loading...

آموزش کامل و جامع علوم غریبه و متافیزیک ارتباط و رابطه انسان با ارواح قسمت سوم

در این پست از سایت hooris.ir آموزش کامل و جامع علوم غریبه و متافیزیک ارتباط و رابطه انسان با ارواح قسمت سوم رو برای شما عزیزان علاقه مند به مباحث علوم غریبه و متافیزیک قرار دادیم . قسمت اول آموزش کامل و جامع روش ارتباط با ارواح رو در این پست قرار دادیم . قسمتهای بعدی این آموزش نیز در روزهای آینده تقدیم شما عزیزان قرار خواهد گرفت . هدف ما آموزش روشهای برقراری ارتباط و رابطه با ارواح میباشد که یکی از شاخه های علوم غریبه و متافیزیک میباشد . توضیحات کامل در ادامه مطلب …

چگونه می توان با ارواح ارتباط برقرار کرد (آموزش علوم غریبه و متافیزیک قسمت دوم)
چگونه می توان با ارواح ارتباط برقرار کرد (آموزش علوم غریبه و متافیزیک قسمت دوم)

آموزش کامل و جامع علوم غریبه و متافیزیک ارتباط و رابطه انسان با ارواح قسمت سوم,ارتباط با ارواح,آموزش ارتباط با ارواح,چگونه میتوان با ارواح ارتباط برقرار کرد,روشهای ارتباط برقرار کردن با ارواح,آموزش کامل و جامع ارتباط با ارواح,آموزش علوم غریبه و متافیزیک و برقراری ارتباط با ارواح در خواب,بهترین آموزش درباره نحوه ارتباط با ارواح,چگونه می توان با ارواح صحبت کرد و حرف زد,ارتباط با ارواح و اموات و پی بردن به احوال آنها,چگونه می توان ارواح را احضار کرد و تسخیر کرد

قسمت اول آموزش ارتباط با ارواح

قسمت دوم آموزش ارتباط با ارواح

قسمت سوم  و پایانی روش ارتباط با ارواح

آموزش کامل و جامع علوم غریبه و متافیزیک ارتباط و رابطه انسان با ارواح قسمت سوم
آموزش کامل و جامع علوم غریبه و متافیزیک ارتباط و رابطه انسان با ارواح قسمت سوم

  شروع  مي تونين  بگين «روح  لطفاً بيا و ما رُ راهنمايي  کن » يا روح  خاصي  رُ صدا
بزنين . در اين  صورت  اگرچه  بيشتر از همه  منظور شما مهمه ، اما بهتره  به  اسم  کامل  صدا بزنين
(مثًلا آقاي  اسميت  براون ).
۲۶

 
ده – صبور باشين . امکان داره  همون  موقع  به  جواب  نرسين . به  صفحه  اجازه  بدين «گرم بشه ». در عين  حال  امکان  داره  به  جواب  صحيح  نرسين ؛ مثًلا واژه هاي  بي معني  گفته  بشه  يا حرکت  خيلي  سخت و آروم  باشه ؛ در اين  صورت  احتماًلا يک  چيز مشکل  داره : يا زمان  مناسب نيست . يا موقعيتي که  همه  نشستن  راحت  نيست يا همه ي  افراد تمرکز ندارن . يا شايد لازم  باشه شريک  تون (partner) رُ عوض  کنين .
يازده – مودب  باشين ؛ وقتي  صفحه  شروع  به  کار کرد، از صفحه (؟!) يا اون  موجودها براي اين  که  با شما ارتباط  برقرار مي کنن  تشکر کنين . در کل  طرز صحبت  کردن و سوال  پرسيدن ها نبايد به  گونه اي  باشه  که  ارواح  رُ متهم  يا ناراحت  کنه .
دوازده – سوال هاي  احمقانه  نپرسين . از پرسيدن  سوال هايي  مثل «کي  قراره  من  بميرم »
پرهيز کنين . به  فرض  که  صفحه  جواب  بده ٦ ماه  ديگه ، خيلي  بي دليل  فقط  در اين  مدت  نگران ميشين . و در ضمن  بهتره  به  گفته هاي  صفحه  خيلي  اعتماد نکنين و شديداً توصيه  ميشه  که  در هيچ  موردي  به  صفحه  تکيه  نکنين .
سيزده –  هيچ  نشونه ي  فيزيکي  نخواين . خيلي  از  کاربرهاي  باتجربه  در  مورد  عدم درخواست  نشونه هاي  فيزيکي ؛ که  مثًلا روح  واقعاً هست  يا حضور داره ، هشدار دادن . و در کل بهتره  ارتباطي  که  با  روح  برقرار  ميشه ،  بيشتر کلي  باشه ؛  به  روح  اجازه  ندين  وارد زندگي خصوصي  شما بشه .
چهارده – هر چيزي  که  صفحه  به  شما ميگه  رُ باور نکنين . دقيقاً مثل  هر منبع  اطلاعاتي ديگه ؛ به  هر گفته ي  صفحه  به  چشم  يه  خبر موثق (درست ) و دقيق  نگاه  نکنين . فراموش  نکنين که  اگر هم  صفحه  قدرتي  نداشته  باشه ، نيروي  فکر شما -که  مي تونه  غيرارادي  هم  باشه – قدرت خيلي زيادي  داره .
پانزده – صفحه  رُ ببندين . اين  مرحله ي  مهميه ، زماني  که  کار جلسه  تموم  شد، سکه رُ روي  خداحافظي  ببرين و دست هاتون  رُ بردارين . وقتي  ديگه  با روح  کاري  ندارين ، بايد حتماً ازش  خداحافظي  کنين ؛ براي  اين کار مي تونين  لفظاً بگين «خداحافظ » يا خودتون  سکه  رُ ببرين رو «خداحافظ »،  بعد  منتظر  بمونين  تا  روح  هم  با  شما  خداحافظي  کنه (سکه  رُ  ببره  رو
۲۷

 
«خداحافظ » يا جمله اي  رُ بگه  که  معني  خداحافظي  بده .) فراموش  نکنين  که  اين  دو کار (بستن صفحه و خداحافظي  کردن  از هر روحي  که  ميارين ) خيلي  مهمه و براي  احتياط  حتماً بايد انجام بشه . امکان  داره  روحي نخواد با شما خداحافظي  کنه ، اگه  شما مجبور بودين  جلسه  رُ تموم کنين  يا  نخواستين  با  روح  ارتباط  برقرار کنين ،  بايد  چندين  بار خداحافظي  کنين  يا  جلوي صحبت  کردن  روح  رُ بگيرين و مجبورش  کنين  به  خداحافظي .
صفحه هاي  تجاري Ouija بيشتر به  حالت  جعبه (مثل  شطرنج  مثلا) هست و بايد بعد از استفاده
-براي  قطع  ارتباط – اين  جعبه  بسته  بشه ، در هيچ  حالتي  صفحه  رُ باز رها نکنين . در صورتي  که صفحه ي Ouija شما از نوع  دست ساز هست ، بهتره  اون  رُ از وسط  تا کنين (ببندين ).
راهنمايي ها
يک – کسي  رُ داشته  باشين  تا سوال و جواب ها رُ بنويسه . برخي  مواقع  حرف ها خيلي سريع  بيان  ميشه و دنبال  کردن  گفته ها سخت  ميشه . مي تونين  شخص  سومي  رُ داشته  باشين  با يه  مداد و کاغذ که  متن  پيام هاي  داده  شده  رُ بنويسه .
دو – هوشيار بازي  کنين ؛  اگه  سيگار نکشيده  باشين  يا  چيزي  الکلي  ننوشيده  باشين ،
نتيجه ي  بهتري  مي گيرين .
سه – کنترل  صفحه  رُ به  عهده  بگيرين ؛ اگه  صفحه  شروع  کرد به  گستاخ  بودن و گفتن
حرف هاي  رکيک ، زشت ، پست و مبتذل  يا هر جواب  ناپسند ديگه ، سريعاً جلسه  رُ قطع  کنين
(روح  رُ مجبور به  خداحافظي  کنين ) و صفحه  رُ ببندين .
چهار – به  گفته هاي  صفحه  هيچ  وقت  تکيه  نکنيد، اما اگه  موردي  بود که  متوجه  نشدين
کافيه  دوباره -يا اگه  لازمه  جزئي تر- بپرسين .
پنج – انگشت ها فقط  لبه هاي  سکه  رُ بگيرن . و انرژي  به  طور مساوي  در طول  سکه  پخش
بشه ، يعني  اگه  سه  نفر هستين ، هر انگشت  در «قسمت  يک  سوم » از سکه  باشه .
بعد از ارتباط ، چه  اتفاقي  ميوفته ?
صفحه  آماده ست ، انگشت تون  رُ روي  سکه (plate) مي ذارين و روح  رُ صدا مي زنين . بعد از
مدتي  سکه  مي چرخه و در امتداد صفحه ، جلو و عقب  ميره . اين  روش (استفاده  از ويجا) يکي  از
۲۸

 
دقيق ترين  راه هايي  بود که  در قديم  استفاده ميشد تا از اتفاق هايي  که  در گذشته  افتاده  باخبر بشن .
در بعضي  موارد شايد لازم  نباشه  حتا سوال تون  رُ به  زبان  بيارين . همين  که  سوال  رُ در ذهن  خودتون  بيارين ، صفحه  به  شما جواب  ميده . حتا شايد بخواين  اينجوري  امتحان  کنين  که نفر سومي  کنار بايسته و سوال  رُ بپرسه ، در اين  حالت  افرادي  که انگشت شون  بر روي  سکه هست  سوال  رُ نمي دونن ، اما جواب  باز هم  موثر خواهد بود.
توصيه هاي  بيشتر؛  توصيه هاي  زير عمًلا  اضافي  هستن ،  اما  در نهايت ِ احتياط ،  شايد
لازم  باشه  موارد زير در نظر گرفته  بشه :
يک – بهتره  چيزي  که  روح  قراره  بهش  متصل  بشه (سکه و افراد) تميز باشن . به  همين دليله  که  شايد کسي  بخواد قبل  از تماس ، خودش  رُ بشوره  يا براي  خودش  يه  رژيم  سبک  در نظر بگيره . بهتره  هر چيز ديگه اي  که  به  کار ميره  هم  نو باشه (کاغذ تميز باشه ).
از  صفحه ي Ouija در  حمام  يا  بر  روي  تخت خواب  استفاده  نکنين ،  چون  اين  کار بي احترامي  به  ارواح  رُ  نشون  ميده . تجربه  نشون  داده ،  از نظر ارواح ،  تشکي  که  کسي  روش مي خوابه ، يکي  از کثيف ترين  نقاط  خونه  شناخته  ميشه . زماني  که  کسي  سعي  مي کنه  بر روي تشک  کثيفي  با ارواح  ارتباط  برقرار کنه ، فقط  ارواح  پليد خواهند اومد. همين  طور بهتره  که  اين بازي رُ رو به  روي  يک  معبد (جاي  مقدس ) انجام  بدين .
دو – plate يا سکه اي  که  براي  اين  کار استفاده  ميشه ، بايد قبل  از استفاده  توسط  مراسم
خاصي ،  به  وسيله ي  آتش  پاک  بشه .  (اين  موارد  اصًلا  جنبه ي  کاربردي  نداره و  بيشتر
 اظهارنظر  شخصي  نويسنده  محسوب  ميشه ،  اما  براي  اطلاعات بيشتر  به  صفحه ي
 htm.tbsn.org.ebooks.wos.chap٣٢ مراجعه  کنين .)
سه – زمان  ارتباط  برقرار کردن  با ارواح  هم  مهمه . اگرچه  روح  مي تونه  هر ساعتي  از روز
بياد، اما از نظر ذهني  خيلي  ارتباط  موثر نيست  وقتي  آدم هاي  زيادي  اطراف  هستن  يا سر و
۲۹

 
صداي  اضافي  هست . در چنين  شرايطي ، سکه  معموًلا خيلي  آهسته  حرکت  مي کند. بهترين زمان  عمق  نيمه  شب  هست ، زماني  که  آرامش  همه  جا رُ فرا گرفته .
چهار – مهم ترين  عنصر در استفاده  از Ouija خلوص و بي  ريايي  هست . اگر چه  اين  يه تجربه ي  روحي  هست ، اما کسي  که  براي  تفريح  ازش  استفاده  کنه ، جواب  هايي  از روي تفريح مي گيره . اگه  بين  دو طرف  اعتماد نباشه ، اين  ارتباط  فقط  يه  بازي  ساده  ميشه .
نکته
به  دليل  محدوديت  وقت ، خيلي  از مطالب  شايد خلاصه  گفته  شد يا اصًلا بيان  نشد. براي
اطلاعات  بيشتر کافيه  از گوگل  استفاده  کنين . اما در هر حال  سايت هاي  زير هم  مي تونن  کمک
خوبي  باشن  براي  شروع  مطالعه ي  بيشتر:
* موزه ي  صفحه هاي  سخنگو : (www.museumoftalkingboards.com..http:)
اين  سايت  بخش هاي  مختلفي داره  از  جمله  گالري  صفحه  هاي  سخنگو  که  در  آدرس
www.museumoftalkingboards.com.gallery.html..http:  قابل  مشاهده  ست . و  در  اونجا مي تونين  تصوير صدها  صفحه ي  ويجا  که  توسط  شرکت هاي  مختلف  توليد و  عرضه  شده رُ ببينين . البته  اين  صفحه ها همه  انگليسي  هستن .
* سايت   Ouija.htm.٦٠٧١.Vault.www.geocities.com.Area٥١..http:
* لينک هاي more#paranormal.about.com.od.ouijaboards…http:
۳۰

 
گزيده اي  از ديگران
* ساکنان  منطقه ي  بين  النهرين ،  هزاران  سال  اعتقاد داشتند  که  دروازه هاي  ورودي و خروجي  بهشت ،  در  دو  طرف  قوس  اکبر  راه  شيري ،  که  رودخانه ي  ارواح گفته  ميشد،  قرار  دارند. روح ها  پس  از  مرگ  جسمشان  بايد  منتظر  باز  شدن دروازه  مي شدند و اين  امر فقط  در برج  القوس (sagittarius) و اعتدال  ليل و نهار پاييزي
(autumn equinox) رخ  مي داد. بر اساس  اين  اعتقاد، بازگشت  به  زمين ، براي  زندگي  بعدي ، تنها در مدت  زمان  بين  اعتدال  ليل و نهار بهاري  تا خروج  اختر جوزا (gemini) از آسمان ، امکان پذير بود.
اگر چه  تجربيات  علمي و بررسي NDEها (تجربه هاي  نزديک  به  مرگ ) ثابت  کرده اند که روح  پس  از ترک  زمين ، از دهليزي  تاريک  عبور مي کند که  آن  طرفش  برزخ  روشن  است .معمولا روح ها، پس  از مرگ ، جسم  خود را به  سرعت  ترک  مي کنند.

آموزش کامل و جامع علوم غریبه و متافیزیک ارتباط و رابطه انسان با ارواح قسمت سوم
آموزش کامل و جامع علوم غریبه و متافیزیک ارتباط و رابطه انسان با ارواح قسمت سوم

اگر شخصي  در اثر يک  سانحه  يا يک  اتفاق  غيرمترقبه  درگذشته  باشد، در ابتدا احساس سردرگمي و سرگرداني  مي کند. اگر فرد در زندگي  زميني  کار ناتمامي  داشته  باشد يا به  هر دليلي  احساس  افسردگي  کند، «راهنمايان » با  شتاب  دادن  به  مقياس  زمان  بر روي  زمين ، وقايعه اي  را که  روح  مشتاق  به  ديدن  است ، مثل وضعيت  همسر و فرزندانش  در آينده ، به  او نشان  مي دهند تا بتواند با آرامش ، زندگي  جديد (برزخي ) خود را بپذيرد و ادامه  دهد.
ترک  اين  دنيا اغلب  با لذت  پشت  سر گذاشتن  قيود زندگي  زميني ، به  خصوص  درد و و زجر جسمي (محصور بودن ) همراه  است . اگرچه  شايد روحي ، بنا به  دليلي ، مدت  کوتاهي  پس  از مرگ  زميني  خود بخواهد هم چنان  در فضاي  زمين  باقي  بماند، اما معموًلا ارواح  بعد از مرگ ، به وسيله ي  دهليز به برزخ  منتقل  مي شوند. در آن  صورت  فقط  در زمان هايي ،  مي توانند  با  قرار گرفتن  در جاي (موقعيت ) خاصي ، با زمينيان  ارتباط  برقرار کنند. (و اين  کاملا به  خواست  روح خواهد بود – ارواح  مي توانند پيام ها (دعاها) رُ از زمين  گرفته ، اگه  لازم  باشد، در جايگاه  خاصي قرار بگيرند تا بتوانند زمين  رُ مشاهده  کنند يا با زندگي  زميني  ارتباط  برقرار کنند.)
* در تمام  اديان و به  طور کلي ، تماس  با دنياي  ارواح  پيشنهاد نشده ، و همچنين  تماس
بدون  دليل و جزئي  شدن  در اين  کار، شديداً نهي  شده . از قديم  طرز فکر بر آن  بوده  که  تماس
۳۱

 
با  فالگيران و  غيب گويان و  جادوگران  راه  را  براي  ورود ارواح  شرير در  اشخاص  مختلف  باز مي کند. براي  توضيحات  بيشتر در  دين  مسيحيت (با  مثال  از کتاب  مقدس ) به  اين  آدرس
مراجعه  کنين : www.christforiran.com.witchcraft.htm..http:
* در کتاب  داستان هاي  شگفت  درباره ي  جن  آمده : «گفته  مي شود در اکثر موارد احضار روح ؛ روح  احضار شده  روح  نيست  بلکه  جن  است ، زيرا روح  اختياري  از خود ندارد و تحت  اختيار خداست و هم چنين  روح  توانايي  حرکت  اجسام  را ندارد و جنيانند که  صاحب  اختيارند و قدرت جابه جايي  اجسام  را دارند. در اکثر موارد جنيان  خود را روح  معرفي  کرده و از آنجا که  زمان برايشان  حاکم  نيست  توانايي  پاسخ  به  سوالات  واسطه  را دارند.»
* جن  در لغت  به  معناي  مستور و پوشيده  است ، همان  طور که  بچه ي  در رحم و پنهان  از چشم  ما را «جنين » گويند و جنت  اشاره  به  باغي  است  که  درختان  آن  مانع  از به  چشم  آمدن زمينش  مي گردد. و شايد علت  شک و ترديد در وجود جن  نيز همان  مستور و پنهان  بودنش  از انظار و حس  بشري  است ، که  علت  آن  در ذات  خلقتش  نهفته  است .
* بنا بر اعتقادات  مسلمانان تنها موجودات  ماورا الطبيعه  فرشته ها و جن ها هستند و روح انسان  وقتي  کاملا از بدن  انسان  خارج  شود، نه  تنها قدرتي  ندارد بلکه  انسان  هم  نمي تواند هيچ گونه  تسلطي  بر آن  داشته  باشد، مگر به  خواست  خداوند. در کتاب «ارتباط  با ارواح » اين  طور آمده : «تسلط  ارواح  عقب مانده بر انسان ها را در اصطلاح  عاميانه «جن زدگي » مي  گويند که  در واقع  به  همان  مفهوم  افسون و تسخير است . ما استفاده  از اين  اصطلاحات  را به  دو علت  صلاح نمي دانيم ؛ اول  اين  که ، جن  واژه اي  است  مخصوص  موجودات  هوشمند که  برطبق  روايتي  عاميانه معمولا براي  ايجاد شر، خلق  گشته اند، و همواره  محکوم  به  بدي  کردن  مي  باشند. حال  آن  که هيچ  موجودي  به  خاطر بدي  کردن  آفريده  نمي شود. مشيت  پروردگار چنان  است  که  راه  تکامل و تعالي  همواره  به  روي  تمام  موجودات  هوشمند باز باشد. دوم  اين  که  اصطلاح «جن زدگي »
غالبا بدين  معني  به  کار مي  رود که  جسم ِ شخص  جن زده  را يک  جن  ديگر و يا روح  متصرف شود. يعني  در واقع  دو نوع  سکونت  در قالب  يک  بدن و اين  فقط  يک  نوع  استثناست  نه  يک تصرف  يا دشمني و آزار، بدين  جهت  واژه  جن زدگي  به  مفهوم  عاميانه  آن  براي  ما قابل  قبول نيست . »
۳۲

 
* اسماعيل  حسين زاده سرابي  در کتاب «سيماي  جن » اين  طور مي  نويسد: «سال ها پيش در مشهد مسئله ي  احضار روح  غوغايي  عجيب  به  راه  انداخته  بود تا اين  که  دو نفر از علماي معتبر مشهد خواستار شرکت  در آن  مجلس  شدند و پس  از حضور، از نزديک ، جريان  حرکت ميز را مشاهده  کردند. در جلسه ي ديگر يکي  از آن  دو درخواست  کرد که  ميز (مقصود ميز مخصوص  احضار روح  است  که  روي  آن  همه  حرف ها نوشته  شده و جن ها توسط  اشاره اي  ميز را تکان  مي  دهند تا روي  حرف  مورد نظر بايستد) را بگردانند (احضار روح  کنند)، اين  عالم  چون داراي  علوم و معنويت  خاصي  بود و راه  مکالمه  صحيح  با موجودات  نامرئي  را بلد بود، گرداننده ميز را به  اسمايي  که  حضرت  سليمان (ع ) مي  دانست و با آن  اسما جنيان  را مسخر کرده  بود، قسم  داده و پرسيده  بود: شما روح  انسان  هستيد يا موجودي  ديگر؟ و شروع  به  خواندن  حروف الفبا کرده ، در نهايت  اين  جمله ها حاصل  شد: «من  جن  هستم ». زمرديان  نيز در کتاب «شيطان کيست » مي  گويد: «مدت هاست (ارتباط گيرندگان  با روح ) با وسيله هاي  گوناگون  با جن  تماس مي  گيرند… البته  جن  خود را به  آن ها با نام  روح  يکي  از افراد معرفي  مي  کند و آن ها بر اين  باورند که  با روح  آدمي  تماس  گرفته اند، در حالي  که  اغلب  تماس  آن ها با جن و شيطان  است . »
* قابليت هاي موجود در جن  که  ناشي  از نوع  خلقتش  مي  باشد (مانند پنهان  بودن  از چشم ، طي  مسافت  کردن و غيره ) اين  تصور را در ذهن  انسان ها ايجاد مي کند که  اين  موجودات از عالم  غيب  آگاهند. ولي  حقيقت  آن  است  که  تنها خداوند است  که  آگاه  به  غيب  مي  باشد و لاغير. البته  بسيار ديده  شده  در جريان  همين  احضار روح  که  ما آن  را احضار جن  مي دانيم ، جنيان  توانسته اند پاسخ هاي  درست و مناسبي  را ارائه  دهند، که  آن  را نبايد ناشي  از علم  غيب آنان  دانست ،  زيرا  جن ها  از  آنجايي  که  به  راحتي  مي توانند  طي  طريق  کنند،  مي توانند  از هم نوعان  خود که  در جريان  ماجرا قرار دارند، پاسخ  را جويا شده و به  شخص  رابط  اطلاع  دهند و يا از امکانات  ديگري  استفاده  کنند که  ما از آن  بي خبريم . به  هر حال  علم  غيب  چه  براي  انسان و چه  براي  جن  منتفي  است  مگر براي  عده اي  خاص  که  از طرف  خداوند  اين  توانايي  برايشان ممکن  مي  شود.
* بر اساس  عقيده اي  قديمي ، احضار روح  که  به  عناوين  جن  يا همزاد هم  به  کار برده مي شود، حتا براي  يک  بار، باعث  مي شود تا سال ها انرژي  منفي  در زندگي  آن  شخص  پديد آيد و اتفاق هاي  ناگوار، سريع تر و ساده تر، زندگي  شخص را مورد هجوم  قرار دهند.
۳۳

 
پله ي  بعدي ، ايجاد شدن  علاقه  به  اين  کار و نهايتا پذيرش  آن ، به  عنوان  يک  نيروي  برتر و حتا جانشين  خدا هست . اگرچه  شايد نتوان  اثبات  کرد اما به  تجربه  ثابت  شده  که  حداقل  نتايج  سريع و يا بلند مدت  اين  کار؛ دعوا و بگومگو بين  افراد خانواده ، زود عصباني  شدن و قوي تر شدن خوي  منفي ، از جمله  شک ، عصبي  بودن و دشمني و پيش آمدن ِ اتفاق هاي  ناگوار (ناخواسته ) براي  فرد . افراد و نزديکان  آن  فرد (خانواده ، دوستان و..) مي باشد.
* بيشتر شکاکين  در اين  راه ، ضمن  اين  که  کار با ويجا رُ کامًلا مردود ندونستن ، اما اون رُ پيشنهاد نمي کنن . استدلال  اين  افراد اينه  که  اگر واقعاً ويجا پلي  باشه  بين  دنياي  ما و ارواح ، فقط  مي تونه  با  ارواح  منفي (ghost) ارتباط  برقرار  کنه . فهميدن  اين  امر  در  برخي  موارد ساده ست ؛ اهداف  شوم و نتايج  منفي  اعمالي  که  از طريق  ويجا باهاشون  آشنا مي شيم . اما برخي موارد به  سادگي  قابل  درک  نيست : فراموش  نکنين  که  زمان  براي  روح  تقريباً معنايي  نداره و يک روح  شوم  براي  رسيدن  به  نتيجه ش ، اگه  لازم  بدونه  مي تونه  به  هر طريقي  اعتماد شما رُ جلب کنه .
* عکس هاي  ارواح (Psychis Photos)
اگر چه  عکس هاي  خيلي  زيادي  از قديم و جديد، بر روي  نگاتيو و کاغذ وجود داره  که نشون  دهنده ي  ارواح  هست ، اما اعتقاد کلي  اينه  که  دوربين هاي  فيلمبرداري و ديجيتالي (به دليل  اين  که  مي  تونن  نور مادون  قرمز رُ هم  ثبت  کنن ) بهترين  وسيله  براي  ثبت  عکس  يا حرکت  ارواح  محسوب  ميشن . در عکاسي  از ارواح ، (بيشتر با تمرکز فکر) ميشه  از روح  حيوانات يا افرادي  که  از اين  دنيا رفتن  عکس  گرفت . فقط  تفاوت  در اينه  که  معموًلا روح  حيوانات  در عکس ها،  به  صورت  غيرمنتظره  ظاهر ميشن  اما  روح  انسان ها (بيشتر) با  واسطه ي  عکاسان مخصوص  ارواح (مديوم ها) مي تونن  احضار و عکس  گرفته  بشن . اگرچه  حضور ارواح  مي تونه فرم هاي  متفاوتي  داشته  باشه ، اما واضح ترين ِ اونها، تصوير مشخص فرد يا افراد هست  که  معمولا بر روي  توده اي  از ابر اکتوپلاسمي (ماده اي  که  از يک  موجود روحاني  در حالت  خلسه  بيرون مي ريزد) تشکيل  ميشه . اين  توده ي  ابري و غباري  مي تونه (در عکس ) تصاوير اطراف  خودش رُ بپوشونه . براي  اطلاعات  بيشتر به  سايت ghoststudy.com مراجعه  کنين .
۳۴

 
* در بخش  پرسش هاي  متداول  پايگاه  اطلاع رساني  حضرت  آيت  الله  العظمي  سيد علي
خامنه اي (php.www.wilayah.ir.pr.estefta.porsesh.p١٩..http:) آمده  است :
س : آيا احضار ارواح و جن  جايز است ؟
ج : احضار روح و جن  اگر براي  غرض  عقلايي  بوده و همراه  با امر حرام  يا مستلزم آن  نباشد، اشکال  ندارد.
* امام  فخر رازي  در تفسير کبير هشت  روش  براي  سحر و جادو کردن  بيان  نموده  که  دو
نمونه ي  آن  به  روش هاي  مذکور در اين  نوشته  مربوط  مي باشد:
الف ) جادويي  که  با  قدرت و نيروي  اراده  انجام  مي گيرد: در اين  روش  انسان  با  رياضت هاي طولاني  به  تقويت  فکر و اراده  خويش  مي پردازد. سپس  با نيروي  اراده  خود بر اشياي  محيط اطراف  خود اثر مي گذارد و چيزهاي  خارق العاده  را در برابر چشم  بيندگان  مجسم  مي کند.
ب ) ياري  جستن  از اروح  زميني : يعني  ساحر در سحر خود از شيطان و جن ها ياري  مي گيرد.
* کسي  مي تواند سحر انجام  دهد که از ايمانش  دست  بکشد و چشم و گوش  بسته  مطيع
شيطان و جن ها باشد و با انجام  اعمال  بد هميشه  شيطان  را از خود خشنود و راضي  نگه  دارد. از
حضرت  ابوهريره ، روايت  است  که  پيامبر فرمودند؛ از هفت  چيز هلاک کننده  دوري  کنيد  :
١- شرک  کردن  به  خدا
٢- جادو کردن
٣- کشتن  فردي که  خداوند او را حرام  نموده  مگر به  حق
٤- ربا خوردن
٥- خوردن  مال  يتيم
٦- فرار از ميدان  روز نبرد با کفار
٧- تهمت  زدن  به  زنان  مؤمن ، پاک  دامن و بي  خبر.
چونکه  ساحر ايمان  به  خدا را رها کرده و از جن ها استمداد مي کند. وي  به قدري  منفور و مبغوض  خداوند  است  که  حتا  کسي  که  پيش  او مي رود هم  نمازش  قبول  نمي شود. پيامبر فرمودند: کسي  که  پيش  منجم و فالگير برود و درباره  چيزي  از او سوال  کند تا چهل  شبانه  روز
۳۵

 
نمازش  قبول  نمي شود. کساني  که  ساحران  را تصديق  مي کنند و به  گفتار و کردار آنها ايمان دارند به  بهشت  نمي روند.
در حديثي  ديگر است  که  اگر کسي  سحر بکند يا پيش  ساحر برود و از ساحر بخواهد که  برايش سحر کند از امت  پيامبر بيرون  مي شود.
آموختن  سحر براي  هر منظوري  حرام  است  زيرا  قرآن  تعليم  سحر را  مورد مذمت و نکوهش  قرار  داده  است و  فرموده  که  تحصيل  آن  هيچ  گونه  فايده  وسودي  نيست و  آن ها قسمت هايي  را فرا مي گرفتند که  برايشان (از لحاظ  دنيا و آخرت ) زيان  داشته و بديشان  سودي نمي رساند.
اسلام و احضار ارواح
در سال ١٨٤٨ ميلادي  تفکر احضار ارواح  در امريکا انتشار يافت و از آنجا به  قاره  اروپا و بقيه  جهان  گسترش  يافت . کتاب هاي  زيادي  در اين  زمينه  تاليف  شد و به  صورت  علمي  مستقل درآمد و در دانشگاه ها تدريس  مي شد. معتقدان  به  اين  علم  ادعا دارند که  توسط  اين  علم  انسان قادر است  که  از عالم  برزخ ، ارواح  را هر زمان  که  خواسته  باشد احضار کند و با آن ها گفتگو نمايد و از نحوه  زندگي  آن ها بپرسد و معتقدند که  به  دو صورت  مي شود با ارواح  ارتباط  برقرار کرد و
آن ها را احضار نمود:
١- روح  در جسد فرد وسيط (مديوم ) حلول  مي کند.
٢- روح  به  صورت  همان  شخصي  که  اين  روح  متعلق  به  او بوده  است ، متجسم  مي شود.
اما در کتاب  الله (قرآن ) و سنت  رسول  الله  هيچ  نوع  مدرک و دليلي  که  دال  بر امکان احضار باشد نيست . هم چنين  در کتاب  الله و سنت  اشاره  نشده  که  با دعا، ورد، سحر و جادو و با آيات  قرآن و يا به  طريقه ديگري  مي توان  روحي  را احضار کرد يا آن  را مطيع و فرمانبردار نمود.
چيزي که  شرعاً ثابت  است  اين  است  که  بعد از مرگ ، روح  وجود و بقا دارد و از بين  نمي رود.
زماني  که  از بدن  جدا مي شود، در عالمي  ديگر غير از عالم  دنيا که  با آن  مأنوس  مي گردد (به  نام عالم  برزخ ) داخل  مي شود و تحت  قوانيني  جديد قرار مي گيرد و امکان  بازگشت  آن  به  دنيا وجود ندارد. الله  تبارک و  تعالي  مي فرمايند: در  پيش  روي  ايشان  جهانِ  برزخ  است  تا  روزي که
۳۶

 
برانگيخته  مي شوند. برزخ  به  معني  حايل و مانع  است ؛ يعني  در جلوي  آن ها همچون  حايل و مانعي  است  که  آن ها را از رجوع  به  دنيا باز مي دارد. در عالم  برزخ  روح  فردِ کافر، مشرک و گناهکار با انواع  عذاب ها مواجه  است . خداوند در مورد ارواح  آل  فرعون  مي فرمايد: آتش  دوزخ بامدادان و شامگاهان  به  آن ها عرضه  مي شود.
اما روح  افراد مؤمن ، صالح و نيکوکار در نعمت ، رفاه و آسايش  قرار دارد. «کساني  را که  در راه  خدا کشته  مي شوند، مرده  مشمار، بلکه  آنان  زنده اند و بديشان  نزد پروردگارشان  روزي  داده مي شود.» پس  کسي  که  در  قبر و  عالم  برزخ  معذب  است ،  چگونه  مي تواند  از  جلوي عذاب دهندگان  فرار کند يا از آن ها اجازه  بگيرد و به  اين  دنيا بيايد و تقاضاي  احضارکنندگان  را پاسخ  بگويد و به  سؤالات  آن ها  پاسخ  دهد؟ يا  کسي  که  در عالم  برزخ  مورد لطف و عنايات خداوند قرار گرفته  چگونه  نعمت ها را رها مي کند تا به  خواسته  احضارکنندگان  جواب  مثبت بدهد؟
پس  علم  احضار ارواح  که  در جهان  رايج  است و معتقدند با آن  مي توانند بيماران  را معالجه کنند و  مشکلات  دنيوي  را  حل  کنند؛  بي  اساس و  باطل  است و  باعث  تزلزل عقايد  مردم مي گردد و مردم  را به  سوي  بي ديني  سوق  مي دهد و آن ها را وسوسه  مي کند تا از مردگاني  که صدها سال  قبل  مرده اند کمک و ياري  بجويند. در حالي که  در هر حال  بايد اعتفاد، يقين و توکل  مردم  به  خداوند  باشد  که  برطرف کننده ي  تمامي  مشکلات  است .  «هر کس  بر خداوند توکل  کند (و کار و بار خود را بدو واگذارد) خداوند او را کافي  است .» کساني  که از خدا و قرآن روگرداني  کنند و از قرآن  هدايت و راهنمايي  نگيرند  گمراه  مي گردند و شيطان  قرين  آن ها مي شود و شيطان  بد همنشين ش  است «هر کس  که  از ياد خدا غافل و روگردان  شود، اهريمني همواره  همدم  وي  ميگردد (و گمراه و سرگشته اش  ميسازد). »
در قرآن  آمده  است  که  يهودي ها از پيامبر اکرم  درباره ي  ماهيت و حقيقت  روح  پرسيدند و قصدشان  از اين  پرسش  آزمودن  پيامبر در حقانيت  رسالتش  بود ، چنانکه  آمده  است : «از تو درباره  روح  مي پرسند بگو: (بر حقيقت  روح ) تنها پروردگارم  آگاه  است . چرا که  جز دانش  اندکي به  شما داده  نشده  است .» آنچه  در اين  آيه  مهم  است  اينکه  دربارهي  درک  کنه و حقيقت  روح علم و دانش  انسان  کم و محدود است . تا چه  برسد که  مدعي  احضار روح  باشد، يعني  کسي  که نمي داند روح  چيست ، چگونه  مي تواند ادعاي  احضار آن  را بکند؟ پس  بدون  ترديد کساني  که مدعي  احضار روح  هستند و اشباحي  را به  نمايش  مي گذارند کامًلا سخنان و اعمال  آنها فريب ،
۳۷

 
نيرنگ ، چشم بندي و شعبده بازي  است . دکتر ابراهيم  ادهم  درباره  حقايق  اشباحي  که  اين  افراد
عرضه  مي کنند مي فرمايد:
١- شبح و تصاويري  که  که  احضارکنندگان ِ روح  به  نمايش  مي گذارند،  نوعي  فريب و نيرنگ  است . صور و اشباح  آن ها يک  تکه  پارچه ي  بافته  شده  نازک  يا يک  ماده  نايلوني  است  که آن را داخل  دهان  يا بيني  يا گوش  يا لباس هاي  خود مخفي  کرده و با ترفندهاي  ماهرانه اي  آن  را بيرون  مي آورند.
٢- يا اينکه  اين  اشباح و صور مواد شيميايي  هستند که  وسيط  (مديوم ) آن ها را به  بدن خود ماليده  است و اين مواد از بدن  او بخار مي شوند و دوربر او را مانند دودي  رقيق  احاطه مي کنند. براي  تاييد اين  سخن  کسي  که  آنجا است  اگر اين  شبح  را دست  بزند قادر به  گرفتن آن  نيست ، چونکه  اين ها مواد شيميايي  هستند که  از بدن  او بخار شده اند همان گونه  که  نفتالين بخار مي شود.
٣- بعيد نيست  که  اين  صور و اشباح  جن هايي  باشند که  در جلسه  احضار روح  مجسم و
آشکار مي شوند.

Occult sciences and metaphysics (teaching people to communicate with the spirits of the first part), communication with spirits, ghosts communication training, how to communicate with the spirits, of communicating with spirits, comprehensive training and communication with the spirits, science education strangers and metaphysics and communicate with spirits in a dream, the best training on how to communicate with the spirits, how can we talk spoke with spirits, ghosts and the dead communicate with and understand their circumstances, how can summon ghosts and conquered

کلمات کلیدی مرتبط

  • اموزش علم غیب
  • آموزش علوم غریبه
  • اموزش علوم غریبه از ابتدا
  • اموزش علوم
  • اموزش علوم غریبه قسمت اول
  • تسلط بر علوم غریبه
  • روزنه هايي از عالم غيب
  • چگونه میتوان با ارواح ارتباط برقرار کرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CLOSE
CLOSE