتری از طلا یا نقره هدیه دادند و ما به عنوان زینت آن را دست نمودیم(اما با رعایت شرائط شرعی مثل حرمت طلا بر آقایان ) دیگر خمس آن واجب نمی بـاشد چون زائد بر مۆونه نمی باشد. و نكته پـایان اینكه منظور از اینكه مالی مۆونه انسان باشد و از مخارج سـال زیاد نیاید تنها احتیاجات لازم و ضـروری زندگـی نیسـت بلكه منظور نیازهای متعارف زندگـی هست اگرچه كه آن نیاز متعارف، نیاز لازم و ضـروری و اضطراری هم نباشد مثل مسافرت برای سیاحت یا زیارت.

مطلب مرتبط:

حکایت های شگفت انگیز آیت الله دستغیب

گنج یابی و دفینه یابی و باستان شناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE