loading...

آیا آرایش کردن حرام است + حدود آرایش زنان در اسلام

آیا آرایش کردن حرام است

آیا آرایش کردن حرام است
آیا آرایش کردن حرام است

در این مطلب می خواهیم برای شما در مورد اینکه آیا آرایش کردن حرام است توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید. در ادامه با ما باشید. حکم آرایش ملایم خامنه ای حدود آرایش زنان در اسلام حکم آرایش از نظر سیستانی حکم آرایش ملایم سیستانی حکم سرمه کشیدن حکم شرعی رژ لب آرایش زنان در قرآن حکم آرایش ملایم مکارم

حکم آرایش ملایم خامنه ای حدود آرایش زنان در اسلام حکم آرایش از نظر سیستانی حکم آرایش ملایم سیستانی حکم سرمه کشیدن حکم شرعی رژ لب آرایش زنان در قرآن حکم آرایش ملایم مکارم

استعمال عطر بوسیـله زنان در بیرون از منزل

سؤال:آیا براى خانـم جایز هست که عطر بزند و از منزل بیرون رود؟

جواب: در روایات متعدّدى از این معنا نهى شده و ظاهر بعضى از آنان حرمت است.

٢منظور از آرایش ملایم در بانوان

سؤال:اخیرا ً در استفتاء تازه در مورد آرایش ملایم بانوان، حضرتعالی فرموده اید که آرایش ملایم صورت زنان اشکال ندارد. مستدعی هست با دقت به اینکه در اجتماع درک و تفاسیر مختـلفی از آرایش ملایم می گـردد از این رو مصادیق و حریم شرعی آن معلوم شود. متاسفانه بعضـی برداشت های هدفمند در حال اشاعه می باشد. ضمناً ً وقتی یک بانو با یک کرم سفید کننده یا رژ لب بسیار آرام آرایش می کند چنان چه این آرایش ملایم در معرض نگاه کـرد نامحرم قرار گیرد گناه دارد یا خیر؟ اصلاً موضوعیت آرایش ملایم چیست و حریم آن تا کجاست؟

جواب: منظور چیزی هست که جلب دقت اشخـاص را نکند.

٣حکم اپیلاسیون

سؤال:حکم اپیلاسیون عورت خانـم بوسیـله خانـم دیگر ی که این کار شغل اوست چیست؟

جواب: نگاه به عورت دیگری، خواه برای زائل کردن مو باشد یا چیز دیگر جایز نیست، ولی زایل کردن موهای پایین بغل و مثل آن، به وسیله ی هم جنس مانعی ندارد.

٤نگاه کردن به بانوانی که بر روی صورت خود تاتو کرده اند

سؤال:اخیرا ً برخى از زنان نسبت به ابرو یا دور لب، عملیّات تاتو انجام مى دهند، (پر رنگ کردن دور ابرو و لب با خال کوبى) که طبعاً زینت تلقّى مى شود. و گاه پوشاندن آن نیز مقدور نمى باشد. لطفاً بفرمایید که این عمل مشمول آیه شریفه (وَ لا یُبْدینَ زینَتهنَّ) مى باشد، یا نه؟ نگاه به شیوه چنین زنانى چه حکمى دارد؟

جواب: آیه (لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ) با توجّه به جمله «اِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها» زینتهاى موجود موقعی و دستها تا مچ را حاوی نمى شود. ولى چنان چه این زینت تند و زننده باشد، و منشأ مفاسدى شود، جایز نیست.

٥وضو و نماز با ناخن های لاک زده

سؤال:۱- دربـاره خانم‌ها یرای گرفتن وضو آیا جدای از این که ناخن های دست می بایست بدون لاک باشد ناخن های پا نیز می بایست بدون لاک باشد؟ یا تنها بدون لاک بودن ناخن انگشت کوچک پا درست هست و برای وضو و نماز کفایت می‌کند؟
۲- خانمی لاک ناخن‌های دست را پاک کرده و پـس از چند روز متوجه شده که گوشه‌ی یکـی از ناخن ها انـدکی لاک داشته و کامل پاک نبوده، آیا وضو و نمازهایی که در این مدت اقامه کرده درست است؟ و یا می بایست آن‌ها را اعاده نماید ؟

جواب: ۱ـ ناخن کوچک پا به تنهایی کفایت نمی کند ولی سایـر انگشتان به تنهایی ضـروری است.
۲ـ در فرض پرسش وضو و نمازاش درست هست ولی بعدا دقت نماید که تکرار نشود.

٦کوتاه کردن موهای زائد دختران پیش از ازدواج

سؤال:اینجانب دختر ۱۶ ساله اى هستم که مى خواستم نظـر حضرتعالى را دربـاره کوتاه نمودن موهاى زائد بدن پیش از وصلت جویا شوم؛ چون مادرم من را از این کار منع مى نماید ، ولى دبیران دینى و قرآن در مدرسه همیشه به کوتاه نمودن موهاى زائد سفارش مى کنند و مى گویند: «بلند بودن این موها باعث باطل شدن غسل مى گردد» حال وظیفه من چیست؟

جواب: کوتاه کردن موهاى زائد بدن نه فقط اشکالى ندارد، بلکه کار خوبى است؛ ولى بودن و نبودن آن زیان ى براى غسل ندارد، امّا در نکات ى که متعارف هست دوشیزه ها موهاى زائد را از میـان نمى برند (مثل اصلاح ابرو و صورت) مناسـب تر هست مراعات عرف و عادت را بکنند.

٧آرایش کردن زنی که خود را در معرض نامحرم قرار می دهد

سؤال:من آرایشگر زنان هستم. پرسش من این هست که چنان چه من آرایش و پیرایشی به روی مشتریان خود انجام دهم و آن فـرد خود را در محافل نامحرم ظاهر نماید و مرتکب گنه شود، من هم در گناهش شریک هستم؟
پولی که از این راه به دست می آورم حرام هست یا حلال؟

جواب: شما مسئولیتی ندارید و درآمدتان حلال هست ولی سزاوار هست با زبان خوب چنان چه شانس تأثیر می دهید امر به مشهـور و نهی از منکر نمایید .

٨حکم پوشاندن دست و صورت به زمان بهره گیری از اشیاء زینتی و آرایشی

سؤال: ضمنا اگـر خانـم با خود زینت داشته باشد مثل حلقه وصلت یا انگشترى در دست یا چهره آراسته کرده باشد، آیاواجب هست وجه و کفین را بپوشاند؟

جواب: دربـاره حلقه و انگشتر مساله ندارد ولى دربـاره آرایش مساله است.

٩اصلاح و آرایش در ماه های محرم و صفر

سؤال:آیا اصلاح کردن در ماه محرم و صفر برای خانـم ها از نظـر اسلام و فقه اشکال دارد؟

جواب: اشکالی ندارد.

١٠حکم برداشتن ابرو در دختران

سؤال:لطفا رأی برداشتن ابرو در دختران را هم از نظـر شرعی و هم از نظـر عرفی را در اجتماع ما بیان فرمایید؟

جواب: شرعاً اشکالی ندارد ولی چنان چه در عرف محل کار خلافی حساب می گـردد بهتر اجتناب از آن است

١١حکم برداشتن ابرو در دختران

سؤال:لطفا رأی برداشتن ابرو در دختران را هم از نظـر شرعی و هم از نظـر عرفی را در اجتماع ما بیان فرمایید؟

جواب: شرعاً اشکالی ندارد ولی چنان چه در عرف محل کار خلافی حساب می گـردد بهتر اجتناب از آن است.

١٢زینت کردن زنان برای حضور در مسجد

سؤال:آیا استحباب آراستگی و معطر نمودن در موقع حضور در مسجد، اختصاص به آقایان دارد یا این که خانـم ها نیز در این رأی مشترک می باشند ؟

جواب: استعمال عطر برای خواهران در بیرون از منزل، حسب روایات اشکال دارد ولی زینت هایی که آشکار نباشد، عیبی ندارد.

١٣انگشتر و حلقه نامزدی در مساوی نامحرم

سؤال:لطفاً دربـاره تزیین خانـم ها به انگشتر و حلقه نامزدى به سؤالات پایین جـواب دهید:
الف) آیا در دست کردن حلقه نامزدى طلا (انگشتر) در جلوى آقـا نامحرم جایز است؟
ب) اگر دربـاره سؤال استعمال آن بى اشکال باشد، ولى این عمل از نظـر مرجع تقلید بنده (شوهر) جایز نباشد، آیا بهره گیری از آن براى همسـر م منعى دارد؟ آیا ضـروری هست از وی بخواهم که بهره گیری نکند؟ ج) خانـم از چه انگشترى مى تواند در جلوى نامحرم بهره گیری نماید ؟

جواب: الف) اشکال ندارد.
ب) هر کس می بایست به فتواى مرجع تقلید خود عمل نماید ، و شما نمى توانید وی را از این کار نهى نمایید .
ج) هر نوع انگشترى که منشأ مفسده خاصّى نگردد اشکالى ندارد.

١٤برداشتن ابرو و موهای صورت برای زنان

سؤال:در عرف رایـج هست که زنان پـس از ازدواج، خود را به امورى از قبیل پایین ابرو برداشتن و زائل کردن موهاى ریز صورت و مثل آن زینت مى کنند، آیا در این صورت استتار واجب است؟

جواب: اگر فقط کم کردن موهاى صورت و ابرو و مثل آن باشد اشکالى ندارد.

١٥کوتاه کردن موی سر دختران

سؤال:کوتاه کردن مو برای دختران چه حانـدکی دارد؟

جواب: چنان چه که مثل پسران و آقایان نباشد مانعی ندارد.

١٦اصلاح صورت و مرتب کردن ابرو بوسیـله بانوان

سؤال:دربـاره اصلاح صورت خانمهاومرتب کردن ابرو، آیا زینت حساب می شود ؟ منظور از عرف چیست؟ آیا ما خانمهای کارمند که گردی صورتمان باز هست نباید اصلاح ومرتب کردن ابرو را انجام بدهیم؟

جواب: آرایش گردى صورت و دستها تا مچ در صورتى که خیلی خفیف باشد و منشأ مفسده اى نگردد اشکالى ندارد، ولى از آرایشهاى تند یا مفسده انگیز می بایست پرهیز کرد.
و اصلاح صورت و مرتب کردن ابرو ها اشکالی ندارد.

١٧حکم لوازم آرایشی زنان که از جفت جنین ساخته می شود

سؤال:با دقت به اینکه هم اکنون بسیارى از لوازم آرایش مورد استفاده زنان مسلمان از جفت جنین ساخته مى گـردد بهره گیری و استفاده آن چه حکمى دارد ضمناً ً بفرمایید جفت نجس هست یا متنجّس؟

جواب: علـت ى بر نجاست جفت نمی بـاشد ( همان گونه که در تعلیقه عروه نیز نوشته ایم) بنا براین چنان چه آلوده به خون نباشد یا شک داشته باشیم پاک است.

١٨حد شستن سرمه برای وضو و غسل

سؤال:وقتی سرمه می کشیم و آن را پاک می کنیم هاله ای از آن باقی خواهد مانـد به گونه ای که چنان چه پارچه سفیدی را روی آن محکم بکشیم انـدکی سیاه می شود ، حد شستن سر مه را توضیح دهید؟

جواب: این مقدار برای وضو و غسل مانعی ندارد.

١٩عمل ترمیم خط ابرو برای وضو و غسل

سؤال:خانمى سؤال کرده که در آرایشگاه هاى زنانه خطّ ابرو را ترمیم مى کنند، رأی این عمل چیست؟ آیا براى وضو و غسل اشکالى ندارد؟

جواب: اگر منظور از ترمیم، کاشتن مو هست و آب به پوست بدن براى وضو و غسل مى رسد، اشکالى ندارد، و چنان چه منظور خال کوبى با رنگ هست که پایین پوست قرار مى گیرد، آن هم اشکالى ندارد.

٢٠حکم نکات ی که برای خانـم ها زینت به حساب نمی آید

سؤال:آیا سرمه کشیدن یا ابرو چیدن، انگشترعقیق، ساعت، عینک طبى زیبا براى خانـم ها زینت به حساب می آید که می بایست پوشانده شوند؟

جواب: ظاهرا جزء زینت ممنوع نیست.

٢١پوشاندن زینت

سؤال: ضمنا اگـر خانـم با خود زینت داشته باشد (مثل حلقه ازدواج، یا انگشترى در دست، یا چهره آراسته کرده باشد) آیا واجب هست وجه و کفّین را بپوشاند؟

جواب: دربـاره حلقه و انگشتر مانعى ندارد ولى دربـاره آرایش مساله است.

٢٢سرمه کشیدن و بهره گیری از ساعت و عینک زیبا

سؤال:آیا سرمه کشیدن یا ابرو چیدن، انگشتر عقیق، ساعت، عینک طبّى زیبا براى خانـم ها زینت به حساب مى آید که پوشش آن ضـروری باشد؟

جواب: ظاهراً جزء زینت ممنوع نیست.

٢٣آرایش کردن دختران مجرد

سؤال:آیا دختری که وصلت نکرده و نیت دارد وصلت نماید میتواند انـدکی آرایش داشته باشد و خود را آراسته نماید ؟

جواب: آرایش برای این گونه دختران سزاوار نیست.

٢٤بلند بودن ناخن برای زنان

سؤال:سلام
آیا بلند بودن ناخن برای خانـم ها زینت هست و اشکال دارد؟

جواب: اشکالی ندارد ولی می بایست آن را برای وضو و غسل تمیز نگه دارند.

٢٥تراشیدن موی سر بوسیـله بانوان

سؤال:آیا خانـم ها می توانند موھای سر خود را بتراشند یا کوتاہ کنند؟

جواب: اشکال دارد

٢٦رنگ کردن ابرو

سؤال:رنگ کردن ابرو دربـاره زنان چه حانـدکی دارد؟

جواب: اشکالی ندارد.

٢٧حکم موهایی که با سوزش از بدن جدا می شود

سؤال:آیا موهایی که زنان، با درد از صورت خود جدا می کنند نجس است؟

جواب: خیر، نجس نیست.

٢٨کندن ابروی زنان جهت آرایش

سؤال:کندن ابروی زنان جهت آرایش که با سوزش همراه است، آیا سبب نجاست مو یا محل آن می گـردد و آیا این کار حرام است؟

جواب: سبب نجاست نمی گـردد و حرام نیست.

٢٩طهارت یا نجاست ” استون

سؤال:می خواستم بدانم که آیا استون که برای پاک کردن لاک بهره گیری می شود نجس هست یا نه ؟ و اینکه جز الکل های صنعتی هست یا طبی ؟

جواب: نجس نیست.

٣٠عدم نجاست موی نماید ه شده به همراه ریشه

سؤال:پرسش اینجانب آن هست که در زمان نماید ه شدن مو آیا ریشه آن نیز که همیشه به همراه مو بیرون می آید (بدون خون و گوشت) نجس هست یا خیر؟
خاطر نشان میگردد که ظاهرا پیشرفت مو از طریق ریشه آن انجام می شود .

جواب: خیر، نجس نیست.

٣١میزان آرایش بلااشکال بانوان

سؤال:آیا صحت دارد که نظـر ایشان این هست که خانـم ها در صورتیکه آرایش ملایم داشته باشند بلااشکال است؟

جواب: آرایش گردى صورت و دستها تا مچ در صورتى که خیلی خفیف باشد و منشأ مفسده اى نگردد اشکالى ندارد، ولى از آرایشهاى تند یا مفسده انگیز می بایست پرهیز کرد.

٣٢اصلاح صورت و ابرو برای دختران

سؤال:برای دخترانی که هنوز وصلت نکرده اند اصلاح صورت و ابرو چه حانـدکی دارد؟

جواب: اصلاح صورت براى دختران شرعاً حرام نیست، ولى با توجّه به اینکه برخلاف عرف و عادت هست بهتر آن هست از آن پرهیز کنند.

٣٣کِرم های مرطوب کننده که از روغن نهنگ ساخته شده

سؤال:بر روی ظرف یک کرم دست، تولیدی ایران نوشته شده که در تهیه این کرم از روغن نهنگ بهره گیری شده می باشد. آیا این کرم نجس است؟ آیا می توان با دست هایی که با آن کرم چرب شده اند نماز خواند؟

جواب: نجس نمی بـاشد ولی برای نماز مطالعه می بایست دست ها را بشویید، مگر اینکه روغن جذب بدن شده باشد.

مطلب مرتبط:

چشم چرانی در اسلام چه حکمی دارد

آیا آرایش روزه راباطل می نماید

کلمات کلیدی مرتبط

  • آیا در اسلام آرایش کردن گناه است
  • اراستگی با ارایش در اجتماع اشکال شرعی دارد
  • ایا کوتاه کردن مو در محرم گناه دارد
  • حکم رژه لب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE